Miziaforum's Blog

Archive for Czerwiec 2017

WSZYSTKIE BANDEROWSKIE POMNIKI W POLSCE DO ROZBIÓRKI !!Społeczny Komitet Usuwania Banderowskich Upamiętnień w Polsce. JUŻ DZIAŁA LEGALNIE !!

Posted by miziaforum w dniu Czerwiec 30, 2017


Polska: Wkrótce kolejne demontaże pomników UPA

 

Patrioci z grupy „Cichociemni” zniszczyli kolejny nielegalny pomnik chwalący morderców z Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Dwa miesiące temu 3 maja zaczął działać Społeczny Komitet Usuwania Banderowskich Upamiętnień w Polsce. Powstał na bazie osób uczestniczących w rozbiórce nielegalnego upamiętnienia UPA w Hruszowicach. Obecnie Komitet liczy blisko 25 osób. Oprócz tego członkami honorowymi są poseł na Sejm RP Robert Winnicki, Wójt Gminy Stubno Janusz Słabicki, weteran walk z sowietami, nazistami niemieckimi i ukraińskimi żołnierz NSZ kpt. Konstanty Kopf, Stanisław Żółkiewicz. Organem wykonawczym komitetu jest ośmioosobowa Rada Komitetu, która kieruje pracami komitetu i reprezentuje go na zewnątrz. Na czele rady stoi Przewodniczący Rady Marek Kulpa, osoba która, od 2014r. przygotowywała rozbiórkę obiektu w Hruszowicach gromadząc, analizując, opracowując i przygotowując odpowiednie dokumenty które, stały się podstawą do złożenia na ręce Wójta Gminy Stubno wniosku o rozbiórkę nielegalnego obiektu. Rozbiórka obiektu w Hruszowicach spotkała się z szerokim poparciem społecznym, i ma jak się okazało ogromny wpływ na relacje polsko-ukraińskie. Sprawa rozbiórki szeroko komentowana była przez media we wschodniej części Europy a przede wszystkim w Polsce. Stała się przedmiotem rozmów na najwyższych szczeblach władzy państw Polski i Ukrainy. Jak podkreśla organizator rozbiórki, Marek Kulpa: akcja miała na celu próbę przywrócenia normalności w relacjach polsko-ukraińskich. Jego zdaniem nie muszą być poprawne lub niepoprawne. Powinny być normalne. Społeczne działanie było konieczne z uwagi na to że obie strony nie były szczególnie zainteresowane dążeniem do stanu normalności. Tymczasem wiele różnych środowisk ukraińskich a szczególnie jedno, w wyniku działań nieznanych osób zmierzających do oszpecenia tego obiektu, prowadziło często kampanie oszczercze i szkalujące dobre imię Polski i Polaków. Taka sytuacja była niedopuszczalna. Wyjście z tej sytuacji było tylko jedno. Zlikwidować obiekt. Stało się to 26 kwietnia przy udziale społeczeństwa polskiego. Nie brakło wśród uczestników rozbiórki patriotów z organizacji narodowych, osób które od wielu lat zwalczały gloryfikację UPA w Polsce, a także mieszkańcy gminy Stubno.

              Komitet w swej działalności stawia sobie tylko cztery cele po zrealizowaniu których, samoczynnie się rozwiąże, mówi przewodniczący Marek Kulpa. Pierwszym i najważniejszym celem jest usunięcie z przestrzeni publicznej wszystkich nielegalnych upamiętnień UPA w Polsce. W krótkim czasie, Komitet zwrócił się jak na razie z wnioskami do trzech gmin na Podkarpaciu o dostęp do informacji publicznej o pięciu obiektach poświęconych UPA. W jednym przypadku zakończyło się zbieranie informacji. Obecnie przygotowywany jest wniosek o likwidację obiektu. W dwóch przypadkach trwa zbieranie informacji od właścicieli terenów na których stoją nielegalne obiekty. W czwartym przypadku Komitet próbuje rozwikłać zawiłości prawne gdyż obiekt został częściowo zaopiniowany pozytywnie przez gminę. W piątym przypadku nie uzyskano od włodarzy gminy żadnej odpowiedzi. Ponadto przygotowanych jest obecnie 28 wniosków do gmin o dostęp do informacji publicznej. Przy realizacji tego celu Komitet współpracuje z Patriotycznym Związkiem Organizacji Kresowych i Kombatanckich.

Kolejny cel który zostanie zrealizowany to instalacja odnowionego krzyża w Hruszowicach. Krzyż był częścią nielegalnego obiektu który został rozebrany. W momencie gdy najważniejszy symbol chrześcijaństwa jest używany do legitymizacji zbrodniarzy z UPA w nielegalnym upamiętnieniu to trzeba powiedzieć że jest to sytuacja haniebna – zwraca uwagę Marek Kulpa. Zamierzamy przywrócić krzyżowi Chrystusowemu należny wizerunek i właściwą rolę. Krzyż który w wyniku rozbiórki uległ uszkodzeniu został odnowiony, zostanie poświęcony Ukraińcom którzy, nie bali się w latach 1943 – 1945 ratować Polaków od zagłady z rąk UPA – dodaje.  W tym celu do Wójta Gminy Stubno złożyliśmy odpowiedni wniosek o realizację tej inicjatywy. Mamy nadzieję że zostanie rozpatrzony pozytywnie. Poświęcenie krzyża odbędzie się 8 lipca i będzie miało raczej skromny charakter.

Współautorem inskrypcji umieszczonej na krzyżu jest pani Ewa Siemaszko. Inicjatywa zostanie sfinansowana ze skromnych środków pochodzących od członków komitetu, przy współpracy ze środowiskami kresowymi.    

Trzecia inicjatywa jaka jest w planach to akcja STOP GLORYFIKACJI UPA W POLSCE. Akcja zostanie przeprowadzana w lipcu głównie na Podkarpaciu. Mimo skromnych środków finansowych jakimi może dysponować Komitet i we współpracy z sympatykami z Małopolski udało się wyprodukować dwa banery o wymiarach 2,5m na 5m które przyczepione do samochodu będą wożone na specjalnej platformie po Podkarpaciu. Treści banerów informują o sprzeciwie społeczeństwa polskiego przeciwko gloryfikowaniu UPA w Polsce w postaci nielegalnych pomników i próbom ich zalegalizowania. Drugi baner informował będzie o tym kto jest sprawcą ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

Ostatnią inicjatywą jak jest przygotowywana przez komitet to obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Start tej inicjatywy planowany jest jeszcze w wakacje. Inicjatywa obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Komitet nie informuje na razie o szczegółach. Jak na razie wiadomo będzie to inicjatywa ściśle związana z celami Komitetu zmierzającymi do potępienia UPA oraz zatrzymaniem prób gloryfikacji tej zbrodniczej formacji w Polsce. Członkowie komitetu liczą, że poprzez tę inicjatywę uzyskają osobowość prawną.

Działacze komitetu z uwagi na społeczny charakter nie dysponują praktycznie żadnymi środkami prócz tych, które pochodzą od nich samych. Pozwala to na skromne zaspokojenie potrzeb polegających na wysyłaniu korespondencji do podkarpackich samorządów. Sami wyszukują ustawy, rozporządzenia i umowy, którymi mogą się posłużyć przy swoich inicjatywach. O zawodowych prawnikach i grafikach komputerowych nawet nie myślą. Zakładają  jednak że, przy wsparciu społeczeństwa polskiego uda im się kontynuować wszystkie podjęte inicjatywy. Jak sami zauważają zainteresowanie jest spore, a wielu Polaków odnosi się do działań komitetu życzliwie. Przewodniczący komitetu Marek Kulpa podsumowuje że coraz więcej organizacji patriotycznych i kresowych chce współpracować. Rozmawiamy o tym jak nasza współpraca mogłaby wyglądać. Dodać warto że Komitet nie walczy z Ukraińcami, a gloryfikacją UPA w Polsce którą dostrzec można mniej lub bardziej jawnie. Po 26 kwietnia rzeczywistość w tej dziedzinie zmieniła się jednak wyraźnie. Mam nadzieję że z pomocą Bożą i uzyskaniem osobowości prawnej uda nam się nasze cele zrealizować – dodaje.

Marek Kulpa
Przemyśl, 28 czerwca 2017 r.

http://xportal.pl/?p=29703

Posted in Uncategorized | 163 Komentarze »

Bydgoszcz 10 minut pogodowego armagedonu skutki A.V 29.06.17 !

Posted by miziaforum w dniu Czerwiec 30, 2017


Posted in Uncategorized | 50 Komentarzy »

Na nachalne pytania kim jestes Miziaforum / Jack Caleib , ostra odpowiedź.

Posted by miziaforum w dniu Czerwiec 29, 2017


 Jestem…  Stepem w słońcu spalonym  Złocistym piaskiem na plażach świata  Jestem…  krwi kroplą w żyłach narodów  Duszą bez kajdan pośród niewolników  Jestem…  Srebrnego księżyca dzieckiem  Gwiazdy promieniem zesłanym na ziemie  Jestem…  Wspomnieniem dumy i chwały  Snem i marzeniem rycerzy bez zbroi  Jestem…  …i zawsze już będę  Na życia scenie śpiewał serca hymn  Jestem..  …Tatarem  oto ja spadek i majątek przeszłości  we mnie szatan pędzi konie  anioł skrzydłem noc rozprasza  oto ja dziś już bez skórzanej czapki  bez ogniska dymu między powiekami  i choć obcy język w pamiętniku dziadka  nie zapominam…  oto ja oto moje dziedzictwo

 

Posted in Uncategorized | 71 Komentarzy »

Węgrzy od dziś mają zgodnie z prawem fundacje i geszefty Sorosa w dupie :-)

Posted by miziaforum w dniu Czerwiec 28, 2017


Na Węgrzech weszła dziś w życie ustawa o przejrzystości organizacji wspieranych z zagranicy, nakazująca, by pozarządowe organizacje korzystające z takiego wsparcia informowały o tym. Część środowisk zachodniej agentury wpływu zapowiedziała, że nie podporządkuje się ustawie.

Zgodnie z ustawą każda organizacja pozarządowa, która otrzymała w ciągu roku co najmniej 7,2 mln forintów (24 tys. euro) wsparcia z zagranicy, musi ten fakt zgłosić w ciągu 15 dni w sądzie. Podmioty, które zadeklarowały, że stały się „organizacją wspieraną z zagranicy”, będą musiały niezwłocznie ogłosić to na swojej stronie internetowej, a także w swoich publikacjach.

Rząd argumentował konieczność przyjęcia takiej ustawy tym, że chce, by dla każdego było jasne, które organizacje „z zagranicznych pieniędzy i zgodnie z obcymi interesami” próbują wpłynąć na życie publiczne na Węgrzech i na węgierską politykę imigracyjną.

Przeciwko ustawie zaprotestowało ponad 180 węgierskich organizacji pozarządowych, twierdząc, że ustawa sugeruje, iż działające na Węgrzech organizacje wspierane z zagranicy stanowią dla kraju zagrożenie, podkopuje społeczne zaufanie do nich i kwestionuje możliwość demokratycznego wypowiadania opinii.

Część organizacji, m.in. Węgierski Komitet Helsiński, zapowiedziała, że nie podporządkuje się ustawie. We wtorek ogłosiła to również Amnesty International. „Uważamy, że rząd przekroczył pewną granicę i nie pozostawił nam innej możliwości, jak wybór nieposłuszeństwa obywatelskiego” – napisała AI w oświadczeniu.

Również we wtorek rządzący Fidesz wydał komunikat, w którym pisze, że ustawa jest potrzebna „z uwagi na finansowane z zagranicy, popierające migrację organizacje (amerykańskiego finansisty George’a) Sorosa”. Soros – zdaniem Fideszu – otwarcie przyznaje, że chce osiedlić w Europie migrantów, zburzyć węgierskie ogrodzenie graniczne i „wykorzystuje do tego finansowane przez siebie organizacje”.

Komisja Wenecka apelowała do władz Węgier o wprowadzenie zmian do projektu ustawy. Parlament w odpowiedzi przyjął trzy poprawki, ale Komisja uznała, że są to zmiany „kosmetyczne”, a celem ustawy jest „uciszenie głosów krytycznych w społeczeństwie”.

Parlament Europejski przyjął w zeszłym miesiącu rezolucję potępiającą Węgry za pogarszanie się stanu praworządności i demokracji, apelując o wycofanie projektu. Departamentu Stanu USA uznał zaś, że węgierska ustawa niesprawiedliwie jest wymierzona w grupy otrzymujące wsparcie z zagranicy i jest to „kolejny krok oddalający Węgry od podjętego przez nie zobowiązania do zachowania zasad i wartości mających centralne znaczenie w UE i NATO”.

(Na podst. Magna Polonia)

Posted in Uncategorized | 46 Komentarzy »

UKRAIŃSCY IMIGRANCI ŻOŁNIERZAMI POLSKIEJ OBRONY TERYTORIALNEJ PLAN PIS MON ??????????/!!!

Posted by miziaforum w dniu Czerwiec 28, 2017


 

 

Publicysta, sympatyzującego z rządem oraz Prawem i Sprawiedliwością, portalu wPolityce.pl pisze o „końcu złudzeń” wobec Ukrainy i wzywa do rewizji polityki wobec tego państwa.

Publicysta Piotr Cywiński za punkt wyjścia swoich rozważań bierze specjalną uroczystość jaką władze Ukrainy zorganizowały z okazji liberalizacji ruchu granicznego między tym państwem a państwami strefy Schengen. Zniesienie wiz dla Ukraińców prezydent Petro Poroszenko świętował na granicy ze Słowacją. „Wybór Słowacji na ten uroczysty akt nie był przypadkowy” – twierdzi Cywiński – „Mówiąc bez ogródek, był to zamierzony policzek dla Polski, samozwańczego „adwokata” Ukrainy w jej drodze do Europy”.

Publicysta wPolityce.pl pisze, że „w polsko-ukraińskich relacjach dzieje się źle” a nawet, że „dobrze nie działo się nigdy”. „Były gesty, były słowa, było rzekome zapoczątkowanie nowego rozdziału, zapewnienia o partnerstwie i przyjaźni, słowem: był blichtr i w gruncie rzeczy kicz pojednania” – podsumowuje dwustronne relacje Cywiński. Charakteryzuje on polską politykę wobec Kijowa w kategoriach „bezkrytycznego wstawiennictwa w dążeniach niepodległościowych Ukraińców”. Oczekiwanie, że Ukraińcy sami rozliczą się ze swoją zbrodniczą przeszłością okazało się ze strony Polaków naiwnością. Zamiast tego zachodzi na Ukrainie „proces poszukiwania własnej tożsamości, scalania narodu, rozbudzania patriotyzmu, którego bohaterami stali się przywódcy zbrodniczych formacji OUNUPA”. „W polskiej polityce wobec Ukrainy zwyciężał pierwiastek emocjonalny” i „naiwne misjonarstwo” – pisze dziennikarz.

Cywiński wskazuje na wrogie Polsce gesty takie jak „uniemożliwienie polskiemu Instytutowi Pamięci Narodowej prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych w miejscach kaźni na Ukrainie” a także domaganie się „odbudowy notabene bezprawnie postawionego w 1994 r. pomnika UPAw Hruszowicach na Podkarpaciu”.  Uznaje przy tym, że na płaszczyźnie polityki historycznej „są to są ramy dla naszego kraju nie do przekroczenia”. Jak to ujmuje „można mieć pretensje, że Ukraina od pierwszych chwil uniezależniania się od Rosji korzysta z wsparcia politycznego naszego kraju w jej drodze do integracji z Europą, z naszej wszechstronnej pomocy, z otwarciem granic i rynku pracy włącznie, a równocześnie buduje własną tożsamość narodową na antypolskiej, zakłamanej historii i gloryfikacji sprawców bestialskich mordów na Polakach”. Cywiński jednoznacznie wskazuje na winę polskich elit politycznych, których „infantylna tolerancja” dla tego rodzaju polityki historycznej władz Ukrainy doprowadziła do obecnego stanu rzeczy. Przytacza w tym kontekście artykuł współpracownika ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Serhija Rabienki, który na łamach „Ukraińskiej Prawdy” pisał o „micie ludobójstwa na Wołyniu”.

Cywiński wspomina też o „niszczeniu polskich pomników na Ukrainie, a nawet o atakach na polskie przedstawicielstwa”, przy czym wygodnym tłumaczeniem jest dla ukraińskich polityków jest zrzucanie wszystkich tego typu incydentów na rosyjskich agentów, którzy „pozostają nieuchwytni i anonimowi”. Protestuje przy tym przeciw przyklejaniu łaty „antyukraińskiej zapiekłości” każdemu krytykowi obecnej Ukrainy.

Cywiński postuluje by polityka Polski wobec Ukrainy była „beznamiętnie pragmatyczna. W rozbieżnościach dotyczących prawdy historycznej nieustępliwa, konsekwentna, bez sentymentów, wyprana z naiwności, zaś odnośnie do współdziałania politycznego – tak, gdzie będzie to możliwe i przyniesie nam korzyści”. Bowiem „Czas się obudzić i spojrzeć prawdzie w oczy. Prezydent Poroszenko wszedł do Europy przez drzwi na granicy ze Słowacją. Ostentacja, z której nasi politycy powinni wreszcie wyciągnąć wnioski”.

Za: Kresy.pl

Posted in Uncategorized | 22 Komentarze »

TV pisowska propaguje banderyzm i reklamuje lokal banderowców z Kijowa a Polska prokuratura stawia 1 raz w Polsce Polakowi zarzuty za KRYTYKĘ BANDERYZMU !

Posted by miziaforum w dniu Czerwiec 28, 2017


UCZCIWOŚĆ PRZYZWOITOŚĆ I PRAWDA , W POLSCE UMARŁA….

Środowiska kresowe oburzone programem TVP. List do Kurskiego

Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich z Żar domaga się od Telewizji Polskiej przeprosin i dymisji szefa publicystyki w TVP Info, bo jego program miał „promować banderyzm”. Trwa zbiórka podpisów pod listem w tej sprawie do Jacka Kurskiego, prezesa telewizji publicznej.

Chodzi o program z cyklu „Studio Wschód” pod redakcją Dawida Wildsteina, który ukazał się na antenie TVP 24 czerwca po południu. Zaprezentowano w nim m.in. materiał zrealizowany przez Marię Przełomiec w Równem na Ukrainie, a gościem programu był również Jurji Żurawel, lider zespołu Ot Vinta.

Zdaniem części przedstawicieli środowisk kresowych w programie znalazły się sformułowania, które można uznać za gloryfikację ukraińskich ludobójców narodu polskiego.

„Twórcy tego ‚dzieła’ w sposób absolutnie niedopuszczalny i haniebny dokonali kryptoreklamy banderowskiej mordowni pod nazwą ‚Kryjówka’ (przepraszamy za to określenie, ale inne nie przychodzi nam do głowy w odniesieniu do lokalu obwieszonego upowskimi insygniami, gdzie na porządku dziennym są zawołania morderców z UPA: ‚Sława Ukraini-herojam sława i Sława Nacji-smert woroham”), która to knajpa znajduje się we Lwowie i słynie z gloryfikacji ludobójców narodu polskiego: OUN-UPA’ – czytamy w liście Kresowego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich.

Autorzy zarzucają też TVP promowanie zespołu Ot Vinta, którego lider wyraża się z uznaniem „o ukraińskim zbrodniarzu wojennym i ludobójcy narodu polskiego Stepanie Banderze”. Przypominają, że przeciwko wjazdowi do polski tej grupy skutecznie protestowali „patriotyczni kibice Polonii Przemyśl”

https://wiadomosci.wp.pl/srodowiska-kresowe-oburzone-programem-tvp-list-do-kurskiego-6138415383525505a

 

PIERWSZY PRZYPADEK OSKARŻENIA W POLSCE POLAKA Z KODEKSU KARNEGO ZA

KRYTYKĘ ZBRODNI U.P.A I BANDERYZMU … ŻĄDANIE 2 LAT BEZWZGLĘDNEGO WIĘZIENIA  W KRAJU OFIAR………..ŻĄDANIA WYSUWANEGO  PRZEZ SPADKOBIERCÓW KATÓW ………..

250 000 ZAMORDOWANYCH !! Z TYCH TRUPÓW MOŻNA USYPAĆ GÓRĘ WIĘKSZĄ NIŻ PAŁAC KULTURY W WAWIE………

 

Posted in Uncategorized | 20 Komentarzy »

PILNE ! Jacek Międlar POSTAWIONY W STAN OSKARŻENIA ZA MÓWIENIE O ZBRODNIACH U.P.A

Posted by miziaforum w dniu Czerwiec 27, 2017


Witam i na wstępie do nagrania dodam ze jest to stara UBECKA nie SBECKA  a UBECKA metoda tak zwane KRYMINALIZOWANIE

A JEDNAK ZNOWU MIAŁEM RACJE PISZĄC KILKANAŚCIE ARTYKUŁÓW NA TEMAT ZBRODNI UPA I OUN A TAKŻE , ODRADZAJĄCEGO SIE BANDERYZMU W FORMIE PAŃSTWA UKRAIŃSKIEGO

TAK TAK PISAŁEM ZE TO TYLKO KWESTIA CZASU JAK POLSKIE SADY ZACZNĄ KARAĆ WIĘZIENIEM ZA MÓWIENIE O RZEZI WOŁYŃSKIEJ I O TYM ZE BANDERA TO ZBRODNIARZ ………

A.V JACKA MIĘDLARA

 

Posted in Uncategorized | 35 Komentarzy »

Jak zwalczać oszczerstwa antypolskie w mediach , Jak walczyć z niemieckim kłamstwem „POLSKIE OBOZY ŚMIERCI” 2 x A.V .

Posted by miziaforum w dniu Czerwiec 27, 2017


WITAM PIERWSZA METODA NA WALKĘ Z OSZCZERSTWAMI PUBLIKOWANYMI W MEDIACH INTERNETOWYCH KTÓRYCH WŁAŚCICIELE TO PRZEWAŻNIE KAPITAŁ NIEMIECKI ..

A.V

 

JAK ZWALCZAĆ KŁAMSTWO NIEMIECKIE POWTARZANE W MEDIACH WSZELKIEGO TYPU DOTYCZĄCE WPŁYWANIA NA ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZEŃSTW KŁAMSTWO ” POLSKIE OBOZY ZAGŁADY, ŚMIERCI ”

A.V

zapraszam do realizacji pomysłu Polaków którym zależy na prawdzie i uswiadamianiu Niemców , szczególnie tych ze Zgorzelca Gubina 🙂

Posted in Uncategorized | 21 Komentarzy »

GRZEGORZ ŁAKOMSKI Z W.P napisał na kacu lub na haju HORROR LEWAKA :-)

Posted by miziaforum w dniu Czerwiec 26, 2017


🙂 pro Islamscy fagasi wychodzą ze skóry aby nas obrażać TAKIEGO STEKU DEBILNYCH QUAZI PRAWDZIWYCH RELACJI NIE SŁYSZAŁEM NIGDY … CZY ONI MAJĄ NAS ZA RÓWNYCH SOBIE POD WZGLĘDEM INTELEKTU ?? 

https://wiadomosci.wp.pl/emigranckie-dzieci-z-berlina-ponizane-i-opluwane-w-polskich-miastach-ujawnia-wirtualna-polska-policjanci-nas-wysmiali-6137542204237953a

GRZEGORZ ŁAKOMSKI

14h temu

Emigranckie dzieci z Berlina poniżane i opluwane w polskich miastach – ujawnia Wirtualna Polska. „Policjanci nas wyśmiali”

Mężczyzna na głównej ulicy Lublina napluł w twarz nastoletniej muzułmance, a stojący nieopodal policjanci na zgłoszenie zareagowali śmiechem. Dzieci z rodzin muzułmańskich emigrantów przyjechały z Berlina, by poznać historię prześladowania i zagłady Żydów. Przez kilka dni – w Łodzi, Warszawie i Lublinie – nastolatkowie byli obrażani, poniżani i opluwani. Nauczycielka powiedziała Wirtualnej Polsce, że chciała przerwać wyjazd. Uczniowie uznali jednak, że nie dadzą się pokonać rasizmowi w Polsce.

 

Uczniowie z Berlina zwiedzają obóz w Majdanku

Uczniowie z Berlina zwiedzają obóz w Majdanku (Archiwum prywatne, Fot: Magdalena Zagórski)

Przyjazd licealistów do Polski kończy trwający od 2015 roku projekt, który ma pogłębić ich wiedzę na temat Holokaustu i pomóc zrozumieć problematykę migracji. Uczniowie berlińskiej szkoły średniej im. Teodora Heussa w większości są urodzeni w Niemczech, ale pochodzą z ubogich rodzin emigrantów z Palestyny, Libanu i Turcji.

W ciągu dwóch lat z wyjazdami edukacyjnymi dotarli do Francji, Hiszpanii i Izraela, gdzie poznawali historię Żydów, którym udało się uciec przed Holokaustem. Wizyta w Polsce miała być dla licealistów najtrudniejsza, bo tematem przewodnim miała być okupacja (odwiedzili muzeum więzienia Pawiak) i zagłada Żydów (zwiedzili m.in. obozy w Majdanku i Treblince). Okazała się wyjątkowo trudna również z innego powodu.

Mężczyzna pluje, policjanci się śmieją

Lublin, 21 czerwca. Przy Krakowskim Przedmieściu w centrum miasta widać wzmocnione siły policji. Do piłkarskiego meczu Słowacja-Szwecja na młodzieżowych mistrzostwach Europy pozostał jeden dzień. Między kościołem św. Piotra i Pawła a hotelem Europa do nastoletniej uczennicy berlińskiej szkoły z chustą na głowie podchodzi mężczyzna i pluje muzułmance w twarz. Szkolni koledzy podbiegają do stojącego w pobliżu patrolu policji. Funkcjonariusze lekceważą nastolatków. Są zajęci swoimi telefonami komórkowymi. Sytuację obserwuje kilku mieszkańców Lublina. Prowadzą roztrzęsionych uczniów i zapłakaną dziewczynę do innego patrolu policji, który stoi pod Grand Hotelem. Opowiadają, co się stało. Pokazują, że mężczyzna, który opluł dziewczynę się oddala. Policjanci reagują śmiechem. Tak wydarzenia zrelacjonowali nam świadkowie, do których dotarliśmy.

Ataki terrorystyczne w Europie. Skąd pochodzili zamachowcy?

wp

 

Nauczycielka chce przerwać wyjazd

Sabeth Schmidthals, nauczycielka, która zorganizowała wyjazd jest zdruzgotana. – Początkowo byłam bliska decyzji o powrocie do Berlina. Bałam się o uczniów, bo jestem za nich odpowiedzialna – zaznacza w rozmowie z Wirtualną Polską.

– Z drugiej strony nie chciałam wyjeżdżać, bo to by była porażka. Wyszłoby na to, że jesteśmy ofiarami i musimy opuścić Polskę – dodaje.

wp

Magdalena Zagórski, urodzona w Niemczech studentka polskiego pochodzenia, która robiła zdjęcia i pomagała uczniom jako tłumaczka przyznaje, że najgorsza była bierność policji.

– Poczuliśmy się bezradni i pozostawieni sami sobie. Zapisałam numery radiowozu policjantów, którzy zareagowali śmiechem. Podeszłam do samochodu sama, bez uczniów. Miałam ochotę zapytać, jak mogli śmiać się w twarz oplutej i płaczącej dziewczynie. Ostatecznie się nie odważyłam. Do końca dnia chodziliśmy już razem jako grupa i się nie rozdzielaliśmy – mówi nam studentka.

Policja: partol czuwał nad bezpieczeństwem kibiców

Podkom. Andrzej Fijołek ze służb prasowych komendy wojewódzkiej policji w Lublinie pytany przez nas o sprawę tłumaczy, że do jednego z partoli, który „czuwał nad bezpieczeństwem kibiców” podeszło kilka osób, w tym mężczyzna mówiący po angielsku.

wp

Według policji funkcjonariusze z rozmowy prowadzonej po angielsku zrozumieli, że mężczyznę ktoś usiłował opluć, a sprawca miał się oddalić. – W związku z barierą językową i szumem informacyjnym wynikającym z przekazu kilku osób jednocześnie, policjanci zaproponowali wezwanie kolejnego patrolu. Sami nie mogli bowiem opuścić tego rejonu służby i przestać czuwać nad bezpieczeństwem kibiców oraz mieszkańców miasta – wyjaśnia w mailu do nas Fijołek. Do zachowania policjantów z drugiego patrolu Fijołek się nie odniósł.

w ŁodziArchiwum prywatne

Podziel się

Niemiecka nauczycielka z pomocą pracującej w Niemczech Polki kontaktuje się z pełnomocniczką komendanta ds. ochrony praw człowieka. Według Fijołka pełnomocniczka przekazała sprawę dalej, a policjanci otrzymali informację, gdzie grupa z Berlina nocuje, dzieki czemu uczniowie mogli się czuć bezpiecznie.

Tego dnia uczestnicy wycieczki długo rozmawiają o tym, co się stało w Lublinie i w poprzednich dniach w Łodzi i Warszawie. Z przypadkami agresji spotykają się wielokrotnie każdego dnia, odkąd przyjechali do Polski.

wp

licealiści na cmentarzu żydowskimArchiwum prywatne

Podziel się

Łodź – bluzgi na ulicach i w hotelu

Efektem długiej rozmowy jest lista incydentów, z którymi spotkali się w Polsce młodzi muzułmanie. Spisała ją Magdalena Zagórski.

„Do tej pory nasi uczniowie mieli wyłącznie pozytywne doświadczenia na swoich wyjazdach. Tym razem jest jednak inaczej . Nasi uczniowie muszą się zmagać z rasistowskimi atakami polskich obywateli – napisali na wstępie, odnosząc się do poprzednich wyjazdów do Francji, Hiszpanii i Izraela.

w centrum ŁodziArchiwum prywatne

Podziel się

Największą uwagę w dwudziestoosobowej grupie przykuwają dziewczyny, które noszą hidżab (popularną wśrod muzułmanek chustę zakrywającą głowę i szyję). W Łodzi nastolatki są kilkaktotnie wyzywane na łódzkich ulicach. Jednej z nich grożono, że dostanie w twarz jedzeniem.

Warszawa – kobieta nasyła męża

Jedna z uczennic jest obrzucona wyzwiskami w hotelu. W centrum handlowym kobieta ostentacyjnie odsuwa się od jednej z nastolatek w chuście i wzywa męża. Mężczyzna podchodzi do dziewczyny i ją obraża.

Licealiści z Berlina w WarszawieArchiwum prywatne

Podziel się

Ochroniarz wyprasza jedną z uczennic ze sklepu, gdy słyszy jak rozmawia przez telefon po persku. Wyjaśnia, że zakłócała spokój klientów.

Lublin – woda tylko dla Polaków, dla muzułmanów – wibrator

Według sprawozdania najwiecej incydentow wydarzyło się w Lublinie.

Licealiści po zwiedzeniu obozu w Majdanku telefonicznie uzgadniają, że będą mogli zwiedzić synagogę w Lublinie. Pilnujący wejścia ochroniarze, widząc muzułmańskie nakrycia głowy nie wpuszczają nastolatków do środka. Tłumaczą to względami bezpieczeństwa.

Mężczyzna na starówce odmawia uczniom sprzedaży wody tłumacząc, że nie są Polakami.

uczniowie w muzeum w TreblinceArchiwum prywatne

Podziel się

Idącym ulicą dziewczynom ktoś rzuca pod nogi wibrator.

Kobieta podchodzi do jednej z dziewczyn noszącej chustę, oblewa ją wodą i kilka razy krzyczy ”go away!”

”Znamy rasizm z Berlina, lecz jest on niczym w porównaniu do tego, co spotkało nad tutaj” – piszą w sprawozdaniu z wyjazdu opiekunowie uczniów.

„Nie dać zwyciężyć rasizmowi w Polsce”

W sprawozdaniu zamieszczają też spisane tego dnia głosy uczniów, którzy w przyznają, że doświadczają rasistowskich zachowań w Berlinie, ale „są one niczym” w porównaniu z tym, co ich spotkało w Polsce.

„Najgorszym doświadczeniem był brak wsparcia i wyśmianie ze strony policji” – oceniają uczniowie.

„Jak mamy opowiadać o tym kraju?”- pytają opiekunów.”Jesteśmy tu, aby się zajmować rasizmem wobec Polaków, a doświadczamy rasizmu z ich strony” – zauważają.

Ostatecznie dochodzą jednak do wniosku, by nie przerywać wyjazdu i zgodnie z planem pojechać jeszcze do Krakowa, aby ” nie dać zwyciężyć rasizmowi w Polsce”.

Uratowana z Holokaustu przeprasza za Polaków

W ciągu dwóch dni spędzonych pod Wawelem nie zdarzył się żaden nieprzyjemny incydent.

Magdalena Zagórski: – Mieliśmy obawy. Poszliśmy na kolację do restauracji, gdzie byli inni obcokrajowcy. Przy wejściu zaczęłam tłumaczyć ochroniarzowi kim jesteśmy i skąd przyjechaliśmy. Zdziwiony, że się przed nim tłumaczę, zaprosił nas do środka.

muzeum Galicja w KrakowieArchiwum prywatne

Podziel się

Kraków. Żydowskie muzeum Galicja. Zaczyna się spotkanie z uratowaną z Holokaustu Reną Rach. – Chciałabym was przeprosić za incydenty, które was spotkały – mówi starsza kobieta. Opowiada swoją historię. Jako roczna dziewczynka została wyniesiona z krakowskiego getta przez matkę, która uciekła kanałami. Krótko potem została oddana obcej rodzinie, by mieć szanse na przeżycie wojny. Rozmowa trwa ponad dwie godziny.

W przerwie licealistów zaczepia turystka z USA. – Widzę, że jesteście muzułmanami. Skąd przyjechaliście? – pyta.

„Nikt nie pytał kim jesteśmy. Od razu dali odczuć nienawiść”

Po przerwie nastolatkowie ustawiają krzesła w kręgu. Mają podzielić się swoimi refleksjami związanymi z kończącą się wizytą w Polsce.

Isla jest Palestynką i nosi hidżab. – Nikt nie pytał kim jesteśmy. Ludzie od razu dawali nam odczuć, że nas nienawidzą – mówi ze smutkiem. – Przyjechaliśmy tu, by poznać historię Polski i opowiadać ją dalej naszym znajomym. Jak w kraju, który był tak doświadczony przez Hitlera, może dochodzić do takich zachowań? – pyta.

Wtóruje jej Celine: – Nie znają nas i osądzają wyłącznie na podstawie wyglądu. Tak samo się działo z Żydami. Ich duża część w przedwojennej Polsce żyła podobnie do Polaków. Różniło ich tylko pochodzenie. Przyszedł faszyzm i zaczęto ich osądzać po wyglądzie. To przypomina to, co działo się z nami.

– Z taką nietolerancją się dotąd nigdzie nie spotkaliśmy. To boli – dodaje Mustafa.

Polub WP Wiadomości

Posted in Uncategorized | 53 Komentarze »

WSZYSTKO CO NAPISAŁEM W 7 LAT , DZIŚ ZOSTAŁO POWIEDZIANE !!!! czas na koniec Miziaforum.

Posted by miziaforum w dniu Czerwiec 25, 2017


Witam nareszcie !  wszystko to co pisałem przez ostatnie 7 lat zostało dziś powiedziane w tym nagraniu 🙂 , i ważne przez osoby które się organizują i celem ich działań będzie wyeliminowanie tych problemów

TO JUŻ NA PRAWDĘ JEDEN Z OSTATNICH WPISÓW NA M/F … CZAS NA SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU BEZ GRAFOMANII …….. MÓJ CEL ZOSTAŁ ZREALIZOWANY 7 LAT SAM TŁUKŁEM ŁUBEM W ŚCIANĘ , ZA CO BYŁEM JUŻ OGŁOSZONY ŻYDEM , FASZYSTĄ RUSKIM CHUJEM , RASISTĄ KOMUCHEM SBEKIEM

ZAPRASZAM DO ODSŁUCHANIA RELACJI Z PRZYWITANIA POWRACAJĄCYCH Z G.B

POLAKÓW NIE WPUSZCZONYCH DO G.B !! DLA TEGO ŻE CHCIELI WZIĄŚĆ UDZIAŁ W PROTEŚCIE ANTYTERRORYSTYCZNYM !!

 

 

 

CZAS NA SAMOTNE SZARPANIE WROGA SIĘ SKOŃCZYŁ , ZACZYNA SIĘ CZAS DZIAŁAŃ MASOWYCH …….. 🙂

A JEDNAK TO PRAWDA KROPLA DRĄŻY SKAŁĘ…

Posted in Uncategorized | 42 Komentarze »

 
%d blogerów lubi to: