Miziaforum's Blog

73 rocznica POWSTANIA WARSZAWSKIEGO , A UKRAIŃSKIE ZBRODNIE W WARSZAWIE !

Posted by miziaforum w dniu Sierpień 1, 2017


DZIEŃ DOBRY PRZY OKAZJI TEJ ROCZNICY PRZYPOMINAM KOLEJNĄ ZBRODNIE LUDOBÓJSTWA DOKONANĄ NA POLAKACH PRZEZ UKRAIŃCÓW W CZASIE 2 WOJNY ŚWIATOWEJ ..

KOLEJNĄ DO KTÓREJ SIĘ UKRAIŃCY NIE CHCĄ PRZYZNAĆ POMIMO DOWODÓW .POLSKICH I NIEMIECKICH

Historycy ukraińscy perfidnie przemilczają istnienie, udział formacji ukraińskich i ich rolę w morderstwach ludności polskiej w Powstaniu Warszawskim. To samo czynią niestety ich polscy poplecznicy, jak m.in. niejaki Grzegorz Motyka, twierdząc wbrew niezbitym faktom, że wojaków ,,Hałyczyny’’ w Warszawie nie było. Jego wiarygodność jako historyka wyznacza opinia czytelników Głosu Emigracji i Kwartalnika Kresowego :,,Dr Grzegorz Motyka w swoich książkach i kilku rozprawach ’’ historycznych ’’ nie zna lub często nie liczy się z faktami historycznymi, nagina je do potrzeb swoich teorii, przemilcza niewygodne mu fakty historyczne, bezkrytycznie daje wiarę propagandzie nacjonalistów ukraińskich i przyjmuje je za fakty, demonstruje duże luki w posiadanych wiadomościach z zakresu interesującej go tematyki i chociaż pisze o stosunkach polsko – ukraińskich nie zna ani języka ukraińskiego, ani dialektu galicyjskiego, co zamyka mu drogę do wielu źródeł’’.

Jak to więc było z tymi żołnierzami ukraińskimi w czasie Powstania Warszawskiego? Oddajmy głos ocalałym z zagłady rodowitym warszawiakom. Pytani, czy Ukraińcy brali udział w masakrze udności polskiej w trakcie trwania i zaraz po stłumieniu powstania, odpowiadają twierdząco. Dobrze pamiętają i oskarżają Ukraińców za liczne i potworne zbrodnie popełnione na ludności cywilnej podczas powstania. Pamiętają policjantów ukraińskich nadzorujących getto warszawskie. To prawdziwe świadectwo należy poprzeć głosem Ukraińca, prof. Michała Rudnyćkiego, rodzonego brata Iwana, znanego jako Kedryn:,,Ukraińskich esesmanów widzimy na ruinach Warszawy podczas tłumienia Powstania Warszawskiego. Razem z oddziałami Himmlera szli ci zdrajcy przeciwko Polakom, zarzucali oni granatami piwnice warszawskich domów, przepełnionych kobietami i dziećmi, rozstrzelali za miastem tysiące cywilnych mieszkańców’’.

O udziale ukraińskich wojaków SS Galizien w tłumieniu powstania i masakrze ludności cywilnej bez żadnych zastrzeżeń piszą E. Serwański i I. Trawiński w pracy: Zbrodnia Niemiecka w Warszawie 1944r.( Poznań 1946).

Twierdzą, że gwałty, rabunki i okrucieństwa, jakich dopuszczali się Ukraińcy były tak przerażające, że aż trudne do wyobrażenia. Kolejny dowód zbrodni popełnianych przez ukraińskich nacjonalistów w Warszawie znajdujemy w pamiętniku szeregowego bojca ukraińskiego. Znaleziono go przy trupie tego żołnierza należącego do formacji Diaczenki. Tuż przed śmiercią zdążył zapisać:

,,Nasze położenie żałosne. Życie urywa się w młodych latach. Przyszło nam zginąć albo z ręki Polaków, albo z ręki swoich braci i ojców, albo z ręki Niemców – naszych sojuszników. Gdziekolwiek pójdziesz wszędzie czeka nas kula albo granat, tu w Warszawie każde okno dyszy śmiercią.’’

Posłuchajmy też świadectwa Michała Melnyka, którego ojciec służył w SS Galizien:

,,Członkowie SS Galizien brali udział w tłumieniu Powstania Warszawskiego na jesieni 1944r. Byli oni częścią Ukraińskiej Samoobrony, oddziału, który później dołączył do nazistowskiej dywizji. Obecnie mieszkają oni w Wielkiej Brytanii’’.

Strateg OUN pułkownik M. Kłodziński marzył o ,,zdobyciu stolicy wroga” i chciał na gruzach Warszawy ,, oddać salut ukraińskiemu imperium”. Gdy wybuchło powstanie Warszawskie i należało je stłumić, zaistniała taka nadzieja. Pułki SS Galizien stacjonujące w Polsce z niecierpliwością oczekiwały rozkazu wyruszenia na Warszawę.  Częścią dywizji Waffen SS Galizien, która wzięła udział w krwawej pacyfikacji ludności Warszawy w dniach trwania Powstania Warszawskiego, a także po jego zakończeniu, był tzw. Wołyński Legion Samoobrony w sile od

400 do 600 ludzi. Jego żołnierze brali udział w rzeziach Polaków na Wołyniu w latach 1943 – 1944. Legionem dowodził płk Petro Diaczenko, który po ucieczce z zajętej przez bolszewików Ukrainy w 1920r., mógł nie tylko zamieszkać w Polsce, ale też został mianowany na oficera kontraktowego Wojska Polskiego w stopniu majora.

Trudno tu mówić o wdzięczności za uratowanie życia jemu i jego rodzinie w obliczu hańby jaką okrył się, dopuszczając się ze swoimi podkomendnymi aktów niewyobrażalnego ludobójstwa w stosunku do niedawnych

dobroczyńców w Powstaniu Warszawskim. Od 15 do 23 września 1944 r. Legion brał udział w walkach z powstańcami warszawskimi na Czerniakowie, działając przeciwko Zgrupowaniu „Radosław” i Zgrupowaniu „Kryska” oraz desantowanym oddziałom 9 Pułku Piechoty 3 Dywizji Piechoty z 1 Armii WP.

Następnie przerzucono go do Puszczy Kampinoskiej, gdzie 27-30 września 1944 r. uczestniczył w działaniach przeciwko zgrupowaniu Grupy „Kampinos” AK (operacja „Sternschnuppe”). W dniach 5 – 7 sierpnia zaczęła się Rzeź Woli, w której wymordowano 20000 ludzi. Stosy ciał zalegały na ulicach:

Karolkowej, Leszno (kiedyś biegła dłużej, w miejscu dzisiejszej Alei „Solidarności”), Siedmiogrodzkiej, Wolskiej, Chłodnej i Żelaznej. Wielu zabitych leżało także na placyku miedzy Halami Mirowskimi. Masakry dokonali esesmanami pod dowództwem SS-Gruppenführera Heinza Reinefartha.i pułk dowodzony przez SS-Oberführera Oskara Dirlewangera. Tego ostatniego podczas wojny wypuszczono z więzienia, żeby zorganizował frontową jednostkę złożoną z kryminalistów. W lutym 1943 służyło w batalionie 700 ludzi, w tym 300 Rosjan i Ukraińców.

W maju 1943 do jednostki przybyło 500 ochotników i została ona przekształcona w pułk.Charles Sydnor Jr., amerykański historyk, w książce „Żołnierze zagłady” napisał, że podwładni Dirlewangera wsławili się m.in. krwawymi jatkami podczas tłumienia powstania warszawskiego. Hans von Krannhals, niemiecki historyk, w swej książce „Der Warschauer Auf-stand 1944” („Powstanie warszawskie 1944”) twierdził, że okrutne gwałty dokonywane na polskich kobietach przez ludzi Dirlewangera wywoływały wściekłość dowódców regularnej armii, którzy wysyłali protesty do swych zwierzchników w Berlinie. Wydaje się, że historia zatoczyła koło, kiedy dowiadujemy się, że dziś w szeregach batalionu Ajdar istnieje pododdział, który przybrał imię Oskara Dirlewangera – kata Powstania Warszawskiego. Inne ochotnicze ukraińskie oddziały walczące obecnie w Donbasie, takie jak: Azow, OUN, Mizantropic Division otwarcie odwołują się do ideologii i symboliki niemieckiego nazizmu.

Ukraińcy walczący przeciwko Polakom w Warszawie nie służyli tylko w oddziałach będących częścią dywizji SS Galizien, lecz również wchodzili w skład dywizji Własowców generała Buniszczenki, która w 70% składała się z Ukraińców. Powstanie Warszawskie tłumili także kozacy Krasnowa, oddziały kozackie: 209 Kozacki Batalion Schutzmannschaften, 3. Pułk Kozaków płk. Bondarenki, 69. Dywizjon Kawalerii i 572 Batalion Piechoty. We wszystkich tych formacjach nie brakowało Ukraińców. Byli również i to bardzo wielu, w osławionej brygadzie

RONA dowodzonej przez krwawego białoruskiego zbrodniarza SS Brigadeführera Bronisława Kamińskiego, wychowanego przez  matkę Niemkę. Oddział tworzyło 6500 renegatów i morderców, głównie Ukraińców. Pułk „RONA” przez pierwsze 10 dni walk z powstańcami (4-14 sierpnia) znajdował się na Ochocie, gdzie zajmował się przede wszystkim rabunkami i gwałtami, a także mordowaniem ludności. 14 sierpnia ludzie Bronisława Kamińskiego zajęli szpital Dzieciątka Jezus przy ul. Nowogrodzkiej i w tym rejonie pozostawali do 23 sierpnia.

Wtedy przeniesiono ich w okolice ulicy Inflanckiej. Już po trzech dniach zostali jednak zluzowani przez Niemców. Przerzucono ich do zewnętrznego pierścienia wojsk w Puszczy Kampinoskiej. Ich zadaniem było nie dopuszczenie do połączenia się partyzantów spoza Warszawy z powstańcami. Brygada RONA Kamińskiego wsławiła się potwornymi zbrodniami na cywilnej ludności Warszawy, które utkwiły najgłębiej w pamięci mieszkańców stolicy i przeszły na trwałe nie tylko do historii Powstania, ale i Warszawy.

A.Borkiewicz w pracy „Powstanie Warszawskie” (Warszawa 1957) pisze o 150-osobowej ukraińskiej kompanii policyjnej, stacjonującej przy alei Szucha, która należała do SS Galizien.

Maciej Kledzik w artykule „Kim byli sprawcy rzezi na Woli i Ochocie” (1.08.1990) w nomen omen Gazecie Wyborczej tłumaczy fakt oskarżania przez ludność Warszawy Ukraińców za liczne i potworne zbrodnie popełnione na ludności cywilnej podczas Powstania Warszawskiego pisząc m.in.: „Do jednostki SS, zajmującej gmach wyższej Szkoły Nauk Politycznych przy ul. Wawelskiej, wcielona była kompania Ukraińców. Również w skład grupy bojowej Schutzpolizei (1700 żołnierzy) wchodziła kompania Ukraińców (150 żołnierzy) kwaterująca w alei Róż pod numerami 9 i 25. Po wybuchu Powstania, część z nich usiłowała przedrzeć się samochodami przez Śródmieście w kierunku Ogrodu Saskiego. Na Marszałkowskiej samochody rozbite zostały ogniem powstańców. Ukraińcy ukryli się w okolicznych domach, gdzie wymordowali wielu mieszkańców, w tym kobiety i dzieci, zanim nie zostali wybici przez zorganizowane grupki powstańców. Duży rozgłos tej zbrodni nadała powstańcza prasa i tak pojawiło się określenie oprawcy-Ukraińca’’.

Jeśli została udowodniona ponad wszelką wątpliwość obecność kompanii ukraińskich w gmachu wyższej Szkoły Nauk Politycznych przy ul. Wawelskiej i przy alei Róż i alei Szucha to, siłą rzeczy, wszelkie relacje polskie o walkach w tych rejonach z udziałem Ukraińców w pierwszej połowie sierpnia 1944 r. muszą być wiarygodne. Są one jednym wielkim oskarżeniem pod adresem Ukraińców. Np. Józef  K. Wroniszewski w swej książce „Ochota 1939-1945” (Warszawa 1976) pisze: „Po raz pierwszy zaatakowali Niemcy redutę (powstańczą na Ochocie) 3 sierpnia… Tuż za tym przygotowaniem ruszyło od Wawelskiej natarcie kompanii SS „Galizien” przy wsparciu ogniowym działa czołgowego i cekaemów… 4 sierpnia… obrońcy Wawelskiej odpierali natomiast parokrotne ataki wspartej czołgami kompanii SS „Galizien”… Jakaś młoda dziewczyna rozpacza. To kilku Ukraińców ją zgwałciło:

płacze, modli się, przeklina. Kto ją pomści?…W mordowaniu ludności cywilnej brali wybitny udział ukraińscy nacjonaliści”. Natomiast były minister rządu polskiego Stanisław Wachowiak pisał: „…Kiedy go żegnałem, nie myślałem, że już go nie zobaczę. Ukraińcy w drugi dzień Powstania wymordowali na ul. Wiejskiej całą rodzinę” („Wspomnienia” w: „Zeszyty historyczne” Nr 31, Paryż 1975). Z kolei głośny uczestnik Powstania Warszawskiego Aleksander Kamiński pisze: „…Z oznak na mundurach widać, że są to Ukraińcy, hitlerowcy z dywizji SS Galizien…

Niektórzy (z nich) mówili po polsku… Ruszono… w stronę alei Szucha. Tam zatrzymano powstańców na dziedzińcu gestapo… Z rana przyszli do nich SS-mani Ukraińcy. Po południu rannych załadowano do samochodów. Następnie SS-mani oddzielili powstańczych chłopców od dziewcząt. Chłopców poprowadzono ulicą Wolską za miasto, w kierunku Pruszkowa, dziewczętom zaś kazano ustawić się pod murem (i je rozstrzelano).

Janina Popiel wspomina jak na krótko przed Powstaniem słyszała jak jeden z żołdaków ukraińskich mówił, że oddział ich przybył do Warszawy, aby „Lachiw rizaty”. Zbigniew Zaniewski w książce „Powstanie i potem” (Londyn 1984) pisze: „…Nie lękała się śmierci, ani Niemców nawet, ale – o wstydzie! – przerażała ją możliwość dostania się w ręce „braci-Słowian” w niemieckich mundurach.

Budziła siebie i innych po nocach, krzycząc że Ukraińcy… są już w bramie”. Dlatego, jak pisze Deschner, Polacy nie brali do niewoli Ukraińców.O udziale Ukraińców w dławieniu Powstania piszą także inni Niemcy, przede wszystkim dowódca wojsk niemieckich dławiących Powstanie – gen. von dem Bach Zelewski, który wykorzystywał Ukraińców, znających dobrze język polski, m.in. jako szpiegów, których wysyłał na stronę polską („Ostatni akt” w: „Drogi Cichociemnych” Londyn 1961) i niemiecki historyk Powstania Hans von Krannhals, autor książki „Der Warschauer Aufstand 1944…” (Frankfurt am Main 1962). Krannhals obwinia głównie nie-Niemców w niemieckich mundurach, w tym Ukraińców, za wszelkie potworności, które miały miejsce podczas Powstania. „Dzicz wschodnia” – mówił o nich gen. Reinefarth, a gen. Erich von dem Bach wtórował mu: „Można uwierzyć w teorię Untermenscha”.

Ukraińcy byli obecni i aktywni w Warszawie także po upadku Powstania Warszawskiego, prawdopodobnie brali udział w niszczeniu ocalałych budynków. Potwierdzają to różnego rodzaju źródła i publikacje. Np. dowódca Armii Krajowej, następca gen. Bora Komorowskiego – gen. Leopold Okulicki meldował w końcu października do rządu polskiego w Londynie o sytuacji w Warszawie: „Po kapitulacji Niemcy palą miasto… W Warszawie stacjonują oddziały policji, wojska oraz znaczne oddziały Ukraińców i Kozaków…” („Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej”, t. III Armia Krajowa, Londyn 1950). Z dokumentów ukraińskich można wymienić np. wspomnienia Pavlo Shandruka (Pawło Szandruka) „Arms of Valor” (New York 1959) czy wspomnienia Lwa Bykowskyego „Polskie powstanie w Warszawie w roku 1944…” („Zeszyty historyczne” Nr 5, Paryż 1964). Ukraińcy musieli być bardzo ważni w popowstańczej Warszawie skoro Shandruk pisze, że uzyskał zezwolenie od Niemców dla ukraińskiego pułkownika Sadowskyego na udanie się do Warszawy, aby mógł się spotkać ze swoim wnukiem, zapewne żołnierzem w oddziałach niszczących Warszawę.  Nie ulega wątpliwości, że Ukraińcy obok wielu innych zbrodni popełnionych wobec Polski i na narodzie polskim podczas II wojny światowej mają na swoim sumieniu także spory udział w zdławieniu Powstania Warszawskiego i zniszczeniu stolicy Polski. Przez lata usiłowano pomniejszać lub przemilczać te fakty. Prawdy nie da się zakrzyczeć, jak czynią to ukraińscy rezydenci w naszej ojczyźnie i ich polscy poplecznicy. Nie da się jej też ignorować w nieskończoność. Nie można tych okrutnych zbrodni  wykreślić z pamięci, wymazać z historii, nie pozostawiając żadnej przestrogi dla potomnych. Nie wolno nam tego zapomnieć, bo zbezcześcilibyśmy tę straszną ofiarę i padli wobec katów na kolana. Trzeba zacząć głosić całą prawdę wolną od przemilczeń, przeinaczeń i manipulacji.  Prawdę odważną, która sięga do korzeni zła.

Powtarzajmy za Stefanem  Żeromskim : ,, Rozdrapujmy rany, żeby się nie zabliźniły błoną podłości’’. Nie było upiorów, gdy rozdrapywano rany Oświęcimia, nic się stało nadzwyczajnego, kiedy ujawniono prawdę o Katyniu, także nic się nie wydarzy wyjątkowego, a tylko coś wielkiego i pięknego, gdy zostaną ujawnione zbrodnie SS Galizien, a przy okazji też zbrodnie jej siostrzanej UPA popełnione na Polakach. Znikną wtedy kłamstwo i zmowa milczenia a zatriumfuje prawda.

/JB/

Bibliografia:

Prof.dr.hab. Edward Prus –  SS Galizien Patrioci czy Zbrodniarze

Prof.dr.hab. Edward Prus – Pokochaj prawdę Ukraino

Bandycka brygada

http://powstanie44.blog.pl/tag/dirlewanger/Oskar Dirlewanger

http://www.irekw.internetdsl.pl/Dirlewanger.html

Marian Kałuski -Udział Ukraińców w zdławieniu Powstania Warszawskiego

http://www.kresy.pl/kresopedia,historia,ii-wojna-swiatowa?zobacz/udzial-ukraincow-w-zdlawieniu-powstania-

warszawskiego

Ukraińscy mordercy Polaków

http://www.fronda.pl/blogi/prawda-o-nobliscie/ukrainscy-mordercy-polakow-w-powstaniu-

warszawskim,39339.html

Ukraińscy neonaziści obecnie – Ukraiński neonazista obraża pamięć ofiar obozu koncentracyjnego na Majdanku

http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/ukrainski-nazista-obraza-pamiec-ofiar-obozu-

koncentracyjnego-na-majdanku-foto

Komentarzy 87 to “73 rocznica POWSTANIA WARSZAWSKIEGO , A UKRAIŃSKIE ZBRODNIE W WARSZAWIE !”

 1. Pelagia said

  media boją się o tym mówić, czyli nic się nie zmieniło od czasów PRL – wtedy też był strach o tym mówić. O zbrodniach ss galizien dowiadywaliśmy się potajemnie od tych, kt. przeżyli. Jeszcze na dodatek HGW, kt. doprowadziła do eksmisji na bruk wielu Warszawiaków, dzisiaj sobie stała w komitecie honorowym obchodów Powstania. Czy Powstańcy o taką Warszawę, o taką Polskę walczyli???

  Polubienie

 2. Lech X said

  Pomścimy naszych przodków.Przyjdzie taki czas, że polski Pan będzie ponownie panował nad tym bydłem.

  O wybaczaniu nie ma mowy.Jeśli oni plują nam w twarz i czczą tych ludzi, to nie ma innej opcji niż ich likwidacja.

  Polubienie

 3. miziaforum said

  Polubienie

 4. llubię said

  Churchill zapowiedział, że będą jeszcze gorsi faszyści, a nazwą się antyfaszystami … i to się zbliża milowymi krokami 😦 😦 😦

  Polubienie

  • Pelagia said

   pytam się Obywateli RP, czy eksmisje na bruk są zgodne z konstytucją ?? Dlaczego nie protestowali przeciwko eksmisjom na bruk tak jak teraz niby w obronie konstytucji ?? ciągle tylko międlą hasła wyuczone – konstytucja, TK, więcej nic do nich nie dociera, lekceważą dramat oddawani Polski za bezcen w obce łapy

   Polubienie

  • Pelagia said

   Obywatele RP niech idą pod ambasadę ukraińską domagać się odszkodowania za Wołyń i działania ss galizien. Niech się douczą co wyprawiali ukraińcy i niemcy w Polsce, to się dowiedzą, co to jest faszyzm. A póki co, to obrażają wszystkich Polaków, szczególnie ofiary zbrodni , pomawiając o faszyzm siły patriotyczne.

   Polubienie

  • llubię said

   Polubienie

   • krab said

    To nie są Obywatele RP, tylko pełniący obowiązki Obywateli RP- z rozwinięciem P- Polin !!! nawet flaga pedałów wg nich była potrzebna na tym ich antymarszu !!
    „Nad nami noc. Goreją gwiazdy,
    dławiący, trupi nieba fiolet.
    Zostanie po nas złom żelazny
    i głuchy, drwiący śmiech pokoleń.”

    Polubienie

 5. miziaforum said

  patrzcie na to dzisiejsza noc

  http://pl.sat24.com/pl/de/km

  Polubienie

 6. marek said

  Polubienie

  • Pelagia said

   nie wiem, czy PIS to umożliwia, pewne jest, że PO ani inne partie, gdy były u władzy, nic nie robiły, gdy niemcy zabierali Polakom dzieci. Obecna opozycja nie protestuje pod ambasadą niemiec w tej sprawie.
   Żeby było jasne – jestem za karą śmierci dla pedofili. zawsze, nie tylko wtedy, gdy pedofilem jest katolik (oczywiście to musi być udowodnione). Ale ostatnio modne jest bezzasadne oskarżanie o pedofilię, nawet za zwykłe pogłaskanie po główce, są bezczelne pomówienia (tak samo jak stalinizmu, wrabia się niewygodną osobę). Trzeba więc uczciwie udowodnić winę, a nie lecieć jak bezmyślne stado (przepraszam zwierzęta, bo one się nie dają nabrać tak, jak ludzie) za krzykiem prowokatora. To złodziej najgłośniej krzyczy :łapać złodzieja!
   Kilkanaście lat temu grupa Polaków chciała pomóc polskim dzieciom na Litwie, dzieciom z domów dziecka. Znaleziono rodziny w Polsce i na Litwie, kt. z całego serca chciały te dzieci zabrać do siebie, stworzyć im ciepły dom. Zostali oskarżeni bezpodstawnie o pedofilię, byli zszokowani. Wśród oskarżycieli była znana postać komuny, cwany intrygant, bezczelny, nie przebierający w środkach. Rodziny były wobec tej osoby bezsilne. Zrezygnowały. Skutek był taki jak zawsze – dzieci z domów dziecka trafiały na ulicę po osiągnięciu pełnoletności, z ulicy do mafii. Starsi bezdzietni Polacy zostali bez pomocy, mieszkania nie mieli komu przekazać, przejmowało je państwo, a mogły je dostać te biedne dzieci.

   Polubienie

 7. KnUR1 said

  Polubienie

 8. Lech X said

  Panowie Jabłonowski, Poręba i Sendecki rozmawiali ze sobą na temat Powstania i II wojny światowej aż tu po jakimś czasie podchodzi cwaniaczek i pluje się do Jabłonowskiego:

  od 26:40

  PIĘKNIE GO UCISZYŁ.

  Polubienie

  • Pelagia said

   brawo dla W. Olszańskiego. Ciekawe, czy facecika w czerwieni ktoś posądza o bycie agenciną usraela

   Polubienie

  • marek said

   BRAWO! lac w morde szmaciarzy!

   Polubienie

   • marek said

    Green Goblinvor 15 Stunden
    Kodeksowo wygląda to tak. Wojciech Olszański został sprowokowany zachowaniem mężczyzny w czerwonej koszuli i naruszył jego nietykalność cielesną.

    Art. 217 kk
    § 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność
    cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
    pozbawienia wolności do roku.
    § 2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie
    się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem
    nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.
    Mężczyzna pomówił Wojciecha Olszańskiego.
    Art. 212 kk
    § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub
    jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie
    postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej
    lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu
    lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia
    wolności. Obaj panowie mogą wnieść sprawy do sądu, ale wygranym powinien tu być Wojciech Olszański.

    Polubienie

  • Lech X said

   JAK SIĘ OKAZUJE,NASZ SPAŚLACZEK POSZEDŁ POSKARŻYĆ SIĘ NA JABŁONOWSKIEGO DO TV :

   Polubienie

 9. Lech X said

  Szacunek dla kibiców Legii.

  https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/702426/poruszajaca-oprawa-kibicow-legii-o-powstaniu-warszawskim-wspomnieli-o-mordowanyc

  Polubienie

 10. marek said

  http://pikio.pl/ofensywa-kaczynskiego-wobec-niemiec-polska-upomni-sie-o-odszkodowanie-za-ii-ws/

  Polubienie

 11. marek said

  https://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/12338-olbrychski-zmielony-i-zrownany-z-ziemia-jestes-marnym-plugawym-oszuscikiem

  Oto wspomniany wpis Andrzeja Jaroszewicza, skopiowany z FB:

  „Ty nie jesteś w stanie nikogo pobić! Ta Twoja obrzydliwa wyobraźnia i charakter mięczaka ma potwierdzenie w aktach bezpieki i w mojej pamięci gdyż do dzisiaj nie przeprosiłeś mnie za te plugawe plotki , które o mnie opowiadałeś. Jesteś marnym, plugawym oszuścikiem! A teraz idź z ta sprawa do Sądu! Czekam, jak przeprosisz, wtedy powiem, że błędy się zdarzają i trzeba je wybaczać! Czy masz jakikolwiek honor Malutki Człowieczku?”

  Polubienie

 12. marek said

  cytowany m.in MIZIA i Jablonowski…

  Polubienie

 13. marek said

  Polubienie

 14. llubię said

  Polubienie

 15. mironik said

  http://www.msn.com/pl-pl/finanse/finanse-osobiste/%E2%80%9Erzeczpospolita%E2%80%9D-talony-zamiast-500-plus-coraz-wi%C4%99cej-%C5%9Bwiadcze%C5%84-w-formie-rzeczowej/ar-AAplSVp?li=AA5a4a&ocid=spartanntp

  Polubienie

 16. mironik said

  http://www.msn.com/pl-pl/finanse/firmy/druga-podwy%C5%BCka-w-ci%C4%85gu-miesi%C4%85ca-pensje-w-zus-rosn%C4%85-z-rozmachem-ale-sp%C3%B3r-zbiorowy-trwa/ar-AApgyEE?li=AA5a4a&ocid=spartanntp

  Polubienie

 17. mironik said

  http://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/rz%C4%85d-beaty-szyd%C5%82o-wyp%C5%82aca-sobie-nagrody-co-miesi%C4%85c/ar-AApa9d3?li=AAaGjkQ&ocid=spartanntp
  w robocie to nie chcą słuchać tych burżujach, nic a nic

  Polubienie

 18. llubię said

  Polubienie

 19. marek said

  wspanialy…

  Polubienie

  • Elsa said

   Bardzo ładnie przekazał to co miał do powiedzenia, przewyższa Dudusia o głowę. Jednak są kumaci na tym świecie. No i ładnie mówi po angielsku, czego może mu pozazdrościć ryży.

   Polubienie

 20. marek said

  🙂

  Polubienie

 21. llubię said

  Polubienie

 22. marek said

  Polubienie

  • kukula said

   zadajmy tylko tych odszkodan nigdy nie zobaczymy

   Polubienie

  • krab said

   Żyd, skrajny lewak i mason z sekty B’nai Birth profesor filozofii Uniwersytetu Jagielońskiego Jan Hartman przeprasza Niemcy… za żądania odszkodowań za wojnę. I za „antyniemiecką propagandę” Prawa i Sprawiedliwości.
   „Chodzi wyłącznie o poniżanie i prowokowanie Niemców, granie na niemalże wygasłych już antyniemieckich fobiach w niższych warstwach społeczeństwa polskiego. Są to działania tyleż moralnie odrażające, co politycznie niebezpieczne i skrajnie nieodpowiedzialne.
   Niemcy maja jak żaden inny kraj prawo do pouczania Polski wtedy gdy schodzi ona z demokratycznej drogi, a taka sytuacja wma miejsce obecnie. Niemcy są tą kotwicą, dzięki której wciąż, mimo pisowskiego awanturnictwa, przynależmy do tego świata. I to oni, z powodów historycznych, będą najbardziej cierpliwi w oczekiwaniu na powrót Polski na drogę demokracji i europejskich wartości. I to oni, właśnie dlatego, że muszą być dla nas cierpliwi, mają największe prawo, aby napominać i ostrzegać polski rząd przed konsekwencjami notorycznego łamania standardów, do których przestrzegania zobowiązaliśmy się, podpisując unijne traktaty. Rewanżyzm i poniżanie narodu niemieckiego może się dla nas bardzo źle skończyć.
   Wymachiwanie drewnianą szabelką i plucie Niemcom na buty może się skończyć wystawieniem posterunków granicznych wzdłuż Odry, a w przyszłości… wolę nawet nie myśleć, jak. – pisze Jan Hartman. ”
   http://prawy.pl/55228-zyd-i-mason-z-sekty-bnai-birth-jan-hartman-przeprasza-niemcy-za-zadania-odszkodowan-za-wojne/

   Polubienie

  • krab said

   Nooo, jak pisiory przeczytają, że Rosjanie też będą się domagać reparacji wojennych od Niemiec, o zaraz wycofają się z żądań … bo przecież w jednej grupie z Rosją, nawet w takich sprawach nie wypada być.
   „W Dumie Rosyjskiej powstała specjalna grupa, która przygotowuje raport, dotyczący szkód wyrządzonych w wyniku napaści hitlerowskich wojsk na Związek Radziecki.
   „Niemcy nie wypłaciły Związkowi Radzieckiemu żadnych odszkodowań za zniszczenia i bestialstwa okresu II wojny światowej”, twierdzi deputowany Liberalno Demokratycznej Partii Rosji Michaił Diegtiarow wyliczył, że Berlin powinien wypłacić Moskwie około 3 bilionów euro, w ramach reparacji wojennych.
   Polityk namawia do takich samych działań Ukrainę i Białoruś. Niedawno Grecy zażądali od Niemiec reparacji wojennych, ale usłyszeli, że Niemcy nie są niczemu i nikomu nic winni. Wojna sama się wywołała…
   Rosyjski polityk przekonuje, że z Niemiecką Republiką Demokratyczną było podpisane porozumienie o zrzeczeniu się reparacji, ale z Federalną Republiką Niemiec, a tym bardziej ze zjednoczonymi Niemcami, nikt niczego nie podpisywał.
   Dlatego spór jest nadal aktualny.”
   https://wrealu24.pl/polityka/1537-rosja-chce-odszkodowan-za-ii-wojne-swiatowa-niemcy-maja-zaplacic-3-bln-euro

   Polubienie

 23. marek said

  skurwysynskie bezprawie parchatego polskojezycznego rzadu…

  http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/prawo-wodne-z-podpisem-prezydenta-andrzeja-dudy/yv8g147

  Polubienie

 24. Magda said

  Polubienie

 25. Lech X said

  http://muzyka.onet.pl/rock/borys-budka-na-przystanku-woodstock-staram-sie-nie-komentowac-debilnych-wypowiedzi/6zblzj

  Ten cały Borys BUBKA to zdaje się tez być jakoś powiązany z Upadliną.Te nazwisko mówi wszystko.

  Polubienie

 26. marek said

  http://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/polski-kierowca-pobity-w-belgii-napadli-go-nielegalni-imigranci/4fgz3lz

  Polubienie

 27. marek said

  Polubienie

 28. marek said

  Polubienie

 29. marek said

  http://polskaracja.com/powstaniec-poprosil-urzednikow-o-pomoc-finansowa-a-kto-panu-kazal-walczyc-w-powstaniu-wideo/?utm_medium=onesignal

  Polubienie

 30. krab said

  Ciekawe rzeczy mówi

  Polubienie

 31. Lech X said

  NIESTETY.WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE:

  To smutna wiadomość z ostatniej chwili. Potwierdziły się informacje na temat śmierci prof. Bogusława Wolniewicza.

  Polski filozof, publicysta i komentator polityczny miał 90 lat. Od 1955 roku był członkiem PZPR, mimo niechęci do Gierka pozostał w partii do 1981 roku.

  Później związał się ze środowiskiem Radia Maryja oraz szeroko pojętą prawicą. W telewizji TRWAM występował jako komentator wydarzeń społecznych, kulturalnych i politycznych. Mocno sprzeciwiał się imigracji i krytykował islam, a przeciwnicy oskarżali go o antysemityzm.

  Specjalizował się w filozofii religii i filozofii współczesnej. Był również cenionym logikiem. Postanowieniem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z 11 listopada 1997 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla polskiej nauki.

  Polubienie

 32. marek said

  https://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/12545-niemiecka-samowola-na-ulicach-swinoujscia-zablokowana

  Strona Niemiecka twierdzi, że ma prawo zarabiać w Polsce a polskie prawo jej nie interesuje, bo przepisy UE są ponad nim.

  Polubienie

 33. Pelagia said

  a’propos nazwiska hartman- nie wiem, czy chodzi o tą samą osobę, czy też jest to zbieżność nazwisk: kilka-kilkanaście lat temu usłyszałam rozmowę ludzi w parku na tyłach Sejmu. Rozmawiali o tym, że hartman wyrzuca ich z domu. Nie wiem, czy wyrzucał ludzi na bruk, czy dawał jakiś lokal zastępczy, nic kompletnie nie wiem, po prostu szlam z psem i przypadkiem usłyszałam fragmenty rozmowy, w kt. właśnie padło takie nazwisko.
  Myślę sobie, że warto porobić listy gończe w kilku językach i porozsyłać po całym świecie – za wszystkimi posłami, kt. głosowali za przyjęciem eksmisji na bruk, dodałabym sędziów orzekających takie wyroki oraz komorników i policjantów, kt. te wyroki wykonywali. Taaak, oni tylko wykonywali rozkazy

  Polubienie

 34. Elsa said

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/grozna-sekta-koszerniaka-pawla-chojeckiego-atomowego-rabina-2017-08
  Po tym Kowalski jest skonczony

  Polubienie

 35. llubię said

  Mizia , czemu swoich filmów nie wrzucasz ??? 😉 😛

  Polubienie

 36. mentronik said

  Polubienie

 37. mentronik said

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: