Miziaforum's Blog

Archive for the ‘KATASTROFY’ Category

ZIEMIA o WŁOS UNIKNEŁA CIOSU – 15 minut !!! zaważyło

Posted by miziaforum w dniu Luty 15, 2013


Ziemia o piętnaście i pół minuty od katastrofy Asteroida o średnicy 45 m i masie 135 tys. ton minie o godz. 20.25 Ziemię “o włos”. Gdyby nasza planeta była w miejscu, w którym znajdzie się piętnaście i pół minuty później, doszłoby do zderzenia

 

CO NAM GROZIŁO CZEGO UDAŁO SIĘ UNIKNĄĆ 

ALE NIE NA DŁUGO TO TYLKO KWESTIA CZASU I SZCZĘŚCIA KTÓREGO DZIŚ NIE ZABRAKŁO 

15 , 5 MINUTY …..

Nad ludzkością od zawsze wisi zagrożenie z kosmosu. Zderzenie Ziemi i innego ciała kosmicznego o odpowiednich rozmiarach mogłoby nie tylko wstrząsnąć posadami naszej cywilizacji, ale również zagrozić istniejącemu na niej życiu. Okazuje się, że nie powinniśmy sobie zadawać pytania, czy jest to możliwe, ale kiedy dokładnie nastąpi potencjalny Armagedon.

Już od bardzo dawna ludzie zastanawiają się, co spotkało panujące na Ziemi, miliony lat temu gady. Teorii jest kilka, ale najbardziej prawdopodobna mówi, że przyczyną ich wyginięcia było uderzenie w naszą planetę jakiegoś ciała kosmicznego. Niewielkiej, jak na kosmiczne warunki, bo nie większej niż kilka kilometrów średnicy bryły skał lub lodu. Zaczęliśmy się zastanawiać czy coś podobnego może przydarzyć się w przyszłości i zagrozić istnieniu naszego gatunku?

Uczeni głowili się nad tą kwestią i doszli do wniosku, że trzeba zmienić pytanie. Teraz już wiemy – nie powinno ono brzmieć „czy”, ale „kiedy” to nastąpi.

Naukowcy zaczęli uważniej spoglądać w niebo i z niepokojem stwierdzili, że nasze kosmiczne sąsiedztwo nie jest pustą próżnią, lecz wypełnia ją niezliczona ilość odłamków skalnych. Jak udało im się oszacować każdego dnia Ziemię bombarduje 25 ton kosmicznego pyłu. Średnio raz na rok w atmosferze pojawia się obiekt wielkości samochodu i spala się powodując widowiskową kulę ognia nim dotrze do powierzchni. Kilka razy w stuleciu nasza planeta zderza się z kilkunastometrową asteroidą. Mniej więcej raz na tysiąc lat dochodzi do kolizji z obiektem wielkości boiska piłkarskiego (ok. 100 m.), powodującej spore zniszczenia w rejonie uderzenia. Wreszcie wyliczyli, że raz na kilka milionów lat Ziemia znajduje się na celowniku obiektu na tyle dużego, że zdolny jest on zagrozić istnieniu naszej cywilizacji.

W związku z tymi oszacowaniami powołano specjalny program mający na celu odkrywanie i monitorowanie NEO (Near-Earth Objects) – obiektów bliskich Ziemi. W skład tych obiektów wchodzą głownie NEA – asteroidy bliskie Ziemi oraz NEC – komety. Kiedy tylko nowy obiekt zostanie odkryty naukowcy obserwują go tak długo, aż uda im się wyznaczyć przede wszystkim jego wielkość oraz orbitę, po której się porusza. Obecnie monitorowanych jest ok. 6 tysięcy ciał tego typu. Te z nich, które okażą się wystarczająco duże lub ich orbity znajdują się dostatecznie blisko orbity Ziemi trafiają na listę obiektów potencjalnie niebezpiecznych – PHA (Potentially Hazardous Asteroids).

Obiektom PHA przyporządkowuje się odpowiednie liczby w tzw. skali Torino, które odzwierciedlają stopień zagrożenia dla naszej planety. Im wyższa liczba, tym większe dla nas jest zagrożenie. I tak do stopnia 4 prawdopodobieństwo, że asteroida uderzy w Ziemię w dającej się wyliczyć przyszłości jest mniejsze niż 1% lub takie zderzenie nie będzie miało większego znaczenia ze względu na niewielkie rozmiary planetoidy. Stopnie 5-7 oznaczają bardzo prawdopodobne zderzenie w przeciągu najbliższych 100 lat z odpowiednio dużymi skutkami. Stopnie 8 i 9 to pewne zderzenie, ze znacznymi zniszczeniami na stosunkowo dużym obszarze. 10 – to pewne zderzenie z globalnymi, katastrofalnymi skutkami mogącymi zagrozić istnieniu naszej cywilizacji. Jednak na chwilę obecną tylko kilka obiektów ma stopień 1.

Najbardziej znanym obiektem NEA jest planetoida 99942 Apophis – swego czasu miała nawet 4 w skali Torino, jednak po późniejszych obliczeniach stopień ten zmniejszono. Nie wiadomo jednak dokładnie jak na trajektorię jej lotu wpłynie zbliżenie się do Ziemi 13 kwietnia 2029 oraz kolejne w 2036 roku.

Nie tylko obiekty okrążające Słońce na co dzień w naszym sąsiedztwie są dla nas groźne. Niebezpieczne mogą okazać się również komety oraz inne ciała niebieskie, które nadlatują co jakiś czas w okolice centrum Układu Słonecznego. Te mogą okazać się nawet jeszcze groźniejsze. Po pierwsze nie znamy trajektorii orbit tych jeszcze nieodkrytych. Po drugie – ze względu na swoje oddalenie od gwiazdy i najczęściej niewielkie rozmiary (klika, kilkanaście km) mogą zostać dostrzeżone bardzo późno. Oby nie za późno.

Wiemy o tym zagrożeniu i od jakiegoś czasu planujemy, jak się przed nim ustrzec lub co zrobić jeśli spotkanie Ziemi i asteroidy będzie już nieuniknione. Pomysłów wartych wspomnienia jest kilka. Pierwszym sposobem jaki przyszedł ludziom do głowy, było wysadzenie planetoidy za pomocą ładunków nuklearnych. Jednak zdecydowano się szukać nowych rozwiązań ponieważ, taka akcja mogłaby spowodować, że zamiast jednej dużej asteroidy w Ziemię uderzyłyby setki lub tysiące mniejszych. Wciąż stanowiłyby one zagrożenie i powodowały bezpośrednie zniszczenia na jeszcze większym obszarze, a na dodatek byłyby radioaktywne. Aczkolwiek pomysł ten nie został całkowicie zapomniany i obecnie w nieco zmienionej formie jest rozwijany w programie pod nazwą… Armagedon, ale o nim nieco później.

Zatem samo zniszczenie (lub raczej rozbicie intruza na mniejsze kawałki) nic nam nie daje. Myślą przewodnią stało się znalezienie sposobu na to, by do kolizji jednak nie doszło. Trzeba było tylko wymyślić jak odchylić orbitę kosmicznego wędrowca, który mógłby nam zagrażać. Spróbuje przybliżyć nieco kilka z najciekawszych rozwiązań.

Jednym z najbardziej znanych pomysłów jest zastosowanie silników jonowych. Prace nad tym napędem rozpoczęły się w połowie ubiegłego wieku, jednak po raz pierwszy przetestowany został w 1998 roku na pokładzie sondy Deep Space 1 silnik działa na zasadzie odrzutu i jest obecnie najbardziej wydajnym rodzajem napędu w przestrzeni kosmicznej. Silnik taki wystrzeliwuje z ogromną prędkością naładowane dodatnie jony najczęściej gazów szlachetnych, obecnie jest to ksenon. Jednak wystrzeliwane są bardzo małe masy gazu, co za tym idzie ciąg jest niewielki, chociaż silnik może działać bardzo długo ze względu na bardzo dobrą wydajność w stosunku do zużywanego paliwa – szlachetnego gazu. Oczywistym jest, że w przypadku dużych planetoid trzeba byłoby wykorzystać sporą liczbę takich silników. Na dodatek musiałyby one pracować długi czas, by zmienić orbitę w wystarczającym stopniu.

Innym rozwiązaniem działającym, podobnie jak silnik jonowy, na zasadzie odrzutu miałyby być samobieżne działa wystrzeliwujące regolit, czyli pył i drobne odłamki skał zalegające powierzchnię planetoidy oraz niewielkie kamienie. Musiałyby one zbierać je i wystrzeliwać jak z działa lub katapulty, co dawałoby efekt odpychania w kierunku przeciwnym do kierunku strzału. Wiązałoby się to z opracowaniem autonomicznych robotów potrafiących tego dokonać lub konieczne byłoby sterowanie tymi czynnościami z Ziemi.

Ostatnio największą popularność wśród naukowców jak i dziennikarzy zyskała sobie metoda wymyślona przez amerykańskich astronautów Edwarda Lu i Stanleya Love. Zakłada ona, że w kierunku planetoidy wysłany zostanie ciężki statek, który wejdzie na jej orbitę. Następnie miałby on przy udziale oddziaływania grawitacyjnego wpływać na asteroidę tworząc z nią specyficzny układ obiekt – satelita. Za pomocą silników, na przykład wspomnianych wcześniej jonowych, odciągałby ją zmieniając orbitę. Wcześniej naukowcy rozważali zastosowanie lin, które powiązałyby statek z obiektem, jednak takie wyjście niewiele różniłoby się od wspomnianych wcześniej silników na powierzchni planetoidy. Okazało się, że zaproponowany przez astronautów pomysł wykorzystania grawitacji dałby bardzo zbliżony efekt.

Naukowcy doszli do wniosków, że w zmianie orbit mogą im pomóc również naturalne zjawiska. Efekt Jarkowskiego po raz pierwszy został zaobserwowany dla planetoidy 6489 Golevka. Polega on na tym, że obracająca się asteroida posiada dzienna i nocną stronę. Nagrzana za dna strona wypromieniowuje ciepło. Powstałe przy tym ciśnienie takiego promieniowania jest niewielkie, ale efekty jego działania w dłuższej skali czasu są widoczne. Uczeni wyliczyli, że wspomniana wcześniej planetoida zmieniła swoją orbitę tylko z powodu tego zjawiska o ok. 15 km w ciągu 12 lat obserwacji. Zatem wpadli na pomył by w razie potrzeby zwiększyć lub zmniejszyć ten efekt pokrywając obiekt jaśniejszą lub ciemniejszą warstwą. Innym naturalnym rozwiązaniem (z niewielkim sztucznym wspomaganiem) mogłoby być nagrzewanie odpowiednich rejonów asteroidy, przy pomocy zwierciadeł. W ten sposób zaczęłyby się z niej uwalniać gazy – jak w przypadku komet, które dawałyby swoisty odrzut i również przesuwały orbitę.

Wszystkie wymienione powyżej metody powinny być skuteczne, jednak jak by nie patrzeć, aby przyniosły oczekiwany rezultat trzeba byłoby czekać kilka lub nawet kilkanaście lat. Co jednak jeśli odkryjemy zagrożenie zbyt późno, by zastosować którąś z nich?

Ciekawym, dającym szybki efekt rozwiązaniem wydaje się być zastosowanie głowic kinetycznych. Głowice takie oddziaływałyby na planetoidę poprzez zderzenie z nią ciężkich przynajmniej kilkutonowych pocisków pędzących z dużą prędkością. Skutek byłby podobny jak przy zderzeniu bil na stole bilardowym, tyle że nieco mniejszy, ponieważ pociski miałyby przecież znacznie mniejszą od asteroidy masę. Nie zmienia to jednak faktu, że byłby to całkiem skuteczny sposób na zmianę orbity, nawet na krótko przed zderzeniem obiektu z Ziemią, efekt byłby widoczny natychmiast. Problem jednak w tym, że nie jest łatwo wynieść ciężkie głowice w przestrzeń kosmiczną – potrzeba do tego potężnych rakiet. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) planuje na 2011 rok misję Don Quijote, która przetestuje tą metodę w odpowiednio mniejszej skali doprowadzając do zderzenia ok. pół tonowego Hidalgo z jedną z planetoid. Do podobnego zderzenia, tym razem statku kosmicznego i komety doszło już w 2005 roku. Wtedy jednak sonda Deep Impact badała jej jądro oraz gazy i drobiny, które się z niego uwolniły po uderzeniu impaktora.

A może ostatnią deską ratunku okaże się wspomniany już wcześniej projekt Armagedon? Program ten z założenia bazuje na już wynalezionych lub będących w zaawansowanej fazie projektowania technologii. Co najważniejsze część z nich, lub podobne, zostały już przetestowane w innych przedsięwzięciach. Głównym założeniem tego projektu jest wystrzelenie w kierunku nadlatującego ciała kosmicznego rakiet nośnych wyposażonych w kilka dużych, ok. dwu megatonowych ładunków nuklearnych. Te miałyby podlatywać do planetoidy w odpowiednich odstępach czasu i być detonowane tuż przed obiektem. Powstałe w ten sposób fale uderzeniowe zmieniałyby tor lotu asteroidy. Warto tu wspomnieć, że swojego czasu NASA rozważała budowę statku kosmicznego napędzanego właśnie przy pomocy fal uderzeniowych pochodzących od eksplozji jądrowych, ponieważ w przestrzeni kosmicznej ich skutki są nieco odmienne niż na Ziemi. Dodatkowo promieniowanie nagrzałoby jej powierzchnię asteroidy, a to powodowałoby uwalnianie gazów i odrzut, jak w przypadku omówionego wcześniej pomysłu z lustrami, tyle że w większej skali, znacznie gwałtowniej i szybciej. Program Armagedon ma szanse zostać ukończony najwcześniej i stać się naszą pierwszą, a może i ostatnią linią obrony. Przynajmniej dopóki nie wymyślimy czegoś lepszego.

Na razie jesteśmy bezbronni wobec takich niespodziewanych, kosmicznych gości. Naukowcy próbują wymyślać coraz to nowe metody obrony, tyle że każda z nich daje niewielkie rezultaty w krótkim przedziale czasu. Może więc warto pomyśleć nad połączeniem kilku sposobów. Wszak złożenie ze sobą efektów paru działań może dać znacznie lepsze rezultaty, a w obliczu totalnej zagłady koszty ratujących nas przedsięwzięć miałyby raczej drugorzędne znaczenie.

Posted in CIEKAWOSTKI różne, KATASTROFY, Uncategorized | 19 Komentarzy »

alarm nasa !! impakt Asteroida 2012 DA 14 – DZIŚ !!!- kometa zwiastująca koniec świata??

Posted by miziaforum w dniu Luty 15, 2013


INFO Z PRZED 5 MINUT

Astronom z Petersburga Siergiej Smirnow w rozmowie z telewizją Rossija24 stwierdził, że meteoryt, który eksplodował w ziemskiej atmosferze, miał masę kilkudziesięciu ton.

Według niego, to fragment asteroidy, która zbliża się do naszej planety. Rosyjski ekspert nie wykluczył, że asteroidzie towarzyszą mniejsze fragmenty kosmicznej materii, które w postaci deszczu meteorytów mogą jeszcze spaść na ziemię.

UWAGA DZIŚ Z PRAWDOPODOBIEŃSTWEM UDERZENIA W ZIEMIĘ

PRZELECI ASTEROIDA

PIERWSZE ODŁAMKI DZIŚ W NOCY EKSPLODOWAŁY NAD ROSJĄ

JAK INFORMUJĄ SŁ. NASA ASTEROIDA JEST NA KURSIE KOLIZYJNYM Z ZIEMIĄ !!!!

Asteroida oznaczona symbolem 2012 DA 14 o średnicy ok. 45 m i masie 135 tys. ton przeleci w piątek o godz. 20.25 czasu polskiego w odległości zaledwie 27.600 km od Ziemi, a więc

bliżej niż wynoszą orbity niektórych satelitów.

masa obiektu jest na tyle duża że bez problemu grawitacja ściągnie go na kurs kolizyjny

Asteroida, która została wykryta w lutym ub. r., w przypadku zderzenia z Ziemią na obszarze zamieszkałym, mogłaby całkowicie zniszczyć obszar równy aglomeracji nowojorskiej.

Jak podkreśla agencja NASA, stale śledząca lot asteroidy, jest to największy obiekt kiedykolwiek wykryty przez naukowców, który przeleci tak blisko naszej planety. NASA

OTO FILM Z CZELABIŃSKA !!!!

Ogromną płonącą kulę zobaczyli na niebie mieszkańcy Jekaterynburga i Tiumienia w Rosji. Meteoryt, który eksplodował następnie na wysokości około 10 kilometrów nad Czelabińskiem, zasypał miasto kosmicznym deszczem. Wiele osób odniosło obrażenia. To niezwykłe zjawisko zarejestrowali mieszkańcy miasta na amatorskich nagraniach

Początkowo mieszkańcy Czelabińska obawiali się, że w powietrzu eksplodował samolot, jednak po chwili na miasto i jego okolice spadł deszcz meteorytów.

Na razie nie wiadomo, dlaczego służby monitorujące kosmiczną aktywność nie uprzedziły mieszkańców. Jak donoszą agencje, z powodu potężnych wybuchów z niektórych okien wyleciały szyby. Kawałki szkła poraniły wiele osób.

O godz. 11 (godz. 6 czasu polskiego) mieliśmy liczne zgłoszenia różnych urazów, zranień i kontuzji – powiedział agencji przedstawiciel lokalnych władz.

Świadkowie mówią, że włączały się alarmy samochodowe, odnotowano przerwy w działaniu telefonów komórkowych.

– Wstępne ustalenia wskazują, że był to deszcz meteorytów. Mamy informację o wybuchu na wysokości 10 tysięcy metrów. Sprawdzamy to – powiedział agencji RIA-Nowosti przedstawiciel służb ratunkowych.

Wojsko i władze cywilne zapewniają, że fragmenty kosmicznych skał nie uszkodziły żadnego z samolotów, które były w powietrzu. Poinformowano także, że poziom promieniowania nie przekroczył normy. Mimo uspakajającego tonu, wcześniej poproszono rodziców, by zabrali dzieci z przedszkoli i szkół.

Rosyjskie ministerstwo do spraw sytuacji nadzwyczajnych twierdzi, że spadł jeden meteoryt, który po wejściu w ziemską atmosferę zaczął płonąć i potem rozpadł się na części.

===================

PS.

I OTO MACIE KOMETĘ ZAPOWIADANĄ W PRZEPOWIEDNIACH DOTYCZĄCYCH

ZMIAN W WATYKANIE I NADEJŚCIA ANTYCHRYSTA

„Nostradamus przepowiedział, że koniec świata nastąpi, gdy złożą się trzy elementy: Ziemię nawiedzać będą coraz silniejsze kataklizmy, pojawi się „ogień na niebie ciągnący za sobą iskrzący się ogon”, czylibardzo jasna kometa oraz papieżem będzie człowiek o oliwkowej lub czarnej skórze.”

================

CZEGO NALEŻY SIĘ DZIŚ O GODZINIE 20,30 SPODZIEWAĆ 

WYBUCH BOLIDU O MASIE 135 OOO TON W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ

SPOWODUJE POWSTANIE MEGA FALI

ELEKTROMAGNETYCZNEJ KTÓRA OBIEGNIE

 GLOB KILKAKROTNIE!!!!

I ZNISZCZY WSZYSTKIE URZĄDZENIA ELEKTRO-ENERGETYCZNE

ORAZ CAŁĄ ELEKTRONIKĘ

ŻYCIE NA ZIEMI PO…..
1) TELEFONY , RADIOTELEFONY, STACJE NADAWCZE, RTV,- nie działają
2) TRANSPORT LĄDOWY , MORSKI, POWIETRZNY całkowicie unieruchomiony.
3) DOSTAWY WODY, PRĄDU, GAZU,całkowicie sparaliżowane.
 4) WOJSKO , POLICJA ,STRAŻ POŻARNA pozbawione środków łączności oraz mobilności.
 5) SZPITALE SŁ. ZDROWIA DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI brak technicznych możliwości sprawnego funkcjonowania.
6) PIENIĄDZE CAŁKOWICIE BEZWARTOŚCIOWE .
 7) ALTERNATYWĄ BĘDZIE NA PEWNO ZŁOTO – być może dlatego skupowane za wszelką cenę
WSZYSTKIE MASZYNY I URZĄDZENIA ZAWIERAJĄCE MIKROPROCESORY – komputery , bankomaty , stacje paliw ,samochody,itp.całkowicie nie sprawne.
CO POZOSTANIE SPRAWNE –
TRANSPORT PIESZY, KONNY , ROWEROWY, BROŃ PALNA TRADYCYJNA ,PROSTE NARZĘDZIA , HANDEL WYMIENNY , EWENTUALNIE USŁUGA WYMIENNA NA ŻYWNOŚĆ LEKI WODĘ.

CZYLI NATYCHMIASTOWE COFNIECIE SIĘ CYWILIZACJI O 200 LAT.

 

 

dfbihhid

Posted in "przepowiednie" MIZI, CIEKAWOSTKI różne, KATASTROFY, Uncategorized | 109 Komentarzy »

GMO w POLSCE !! CZAS WEZWAĆ NA POMOC ANONYMOUS

Posted by miziaforum w dniu Grudzień 21, 2012


WRZUCAJCIE NA FEJSA I GDZIE

TYLKO SIĘ DA TEN LINK

https://miziaforum.wordpress.com/2012/12/21/g-m-o-a-sprawa-wywlaszczenia-dzialkowcow-r-o-d/

WYGRALIŚMY W SPRAWIE ACTA 

CZAS NA WOJNĘ Z GMO 

I SPRZEDAJNYM RZĄDEM

TUSKA !!!

anonymous_logo_

PILNE !!!
KOMOROWSKI PODPISAŁ USTAWĘ
O GMO

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o nasiennictwie 2012-12-21 (19:35)

DLA NIEDOWIARKÓW BAGATELIZUJACYCH SPRAWĘ I BLOGOWYCH KRZYKACZY TRAKTUJĄCYCH JAKO WARIATÓW

TU

TVN – WALI PRAWDĘ !!!!!! JEŚLI I ONI SĄ NA NIE – WIĘC MOŻE CIĘ TO PRZEKONA

http://www.youtube.com/watch?v=REkvecaQLsU

http://www.youtube.com/watch?v=TghUEHuB0u8

A TU FILMIK – CZY NIE PODOBNY MECHANIZM DZIAŁANIA JAK W ACTA????

TEN SAM – PRAWA AUTORSKIE !!!!! – PATENTY

http://www.youtube.com/watch?v=PDSjP091WI0

NAWET DONALD TAK SAMO KŁAMIE JAK W SPRAWIE ACTA – pamiętacie ACTA – NIE MOZEMY SIĘ JUŻ WYCOFAĆ TO NIEMOŻLIWE

CHA – ALE JAK WYSZŁO 270 000 LUDZI W CIĄGU 14 DNI – ZMIĘKLI SKURWIELE 🙂 A JAK SIĘ BALI TYCH 200 GB DANYCH ZAJUMANYCH PRZEZ ANONYMOUS !!

http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_778316&feature=iv&src_vid=2HzV06dBGC0&v=_sFbRc94Mvc

POWIEM WAM COŚ JAK MIESZKAŁEM W ANGLII GDZIE GMO JEST WSZECHOBECNE

W CIĄGU 1 TYLKO ROKU PRZYTYŁEM 20 KILOGRAMÓW CHOĆ NIE MAM TENDENCJI DO TYCIA

WIECIE JAKIE PIĘKNE SĄ TYPOWE MŁODE ANGIELKI !!!!

JEŚLI TEGO NIE ZATRZYMAMY POLSKIE DZIEWCZĘTA TEŻ BĘDĄ TAK WYGLĄDAŁY !!!!

PS.

PO WYJEŹDZIE Z ANGLII WAGA WRÓCIŁA DO NORMY !!!!

PATRZ NA TEGO SZCZURA – JEST ZAPASIONY I CHORY

ACTA BYŁO ATAKIEM NA WOLNOŚĆ SŁOWA !!!!!

GMO TO BEZPOŚREDNI ZAMACH NA ŻYCIE I ZDROWIE WSZYSTKICH POLAKÓW !!!!

SĄ NA TO DOWODY NAUKOWE !!!

9 KRAJÓW UNIJNYCH

WPROWADZIŁO ZAKAZ GMO NA

SWOIM TERYTORIUM !!!!!!!!!!

TYLKO PROTESTY NA ULICACH SĄ W STANIE ZMUSIĆ TYCH ZDRAJCÓW DO WYCOFANIA SIĘ Z TEGO !!!!

no to zaczynamy !!!!!!

STOP GMO !!!!!

http://twitter.com/Anon_Central

http://twitter.com/YourAnonNews

===============================================
NIE DLA ACTA NIE DLA GMO !!!! REAKTYWACJA PROTESTU PRZECIW RZĄDOWI !!
=============================================================

(NIE TRZEBA SIĘ LOGOWAĆ)

WARSZAWA https://www.facebook.com/events/340004262690401/
KRAKÓW https://www.facebook.com/events/215317315225357/
WROCŁAW https://www.facebook.com/events/332274416793882/
ŁÓDŹ https://www.facebook.com/events/136075406511048//
SZCZECIN https://www.facebook.com/events/280653448656301/
GDAŃSK https://www.facebook.com/events/353301034699480/
TORUŃ https://www.facebook.com/events/239838672758381/
LUBLIN https://www.facebook.com/events/174048566035586/
KATOWICE https://www.facebook.com/events/174724099301513/
BIAŁYSTOK http://www.facebook.com/events/256392994434523/
GORZÓW https://www.facebook.com/events/135788003207252/
RZESZÓW https://www.facebook.com/events/134706133314328/
OLSZTYN https://www.facebook.com/events/349441668418318/
BYDGOSZCZ https://www.facebook.com/events/212620175499352/
KIELCE https://www.facebook.com/events/216763271746396/
POZNAŃ https://www.facebook.com/events/174451399329583/
BIAŁA PODLASKA https://www.facebook.com/events/154443481334137/
BIELSKO- BIAŁA https://www.facebook.com/events/342876392398818/
CZĘSTOCHOWA https://www.facebook.com/events/315644171811283/
EŁK http://www.facebook.com/events/352653108080797/
GDYNIA https://www.facebook.com/events/308132032565777/
JASTRZĘBIE ZDRÓJ http://www.facebook.com/events/277715198961253/
KOSZALIN https://www.facebook.com/events/366544826693312/
LUBIĘCIN https://www.facebook.com/events/180049205428002/
MIELEC https://www.facebook.com/events/215960131828288/
PIŁA https://www.facebook.com/events/363770730315314/
RADOM https://www.facebook.com/events/214278065333774/
RADOMSKO https://www.facebook.com/events/333422520024895/
RYBNIK https://www.facebook.com/events/217531361672321/
SŁUPSK https://www.facebook.com/events/355576864469738/
SOSNOWIEC https://www.facebook.com/events/327134550660857/
SZCZYTNO https://www.facebook.com/events/304287716283865/
TARNÓW https://www.facebook.com/events/195948973836535/
TARNOWSKIE GÓRY https://www.facebook.com/events/226874334064657/
TOMASZÓW MAZOWIECKI https://www.facebook.com/events/217180361704882/
ZAMOŚĆ https://www.facebook.com/events/272542776144232/

Posted in "przepowiednie" MIZI, "ZNAKI", ANOMALIE, KATASTROFY, spiski i zbrodnie, Uncategorized, zagrożenia dla polski | 34 Komentarze »

bydgoska delegatura mossadu -POLSCY MUZUŁMANIE -TATARZY – prowokowanie do agresji PRZECIW k.r.k

Posted by miziaforum w dniu Wrzesień 20, 2012


ta sprawa nie jest błaha 

w brew pozorom 

JASNO I PRZEJRZYŚCIE WYNIKA ŻE CHODZI O WYPROWADZENIE Z RÓWNOWAGI LUDZI – MNIEJSZOŚCI NARODOWO WYZNANIOWE NA ZAPOTRZEBOWANIE POLITYCZNE ….

KTÓREGO CELEM JEST WYWOŁANIE W POLAKACH NIENAWIŚCI DO MUZUŁMANÓW NIE TYCH DALEKO W IRAKU , LIBII, AWGANISTANIE CZY IRANIE

POLAK MA WIEDZIEĆ ŻE WRÓG POLAKÓW I RELIGII JEST TU MIĘDZY NAMI 

obrzydliwe !!!!

w każdym cywilizowanym kraju sprawą natychmiast zajeła by się stosowna służba czuwająca nad bezpieczeństwem wewnętrznym

STARA PRYMITYWNA I CHAMSKA SZTUCZKA DO WYWOŁYWANIA NIENAWIŚCI I RASISTOWSKIEJ PRZEMOCY TYPU

“ŻYDZI ZAMORDOWALI PANA JEZUSA”

TERAZ MAMY

“TATARZY – MUZUŁMANIE ZAMORDOWALI BOHATERA NARODOWEGO
KSIĘDZA JERZEGO POPIEuSZKĘ”

===================

szanowni państwo jak wszyscy wiemy w całej europie i Świecie trwa akcja prowokowania do agresji wyznawców Islamu ..

CO DOPROWADZIŁO JUŻ DO FALI PRZEMOCY KTÓRE POCIĄGNEŁY OFIARY ŚMIERTELNE ..

W DNIU WCZORAJSZYM NA BLOGU

ZENOBIUSZ BLOG – KTÓRY REKLAMUJE SIĘ JAKO ARCY KATOLICKI

ARTYKUŁ

http://zenobiusz.wordpress.com/2012/09/19/z-kim-wspolpracuje-miziaforum-czyli-zabojca-piotrowski-dziennikarzem/

TYTUŁ JAK TYTUŁ ALE W KOMENTARZACH ZOSTAŁY UMIESZCZONE TREŚCI NIE SUGERUJĄCE ALE MÓWIĄCE W PROST ,ŻE

NAJWIĘKSZYM ZBRODNIARZEM W PRLU JEST GRZEGORZ PIOTROWSKI

„NAJWIĘKSZY WRÓG KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO”

WEDŁUG TEGO ARCY KATOLICKIEGO BLOGA

NIEJAKI PIOTROWSKI

JEST Z POCHODZENIA – POLSKIM TATAREM – MUZUŁMANINEM !!!!

CO W SPOSÓB JEDNOZNACZNY JEST BEZCZELNĄ PROWOKACJĄ MAJACĄ NA CELU WYWOŁANIE BURD I NIEPOKOJI SPOŁECZNYCH NA TLE RELIGIJNYM

BLOG TEN MA OGROMNĄ OGLĄDALNOŚĆ

A ZATEM ZASIANE ZIARNO NIENAWIŚCI

ŻE MORDERCA KSIĘDZA POPIEŁUSZKI TO POLSKI TATAR – MUZUŁMANIN

MOŻE WYWOŁAĆ SŁUSZNY GNIEW I OBURZENIE

KTO ZATEM STOI ZA PRÓBĄ WYWOŁANIA WAŚNI I NIEPOKOJÓW SPOŁECZNYCH NA TLE RELIGIJNYM W POLSCE

CZY NIE SĄ TO SIŁY TE SAME KTÓRE W TEJ CHWILI SZKALUJĄ I PONIŻAJĄ WYZNAWCÓW PROROKA  NA CAŁYM ŚWIECIE

PODŁYMI FILMAMI I KARYKATURAMI

PRZEKAZ I TREŚĆ WYWODU NA TYM BLOGU JEST JASNA

POLSKI KATOLIKU OTO TATAR – MUZUŁMANIN MORDERCA KSIĘDZA POPIEŁUSZKI .

ABY OBEJRZEĆ I PRZECZYTAĆ KLIKNIJ W ZDJECIE .

W ZWIAZKU Z POWYŻSZĄ PROWOKACJĄ ZAWIADAMIAM WSZYSTKIE STOWARZYSZENIA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH W POLSCE NA CZELE Z

STOWARZYSZENIAMI  ZRZESZAJĄCYMI POLSKICH TATARÓW

JESTEM W POSIADANIU

DANYCH OSOBOWYCH

TEGO BYDLAKA  TADEUSZA . K.

ZAWIERAJĄ IMIĘ NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA 

KTÓRE ZOSTANĄ TU OPUBLIKOWANE – W CIĄGU 2 GODZIN ZARAZ PO ZAKOŃCZENIU ROZSYŁANIA ZAWIADOMIEŃ DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH – WRAZ Z SŁUŻBAMI STOJACYMI NA STRAŻY PRAWA W POLSCE ..

DO ZAINTERESOWANEGO BYDLAKA TADEUSZA

CAŁOŚĆ ZAWARTA W TYM ART. JEST ZABEZPIECZONA I SKOPIOWANA W SPOSÓB PROFESJONALNY TAK ABY MOGŁA BYĆ DOWODEM W SPRAWIE

DODAĆ NALEŻY ŻE GRZEGORZ PIOTROWSKI W ŻADEN SPOSÓB NIE JEST SPOKREWNIONY Z RODAMI TATARSKIMI WIELCE ZASŁUŻONYMI DLA POLSKI 

TO BZDURA WYSSANA Z PALCA 

KTÓRA MA NA CELU WYWOŁAĆ NIENAWIŚĆ W KRAJU POMIĘDZY POLAKAMI POCHODZENIA TATARSKIEGO  A KATOLIKAMI POLAKAMI

=====================================================================

myślę że sprawa jest jasna

KIM JEST TADEUSZ KISIEL Z BYDGOSZCZY I KOGO REPREZENTUJE W POLSCE

JEGO CHAMSKA PROWOKACJA O PODŁOŻU RELIGIJNYM DZIWNIE ZBIEGA SIĘ W CZASIE Z TAKIMI AKCJAMI…

W przyszłym tygodniu nowojorskim metrze pojawi się reklama, która może stać się kolejnym punktem zapalnym wśród wyznawców islamu – informuje polonijna witryna dziennik.com. Plakaty nawołujące do wspierania „cywilizowanego” Izraela w walce z muzułmańskimi „dzikusami” zawisną na dziesięciu stacjach.

http://konflikty.wp.pl/kat,1356,title,Kontrowersyjna-reklama-pojawi-sie-w-nowojorskim-metrze-Rozwscieczy-muzulmanow,wid,14942577,wiadomosc.html?ticaid=1f341&_ticrsn=3

Posted in "przepowiednie" MIZI, "ZNAKI", ANOMALIE, AUKCJA POMOC, CIEKAWOSTKI różne, KATASTROFY, polityczne, spiski i zbrodnie, Uncategorized, zagrożenia dla polski, zagrożenia światowe | 26 Komentarzy »

KONIEC ??? – NAPEWNO NIE TERAZ , małe s…… :-)

Posted by miziaforum w dniu Wrzesień 17, 2012


=======================================================================

======================================================

Posted in "przepowiednie" MIZI, "ZNAKI", ANOMALIE, AUKCJA POMOC, CIEKAWOSTKI różne, KATASTROFY, polityczne, spiski i zbrodnie, Uncategorized, zagrożenia dla polski, zagrożenia światowe | 54 Komentarze »

ALARM !!! MEGA SOLAR FLARA !!! zdmuchnie ziemską cywilizacje techniczną …. za kilka dni ???

Posted by miziaforum w dniu Sierpień 9, 2012


Zaobserwowany filament na Słońcu ma aż 800 000 km długości (Fot. Paul Andrew)

Nasza życiodajna gwiazda wchodzi w szczytowy okres swojej aktywności, zatem możemy spodziewać się coraz większej ilości nietypowych zjawisk i protuberancji. Za takie należy uznać pojawienie się rozciągającego się na prawie 800 000 km ciemnego filamentu.

Protuberancje zbudowane są z plazmy słonecznej unoszonej przez pole magnetyczne wyższych warstw atmosfery gwiazdy (chromosfery). W takich rejonach ciśnienie pola magnetycznego przeważa nad ciśnieniem plazmy i to pole magnetyczne decyduje o ruchach materii, tworząc często skomplikowane twory.

Terminu protuberancja używa się zazwyczaj w odniesieniu do struktur widocznych w pobliżu brzegu tarczy Słońca, ale nie występują one tylko tam. Protuberancję widoczną bliżej środka tarczy słonecznej nazywamy mianem filamentu lub włókna.

To właśnie filament o długości przekraczającej dwukrotną odległość Ziemi i Księżyca jest najbardziej zadziwiającym obiektem, który obecnie możemy obserwować na Słońcu. Warto dodać, że wcześniej astronomowie odnotowywali już pojawienie się znacznie większych filamentów (nawet o długości miliona km).

Filamenty bardzo często stają się niestabilne i opadając na powierzchnię gwiazdy mogą generować rozbłyski słoneczne. Możemy spodziewać się, że efekty takiego zjawiska nie pozostaną bez wpływu na naszą planetę.

http://nt.interia.pl/technauka/news/ogromna-struktura-na-sloncu-zagrozeniem-dla-ziemi,1830439,8131

szczegółowe informacje

CO NAM GROZI I JAKIE SKUTKI NAS DOTKNĄ …

We wrześniu 1859 roku, znany astronom zajmujący się zjawiskami na Słońcu, Richard Carrington zauważył nagły przebłysk na powierzchni Słońca. Osiemnaście godzin po tym przebłysku – który stał się znany jako „rozbłysk Carringtona” – na całym świecie można było zobaczyć najwspanialszy pokaz zorzy polarnej w historii. Po raz pierwszy obserwatorzy z Jamajki, Rzymu i Hawany mogli zobaczyć pokaz pulsującego, czerwonego, purpurowego i zielonego światła na niebie.

Oprócz pięknej zorzy pojawiły się też niezbyt przyjemne zdarzenia – wielu operatorów telegrafu na całym świecie zostało porażonych prądem elektrycznym, a w wielu przypadkach ich maszyny nagle stanęły w płomieniach. Był to szkodliwy efekt wpływu potężnej burzy elektromagnetycznej wywołanej przez rozbłysk słoneczny na wczesne systemy telekomunikacyjne. Na skutek gwałtownych zmian pola elektromagnetycznego spowodowanych rozbłyskiem we wszystkich przewodzących materiałach został zaindukowany prąd elektryczny, a że w tamtym czasie najdłuższymi przewodnikami były druty telegraficzne (ich łączna długość wyniosiła zaledwie 125 000 mil), więc urządzenia do nich podłączone najbardziej ucierpiały.

Teraz, w roku 2010, na Ziemi jest o wiele więcej potencjalnych celów dla elektromagnetycznej burzy z kosmosu, w tym międzykontynentalne rurociągi, linie komunikacyjne i energetyczne. Współczesne sieci infrastrukturalne są znacznie większe i bardzej złożone niż proste systemy z czasów Carringtona, a ich właściwości elektryczne, wzajemne połączenia i zależności pozwalają porównać je do anteny odbiorczej dla kosmicznej energii, rozpiętej na powierzchni każdego z kontynentów. Nasze rosnące uzależnienie od energii elektrycznej i systemów telekomunikacyjnych powoduje, że stajemy się jednocześnie bardziej narażeni na geomagnetyczne burze wywoływane przez słoneczne plamy. Skutkiem burz mogą być uszkodzenia urządzeń produkcji i transmisji energii elektrycznej na poziomie całych kontynentów oraz powszechne awarie systemów łączności.

CZY RZĄDY BIORĄ TO NA SERIO….

Na początku 2009 roku NASA zleciła badania National Research Council w celu określenia potencjalnych skutków „zdarzenia Carringtona” w nowoczesnym społeczeństwie. Opracowanie pod tytułem „Severe Space Weather Events — Understanding Societal and Economic Impacts” .Zagrożenie jest tak realne że, rzad USA zdecydował sie na początku roku 2010 wysłać w przestrzen kosmiczną sprzęt wartosci przekraczajacej koszt wysłania człowieka na ksieżyc ,który ma za zadanie tylko i wyłącznie monitorować aktywnosć sloneczną i to wszystko w samym środku kryzysu.

SKUTKI….

Jest maj 20– r. Stacje radiowe i telewizyjne nagle przerywają program i ogłaszają, że właśnie przed chwilą na Słońcu nastąpił potężny wybuch, którego skutki trudno przewidzieć. Po paru godzinach zaczyna brakować prądu. Stają pociągi, tramwaje, metro, unieruchomione zostają lotniska i dworce kolejowe. Brak sygnalizacji świetlnej powoduje gigantyczne korki na ulicach miast. Nie działają windy, stacje benzynowe, telefony, radio i telewizja, satelitarna nawigacja, staje cały przemysł. Brakuje wody, przestaje działać służba zdrowia, handel, banki, systemy komputerowe. Zaczyna się apokalipsa, której przedsmak mieli mieszkańcy Nowego Jorku i kilku innych miast w sierpniu 2003 r.

Tamten blackout trwał tylko parę godzin. Tym razem cywilizacyjna katastrofa może ogarnąć całe kraje i kontynenty, a nawet glob, i trwać wiele miesięcy, a może nawet lat. To nie scenariusz filmu grozy, lecz wnioski z raportu National Academy of Sciences (amerykańskiej akademii nauk), ostrzegającego przed kataklizmem, którego rozmiarów do tej pory nigdy nie zaznaliśmy.

ŻYCIE NA ZIEMI PO…..

1) TELEFONY , RADIOTELEFONY, STACJE NADAWCZE, RTV,- nie działają
2) TRANSPORT LĄDOWY , MORSKI, POWIETRZNY całkowicie unieruchomiony.
3) DOSTAWY WODY, PRĄDU, GAZU,całkowicie sparaliżowane.
4) WOJSKO , POLICJA ,STRAŻ POZARNA pozbawione środkow łaczności oraz mobilnosci.
5) SZPITALE SŁ. ZDROWIA DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI brak technicznych mozliwości sprawnego funkcjonowania.
6) PIENIĄDZE CAŁKOWICIE BEZWARTOŚCIOWE .
7) ALTERNATYWĄ BEDZIE NAPEWNO ZŁOTO – być moze dlatego skupowane za wszelką cenę

WSZYSTKIE MASZYNY I URZADZENIA ZAWIERAJĄCE MIKTOPROCESORY – komputery , bankomaty , stacje paliw ,samochody,itp.całkowicie nie sprawne.

CO POZOSTANIE SPRAWNE –

TRANSPORT PIESZY, KONNY , ROWEROWY, BROŃ PALNA TRADYCYJNA ,PROSTE NARZĘDZIA , HANDEL WYMIENNY , EWĘTUALNIE USŁUGA WYMIENNA NA ŻYWNOSC LEKI WODĘ.

CZYLI NATYCHMIASTOWE COFNIECIE SIĘ CYWILIZACJI O 200 LAT.

KIEDY TO MOZE NASTAPIĆ – W KAŻDEJ CHWILI – W/W SPECJALIŚCI OCZEKUJĄ TEGO ZDARZENIA OD 2009 ROKU – cykl ponownej aktywnosci slonecznej spóznia się a im dlużej trwa stagnacja tym silniejszy będzie jego poczatek.
Z NIEPOTWIERDZANYCH ANI NIE DEMENTOWANYCH INFORMACJI KRĄŻĄCYCH W NECIE NA TEMAT (NIBIRU) – a w kręgach naukowych FUNKCJINUJE NAZWA – OBIEKT”X”- otoż zblizanie się tego obiektu do slońca powoduje zakłucanie funkcjonowania procesów zachodzących na słońcu odczuwalnym a nawet namacalnym skutkiem są anomalie pogodowe na ziemi w roku 2010 –

przeście obiektu “X” W POBLIZU SLOŃCA – MOŻE BYĆ KATALIZATOREM ZWIĘKSZAJACYM ROZBŁYSK INICJUJĄCY NASTEPNY CYKL AKTYWNOŚCI SŁONECZNEJ DO SILY KILKUDZIESIĘCIO KROTNIE WIEKSZEJ NIŻ SŁYNNY ROZBŁYSK Carringtona z roku 1859 – którego siła była by wystarczajaca do unicestwienia całkowitego infrastruktury technicznej obecnie istniejącej……..
=================================================
najważniejsze dla nas -TO FAKT IŻ ROZBLYSK TEN NIE CZYNI ŻADNEJ SZKODY ORGANIZMA ŻYWYM – z wyjatkiem ludzi posiadajacych rozruszniki serca.

Cóż za ironia losu. Ludzkość cały czas stara się rozwijać technologię starając się zapomnieć o czasach, kiedy uganialiśmy się za mamutami, ale gdyby całą tę współczesną technologię szlag trafił, tacy jaskiniowcy byliby dla nas niedoścignionym wzorem.

PROPONUJĘ POSZPERAĆ I ZWRUCIĆ UWAGĘ – NA FAKT ZBIERANIA WSZELKICH MATERIALUW ZAWIERAJACYCH WIEDZĘ W FORMIE PAPIEROWYCH DRUKÓW – A PRYM WIODĄ W TYM ORGANIZOWANIU BIBLIOTEK TRADYCYJNYCH – WLAŚNIE ROSJANIE I AMERYKANIE

Posted in "przepowiednie" MIZI, "ZNAKI", ANOMALIE, CIEKAWOSTKI różne, KATASTROFY, Uncategorized | 18 Komentarzy »

uefa ,euro 2012 – alle achtung! attention !vědomí ! gare !Pozor!atención!Внимание!figyelmet!attenzione!προσοχή! UWAGA !!

Posted by miziaforum w dniu Czerwiec 3, 2012


 

UWAGA !!!!
3 CZERWCA 2012
TĄ INFORMACJE MOŻESZ POTRAKTOWAĆ POWAŻNIE , LUB ZIGNOROWAĆ !!
twój wybór…
POD ŻADNYM POZOREM NIE BIERZ UDZIAŁU W MASOWYCH IMPREZACH ZWIĄZANYCH Z EURO 2012 W POLSCE I NA UKRAINIE !!!
najlepiej na czas imprez meczy jeśli możesz wyjedż z miasta 
PRZEKAŻ TĄ INFORMACJE TWOIM BLISKIM !!!!!!
WAŻNE , WAŻNE !!!!!!!!

=======================================================

nawet jesli posiadasz już bilety wejściówki zaproszenie

NIE IDŹ ANI NA STADION ANI TAM GDZIE SĄ ORGANIZOWANE IMPREZY ZWIĄZANE Z MISTRZOSTWAMI !!!!!

JEŚLI JESTEŚ ZAPALONYM KIBICEM OBEJRZYJ TE MECZE W DOMU EWENTUALNIE W MAŁYM PUBIE !!!!!! 

WAŻNE !!!! WAŻNE !!!!

==========

FIKCJA LITERACKA – W ŚWIETLE OSTRZEŻEŃ 

 Z samochodu dostawczego powoli wygramolił się łysy 50-latek i dość niezgrabnie wydobył z części ładunkowej długi i chyba ciężki pakunek. Nie spiesząc się zamknął bagażnik samochodu, wyciągnął z szoferki podręczną torbe i dość niezgrabnymi ruchami przerzucił sobie pakunek i torbę przez ramie. Starannie zamknał samochód i wszedł do środka śmierdzącego moczem i kałem budynku stacyjnego. Wokoło walały się różne odpadki. Przeszadł przejściem podziemnym na drugi peron, tam skręcił w prawo i poszedł do stojącej na końcu stacji połamanej ławeczki. Usiadł i bardzo powoli rozpakował pakunek. Nikt na niego nie patrzył, gdy wyciągnął z niego długą rure pospolitego granatnika przeciwpancernego. Z torby podręcznej wyciągnoł granat i kilkoma wprawnymi ruchami nasadził go na końcu rury.
Najblizszy pociąg pasażerski miał się zatrzymać na stacji za 15 minut. Zwykle jeżdziło nim sporo paseżerów, w końcu linia kolejowa prowadziła w kierunku Warszawy i Legnicy. Wielu ludzi dojeżdżało też z podwrocławskich miejscowości do pracy w mieście. O tej porze do domów wracała równiez młodzież ucząca się i studiująca w licznych szkołach stolicy Dolnego Śląska. Stojący na peronie mężczyzna z uzbrojonym granatnikiem w ręce nie czekał jednak na pociąg pasażerski.
Sąsiednim torem ze standartową prędkością 40km/h przejeżdżał właśnie pociąg towarowy złożony z elektrowozu i dziewięciu cystern. Mężczyzna spokojnie czekał aż skład przejedzie, podniósł granatnik na ramię, wymierzył w obły tył ostatniej i wystrzelił. Z rury wydobył się długi płomień, w następnej chwili granat przeciwpanerny uderzył w tył ostatniego wagonu. Cysterna momentalnie eksplodowała,. Jej odłamki przebiły następna cysterne która równiez wybuchła. W ciągu 15 sekund skład ociągu przestał istnieć. W tym momencie sprawca katastrofy już nie żył.
W cystrnach przewożono chlor i chlorowodór niezbedny do produkcji w zakładach chemicznych w Brzgu Dolnym. Chmura ciężkiego, zjadliwie zielonego gazu powoli rozpełzała się nad centrum miasta.

Chlor był pierwszym gazem bojowym, którego uzyto na froncie zachodnim w czasie I wojny światowj. Korzystając ze sprzyjającego wiatru Niemcy otworzyli kilkaset butli z tym gazem. Chmura trująych oparów skierowała się na pozycje francuskie. W ciągu kilkanastu minut zgineło 5 tys. żołnierzy francuskich, a trzykrotnie więcej odniosło ciężkie poparzenia. W ich wyniku przez najblizsze parę miesięcy zmarło jesze 7,5 tys żołnierzy, którzy przechodzili okropn męczarnie wypluwając krwawe strzępy płuc. Niemcy nie byli w stanie wykorzystać tego sukcesu, wiatr zmienił nagle kierunek i chmura gazów podążyła do ich okopów. Żołnierze niemieccy włozyli maski, a i tak kilkuset uległo poważnemu zatruciu. Wększość zmarła w ciągu kilku tygodni. Maski przeciwgazowe wprawdzie chroniły płuca przed natychmiastowym poparzeniem ale chlor parzył również skórę i wnikał do wnętrza organizmu przez pory potowe. Całościowych ubrań ochronnych armia niemiecka jeszcze w tej fazie wojny nie miała, zresztą były one zbyt drogie, by wyposażyć w nie kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy przygotowujących się do ataku.
To było dawno temu. Od słynnego ataku mineło 90 lat, ale jego skutki okazały się niezmirnie trwałe. Gaz bojowy jest tani i śmiertelnie niebezpieczny dla atakowanego, ale także dla atakującego. Może dlatego większośc regularynych armi zadeklarowała że nie uzyje go wobec przeciwnika w toczących się konfliktach zbrojnych. Mimo tego, że arenały wszystkich państw świata posiadaja miliony pocisków wypełnionych najprzeróżniejszymi typami gazów bojowych, nie stosowano ich jednak oficjalnie w żadnej z wojen po 1918 r.. Gazów uzywano jednak przeciwko ruchom partyzanckim, w wojnach wewnętrznych i wrzędzie tam, gdzie nie docierali dzinnikarze reprezentujących ogólnoświatwe środki przekazu.
Znaczenie tej broni szybko odkryły ruchy terrorystyczne. Jest tania, a można porazić naprawde olbrzymią ilość ludzi, zwłaszcza cywilnej, która nie ma żadnych środków ochrony przez trującymi oparami. Pozostaje jednak olbrzmi problem logistyczny. Gaz nawet w postaci skroplonej, zajmuje duzo miejsca. Trudno go niespostrzeżenie dostarczyć w dostatatecznej ilości na miejsce ataku. Rozwiazanie tego problemu jest w zasadzie jedno; atakowany musi sam dostarczyć gaz na miejsce, gdzie zostanie on użyty.
Al-Kaida jest pierwszą na świcie międzynarodówką terrorystyczną, której działania wstrząsneły rządami wiekszości państw demokratycznych. W swych akcjach wykorzystuje się broń dostarczoną jej przez atakowanych, czyli wolność osobistą. Postawimy sprawe jasno: czy możliwy byłby atak na World Trade Center gdyby USA nie były państwem wolności słowa, myśli i przekonań? To pytanie czysto retorycznie. Wyobrażmy sobie, że tak nie jest. Każdy korzystający z publiczynych środków transportu(przede wszystkim samolotów) musiałby obligatoryjnie przed wejściem na pokład rozebrac się, spakować wszystkie swoje rzeczy do osobnego woreczka, włozyć ubranie dostarczone przez firme przewozową i w dodatku kilkukrotnie poddać gruntowej ewizji osobistej. Jak taka rewizja wygląda, wiem z własnego doświadcznia. W latach istnienia ZSRR zostałem jej poddany na przejściu klejowym w Mościskach. Trwała prawie sześć godzin!
Al-Kaida korzysta jednak ze wszystkich zdobyczy demokracji, obracając je na własną korzyść- medialną i polityczną.

Przygotowanie Ataku

1 Wybór celu
Polska jest obecnie jednym z najgłośniejszych sprzymierzeńców USA . Nie jest to kraj silny militarnie, od 60 lat nie brał udziału w żadnym konflikcie zbrojnym. Społeczeństwo jest w zasadzie nieprzygotowane na jakikolwiek atak militarny. Służby wywiadcze najczęściej zajete są wewnętrzymi rozgrywkami politycznymi i nie maja prawie zadnego rozeznania w swicie fundamentów islamskich. Jednocześnie jest to kraj znany wielu Arabom, którzy tu sie uczyli, studiowali, a w latach socjalizmu czesto szkolil w polskich ośrodkach wojskowych w zakresie działań specjalnych. W kraju tym wypoczywali spragnieni spokoju torroryści, póki szaleńczy atak agentów Mossadu na lotnisku w Warszawie na czołowego działacza palatyńskiego Abu Nidala, nie doprowadził do dekonspiracji całego procederu. Wtedy Polskę traktowano prawie jak baze i miejsce, gdzie w razie potrzeby można odpoczywać, wyleczyć rany gdzie dzinnikarze i słuzby państw zachodnich raczej małą trudność w swobodnym poruszaniu się i zbieraniu chociazby strzępów użytecznych informacji. Teraz kraj stał się największym sojusznikiem USA które według międzynarodówki terrorystycznej jest winne wszelkiemu złu na świecie.

2. Wrocław
Miasto w centrum europy. Podstawowe informacje o niem uzyskano dzięki promocji jaką władze miejskie przeprowadziły z okazi wyborów miejsca na Wystawe Światową w 2012r Lepiej nadaje się do ataku terrorystycznego od stotecznej Warszawy . Nie ma tu urzędów centralnych, więc służby ochrony są raczek znikome.Znane jest wielu arabom,którzy sie tu uczyli.Byli to wtedy młodzi chłpcy,ale w ciagu pieciu lat pobytupoznali wielu ludzi.Teraz maja około 45 lat,a ich polscy przyjaciele robia kariere w urzedach,maja własne firmy,pracuja w róznych instytucjach.Kilku z nich przyjechało odwiedzic starych znajomych.,nawiazac kontakty biznesowe.Rozmowy były owocne.Człowiek z Algieri dowiedział sie ze Zakłady Chemiczne w Brzegu chetnie nawiazuja wspólprce dotyczacą produkcji środków piorących z firma w jego kraju.Do produkcji tych środków uzywany jest chglor sprowadzany z Górnego Śląska transportem koolejowym.Cysterny z chlorem przejezdzaja przez Wrocław kilka razy w tygodniu.W cysternie jest 18 lub 36 ton chloru.Takie dane moga przyprawic o bol głowy.

3.Wykonawca
Jeden z prowadzących rozpoznanie przypadkiem spotkał na ulicy człowieka ,z którym 25 lat wczesniej podrywał dziewczyny.Jednak Jędrzej K. był wrakiem tamtego wesołego chłopaka.Mohamed zobaczył na ulicy brudnego faceta ciagnacego wyładowany złomem i makulaturą.Poznał go,zatrzymał swojego mercedesa na berlinskiej rejestracji i zaczła rozmowe.Jędrzej po szkole poszedł do wojska i został zawodowym podoficerem.Słuzył dokładnie 14 lat i 11 miesiecy.Był nawet instruktorem w szkole podoficerskiejw Brzegu.Szkolił spaerów.Ożenił sie ,ma dwoje dzieci.W1992 roku wpkował sie w paskudną historie – był odpowiedzialny zabrakowanie sprzetu wojskowego ,zgodie z układem miedzynarodowym,który polska zawarła w koncu lat 80.Jego zadaniem było nieszczenie i oddneie do huty na racunek jednostki wojskowej.Kilkanascie ciezarówek zostało sprzedanych na jego konto.Oczywiscie m nie mogł tego zrobic sam.Młody oficer z którym współprcował ,zagarnał wieksza czesc pieniedzy,ale gdy sprawa sie wydała winnym okazał sie tylko Jedrzej.Tamten został przeniesiony na inne stanowisko ,szybko awansował i obecnie jest pułkownikiem.Jędrzej na piec lat trafił do wiezienia i od 1997 roku jest bezrobotny.Nigdy juz nie bedzie pracował na żadnym etacie.Nie ma wojskowej emerytury,na rente jest za zdrowy.
Teraz dotkenało go kolejne niszczescie.Jego piecioletnai wnuczka ma złosliwy nowotwór.Jest pewna szansa na uratowanie dziecka ,ale potrzeba pieniędzy, by operacje przeprowadzic w klinice w Niemczech.Polscy lekarze bezradnie rozkladaja rece skazujac dziecko na smierc w cierpieniach.On od wielu lat zytje ze zbiorki złomu i makulatury.Na chleb ma ,ale skąd ma wziasc te 50 tys.euro na operacje.Żona go nie opuscił ,gdy siedział,pracuje w szpitalu jako kucharka,raz przyniesie jakies 600 zł, innym razem czeka na wypłate kilka miesiecy.Córka wyszła za maz,ale ojciec dziecka stracił prace (był magazynierem w wojskowym składzie,jednostke rozwiazano) i jest na zasiłku dla bezrobotnych.Zasiłek ma sie skonczyc za miesiąc,a nowej roboty jak nie ma tak nie ma.Syn żonaty ,dzieicaty, pracuje na budowie w Niemczech.Ma trójke dzieci,żona mu sie łajdaczy i wszystko co on zarobi przepuszcza bokiem,o czym ten nie wie.W sumie Mohamed usłuszał to o czym mowi 90% Polaków.Umowił sie z Jedrusiemtak go nazywali w szkole)na wódke.Jako prawowiernyt muzłumanin nie powinien jej pić ,ale piec lat pobytu w Polsce przekonał go o cudownych włsciwosciach tego płynu.Pozwala nawiazac rozmowe,zawrzec kontrakt,scal dusze rozmawiajacych.Oczywiscie gdy ktos obok niego powiedział że pije alkohol ,natychmiast odstawiał kieliszek.Muzłumanin moze wypic przeciez kazdy płyn ,poki nie zostanie on nazwany po imieniu.

4.Kontrakt
Mohamed spedził w towarzystwie Jędrzeja K. kilka dni.Wyjezdzając zostawił mu bilet,pieniadze na droge oraz wize do Arabii Saudyjskiej.Celem wyjzdu miało byc omowienie operacji jego wnuczki w specjalistycznym szpitalu w Rijadzie.Decyzje Jedrzej musiał podjac w ciagu kilku dni.Stan wnuczki był bardzozły.Oczywiscie decyzja zapadła juz w dzien wyjazdu Mahomeda.W Rijadzie Jedrzej zjawił sie dziesiec dni pozniej.Na dworcu lotniczym czekał na niego Mohamed, a w dobrym hotelu zarezerwowany pokoj.Po przyjezdzie prawie natychmiast zgłosił sie do niego lekarz.Znakomicie mowił po polsku.Kilkanascie lat wczesniej ,w 1988 r. ukonczył Wojskowa Akademie Medyczna w Łodzi.Córka z wnuczka przyjechały tydzien pozniej.Kilkunastogodzinna operacja udała sie ,ale wnuczke czekało jeszcze wielomiesieczne leczenie pooperacyjne.Na czas leczenia córka Jedrzeja otrzymała wize pobytowa w Arabii Saudyjskiej.Wkrótce z Polski przyleciała jej tesciowa.Jedrzej tymczaem zniknał na kilkanascie tygodni.Po powrocie stał sie człowiekiem bardzo milczacym i nigdy nie powiedział nikomu gdzie przebywał.W pokoju hotelowym na stoliku cały czas lezał otwarty Koran wydany w Libii w latach 70. w jezyku oplskim.Wnuczka Jedrzeja szybko wracała do zdrowia.30 kwietnia 2005 roku Jedrzej z samego rna poszedł do pokoju zony.
-Za wszystko trzeba płacic w zyciu-powiedział cicho – wiec i ja niedługo zapłace za zycie naszej wnusi.Jutro lece do Polski i chyba juz sie nie zobaczymy.Tu jest karta kredytowa – wyciagnał złoty kartonik – wazna na całym swiecie.Jest na niej 25 tys.dolarów i co miesiac przez 10 lt bedzie ty wływała pensja w wysokosci amerykanskiego pułkownika.Racunek w szpitalu za leczenie naszej wnusi juz zapłacono.Wize pobytową mozecie przedłuzac do czasu wyleczenia dziecka.Tu jest paszport kanadyjski dla Ciebie ,a te dwa dla naszych pociech… to wszystko co mogłem dla was zrobic…
Po twarzy Jędrzeja pociekły dwie łzy.Nigdy dotd nie płakał.
– aha ,ten, prze którego wyleciałem z roboty juz nie żyje….- odwrocił sie i spokojnie wyszedł.
Na okeciu wyladował wieczorem 3 maja 2005 roku.Bez problemów przeszedł kontrole celno-paszportową.Taksówka pojechał na poczte Alejach Jerozolimskich.Tu poprosił o przesyłke ,która na niego czekła na „poste restante”.W grubej kopercie był kluczyk i napisana po polsku inbstrukcja.

5.Logistyka
Kupno w Polsce typowego grnatnika przeciwpancernego wraz z amunicja wbrew pozorom nie jest sprawa az tak trudna.Musi byc firma ,która ma aktualnie zezwolenie na handel towarami podwojnego zastosowania.Jest ich kilkadziesiat.Dokonac zakupu moze dowolna firma z zewnątrz kraju posiadajaca odpowiedni certyfikat bezpiecznstwa.Oczywiscie towar musi trfi do kraju nie objetego embargiem miedzynarodowym.owiedzmy sobie szczerze ,przepisy sa po to zeby je omijac,a w pionie logistycznym zleceniodawcy siedza naprawde niegłupi ludzie.Partie granatów zakupiła firma z siedziba w Turcji z przeznaczeniem dla armii tureckiej.W drodze granatniki przejechały Turcje i ostatecznie trafiły do Iraku.Stamtad kilka sztuk bez problemu przemycono do Jordanii.Tu jeden z nich trafił do poczty dyplomatycznej radcy handlowego jedynego z państw arabskich majacych ambasade w Warszawie.Droga wydaje sie dosc zawiła ale, ale w sumie -od chwili zapakowania granatników do kontenera w Mielcu do jego powrotu do Warszawy minał tydzien.Poczta kuriersk dosarczyła walizkę wraz z zawartoscia na adres domowy Jedrzeja K…5 maja 2005 r o godzinie 11;30 mezczyzna -kluczykiem z listu odebranym w Warszawie – otworzył skomplikowany zamek metalowej walizki.W środku był granatnik i dw pociski.Poobijany busik czekał na niego w opisywanym w instrukcji szrocie na Kowalach.Wystarczyło podac nazwisko i pokazac dowód osobisty.Busika od własciciela szrotu trzy dni wczesniej wypozyczył jakis Cygan( tak przynajmniej on to okreslił) i zapłacił z góry.

6.Wydatki
Zlecajacy akt teroru sa ludzmi zamoznymi.Wielkosc majatku bin Ladena okresla sie na jakies 300-500 mln dolarów.Sa włascicielami wielu firm ,które przynosza realne dochody rzedu kilkudziesieciu milonów dolarów miesiecznie.Potrafią jednak skrzetnie liczyc wydatki,które maja przyniesc okreslony skutek polityczny i medialny.W przypadku World Trade Center wtniosły około 450 tys.dolarów.Atak na Wrocław kosztował 20% tej sumy.Oczywiscie Jedrzej K. nie mogł wiedziec ze władze saudyjskie aresztują jego żone i córke.Po krótkim tajnym procesie skazano je na publiczne ukamieniowanie za terroryzm,który to wyrok na drodze łaski,zmieniono na potajemne powieszenie.Nigdy nie skorzystały we z pieniedzy ze złotej karty,która znikneła w tajemniczych okolicznosciach.Znalezione przy nich paszporty okazały sie fałszywe.Wnuczke po wyleczeniu wydano władza polskim,ale cóz mogło powiedziec 5-letnie dziecko,które przez 9m-c przebywało w saudyjskim szpitalu odizolowane od swiata.Lekarz mowiacy po polsku ,z którym miał kontakt Jedrzej K , zniknął i nikt z Saudyjczyków nie potrafił powiedziec, gdzie sie podział.Podobno był libijczykiem.Oczywiscie biznesmen Mohamed nigdy w Arabii Saudjskiej nie miał swojej firmy,on sam dla władz tego kraju był osoba zupełnie nieznana.Nigdy tez nie znaleziono osoby o wygladzie Cygana, który wybnajał 20-letniego busika na Kowalach za 1,2 tys. zł .Firma,która kupiła granatniki okazała sie firma-krzakiem.Pod jej adresem w Stambule miescił sie zakład produkujący ognie sztuczne do pewnego Greka,który pojechał na wakacje na Cypr i tam podobno utonał.

Skutki Ataku

Strzał z granatnika przeciwpancernego w ciagu 15 sekund doprowadził do eksplozji dziewiciu cystern z chlorem i chlorowodorem.Pociag jechał wtedy nasypem kolejowym połozonym dziewiec metrów nad powierzchnia ulicy.180 ton smiertelnie trujacych oparów spłyneło w dół.Jest to bardzo ciezki gaz,wiec rozprzestrzenia sie stosunkowo wolno,zalegajjac we wszystkie zagłebienia terenu.Jedrzej K odpalił pocisk w dosc chłodny ,lecz słoneczny dzien.Wzdłuz osi ul.Legnickiej,nad która przebiega feralna linia kolejowa,prawie zawsze wieje wiatr z zachodu na wschód ,czyli w kierunku Rynku Starego miasta.Tak to sobie wymyslili sredniowieczni budowniczowie Wrocławia,którzy w ten sposób zapewnili naturalna wentylacje centrum grodu.Piec minut po strzale chmura osiagneła pl.1 maja.Zagarniając po drodze ludzi z kilku gesto zmieszkałych osiedli mieszkaniowych.Zginęli wszyscy,znajdujący sie ponizej drugiego pietra bloków mieszkaniowych.Ci, którzy byli wyzej umierali w ciagu kilku tygodni.Szanse ocalenia mieli jedynie mieszkancy powyzej 8 pietra , ale i oni ulegali ciezkiemu zatruciu.Przy ul. Długiej znajduje sie supermarket.o tej porze robiło tam zakupy około 900 osób.Nikt nie przezył.W ciągu kwadransa od momentu odpalenia p[cisku zgin.ęło 10 tys. osób. porazonych atakiem było ponad 25 tys.Połowa zmarła w przeciągu kilku miesiecy.
Chmura gazowa została nastepnie wtłoczona przez wiatr w waskie uliczki Starego Miastaw kierunku Rynku.Niosła za sob smiertelne zniwo.Ci, którzy byli w stanie ratowali sie ucieczka,ale szanse przezycia miały jedynie osoby które uciekały na południe .To tereny najwyzej połozone we wrocławiu i tam opary nie dotarły…
Gaz zabijał wszystko co żyło.Drzewa ,Krzewy po prezjsciu oprów wygldały jak spalone,zgineły całe populacje psów i kotów,ptaków,myszy i kanałwych szczurów.W kanałach chlor przetrwał kilkanascie dni.W ciągu kolejnych kilku godzin zgineło prawie 30 tys. osób.
Miasto uległo całkowitej dezorganizacji.Usuwanie bezposrednich skutków katastrofy trwało kilka dni(nie było duzych szkod materialnych),ale skutki psychiczne ataku były przerazajace.W ciągu kilkunastu tygodni ludnosc zmniejszyła sie o kilkadzisat tysiecy.Ci którzy zgineli od razu naprawde mieli wiecej szczescia od tych,którzy umierali powoli w straszliwych meczarniach.
Z chwila gdy na stronach internetowych fundamentalistów islamskich ukazały sie oswiadczenia przyznajace sie do ataku na Wrocław ,rozpoczeły sie rozruchy.Ludniosc masowo domagała sie wycofania wojska polskiego z Iraku i Afganistanu.We Wrocławiu spłonał meczet, aprobujących bronic ich muzłumanów zlinczowano,wieszajac na żelaznym płocie pobliskiego koscioła katolickiego.

=======================================================

 Do tej pory zamachy do nas nie docierały, bo jesteśmy krajem drugoplanowym. Ale im trudniej dostać się terrorystom do krajów pierwszoplanowym, tym bardziej Polska staje się atrakcyjnym celem – mówi w rozmowie z Newsweekiem.pl Grzegorz Cieślak, ekspert z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.

Zdaniem Cieślaka, zagrożenie terrorystyczne na Euro 2012 jest realne, ponieważ “bez względu na to, ile byśmy wydali pieniędzy na nasze służby specjalne, to nigdy nie ma 100-procentowej gwarancji bezpieczeństwa, tak jak nie da się w 100% uniknąć aktu terroru”.

– Jeżeli na Euro 2012 zgromadzą się przedstawiciele różnych nacji, to zamach nie musi być “na Euro” czy “na Polskę”, a na przykład na konkretną grupę przedstawicieli konkretnej nacji – wyjaśnia ekspert.

Jak tłumaczy, dla organizacji tzw. “światowego dżihadu” jesteśmy krajem drugoplanowym, dlatego do tej pory zamachy do nas nie docierały. – Jednak, im trudniej się dostać terrorystom do krajów pierwszoplanowych, poprzez zaostrzone środki ostrożności, czy wzmożenie działań wywiadowczych, tym bardziej Polska staje się atrakcyjnym celem – podkreśla.

Cieślak wskazuje nie tylko na radykalnych islamistów jako potencjalnych zamachowców. – Jest oczywiście kilka innych obszarów działania grup terrorystycznych. Sytuacja ekonomiczna jest skomplikowana, a tego typu wydarzenia zawsze rozgrzewają organizacje skrajnie lewackie, często anarchistyczne. Z drugiej strony, mamy też w Europie rosnącą emigrację, a ta “podgrzewa” ruchy nacjonalistyczne, skrajnie prawicowe – tłumaczy. – Terror kryminalny też musi być rozważany, jako poważne zagrożenie – dodaje.

Według niego ważna jest kampania informacyjna, która ma uwrażliwić obywateli na potencjalne zagrożenia. – Znowu warto wrócić do szerokiej kampanii informacyjnej. Przypominania i przekonywania: reaguj, kiedy widzisz coś złego, kiedy widzisz broń czy inne niebezpieczne narzędzia, reaguj kiedy widzisz, że ktoś gdzieś zostawił jakiś pakunek. Taki podstawowy algorytm bezpieczeństwa, który działa w Izraelu polega właśnie na reagowaniu na nienadzorowany bagaż – mówi ekspert Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.

– Terroryzm nie jest zjawiskiem tajemniczym, ani romantycznym. Skoro są ludzie skłonni posunąć się do przemocy dla osiągania celów politycznych lub w walce o swój światopogląd, musimy nauczyć się minimalizować potencjalne szkody: ograniczyć swobodę działania zamachowca, umieć trzeźwo reagować na zagrożenie oddając jak najmniej z obszarów naszego normalnego funkcjonowania – podsumowuje Grzegorz Cieślak.

Cały wywiad na stronie internetowej Newsweek.pl

Posted in "przepowiednie" MIZI, "ZNAKI", KATASTROFY, spiski i zbrodnie, Uncategorized, zagrożenia dla polski, zagrożenia światowe | 30 Komentarzy »

wiosna 2012 – puste ule, katastrofa ekologiczna -ARMAGEDON już nie nadchodzi – BIEGNIE !!!!

Posted by miziaforum w dniu Marzec 16, 2012


WITAM

CZYM JEST INFORMACJA ZALEWAJĄCA NAS Z KAŻDEJ STRONY

RADIO PRASA TV

TO JEDNO WIELKIE KŁAMSTWO STEROWANE PRZEZ ………

ŻYJEMY  ZNOWU W CZASACH GDY JEŚLI CHCEMY WIEDZIEĆ PRAWDĘ

MUSIMY OSOBIŚCIE NAMACALNIE TO SPRAWDZIĆ

🙂 czyli – podróże kształcą ……..

=======================================================

JAK TO DZIAŁA , ŻE NAOCZNI ŚWIADKOWIE  WYDARZEŃ NIE SĄ WIARYGODNI DLA SPOŁECZEŃSTWA

TYLKO DLATEGO ŻE NIE SĄ Z NAMASZCZONEGO KLANU INFORMATORÓW

MEDIALNYCH TYPU – PAN Z TV , RADIA LUB JAKIEGOŚ SZMATŁAWCA !!!!

=======================================================

TAKA SYTUACJA JEST  „STRASZNIE  ŚMIESZNA ” Z NACISKIEM NA SŁOWO – STRASZNA …..

ALE DO RZECZY

OTO 3 WAŻNE INFORMACJE W ZDERZENIU PRAWDA FAŁSZ :

KŁAMSTWO  = MÓWIENIE NIE DO KOŃCA PRAWDY

PRAWDA – WIOSNA 2012

NIEMA JUŻ 2.3 PSZCZÓŁ !!!! – to wstępne szacunki światowe……

przyczyna nie znana …

#######################################################

KŁAMSTWO USYPIANIE OBYWATELI :

http://fakty.interia.pl/nauka/news/apokalipsa-pszczol-dotarla-do-polski,1542017

PODANE INFO W STARYM ARCIE JEST W MIARĘ MIARODAJNE -niusy tegoroczne ……….

=======================================================

PRAWDA

OKOLICE BRAZYLII – OKOŁO 300 KM

DNO ATLANTYKU PĘKNIĘTE NA DŁUGOŚCI 140 KM. OD 2 TYGODNI NIE KONTROLOWANY WYCIEK Z SZCZELINY ….

sytuacja bliźniaczo podobna do zatoki meksykańskiej …..

KŁAMSTWO – BAGATELIZOWANIE SPRAWY:

Wielki wyciek ropy u wybrzeży Brazylii 2012-03-16 (03:40)

U wybrzeży Brazylii, na podmorskim polu naftowym Frade, odległym o ok. 370 km na północny wschód od Rio de Janeiro, doszło do nowego wycieku ropy, który zmusił amerykański koncern naftowy Chevron do wstrzymania wydobycia.

Rzeczniczka brazylijskiej Narodowej Agencji Naftowej (ANP) nie ujawniła wielkości wycieku. Powiedziała jedynie, że według wstępnych ustaleń, ropa nie wydobywa się z odwiertu wydobywczego, który jest zabezpieczony ale z pęknięć na dnie oceanu.

W listopadzie ub. r. w tym samym miejscu doszło do wycieku ok. 416 tys. litrów ropy. Wówczas opanowano wyciek, ale eksperci ostrzegali, że ryzyko ponownego wycieku jest bardzo duże.

Według przedstawiciela Chevronu, który eksploatuje to złoże, nie doceniono wówczas ciśnienia w podmorskim złożu. Władze brazylijskie zarzuciły koncernowi, że nie poinformował od razu o tym wycieku oraz, że nie dysponował sprzętem niezbędnym do jego opanowania.

Odkryte stosunkowo niedawno złoża u wybrzeży Brazylii mogą zawierać – według ostatnich ocen – co najmniej 50 mld baryłek ropy.
(PAP)

#######################################################

 PRAWDA:

WOJNA IRAN …..

WSZYSCY WIEMY LUB PRZECZUWAMY  ATAK IZRAELA – Iran nie posiada broni nuklearnej , ale posiada już  TAK ZWANĄ BOMBĘ ATOMOWĄ BIEDAKÓW

W OBAWIE PRZED NIEUCHRONNYM ATAKIEM  – ZGROMADZIŁ W OSTATNIM CZASIE  ZAPASY GAZÓW BOJOWYCH – OKOŁO 1000 RAKIET JEST UZBROJONYCH W GŁOWICE CHEMICZNE – KTÓRE BĘDĄ UŻYTE W REGIONIE JAKO BROŃ ODWETOWA – W PRZYPADKU UŻYCIA PRZEZ USA I IZRAEL

TAKTYCZNYCH ŁADUNKÓW NUKLEARNYCH O SILE DO 20 KT. 

NIE JEST PRAWDĄ ŻE OBAMA MA SKRUPUŁY Z POWODÓW PACYFISTYCZNYCH – JEST TO OBAWA PRZED WYWOŁANIEM – CHEMICZNEGO ARMAGEDONU !!!!!

I TYLKO TO USA POWSTRZYMUJE PRZED ……..

IZRAEL MA TO WSZYSTKO W DUPIE PNIE DO ZAGŁADY WŁASNEJ I INNYCH ZA WSZELKĄ CENĘ…… 

######################################################

KŁAMSTWEM JEST MILCZENIE MEDIALNE W SPRAWIE REGIONU

LUB CHOĆBY BYLE AKTUALNE INFO NA TEMAT KONFLIKTU – dopinanego na ostatni guzik ……  nomen omen GUZIK ATOMOWY NA 99 %……

 

======================================================

MIMO WSZYSTKO IRANOWI SIĘ NIE DZIWIĘ

SĄ POSTAWIENI W OBLICZU LIKWIDACJI OJCZYZNY

WIEC USPRAWIEDLIWIONE JEST BRONIENIE SIĘ W KAŻDY MOŻLIWY SPOSÓB

ZBRODNIARZAMI SĄ CI KTÓRZY DOPROWADZAJĄ Z PRECYZYJNĄ SADYSTYCZNĄ PREMEDYTACJĄ DO TEGO TYPU DESPERACKICH ZACHOWAŃ NARODY  NIEPODLEGŁE NIE ZALEŻNE – WOLNE

JEST PEWNE NA 100 % ŻE IRAŃCZYCY NIE PODŁOŻĄ SIĘ W IMIĘ ????

JAK LIBIA , AFGANISTAN , IRAK

======================================================

LUDZKOŚĆ ŚPI !!!!

ZNISZCZĄ WSZYSTKO !!!

ŚWIAT W KTÓRYM PRZYJDZIE EGZYSTOWAĆ – TAK EGZYSTOWAĆ WEGETOWAĆ – BO NIE BĘDZIE TO NA PEWNO ŻYCIEM

BĘDZIE ŚMIERDZĄCYM TRUJĄCYM ŚMIETNIKIEM !!!!!!!!!!

 

JA TO WIEM

ZASTANAWIAM SIĘ DLACZEGO INNI KTÓRZY TEŻ TO WIEDZĄ

PISMAKI , REDAKTORZYNY, PRZYWÓDCY RELIGIJNI i tp – OPINIOTWÓRCY 

NIE PUSZCZAJĄ ANI PARY Z UST W TEJ SPRAWIE 

 

SPRZEDALI NAS , SIEBIE , DZIECI RODZINY

ZA PAPIEROWE WYPŁATY ZWANE PIENIĄDZEM

KTÓRY JEST MASOWO I TANIO PRODUKOWANY JAK CHIŃSKIE BRELOCZKI DO KLUCZY

SPRZEDALI CAŁY ŚWIAT ZA GÓWNO WARTY PAPIER !!!!!

######################################################

SZKODA …….

 

 

Posted in "przepowiednie" MIZI, "ZNAKI", ANOMALIE, KATASTROFY, spiski i zbrodnie, Uncategorized, zagrożenia dla polski, zagrożenia światowe | 1 Comment »

20.luty.2012 IRAN – czy Polacy będą mordować Palestyńczyków i Irańczyków ?? – dziwna deklaracja premiera..

Posted by miziaforum w dniu Luty 20, 2012


Tusk do Izraela: Mało kto was rozumie tak dobrze jak my
– Izrael może liczyć na Polskę – mówił po spotkaniu z premierem tego kraju Benjaminem Netanjahu w Jerozolimie premier Donald Tusk, odnosząc się do sytuacji na Bliskim Wschodzie. Netanjahu, podkreślając, że sytuacja w regionie jest niestabilna, przyznawał, że jego kraj przygotowuje się na najgorsze.

– Mało kto was rozumie obecnie tak dobrze, jak my – oświadczył premier.
Manifestacje spowodowały już upadek autorytarnych reżimów w Tunezji i Egipcie. Trwają protesty w Libii. Izrael obawia się przejęcia w tych krajach władzy przez zagrażających mu ekstremistów islamskich.

„Bedziemy szukać wspólnych rozwiązań”

– Będziemy nie tylko dziś, ale w najbliższych tygodniach, miesiącach szukać wspólnych rozwiązań, które będą sprzyjały zarówno wolnościowym i demokratycznym aspiracjom ludzi mieszkających w regionie, i równocześnie szukać rozwiązań, które zapewnią stabilność i bezpieczeństwo w tym regionie – zapewnił w Jerozolimie Tusk po spotkaniu z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu.

Jak zaznaczył, wartości „nie mogą być przeciwko sobie”. – Nie można zapomnieć ani o jednym, ani o drugim – podkreślił.

„Mało kto Was rozumie, tak dobrze jak my”

Tusk deklarował także, że tak jak w przeszłości, tak teraz, w skomplikowanej rzeczywistości, Polska i Izrael mogą na siebie nawzajem liczyć. Zapewniał, że nasz kraj będzie na arenie europejskiej i światowej prezentował w odniesieniu do Izraela takie właśnie solidarne stanowisko.

– Mało kto was rozumie obecnie tak dobrze, jak my – oświadczył premier.

„Moment próby”

Polski premier zaznaczył, że w Europie trwa bardzo gorąca dyskusja na temat tego, co dzieje się wokół Izraela, w wielu państwach regionu.

– Dla nas wszystkich jest to moment próby, ponieważ musimy skutecznie, bardzo prawdziwie, bardzo mocno wspierać tych ludzi, dla których celem jest i wolność i demokracja – coś, czego sami przez całe życie szukaliśmy i my osobiście, i nasze narody, równocześnie nie przeciwstawiając tego temu pierwszemu celowi, szukać odpowiedzialności i stabilności w regionie – powiedział szef polskiego rządu.

„Zaprojektować wspólną przyszłość”

Premier Izraela Benjamin Netanjahu po spotkaniu z Donaldem Tuskiem w Jerozolimie, w pierwszym dniu wspólnych międzyrządowych konsultacji, zapewnił natomiast, że jego rząd spotka się z rządem polskim, żeby „zaprojektować wspólną przyszłość”.

Netanjahu podkreślał, że Polaków i Żydów łączą wielowiekowe związki. Jak powiedział, oba narody wspólnie cierpiały i przeżywały wielkie tragedie, ale też wzajemnie pozytywnie na siebie wpływały, w tym również w dążeniu do wolności w czasie „wielkich romantycznych zrywów”. W tym kontekście wymienił powstanie warszawskie i powstanie w warszawskim getcie. – Spotkaliśmy się tu nie tylko po to, by rozmawiać o przeszłości – powiedział premier Izraela. – Razem z nami są ministrowie obu rządów i będziemy dziś i jutro pracowali, by zaprojektować wspólną przyszłość – podsumował.

Życzenia urodzinowe dla Sikorskiego

Netanjahu złożył także życzenia szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu, który obchodził w środę urodziny. Życzył też wszystkiego najlepszego towarzyszącemu delegacji Władysławowi Bartoszewskiemu, który niedawno świętował swoją rocznicę urodzin.

Wizyta Tuska w Izraelu

Premier Donald Tus oraz ministrowie: obrony Bogdan Klich, zdrowia Ewa Kopacz, edukacji Katarzyna Hall, spraw zagranicznych Radosław Sikorski w środę i czwartek przebywają w Jerozolimie.

Przybyli do Izraela na pierwszą sesję dialogu międzyrządowego między obu krajami. Dwudniowe rozmowy delegacji mają dotyczą m.in. współpracy w dziedzinie wojskowości i ochrony zdrowia.

ant//kdj

http://www.tvn24.pl/12691,1693806,0,11,tusk-do-izraela-malo-kto-was-rozumie-tak-dobrze-jak-my,wiadomosc.html

czy jest to deklaracja wysłania polskich obywateli na wojnę ??????

czy jest to deklaracja przyjecia na teretorium polski milionów uciekinierów z izraela ???

 OFIARA UŻYCIA PRZEMOCY

PALESTYNA 

JESLI DEKLARACJE ZOSTANĄ ZREALIZOWANE TO MY POLACY BEDZIEMY WSPÓŁWINNI POPEŁNIENIA ZBRODNI NA TRZECH NARODACH

PALESTYŃSKIM

ŻYDOWSKIM

IRAŃSKIM  

I NIKT NAM TEGO NIGDY NIE WYBACZY

NATYCHMIASTOWA DYMISJA TYCH ZDRAJCÓW RZĄDOWYCH JEST JEDYNYM GWARANTEM UCHRONIENIA NAS POLAKÓW OD WIECZNEJ HAŃBY  

Z PIĘTNEM ZBRODNIARZY 

OBAWIAM SIE ZE TAK!!!!!!! 

Posted in KATASTROFY, polityczne, spiski i zbrodnie, Uncategorized, zagrożenia dla polski, zagrożenia światowe | 266 Komentarzy »

polskie atomowe skurwesyny WAS WYTRUJĄ !!! -dziś referendum..

Posted by miziaforum w dniu Luty 12, 2012


Referendum ws. lokalizacji elektrowni jądrowej w Gąskach

Niedziela, 12 lutego (08:37)

W niedzielę rano w gminie Mielno (Zachodniopomorskie) rozpoczęło się referendum w sprawie lokalizacji elektrowni jądrowej we wsi Gąski. Mieszkańcy gminy wnioskowali o przeprowadzenie referendum, bo uważają, że budowa elektrowni jądrowej zniszczy turystykę.

Jak poinformowała Małgorzata Andruk, urzędnik wyborczy, wszystkie cztery obwodowe komisje ds. referendum, w Mielnie, Gąskach, Sarbinowie i Unieściu, zostały otwarte o godz. 7.00.

Głosowanie potrwa do godz. 21. Według najnowszych danych do udziału w nim uprawnionych jest 4˙171 mieszkańców gminy.

==================

Na karcie do głosowania znajduje się jedno pytanie: Czy wyraża Pan/Pani zgodę na lokalizację elektrowni jądrowej lub wszelkiej innej infrastruktury związanej z przemysłem jądrowym i rozpoczęcie jakichkolwiek prac badawczych związanych z tymi inwestycjami na terenie Gminy Mielno? Możliwe są dwie odpowiedzi – „tak” lub „nie”.

Aby referendum było ważne, musi w nim wziąć udział co najmniej 30 proc. uprawnionych do głosowania. Wynik referendum jest wiążący, gdy za jednym z rozwiązań, w sprawie poddanej głosowaniu, oddanych zostanie ponad połowa ważnych głosów. 

=====================================================

KAŻDY REALNIE MYŚLĄCY CZŁOWIEK WIE DOSKONALE ŻE W POLSCE NIKT Z OŚCIENNYCH PAŃSTW NIE POZWOLI NA BUDOWĘ ELEKTROWNI JĄDROWEJ 

PRZEDE WSZYSTKIM NIEMCY – O CZYM MÓWIĄ WSZEM I WOBEC I NIE JEST TO STANOWISKO JAKICHŚ ORGANIZACJI POZA RZĄDOWYCH 

JEST TO STANOWISKO RZĄDU NIEMIECKIEGO  !!!!!!!!!!!!!

=====================================================

PRAWDĄ JEST RÓWNIEŻ NIE UKRYWANĄ , ŻE NIEMIECKI RZĄD REZYGNUJE DEFINITYWNIE Z ENERGETYKI JĄDROWEJ I W ZWIĄZKU Z TYM PILNIE POSZUKUJE MIEJSC LOKALIZACJI SKŁADOWISK 

ODPADÓW NUKLEARNYCH JAK I PALIWA KTÓRE NIE ZOSTANIE ZUŻYTE DO MOMENTU WYŁĄCZENIA DEFINITYWNEGO NIEMIECKICH ELEKTROWNI JĄDROWYCH

=================================

A TE SKŁADOWISKA MAJĄ JUŻ DAWNO OBIECANE PRZEZ RZAD PLATFORMY OBYWATELSKIEJ W POLSCE!!!!!! 

BEZCZELNY PODSTĘP W PYTANIU REFERENDALNYM

Na karcie do głosowania znajduje się jedno pytanie: Czy wyraża Pan/Pani zgodę na lokalizację elektrowni jądrowej lub wszelkiej innej infrastruktury związanej z przemysłem jądrowym = SKŁADOWISKA ODPADÓW !!!!

” DRODZY PAŃSTWO NIE UDA SIĘ DOKOŃCZYĆ BUDOWY ELEKTROWNI Z BRAKU ŚRODKÓW – JEDNAK TO CO JUŻ ZBUDOWANO NA MARNE NIE PÓJDZIE – PRZYNIESIE NAM ZYSKI „

” BĘDZIEMY SKŁADOWAĆ PALIWO I ODPADY „

NIE JEST TO BARDZIEJ NIEBEZPIECZNE NIŻ ELEKTROWNIA ATOMOWA KTÓRA TU MIAŁA STANĄĆ „

BA JEST O WIELE BEZPIECZNIEJSZE – i tu uzasadnienie jakiegoś skurwesyna z tytułem doktora i jego zespołu speców” 

======================================================

Aby umieścić gdzieś tego typu składowisko, trzeba kupić sobie przychylność lokalną – podkreśla Antoni Mężydło (PO).

W zamian za lokalizację składowiska na danym terenie państwo musiałoby zainwestować w infrastrukturę i rozwój regionu, tak jak to jest np. we Francji. Gmina, która zdecyduje się przyjąć na swoim terenie takie składowisko, może liczyć na dotacje w wysokości kilku milionów euro. To może skutecznie pokonać opór i strach lokalnej społeczności.
==================

http://gielda.onet.pl/do-2018-w-polsce-powstana-sklady-odpadow-radioakty,18727,3179796,1,prasa-detal

 

=====================================================

A TYMCZASEM NIEMCY PEŁNĄ PARĄ INWESTUJĄ W ” ŚMIERTELNIE TRUJĄCE  ELEKTROWNIE WĘGLOWE „

WIATRAKI , SOLARY I GEOTERMIE 

 

 

Nowe elektrownie węglowe jako substytuty energetyki jądrowej
Niemieckie koncerny energetyczne (VATTENFALL EUROPE, EnBW, RWE, i E.ON) planują
budowę nowych i modernizację obecnie użytkowanych elektrowni węglowych, które muszą
wypełnić niszę energetyczną, powstałą po definitywnym wyłączeniu w 2020 roku reaktorów
atomowych. U podstaw tej decyzji leżą względy ekonomiczne, tj. głównie problemy związane z
utylizacją odpadów radioaktywnych oraz obawa społeczeństwa przed wystąpieniem awarii.
Przedsięwzięcie to kontrastuje z założeniami energetyki jądrowej na świecie, np. USA, Rosja,
Finlandia, Francja, itp. rozwijają swoje potencjały jądrowe. Specjaliści przewidują, że ubytek
mocy energetycznej wynikający z zamknięcia elektrowni jądrowych byłby do zastąpienia przez
zastosowanie węgla i gazu, co ma jednak swoje ograniczenia: węgiel – obowiązujące w tym
zakresie wytyczne UE, gaz – wysoka zależność od dostaw z Rosji, krajów Bliskiego Wschodu,
Norwegii, itp. Natomiast eksperci z dziedziny ochrony środowiska naturalnego (głównie
ochrony klimatu) ostrzegają przed zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery emisją
dwutlenku węgla, gdyż nie wdrożono jeszcze do powszechnego stosowania w skali
przemysłowej bezemisyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z węgla.
Rząd niemiecki zobowiązał się do obniżenia o 40% emisji CO2 w stosunku do 1990 roku.
Alternatywne nośniki energii wykorzystywane w energetyce przemysłowej są w dalszym ciągu
mało rentowne. Udział węgla kamiennego w produkcji energii elektrycznej wynosi 21,4%.
Jak więc pogodzić niniejsze sprzeczności, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju?
Rząd niemiecki podtrzymuje swoje stanowisko odnośnie zmniejszenia do 40% emisji CO2 do
atmosfery do 2020r. oraz zwiększenia do 35% udziału odnawialnych źródeł energii w
strukturze wykorzystywanych nośników przy wytwarzaniu energii elektrycznej.. Natomiast
zrealizowanie programu planowanego wyłączenia energetyki jądrowej wymaga zastąpienie
tej niszy energetycznej mocą rzędu 20 GW. Ponadto dalsze 20 GW będą również niezbędne,
gdyż wyłączeniu ulegną przestarzałe już elektrownie zasilane paliwem węglowym, gazowym
lub olejowym. Przewiduje się, aby wydajność energetyczna gospodarki wzrosła tak, aby w
2020r. wydajność produkcji przy takim samym zużyciu energii była dwa razy większa niż w
1990r. Zamierza się podwyższyć subwencje na poprawę energetyki budynków z obecnie
niespełna 1,5 do 3,5 mld euro/rok. Oznacza to, że właściciele domów i mieszkań, którzy
poprawią izolację cieplną, wydajność ogrzewania lub zamontują alternatywne źródła energii,
uzyskają ulgi podatkowe.
W tej sytuacji niemieckie koncerny energetyczne widząc brak przyzwolenia rządowego i
społecznego, co do dalszego wykorzystywania energetyki jądrowej, oraz nie będąc
przekonanym, co do uzyskania wystarczającej mocy z alternatywnych źródeł energii, planują
modernizację i budowę nowych (przystosowanych do spalania węgla importowego)
elektrowni zasilanych węglem. Import węgla o łącznej wielkości 46,3 mln t pochodzi w 80%
z tylko pięciu krajów. Udział Polski stanowi 23%, RPA 20%., Rosji 18%, Australii 11% i
Kolumbii 9%.
W związku z tym w całych Niemczech planuje się budowę ponad 30 nowych – o najwyższym
poziomie wyposażenia technicznego – elektrowni zasilanych węglem kamiennym, brunatnym
oraz gazem ziemnym.
Budowa i modernizacja elektrowni w Niemczech
Nr Elektrownia Koncern Moc, (MW)
Inwestycja,
mln € Status Rozpoczęcie
Oddanie do
użytku
1 BoA 2 RWE 1120 1100
w trakcie
budowy 2006 2009
2 BoA 3 RWE 1120 1100
w trakcie
budowy 2006 2010
3 Walsum 10 Steag 790 800
w trakcie
budowy 2006 2010
4 Boxberg R Vattenfall 675 800
w trakcie
budowy 2006 2011
5 Datteln 4 E-ON 1100 1200
w trakcie
budowy 2007 2011
6 Moorburg 1 Vattenfall 840 850 zatwierdzona 2007 2011
7 Moorburg 2 Vattenfall 840 850 zatwierdzona 2007 2011
8 Mainz KMW 820 950 zatwierdzona 2008 2012
9 Brunsbüttel Electrabel 800 800 zatwierdzona 2008 2011
10 Westfalen D RWE 850 1000 zatwierdzona 2008 2011
11 Westfalen E RWE 850 1000 zatwierdzona 2008 2012
12 Herne 5 Steag 790 800 zatwierdzona 2008 2011
13 Dörpen BKW 900 1000 zatwierdzona 2009 2013
14 Lubmin Dong Energy 800 800 zatwierdzona 2008 2012
15 Karlsruhe EnBW 912 1000 zatwierdzona 2008 2011
16 GKM 8 GKM 900 1000 zatwierdzona 2009 2013
17 Ensdorf 4 RWE 850 1000 planowana 2008 2011
18 Ensdorf 5 RWE 850 1000 planowana 2008 2012
19 Lünen Trianel 820 1000 planowana 2008 2011
20 Staudinger E-ON 1200 1200 planowana 2008 2012
21 Third Unit E-ON 1100 1200 planowana 2009 2013
22 Stade Elecrabel 800 1000 planowana 2009 2012
23 BoA 4 RWE 1100 1400 planowana 2010 2014
24 BoA 5 RWE 1100 1400 planowana 2011 2015
25 Berlin Vattenfall 800 800 wstępny plan 2009 2012
26 Brunsbüttel Südweststrom 800 800 wstępny plan 2009 2012
27 Brunsbüttel Südweststrom 800 800 wstępny plan 2010 2013
28 CO2-free Unit RWE 450 1000 wstępny plan 2010 2014
29 CO2-free Unit E.ON 500 1000 wstępny plan 2010 2014
30 Lausward SWD 400 500 wstępny plan 2010 2012
31 Third Unit Steag 790 800 wstępny plan 2009 2012
32 Emden nieznany 900 900 wstępny plan nieokreślony nieokreślony
33 Uerdingen Trianel 820 800 wstępny plan 2009 2013
Bremen SWB 0 0 anulowana
Köln Niehl RheinEnergie 0 0 anulowana
Oceniając niniejsze przedsięwzięcie w aspekcie ochrony środowiska naturalnego będzie to
trudny do uzyskania przyzwolenia społecznego problem, gdyż obecne elektrownie zasilane
węglem kamiennym i brunatnym, w trakcie wytwarzania energii elektrycznej stanowią 40%
udział w całkowitej emisji CO2 do atmosfery. Uwzględniając budowę dodatkowych
elektrowni węglowych – nawet z całym systemem oddzielania/odfiltrowania ze spalin CO2 –
udział energetyki węglowej w emisjach dwutlenku węgla będzie jeszcze wyższy.
Eksperci z koncernu energetycznego EWE Oldenburg uważają, że „bez budowy nowych
elektrowni węglowych i utrzymania w pewnym zakresie energetyki jądrowej, nie będzie
możliwym zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Gwoli przypomnienia dostawy gazu
ziemnego i ropy naftowej pochodzą z krajów w miarę wysokiego ryzyka politycznego i są
narażone na wysokie wahania cen, zaś zasoby uranu są znacznie ograniczone, a więc nie są w
stanie zastąpić w sposób bezpieczny dostaw węgla. Zasoby węgla są bardzo bogate (o
wystarczalności powyżej 220 lat), a ich rozmieszczenie jest w miarę równomierne na kuli
ziemskiej. Ceny węgla są umiarkowane i nie ulegają takim wahaniom jak to ma miejsce w
stosunku do cen ropy naftowej i gazu ziemnego. Pewien problem w kwestii rozwoju
energetyki opartej na węglu stanowi „rozpropagowane przez media veto społeczne” i głosy
polityków, którzy od już dłuższego czasu rysowali czarne scenariusze rozwojowe dla tego
nośnika energii, traktując go w swoich wywodach jako „zło dla środowiska”. Najnowszym tej
agresywnej polityki w stosunku do energetyki węglowej jest m.in. wstrzymanie budowy
elektrowni węglowej o mocy 750 MW w rejonie Krefeld (Północna Nadrenia – Westfalia).
Wydaje się więc, iż dopóki nie da się przekonać społeczeństwa o nowoczesnych
bezemisyjnych elektrowniach węglowych dopóty występował będzie sprzeciw społeczny do
ich budowy.
Planowana przez STEAG elektrownia węglowa o mocy 750 MW w Duisburg – Walsum
Należy podkreślić, że nowe technologie oddzielenia ze spalin CO2 i lokowania go w morzu,
kawernach, czy też pustkach poeksploatacyjnych (tzw. CCS – Carbon Capture and Storage)
jest bardzo kosztochłonne, ale dopiero w 2020r. możliwe na skalę przemysłową. Pierwsza
pilotowa elektrownia oparta na oddzieleniu CO2 ze spalin w procesie wytwarzania energii
elektrycznej budowana jest przez koncern VATENFALL w Brandenburgii. Oddzielony w
procesie technologicznym dwutlenek węgla pompowany będzie do górotworu na głębokość
800 m, prowadzone będą badania sondażowe odnośnie migracji CO2 w szczelinach
górotworu.
Opracowano na podstawie publikacji i serwisów internetowych: Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland e.V., STEAG, SPIEGEL, VATTENFALL EUROPE, itp.

Posted in KATASTROFY, spiski i zbrodnie, Uncategorized, zagrożenia dla polski | 22 Komentarze »

 
%d blogerów lubi to: