Miziaforum's Blog

Tusk w Polsce ! to wielki test wiarygodności w oczach Polaków dla PIS !! czy PiS wsadzi go do pierdla ?

Posted by miziaforum w dniu Kwiecień 18, 2017


SZYKUJĘ SIĘ POWITANIE JAK NIE PRZYMIERZAJĄC MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO

http://www.tvp.info/29986278/kibicuje-tuskowi-robia-mu-krzywde-politycy-po-chca-przywitac-szefa-re

A POWINNY CZEKAĆ , ALE SŁUŻBY Z KAJDANKAMI I CIUPASEM !!

COŚ WAM PRZYPOMNĘ , I PRZECZYTAJCIE TO JESZCZE RAZ PO KILKU LATACH , BO TE ODWIEDZINY TUSKA TO JEST TEN MOMENT !! DO PIERDLA BEZ PARDONU I ŚLEDZTWA W RUCH !!

 

https://miziaforum.wordpress.com/2014/10/04/szokujace-wyznanie-wieloletniego-posla-na-sejm-iiir-p-bo-wtedy-zostali-bysmy-wszyscy-areasztowani-zgodnie-z-prawem/

szokujące wyznanie wieloletniego posła na sejm IIIr.p „BO WTEDY ZOSTALI BYŚMY WSZYSCY AREESZTOWANI ZGODNIE Z PRAWEM ”

Posted by miziaforum w dniu Październik 4, 2014

MAŁY WSTĘPNIACZEK WPROWADZAJĄCY 

CO DOWIEDZIAŁ SIĘ  P. X Z UST POSŁA NA SEJM III R.P ZADAJĄC MU PYTANIE JUŻ NIE ZWIĄZANE Z UMÓWIONĄ WIZYTĄ 4 TYGODNIE TEMU PYTANIE PADŁO JAKO DODATKOWE , POSEŁ ODPOWIEDZIAŁ ŻE ODPOWIE SZCZERZE ALE ANONIMOWO 

PYTANIE BYŁO MOJEGO POMYSŁU I CHODZIŁO O TO ŻE JAK ZAKOŃCZY ROZMOWĘ Z POSŁEM NIECH SPRÓBUJE MU ZADAĆ TAKIE PYTANIE  ODPOWIE DOBRZE NIE ODPOWIE TRUDNO 

a więc – p. pośle dlaczego w Polsce nie istnieje jak w innych poważnych krajach AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ……..

POSEŁ PANU „X ODPOWIEDZIAŁ  może wyjdziemy gdzieś na miasto pod parasole znam fajne miejsce…

ZA CHWILĘ CAŁOŚĆ WYPOWIEDZI NADZWYCZAJ SZCZEREJ I UCZCIWEJ ………….

NIE UKRYWAM JA SAM PRÓBOWAŁEM ZADAĆ Z CIEKAWOŚCI TAKIE PYTANIE KOMUKOLWIEK Z SITWY PRZEZ PRAWIE 2 LATA . WPISYWAŁEM NA SETKACH STRON I FORÓW I BLOGÓW POLITYKÓW TO PYTANIE O ABN !!

NIGDY NIKT NIE RACZYŁ DOPOWIEDZIEĆ A BARDZO CZĘSTO PYTANIE BYŁO USUWANE…………

DYSKUSJA NIGDY NIE BYŁA PODJĘTA …

TERAZ NADARZYŁA SIĘ OKAZJA WIĘC ZAPYTAŁEM I JAKIE ŻDZIWIENIE  PADŁA ODPOWIEDŹ …

UZUPEŁNIENIE ZA CHWILĘ …………..

=======================================================

odpowiedź pana posła – ja i prawie wszyscy senatorowie , posłowie z długoletnim stażem znamy pracę Prof. Józefa Kukułka (UW) , był taki pomysł w latach 1990 -1995 aby taka służba na wzór USA powstała jednak zostało to utrącone z prostych względów , nigdy nie powstała by Polska wolna w takim kształcie jaki mamy dziś , na pewno w polityce byli by dziś zupełnie inni ludzie , a politycy znani dziś z tv i działalności długoletniej były by osobami nie znanymi dziś odbywającymi kary wieloletnich wyroków zasądzonych w latach dziewiędziesiątych ubiegłego wieku , być może i mnie by to dotyczyło .

Temat polskiej A.B.N jest pomijany i przemilczany ze względów oczywistych gdyby taka służba powstała dziś i działała na zasadach takich jak amerykańska NSA Z CAŁA PEWNOŚCIĄ ELITY III R.P JEJ BOHATEROWIE I OJCOWIE ZAŁOŻYCIELE SKOŃCZYLI BY W WIEZIENIACH Z DŁUGOLETNIMI WYROKAMI ZGODNIE Z PRAWEM

wracając do pytania dla czego wtedy nie powstała doradcy z obcych krajów którzy wtedy zupełnie legalnie doradzali ekipie l. w Naciskały na to ABY W POLSCE TAKA SŁUŻBA NIE POWSTAŁA Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW DZIŚ PO 25 LATACH KAŻDY KTO INTERESUJE SIE POLITYKĄ I GOSPODARKĄ WIE ŻE POLSKA NSA – ABN -była by poważną przeszkodą w reformowaniu postkomunistycznych realiów , ponieważ ramy prawne i spektrum jej działania w zakresie obowiązków wynikających z powinności stania na straży INTERESU NARODOWEGO BYŁY BY W KONFLIKCIE Z KURSEM POLITYCZNYM OBRANYM W LATACH 90 .

========================================

GDYBY W POLSCE ISTNIAŁA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PREMIER ROZSTAŁ BY SIĘ Z FUNKCJĄ PREMIERA NIE AWANSUJĄC NA STOŁEK W BRUKSELI TYLKO TE ZDJECIA I NIUS BYŁY BY PRAWDZIWE !!!

OCZYWIŚCIE RESZTA SZAJKI Z 25 OSTATNICH LAT PODZIELIŁA BY LOS DONALDA DŁUGOLETNIE WYROKI WIEZIENIA KONFISKATA MIENIA W CAŁOŚCI I ZASĄDZENIE UTRATY PRAW OBYWATELSKICH NA OKRES MINIMUM 25 LAT !!!!

PIĘKNIE !!

A JA DODAM TU CZYM JEST INTERES NARODOWY I DLA CZEGO POWINNA JEDNAK TAKA SŁUŻBA POWSTAĆ !!

CZYM JEST „INTERES NARODOWY”

I DLACZEGO JEST PILNA POTRZEBA UTWORZENIA DODATKOWEJ SŁUŻBY SPECJALNEJ O UPRAWNIENIACH NAJWIĘKSZYCH MOGĄCA SPRAWOWAĆ NADZÓR I KONTROLĘ NAD WSZYSTKIMI SŁUŻBAMI JUŻ ISTNIEJĄCYMI.

niema obawy ani Tusk ani inne pookrąglostołowe ścierwa takiej służby nie powołają na własny pohybel….

Rozpoczynając rozważania nad pojęciem interesu narodowego odwołam się do nauki o stosunkach międzynarodowych, gdzie niestety wielu badaczy niezbyt jasno i różnorodnie definiuje pojęcie „interesu narodowego”. Z wielu definicji pozwoliłem sobie wybrać jedną, wypracowaną przez grupę autorów amerykańskich (Staff of the International Studies Group of the Brookings Institution) i opublikowaną w 1950 r. w pracy pod tytułem Major problems of U.S. Foreign Policy. Prezentowana przeze mnie definicja mówi, że interes narodowy stanowi „zespół ogólnych i stałych celów (ends) na rzecz, których naród działa”. Te cele obejmują „potrzebę zjednoczenia się dla zabezpieczenia się przed agresją, do podnoszenia standardu życia i dla utrzymania narodowej i międzynarodowej stabilności”, czyli szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Bezpieczeństwu właśnie chciałbym się przyjrzeć bliżej.

Na gruncie nauki o stosunkach międzynarodowych, szeroko rozumiane pojęcie bezpieczeństwa odnosi się do procesu zaspokajania potrzeb i interesów uczestników życia międzynarodowego, a więc nie tylko do państw. W związku z tym możemy wyodrębnić ze względu na kryterium podmiotowe:

 • bezpieczeństwo narodowe (państwa)
 • bezpieczeństwo międzynarodowe

Podział ten jest jednak czysto umowny, gdyż bezpieczeństwo państw w stosunkach międzynarodowych, obiektywnie rzecz biorąc, ma zawsze charakter międzynarodowy, a to z powodu coraz gęstszej sieci współzależności, jakie występują między państwami w większości dziedzin życia.

Jak twierdzi Prof. Ryszard Zięba (UW), bardzo często stosowanym kryterium w typologiach bezpieczeństwa jest kryterium przedmiotowe, na podstawie, którego możemy wyodrębnić wiele rodzajów bezpieczeństwa, m.in.: bezpieczeństwo polityczne, militarne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, ideologiczne, ekologiczne.

Przyjmując kryterium przestrzenne analizowania zjawiska, bezpieczeństwo może być ujmowane jako: lokalne, subregionalne, regionalne, ponadregionalne i globalne.

Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa zwraca uwagę na interesy jednostek i społeczeństwa, a nie państwa, jako instytucji. Często występuje konflikt między bezpieczeństwem państwa a bezpieczeństwem i potrzebami jednostki – np. im więcej państwo wydaje na zbrojenia, tym mniej pomocy socjalnej może zaoferować obywatelom.

Wobec wszelkiego rodzaju zagrożeń, państwa prowadzą swoje narodowe polityki bezpieczeństwa (security policies) Pojawia się pytanie o wartości jakie powinna chronić polityka bezpieczeństwa. Uznaje się, że są to wartości takie jak:

 • jednostka, jej prawa i wolności,
 • społeczeństwo,
 • państwo jako instytucja,
 • szanse rozwojowe, warunki życia obywateli,.

Amerykańscy badacze i politycy są skłonni rozszerzać ten krąg na wartości takie jak: dostęp do surowców energetycznych, bezpieczeństwo obywateli zagranicą, wolność handlu, ideologia, kultura. Musimy jednak wziąć pod uwagę mocarstwową pozycje USA i duże możliwości tego państwa w realizacji narodowej polityki bezpieczeństwa. Przyjmuje się, że nie powinno się zbytnio rozszerzać kręgu wartości chronionych,  ponieważ pojęcie bezpieczeństwa mogłoby ulec rozwodnieniu i każde działanie można by podciągnąć pod politykę bezpieczeństwa.

Moim zdaniem, zakres wartości chronionych najtrafniej określił w latach 70-tych badacz jugosłowiański, Serb o nazwisku Dymitriewicz. Jego teorię doprecyzował Prof. Józef Kukułka (UW), w ten sposób, że zbiór wartości chronionych objąłby, poczynając od wartości najważniejszych, kończąc na najmniej ważnych:

 1. Przetrwanie, wartość najważniejszą, rozumianą jako:
 2. a)     przetrwanie państwa jako jednostki geopolitycznej;
 3. b)     przetrwanie narodu jako wyróżnionej grupy etnicznej;
 4. c)     przetrwanie społeczeństwa w sensie biologicznym;
 5. Integralność terytorialną,  szczególnie istotną w warunkach europejskich (W Afryce, gdzie granice państw najczęściej nie pokrywają się z granicami etnicznymi, państwa nie przywiązują aż tak wielkiej wagi do integralności terytorialnej)
 6. Niezależność polityczną, której przejawami są: swoboda wyboru ustroju i ideologii, swoboda decydowania o sobie i stowarzyszania się;
 7. Jakość życia, która obejmuje takie kategorie jak: standard życia, szczebel rozwoju gospodarczego, zakres swobód i praw obywatelskich, możliwości dalszego rozwoju, dostęp do surowców (zwłaszcza energetycznych).

W miarę upływu czasu zmieniają się środki i metody zachowywania bezpieczeństwa. O ile dawniej zagrożenia miały głównie charakter wojskowy, o tyle dziś występuje różnorodność zagrożeń. Dawniej państwo wysyłało armię przeciw nadciągającej armii wroga, dziś musi dbać o bezpieczeństwo obywateli wobec zagrożeń godzących w interesy jednostek

DLACZEGO POLACY POTRZEBUJĄ ABN – PRZEDE WSZYSTKIM DLATEGO ZE ISTNIEJĄCE SŁ. MUNDUROWE I SŁUŻBY SPECJALNE 

NIE OCHRANIAJĄ SZEROKO POJĘTEGO INTERESU NARODOWEGO ORAZ NIE CHRONIĄ NARODU PRZED NADUŻYCIAMI I AGRESJĄ ZEWNĘTRZNĄ JAK I WEWNĘTRZNĄ W KRAJU KTÓRĄ STOSUJĄ W FORMIE TERRORU I SABOTAŻU EKONOMICZNO GOSPODARCZEGO AGENCI ZARÓWNO OBCYCH PAŃSTW JAK I SILNYCH GRUP INTERESÓW 

ISTNIEJĄCE DZIŚ W POLSCE SŁ. SPECJALNE NIE OCHRANIAJĄ NARODU OCHRANIAJĄ OBYWATELI 

ICH DZIAŁALNOŚĆ SKUPIA SIĘ NA ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA GRUPIE RZĄDZĄCEJ BEZ WZGLĘDU NA TO CZY RZĄD DZIAŁA NA SZKODĘ NARODU …

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO – MA ZA ZADANIE OCHRANIANIE I ZAPEWNIANIE SWOBODNEGO I NIE SKRĘPOWANEGO DZIAŁANIA GRUPIE POLITYKÓW ZWANEJ RZĄDEM SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z OBYWATELI

NA PRZYKŁAD POMOC W UKRYWANIU AFER PRZESTĘPSTW POPEŁNIANYCH PRZEZ TAK ZWANY RZĄD – CZYLI ZAPEWNIAĆ TEJ GRUPIE REALIZACJE SWOICH INTERESÓW PRYWATNYCH 

I NIC POZA TYM – ICH CEL TO BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ELIMINOWANIE I USUWANIE PRZESZKÓD, LUDZI , ORGANIZACJI ANTY RZĄDOWYCH  ROZBIJANIE TWORZĄCYCH SIĘ GRUP KONKURENCYJNYCH DLA AKTUALNIE RZĄDZĄCEJ KLIKI BEZ WZGLĘDU NA TO CZY SA PRZESTĘPCAMI CZY NIE

POLICJA PAŃSTWOWA – TYLKO CZĘŚCIOWO SPEŁNIA ROLĘ SŁUŻEBNĄ  WOBEC NARODU ZWALCZANIE POSPOLITYCH PRZESTĘPSTW – TO TYLKO 40% ICH ZAKRESU DZIAŁANIA

RESZTA TO DZIAŁANIA REPRESYJNE WOBEC NARODU – EGZEKWOWANIE KAR I GRZYWIEN DLA FISKUSA , ASYSTY PRZY EKSMISJACH , ORAZ DZIAŁANIA ZBROJNE PRZECIW LUDNOŚCI CYWILNEJ 

CBA , CBŚ,  NIE WARTE SĄ WSPOMINANIA PONIEWAŻ SĄ CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ POLICJI PAŃSTWOWEJ…

WSZYSTKIE WYMIENIONE SŁUŻBY SĄ NAKIEROWANE NA OCHRONĘ RZĄDU I JEGO INTERESU !!!!

A GDZIE MAMY INTERES NARODOWY W TYM WSZYSTKIM – NIKT SIĘ OCHRANIANIEM INTERESU NARODOWEGO NIE ZAJMUJE 

BO DLA W/W SŁ RZĄD = POLSKA !!!!

NIEZBĘDNA JEST ZATEM NOWA SŁUŻBA NADRZĘDNA NAD W/W 

PILNUJĄCA WE WSZYSTKICH ASPEKTACH POLITYCZNYCH I GOSPODARCZYCH 

INTERESU NARODOWEGO POLAKÓW – CZYLI KAŻDEGO Z NAS !!!!

 1. Przetrwanie, wartość najważniejszą, rozumianą jako:
 2. a)     przetrwanie państwa jako jednostki geopolitycznej;
 3. b)     przetrwanie narodu jako wyróżnionej grupy etnicznej;
 4. c)     przetrwanie społeczeństwa w sensie biologicznym;
 5.     Integralność terytorialną,  szczególnie istotną w warunkach europejskich.
 6. Niezależność polityczną, której przejawami są: swoboda wyboru ustroju i ideologii, swoboda decydowania o sobie i stowarzyszania się;
 7. Jakość życia, która obejmuje takie kategorie jak: standard życia, szczebel rozwoju gospodarczego, zakres swobód i praw obywatelskich, możliwości dalszego rozwoju, dostęp do surowców (zwłaszcza energetycznych).

PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI CZYLI ODESŁANIU DO DIABŁA „ELYT” POOKRĄGŁOSTOŁOWYCH

NALEŻY POWOŁAĆ TAKĄ SUPER SŁUŻBĘ 

KTÓRA ROZLICZY OSTATNIE 23 LATA DZIAŁALNOŚCI NA SZKODĘ INTERESU NARODOWEGO

ORAZ STANIE NA STRAŻY ZABEZPIECZENIA 

POLSKIEGO INTERESU NARODOWEGO W PRZYSZŁOŚCI

( szczegóły na temat A.B.N na życzenie jeśli temat kogoś zainteresuje)

Komentarzy 36 to “Tusk w Polsce ! to wielki test wiarygodności w oczach Polaków dla PIS !! czy PiS wsadzi go do pierdla ?”

 1. KrisT said

  wyczytałem iz będzie kandydowac na prezydenta w następnych wyborach….
  no coment…. przed trybunał a nie na prezia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  i tu moje pytanie skoro nasi rządzący chcą wsadzić do pierdla samego Putina to czy zaczną od zdrajcy Tuska?????????
  jesli nie to…. za samą myśl o aresztowaniu WWP powinni ich wsadzić do wariatkowa…
  bo jeśli na swoim nie mogą wymierzyć kary to jakim cudem na kims tak znacznym z innego kraju?
  żenada i tyle…..

  Polubienie

 2. Lech X said

  Tutaj wszystkie zdrajcze czyny Tuska:

  1. Afera hazardowa.
  2. Afera lekowa.
  3. Afera z kupowaniem głosów w Wałbrzychu.
  4. Afera senatora Misiaka (ustawione przetargi).
  5. Afera ministra Grada (firma jego żony przypadkiem wygrywa przetargi dla ministerstwa, którym kieruje Grad).
  6. Afera ministra Grabarczyka.
  7. Zakupy samolotów Bryza bez przetargu.
  8. Podsłuchiwanie dziennikarzy przez ABW.
  9. Podwyżka podatku VAT.
  10. Podwyżka podatku gruntowego.
  11. Podwyżka cen benzyny i ON.
  12. Podwyżka cen gazu.
  13. Lichwiarskie oprocentowanie kredytów.
  14. Nieuzasadniony wzrost cen żywności.
  15. Lobbing Donalda T., skutkujący podwyżką cen energii.
  16. Wzrost cen biletów komunikacji miejskiej.
  17. Upadek stoczni w Szczecinie (katarscy inwestorzy okazali się fikcją).
  18. Dramatyczna sytuacja w służbie zdrowia, w NFZ-cie brakuje 600 milionów zł.
  19. Od 4. lat brak „PROJEKTU” poprawy stanu służby zdrowia.
  20. Brak odpowiedniego wyposażenia i wyszkolenia oraz zabezpieczenia wywiadowczego misji w Afganistanie. Bezcelowość tej napaści zwanej misją stabilizacyjną osłaniającą handlarzy narkotyków, kontrolowanych przez amerykańskie i brytyjskie służby specjalne została wyłączona do odrębnego postępowania.
  21. Skandaliczny poziom szkolenia lotników – 4 poważne katastrofy lotnicze (Bryza, Casa, Mi-24, Tu-154).
  22. Wyrażenie zgody dla Minister sportu w sprawie mianowania na stanowisko dyrektora jej prywatnego fryzjera.
  23. Mianowanie pierwszy raz w historii na stanowisko ministra sprawiedliwości osoby bez wykształcenia prawniczego, wyłącznie z obawy o rozbicie struktur Platformy Obywatelskiej.
  24. Wydanie polecenia asystentowi prezydenta Komorowskiego – Romanowi Kuźniarowi, aby publicznie oświadczył, że Katyń nie był ludobójstwem.
  25. Ukrywanie informacji o kryzysie grożącym Rzeczypospolitej zapaścią gospodarczo-finansową za publicznymi gwarancjami premiera, że w Polsce niema kryzysu oraz, że jesteśmy zieloną wyspą – kiedy dług publiczny przekracza już 800 miliardów złotych.
  26. Centralnie sterowany wzrost bezrobocia, który obecnie wynosi 13 % i stale wzrasta, co skutkuje, że ponad 3,2 mln dzieci w Polsce żyje na skraju nędzy.
  27. Centralnie sterowany wzrost liczby osób bezdomnych.
  28. Niezrealizowany w deklarowanym przez Donalda T. program budowy do końca 2008 roku 30 tys. km autostrad ( w tym terminie nie wybudowano 1 km).
  29. Brak nadzoru inwestorskiego nad nowo oddaną do użytku trasą S8, której 1 km kosztował 200 mln zł., co skutkuje, że inwestycja nadaje się już do generalnego remontu!
  30. Wstrzymanie budowy autostrady A2.
  31. Druzgocący dla Donalda T., raport NIK, który potwierdza, że połowę polskich dróg należy natychmiast zamknąć z powodu złego stanu technicznego (przyzwoitych jest tylko 0,5 %).
  32. Świadomie zaniechanie wielu inwestycji drogowych.
  33. Poparcie formacji PO w wyborach w 2007 roku, poprzez dofinansowanie przez Hannę Gronkiewicz Waltz budowy stadionu piłkarskiego Legii Warszawa kwota 500 mln zł.
  34. Ciągłe próby sprywatyzowania strategicznych polskich firm (Lotos, Orlen, WBK, SPEC, LOT ).
  35. Brak dostatecznego przygotowania do EURO 2012 roku (brak autostrad, nowych lotnisk, hoteli, opóźnienia w budowie stadionu w Warszawie i Wrocławiu, problemy z murawą stadionu w Poznaniu, która była już sześciokrotnie wymieniana).
  36. Zabranie 1,5 mln złotych osobom niewidomym.
  37. Brak kontroli nad pracami rządu, który do końca 2009 miał przyjąć 269 projektów ustaw a przyjął zaledwie 74.
  38. Brak reakcji rządu na krytykę Polski w Parlamencie Europejskim przez holenderskich Eurodeputowanych.
  39. Brak reakcji Donalda T., na wypowiedź Eriki Steinbach, która oskarżyła Polskę o to, że jest współwinna wybuchowi II Wojny Światowej.
  40. Doprowadzenie do likwidacji przemysłu motoryzacyjnego.
  41. Zabranie polskim robotnikom emerytur pomostowych.
  42. Brak reakcji Donalda T., na zamykanie Polskich szkół na Litwie.
  43. Brak w budżecie państwa środków finansowych na wojsko i policję.
  44. Wzrost przestępczości, szczególnie zorganizowanej.
  45. Brak i celowe blokowanie zapowiadanych reform.
  46. Planowane zwolnienie, prezesa Narodowego Centrum Sportu, który otrzymuje 570 tys. złootych premii (odprawy od minister sportu Anny Muchy za brak dotrzymania terminu związanego z oddaniem do użytku Stadionu Narodowego).
  47. Podwyższenie wieku emerytalnego. Nawet poparcie społeczne im nie spadło – jawna manipulacja.
  48. Celowe obniżanie poziomu nauczania młodego pokolenia.
  49. Likwidacja sanatoriów dla dzieci.
  50. Ludobójcza Ustawa o przymusowych szczepieniach, dopuszczająca do eksterminacji ludności polskiej na jej terytorium. Mogą cię zaszczepić, okaleczyć albo zabić bez żadnych konsekwencji prawnych.
  51. Tragiczna sytuacja na kolei 65. spółek, z których żadna nie osiąga zysków – czekanie na CUD gospodarczy i drugą Irlandię. Cały Episkopat modli się za 13 miliardów rocznie i tak nie skutecznie.
  52. Afera taśmowa w PSL.
  53. Afera z Amber Gold, za którą odpowiedzialny jest sam premier łącznie z tzw. wymiarem sprawiedliwości oraz kompromitujący Donalda T., syn, zatrudniony u kryminalisty.
  54. Wymuszenie na Sejmie RP przegłosowania niezgodnej z Konstytucją ustawy śmieciowej, która nakładając na gminy obowiązek gospodarki śmieciami, w konsekwencji obciąża mieszkańców w sposób zabroniony przez Konstytucję, kolejnym ukrytym za tą ustawą podatkiem.
  55. Brak reakcji premiera na liczne afery pedofilskie, którymi zamiast zajmować się podległe Donaldowi T., prokuratura i wymiar sprawiedliwości, zajmował się wyłącznie polski Episkopat oraz wrogie Rzeczypospolitej państwo – Watykan.
  56. Defraudowanie przez rząd Donalda T., trudnych do obliczenia środków budżetowych na finansowanie prywatnych inwestycji hierarchii kościelnej oraz Watykanu.
  57. Notoryczne uchylanie się przez Donalda T., od wypowiedzenia przez polski rząd jednostronnej umowy zawartej z Watykanem pod nazwą Konkordat, przyjętej przez Sejm w drodze przestępstwa, bez wymaganej większości głosów.
  58. Notoryczne uchylanie się przez Donalda T., od uchylenia rozporządzenia wprowadzającego naukę katechezy dominującego w kraju Kościoła w obiektach przedszkolnych oraz szkolnych.
  59. Nagminne ograniczanie przez Donalda T. oraz podległych premierowi ministrów swobód obywatelskich mieszkańców RP, m.in. poprzez samowolę fotoradarową oraz czerpanie korzyści finansowych z tego kryminogennego procederu.
  60. Kryminogenne dążenie przez Donalda T., do zlikwidowania waluty krajowej i zastąpienia jej walutą europejską, co – jak wiemy wszyscy – spowodowało już bankructwo wielu krajów Unii Europejskiej.

  Polubienie

 3. nieustraszona said

  A czego mieliby się spodziewać się naiwno głupi Polacy po zawodowym kryminaliście ?

  Polubienie

 4. mironik said

  http://finanse.wp.pl/kat,1033691,title,Strajk-w-Biedronce-2-maja-juz-pewny-Inne-sieci-tez-dolacza,wid,18753657,wiadomosc.html?ticaid=118ff8

  Polubienie

 5. mironik said

  https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2017/04/18/pis-oddaje-slowianska-polska-ziemie-pod-uprawy-gmo-wzywamy-polakow-na-posiedzenie-ostatniej-szansy/
  Poseł Jan Szyszko, obecny Minister Środowiska, po wycince drzew w całej Polsce bierze się za GMO. To bardzo przykra niespodzianka dla tych wszystkich, którzy zawierzyli posłowi, gdy był jeszcze w opozycji i obiecywał solennie, że gdy tylko PiS dojdzie do władzy, doprowadzi do całkowitego zakazu stosowania nasion i ziarna GMO. Jeszcze dwa lata temu zarówno Jan Szyszko, jak i jego partyjni koledzy uważali, że GMO to wielkie zagrożenie dla zdrowia Polek i Polaków, zwierząt i środowiska naturalnego.

  Polubienie

 6. nieustraszona said

  Od dzieciństwa byłam przerażona przez oglądanie grzybów atomowych w telawizji, bo nie pojmowałam kto i po co to robi.

  Później był Czernobyl i Fukuszima wraz z całą masą straszenia o skutkach promieniowania jądrowego i utylizacji odpadów promieniotwórczych wraz z obrzydzaniem elektrowni atomowych.

  Jednak, kto szuka, to znajdzie ! Wczoraj natrafiłam na poniższy artykuł przedstawiający człowieka, który przeciwstawił się oficjalnej pseudonauce traktującej o promieniotwórczości czyli też istnieniu bomb atomowych będącymi głównymi straszakami w mackach „polityków” czyli mafii nielegalnych „nie- rządów” współpracujących ze sobą i udających przed publiką w mendiach, że się zwalczają.

  Ten człowiek Galen Winsor pracował z plutonem w służbie państwowej i cieszył się doskonałym zdrowiem ! Jeździł po Stanach z wykładami i demaskował kłamstwa „nauki” w dziedzinie promieniotwórczości czym naraził się „władzy”.

  Tytuł artykułu : „Nuklearne oszustwo”

  http://www.politaia.org/geschichte-hidden-history/der-nuklear-betrug-galen-winsor/

  „Władza państwowa toleruje niektóre sprawy, ale jeśli ją poddać ośmieszeniu, to natychmiast kończy się każda zabawa – obojętnie czy w Moskwie albo w Waszyngtonie.”

  Tu o kosmicznych kłamstwach NASA, w które uwierzył cały świat:

  Tak więc można, a nawet trzeba wyrzucić z siebie wszelkie złudne bzdury, antynaukowe kłamstwa i iluzje, którymi nas już zbyt długo karmiła mafijna propaganda z telawizją na czele.

  Polubienie

  • Żuraw. said

   Kiedyś natrafiłem na to:

   Polubienie

   • nieustraszona said

    Fajnie, że wrzuciłeś tu ten filmik, bo wydawało mi się, że w Polsce nic o tematach bomb „atomowych” nie wiadomo, a tu taka miła niespodzianka.

    Oczywiście sprawa z „cudownie” ocalonym klasztorem po wybuchu „atomowym” też staje się jasna jak słońce, bo to nie „modlitwa” ratuje tylko solidne mury przed ogniem.

    Podaję z kolei następny utajniony przez żydowskich miltarystów temat czyli prawdę o niemieckich latających talerzach, tu na ziemi, które zostały wyprodukowane we Wrocławiu (Breslau) w ilości 240 !

    Pewna jestem, że dotykam najbardziej zwalczanego tematu tabu dla satanistów, bo o to właśnie im chodziło, żeby i tą prawdę zablokować czyli wymyślili sobie ufoludków z pozaziemskich cywilizacji czy też gwiezdne wojny po to, żeby ludzie nie dowiedzieli się, że latające spodki wyprodukowane przez Niemców uratowały Niemcy przed totalnym zniszczeniem , a może i też całą Europę ?

    Diabły dlatego też wykombinowały dla świata obopólnego „wroga” i dlatego podzieliły go sobie na wschód i zachód czyli bolszewicką Rosję i też „gwiazdkową” korporację USA .

    Stąd „zimna” wojna i wyścig zbrojeń kosztem podatników z obu stron finansujących kolejne banksterskie wojny na świecie po to, żeby przejąć totalitarną władzę nad całym światem !

    „Swiatło przeciwko ciemności, jedyna walka na tym świecie”, gdzie pewne jest, że wygrało światło i czego jesteśmy świadkami.

    https://brd-schwindel.org/dunkelheit-gegen-licht-der-einzige-kampf-in-dieser-welt/

    Polubienie

    • KrisT said

     to czy istnieje promieniotwórczośc najlepiej zapytajcie strazaków co gasili czernobyl…. oczywiscie tych co przezyli….
     albo rodziny tych co przyjęli zbyt dużą dawkę….

     co do hiroszimy i ocalałego budynku, punktu zero- to akurat wynikało z budowy samej bomby.
     Zresztą jak kazdej….

     Polubienie

 7. Elsa said

  Z tego jego przesłuchania zrobią show i tyle. Nie wierzę, że mu włos z głowy spadnie. Qrwa qrwie łba nie urwie jak to mawiają co poniektórzy. PiS jakby chciał to by dawno to zrobił.

  Polubienie

 8. KnUR1 said

  Pewnie stęskniliście się za moimi filmikami – hihihi – no to macie :5 Możecie sobie porównać jak wygląda buddyjski „Dyngus” i ten Wasz – i parę innych zajawek.

  (w gruncie rzeczy ten filmik ma wiele do powiedzenia, ale sam sobie musisz wydedukować)

  Polubienie

  • KrisT said

   sorry KnuR ale wysmiewanie dyngusa czyli „polewania wodą” wysmiewasz swoje starosłowiańskie korzenie… bowiem „lany poniedziałek” jak i „kurczaczki”, „pisanki” to NIE JEST ! element chrzescijanskiej wiary katolickiej !!!!!
   TO SĄ OBRZĘDY I TRADYCJE STAROSŁOWIANSKIE KIEDY LECHICI WIERZYLI W SWIĘTOWIDA, PERUNA , MOKOSZE I INNYCH BOGÓW!
   to samo dotyczy się swiąt bożonarodzeniowych !
   obrzedy ,praktyki, symbolika zostały nam niestety skradzione! wigilijna wieczerza to niestety praktyki, tradycja STAROSŁOWIANSKA , starsza o kilka tysięcy lat od Jezusa i całej jego szkółki niedzielnej !!!!!
   taka jest prawda!
   możesz wysmiewać wiarę nam mieczem narzuconą ale nie rób tego wobec swoich korzeni i tradycji Lachów… chyba ze…. ześ nie potomek polskich słowian…

   Polubienie

   • KrisT said

    upss pominałem Białoboge tzn… babe Jagę…. jedno z napotęzniejszych Bóstw Słowianskich…..

    Polubienie

    • irman z Polonisza said

     Zgodnie z prawda istnieja trzej slowianscy BOGOWIE ,odpowiadajacy trzem silom Kosmosu .
     BOG BIEL -byl Bogirm Naczelnym ,stad dziesiatki Nazw Miejscowosci z przedrostkiem Biel sie zachowalo do dzisiaj wlacznie z Rusia -BIELA !
     CZARNY BOG – byl jego przeciwienstwem i na dowod sa rowniez Nazwy prastare .
     BOGIEM trzecim byl BOG HAMOWAC -zalozyciel HAMBURGA ,posiadal malzonke Dziewa zwana ,ktora rezydowala w MAGDEBURGU ,niegdys zwanym Dziewinem . Korelowal ON wplywy i dzialanie Biela i Czarnoboga.
     Wszystkie pozostale Bostwa z Perunem ,Swarogiem itd , byly dziecmi ,tych wymienionych.
     Pokrywa sie to zreszta z przekazem Gurdzijewa ,ktory nauczal o trzech SILACH istniejacych a nie dwoch ,jak sie powszechnie przyjmuje.
     Dodatnia- Ujemna-Hamujaca

     Polubienie

     • KrisT said

      z naszymi Bogami, przyznam jest mały problem , bo ci sami roznią się imionami w zalezności od danej grupy słowian. Wielka Lechia była tak wielka terytorialnie iz zróżnicowanie odnośnie Bogów jest znaczne….
      dlaczego tak jest wystarczy popatrzeć na stare mapy Wielkiej Lechii…… 😉

      Polubienie

   • KnUR1 said

    @KrisT:
    ja sie nie wysmiewam przeciez; np. ja 25+- przez 2-3 tygodnie latałem ze smoczkiem napelnionym wody i laliśmy się na każdej przerwie miedzy lekcjami; nie wiem jak to dziś wygląda w PL ale pewnie nic; poza tym nie chodzi tylko o oblewnia sie woda;

    @ja tylko widze, ze to umiera – taki sygnał; wrzuciłem tylko filmik jak sie tajowie bawią przez cały tydzień; niestety ja sie lepiej bawie i asymiluje i zarabiam z tymi ludźmi;

    Polubienie

    • krab said

     Masz ślicznego synka, a „halo babcia” ….. no jestem pełna podziwu. Wielki plus dla Was.
     Co do zwyczajów i obrzędów , masz całkowitą rację- to wszystko zanika i umiera, za to coraz lepiej mają się zwyczaje „importowane” zwłaszcza zza oceanu. No cóż, wieszcz miał rację „pawiem i papugą” jesteśmy no i „służebnicą” cudzą !

     Polubienie

     • KnUR1 said

      Dziękuję!! No moja żona coś tam potrafi po polsku 😛 a znaczniej więcej rozumie. Nawet czasami przeklina po polsku z czego mam ubaw, tym bardziej, że tutejsi mają duży problem ze spółgłoską „R” :D. Kurcze tak dotarło do mnie, że powiedzenie komuś, że ma ślicznego synka to chyba najlepszy komplement jaki tata może usłyszeć 🙂 Pozdrawiam.

      Polubienie

      • KrisT said

       śliczny to jedno, aby było zdrowe to najwazniejsze…czego zyczę !!!!!!!!!!
       ja tez widze iz to umiera, tylko przez kogo? ano przez tych co ukradli nasze obrzędy…… Ludzie szczególnie młodzi odwracający sie od kościoła nie wiedzą iz większość tych tradycji ma korzenie starosłowianskie. Nie próbuję ich nawracać czy kogokolwiek, ale ta wiedza, co tak naprawdę nam ukradł KK powinna zostać przekazana młodemu pokoleniu.
       Jajuszko, kurczaczek, wieczerza „wigilijna”, chodzenie po kolędzie itd.. to nie jest tradycja wywodząca się z KK i mające cokolwiek wspolnego z Jezusem!!!!
       te obrzędy (w trochę innej formie) odprawialiśmy na kilka tys lat przed nim…..

       Polubienie

       • KnUR1 said

        Ze zdrowiem (odpukać) jeszcze lepiej u małego. Nie szczepiony jak dotąd (tylko raz po miesiacu życia). Dobre dwa lata karmiony piersią, także nigdy nawet smoczka do ust nie wziął. Mama nie musi czepiać sie jakis robót takze cały swój czas spedza jak chce z dzieckiem. Nikomu dziecka nie podrzucamy. Nawet jak razem na impreze idziemy to zawsze jest tam sporo innych dzieci. Itp itd. https://goo.gl/photos/4PSdyw5uBCG9wThW9

        Polubienie

       • miziaforum said

        A WITAM zorientuuj się tak =/- ile by kosztowało zrobienie takiego klona portalu jak Y.T na jakimś zagranicznym serwerku , a potem można pomyśleć o Patronite.pl na serio i wrzucić zbiurkę na ten cel URUCHOMIENIE POLSKIEGO ODPOWIEDNIKA Y.T bez cenzury no oczywista z wyjątkiem porno i nagrań zboków i morderców .. moze by sie takie kwoty uzbierało jak by się ludzie przekonali że warto mieć polski taki …… portal z serwerem poza zasięgiem wadzy z Polski 🙂 SPRÓBOWAĆ MOZNA

        Polubienie

       • KnUR1 said

        Heja. Nic nie pisze ale sledze na bieżąco. Pomyśle, sprawdzę. Jasne, że jestem za – już chyba nawet kiedyś wspominałem tutaj o podobnych przedsięwzięciach. Odezwę sie wieczorem. Pomyśle w tym czasie.

        Polubienie

       • miziaforum said

        O,K ja bym jechał z tym na poważnie nawet jak wyjdą kwoty milionowe to wżusić na zbiórkę z odpowiednim opisem jakie kożyści mieli by Polacy z całego świata posiadając takie y.t własne bez łaski ss…….. moze by chwyciło

        Polubienie

 9. Eryka said

  W tej chwili on jest nietykalny.To ‚Król Eurokołchozu’. Pożyjemy,zobaczymy co będzie..

  Polubienie

 10. Elsa said

  http://kontrowersje.net/tuskowi_na_dworcu_centralnym_zrobi_si_paprykarz

  Polubienie

 11. nieustraszona said

  Ten diabelski system oparty na ropie naftowej czyli krwi diabła zrobił wszystko, żeby uniemożliwić swym niewolnikom dostęp do wolnej energii, bo to jest wyzwolenie się z systemu i ratunek dla środowiska.

  Poniżej motor elektromagnetyczny do samochodu dzięki któremu odpada tankowanie, niweluje się hałas i zatrucie spalinami :

  Oczywiście jest więcej tego typu wynalazków nawet z silnikami na wodę, które diabły blokowały i mordowały wynalazców, , żeby ludziom zainstalować liczniki za prąd, utrzymywać ich w niewolniczej pracy oraz prowadzić petrochemiczne wojny niszczące świat i ludzi.

  Dlatego trzeba wyrwać się z tej pajęczej sieci kłamstw i szczególnie tej jakoby „prawnej” wymyślonej na użytek „państwa” oraz pogonić gangsterów do wszystkich diabłów.

  Polubienie

 12. Fredro said

  Sytuacja wokół dyktatury Kim Dzong Una staje się coraz bardziej napięta. Już nie tylko Chińczycy wysyłają armię w kierunku komunistycznego kraju, który grozi światu bronią jądrową.

  Siły rosyjskie zmierzają w kierunku 18-kilometrowego odcinka granicy. W sieci pojawił się film, na którym widać sprzęt pancerny na wagonach zmierzających w stronę Korei Północnej. Niedawno Chiny wysłały 150 tysięcy żołnierzy na granicę z krajem Kima.


  Ludzie widzieli pociągi załadowane sprzętem wojskowym, które jechały w kierunku Kraju Nadmorskiego przez Chabarowsk – donosi rosyjski serwis primamedia.ru.

  Putin boi się, że USA zaatakują Koreańczyków z Północy. W razie konfliktu zbrojnego, przez granicę z Rosją mogą chcieć się przedostać miliony uchodźców. Chińczycy martwią się dokładnie tym samym. Jednak wzmocnienie wojskowe nie jest w stanie zabezpieczyć obu krajów przed tym, czego obawiają się najbardziej.

  Sen z powiek Moskwie i Pekinowi spędza groźba skażenia. Podejrzewają bowiem, że jeśli Amerykanie uderzą w cele na terytorium Korei, to będą to instalacje atomowe Kim Dzong Una. A taki atak może skończyć się wielkim skażeniem radioaktywnym.

  Jeśli Amerykanie uderzą w obiekty jądrowe w Korei Północnej, chmura promieniotwórcza dotrze do Władywostoku w ciągu dwóch godzin – mówi Konstanty Asmołow z rosyjskiego Instytutu Dalekiego Wschodu.

  Rosja zablokowała potępienie Pjongjangu przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Rezolucja miała dotyczyć nieudanego, niedzielnego testu rakietowego. Za to Chiny, które przez wiele lat były adwokatem reżimu Kimów, poparły tekst ostro sformułowany przez Amerykanów.

  Widziałeś lub słyszałeś coś ciekawego? Poinformuj nas, nakręć film, zrób zdjęcie i wyślij na redakcjao2@grupawp.pl.

  Polubienie

 13. krab said

  Niestety, Polacy mają bardzo krótką pamięć wsteczną i gotowi popierać tego „bandziora politycznego”. Przykre, ale prawdziwe.

  Polubienie

 14. Elsa said

  Świetny komentarz. Tak jak myślałam, że to będzie show

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: