Miziaforum's Blog

Archive for Kwiecień 18th, 2017

Tusk w Polsce ! to wielki test wiarygodności w oczach Polaków dla PIS !! czy PiS wsadzi go do pierdla ?

Posted by miziaforum w dniu Kwiecień 18, 2017


SZYKUJĘ SIĘ POWITANIE JAK NIE PRZYMIERZAJĄC MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO

http://www.tvp.info/29986278/kibicuje-tuskowi-robia-mu-krzywde-politycy-po-chca-przywitac-szefa-re

A POWINNY CZEKAĆ , ALE SŁUŻBY Z KAJDANKAMI I CIUPASEM !!

COŚ WAM PRZYPOMNĘ , I PRZECZYTAJCIE TO JESZCZE RAZ PO KILKU LATACH , BO TE ODWIEDZINY TUSKA TO JEST TEN MOMENT !! DO PIERDLA BEZ PARDONU I ŚLEDZTWA W RUCH !!

 

https://miziaforum.wordpress.com/2014/10/04/szokujace-wyznanie-wieloletniego-posla-na-sejm-iiir-p-bo-wtedy-zostali-bysmy-wszyscy-areasztowani-zgodnie-z-prawem/

szokujące wyznanie wieloletniego posła na sejm IIIr.p „BO WTEDY ZOSTALI BYŚMY WSZYSCY AREESZTOWANI ZGODNIE Z PRAWEM ”

Posted by miziaforum w dniu Październik 4, 2014

MAŁY WSTĘPNIACZEK WPROWADZAJĄCY 

CO DOWIEDZIAŁ SIĘ  P. X Z UST POSŁA NA SEJM III R.P ZADAJĄC MU PYTANIE JUŻ NIE ZWIĄZANE Z UMÓWIONĄ WIZYTĄ 4 TYGODNIE TEMU PYTANIE PADŁO JAKO DODATKOWE , POSEŁ ODPOWIEDZIAŁ ŻE ODPOWIE SZCZERZE ALE ANONIMOWO 

PYTANIE BYŁO MOJEGO POMYSŁU I CHODZIŁO O TO ŻE JAK ZAKOŃCZY ROZMOWĘ Z POSŁEM NIECH SPRÓBUJE MU ZADAĆ TAKIE PYTANIE  ODPOWIE DOBRZE NIE ODPOWIE TRUDNO 

a więc – p. pośle dlaczego w Polsce nie istnieje jak w innych poważnych krajach AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ……..

POSEŁ PANU „X ODPOWIEDZIAŁ  może wyjdziemy gdzieś na miasto pod parasole znam fajne miejsce…

ZA CHWILĘ CAŁOŚĆ WYPOWIEDZI NADZWYCZAJ SZCZEREJ I UCZCIWEJ ………….

NIE UKRYWAM JA SAM PRÓBOWAŁEM ZADAĆ Z CIEKAWOŚCI TAKIE PYTANIE KOMUKOLWIEK Z SITWY PRZEZ PRAWIE 2 LATA . WPISYWAŁEM NA SETKACH STRON I FORÓW I BLOGÓW POLITYKÓW TO PYTANIE O ABN !!

NIGDY NIKT NIE RACZYŁ DOPOWIEDZIEĆ A BARDZO CZĘSTO PYTANIE BYŁO USUWANE…………

DYSKUSJA NIGDY NIE BYŁA PODJĘTA …

TERAZ NADARZYŁA SIĘ OKAZJA WIĘC ZAPYTAŁEM I JAKIE ŻDZIWIENIE  PADŁA ODPOWIEDŹ …

UZUPEŁNIENIE ZA CHWILĘ …………..

=======================================================

odpowiedź pana posła – ja i prawie wszyscy senatorowie , posłowie z długoletnim stażem znamy pracę Prof. Józefa Kukułka (UW) , był taki pomysł w latach 1990 -1995 aby taka służba na wzór USA powstała jednak zostało to utrącone z prostych względów , nigdy nie powstała by Polska wolna w takim kształcie jaki mamy dziś , na pewno w polityce byli by dziś zupełnie inni ludzie , a politycy znani dziś z tv i działalności długoletniej były by osobami nie znanymi dziś odbywającymi kary wieloletnich wyroków zasądzonych w latach dziewiędziesiątych ubiegłego wieku , być może i mnie by to dotyczyło .

Temat polskiej A.B.N jest pomijany i przemilczany ze względów oczywistych gdyby taka służba powstała dziś i działała na zasadach takich jak amerykańska NSA Z CAŁA PEWNOŚCIĄ ELITY III R.P JEJ BOHATEROWIE I OJCOWIE ZAŁOŻYCIELE SKOŃCZYLI BY W WIEZIENIACH Z DŁUGOLETNIMI WYROKAMI ZGODNIE Z PRAWEM

wracając do pytania dla czego wtedy nie powstała doradcy z obcych krajów którzy wtedy zupełnie legalnie doradzali ekipie l. w Naciskały na to ABY W POLSCE TAKA SŁUŻBA NIE POWSTAŁA Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW DZIŚ PO 25 LATACH KAŻDY KTO INTERESUJE SIE POLITYKĄ I GOSPODARKĄ WIE ŻE POLSKA NSA – ABN -była by poważną przeszkodą w reformowaniu postkomunistycznych realiów , ponieważ ramy prawne i spektrum jej działania w zakresie obowiązków wynikających z powinności stania na straży INTERESU NARODOWEGO BYŁY BY W KONFLIKCIE Z KURSEM POLITYCZNYM OBRANYM W LATACH 90 .

========================================

GDYBY W POLSCE ISTNIAŁA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PREMIER ROZSTAŁ BY SIĘ Z FUNKCJĄ PREMIERA NIE AWANSUJĄC NA STOŁEK W BRUKSELI TYLKO TE ZDJECIA I NIUS BYŁY BY PRAWDZIWE !!!

OCZYWIŚCIE RESZTA SZAJKI Z 25 OSTATNICH LAT PODZIELIŁA BY LOS DONALDA DŁUGOLETNIE WYROKI WIEZIENIA KONFISKATA MIENIA W CAŁOŚCI I ZASĄDZENIE UTRATY PRAW OBYWATELSKICH NA OKRES MINIMUM 25 LAT !!!!

PIĘKNIE !!

A JA DODAM TU CZYM JEST INTERES NARODOWY I DLA CZEGO POWINNA JEDNAK TAKA SŁUŻBA POWSTAĆ !!

CZYM JEST „INTERES NARODOWY”

I DLACZEGO JEST PILNA POTRZEBA UTWORZENIA DODATKOWEJ SŁUŻBY SPECJALNEJ O UPRAWNIENIACH NAJWIĘKSZYCH MOGĄCA SPRAWOWAĆ NADZÓR I KONTROLĘ NAD WSZYSTKIMI SŁUŻBAMI JUŻ ISTNIEJĄCYMI.

niema obawy ani Tusk ani inne pookrąglostołowe ścierwa takiej służby nie powołają na własny pohybel….

Rozpoczynając rozważania nad pojęciem interesu narodowego odwołam się do nauki o stosunkach międzynarodowych, gdzie niestety wielu badaczy niezbyt jasno i różnorodnie definiuje pojęcie „interesu narodowego”. Z wielu definicji pozwoliłem sobie wybrać jedną, wypracowaną przez grupę autorów amerykańskich (Staff of the International Studies Group of the Brookings Institution) i opublikowaną w 1950 r. w pracy pod tytułem Major problems of U.S. Foreign Policy. Prezentowana przeze mnie definicja mówi, że interes narodowy stanowi „zespół ogólnych i stałych celów (ends) na rzecz, których naród działa”. Te cele obejmują „potrzebę zjednoczenia się dla zabezpieczenia się przed agresją, do podnoszenia standardu życia i dla utrzymania narodowej i międzynarodowej stabilności”, czyli szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Bezpieczeństwu właśnie chciałbym się przyjrzeć bliżej.

Na gruncie nauki o stosunkach międzynarodowych, szeroko rozumiane pojęcie bezpieczeństwa odnosi się do procesu zaspokajania potrzeb i interesów uczestników życia międzynarodowego, a więc nie tylko do państw. W związku z tym możemy wyodrębnić ze względu na kryterium podmiotowe:

 • bezpieczeństwo narodowe (państwa)
 • bezpieczeństwo międzynarodowe

Podział ten jest jednak czysto umowny, gdyż bezpieczeństwo państw w stosunkach międzynarodowych, obiektywnie rzecz biorąc, ma zawsze charakter międzynarodowy, a to z powodu coraz gęstszej sieci współzależności, jakie występują między państwami w większości dziedzin życia.

Jak twierdzi Prof. Ryszard Zięba (UW), bardzo często stosowanym kryterium w typologiach bezpieczeństwa jest kryterium przedmiotowe, na podstawie, którego możemy wyodrębnić wiele rodzajów bezpieczeństwa, m.in.: bezpieczeństwo polityczne, militarne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, ideologiczne, ekologiczne.

Przyjmując kryterium przestrzenne analizowania zjawiska, bezpieczeństwo może być ujmowane jako: lokalne, subregionalne, regionalne, ponadregionalne i globalne.

Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa zwraca uwagę na interesy jednostek i społeczeństwa, a nie państwa, jako instytucji. Często występuje konflikt między bezpieczeństwem państwa a bezpieczeństwem i potrzebami jednostki – np. im więcej państwo wydaje na zbrojenia, tym mniej pomocy socjalnej może zaoferować obywatelom.

Wobec wszelkiego rodzaju zagrożeń, państwa prowadzą swoje narodowe polityki bezpieczeństwa (security policies) Pojawia się pytanie o wartości jakie powinna chronić polityka bezpieczeństwa. Uznaje się, że są to wartości takie jak:

 • jednostka, jej prawa i wolności,
 • społeczeństwo,
 • państwo jako instytucja,
 • szanse rozwojowe, warunki życia obywateli,.

Amerykańscy badacze i politycy są skłonni rozszerzać ten krąg na wartości takie jak: dostęp do surowców energetycznych, bezpieczeństwo obywateli zagranicą, wolność handlu, ideologia, kultura. Musimy jednak wziąć pod uwagę mocarstwową pozycje USA i duże możliwości tego państwa w realizacji narodowej polityki bezpieczeństwa. Przyjmuje się, że nie powinno się zbytnio rozszerzać kręgu wartości chronionych,  ponieważ pojęcie bezpieczeństwa mogłoby ulec rozwodnieniu i każde działanie można by podciągnąć pod politykę bezpieczeństwa.

Moim zdaniem, zakres wartości chronionych najtrafniej określił w latach 70-tych badacz jugosłowiański, Serb o nazwisku Dymitriewicz. Jego teorię doprecyzował Prof. Józef Kukułka (UW), w ten sposób, że zbiór wartości chronionych objąłby, poczynając od wartości najważniejszych, kończąc na najmniej ważnych:

 1. Przetrwanie, wartość najważniejszą, rozumianą jako:
 2. a)     przetrwanie państwa jako jednostki geopolitycznej;
 3. b)     przetrwanie narodu jako wyróżnionej grupy etnicznej;
 4. c)     przetrwanie społeczeństwa w sensie biologicznym;
 5. Integralność terytorialną,  szczególnie istotną w warunkach europejskich (W Afryce, gdzie granice państw najczęściej nie pokrywają się z granicami etnicznymi, państwa nie przywiązują aż tak wielkiej wagi do integralności terytorialnej)
 6. Niezależność polityczną, której przejawami są: swoboda wyboru ustroju i ideologii, swoboda decydowania o sobie i stowarzyszania się;
 7. Jakość życia, która obejmuje takie kategorie jak: standard życia, szczebel rozwoju gospodarczego, zakres swobód i praw obywatelskich, możliwości dalszego rozwoju, dostęp do surowców (zwłaszcza energetycznych).

W miarę upływu czasu zmieniają się środki i metody zachowywania bezpieczeństwa. O ile dawniej zagrożenia miały głównie charakter wojskowy, o tyle dziś występuje różnorodność zagrożeń. Dawniej państwo wysyłało armię przeciw nadciągającej armii wroga, dziś musi dbać o bezpieczeństwo obywateli wobec zagrożeń godzących w interesy jednostek

DLACZEGO POLACY POTRZEBUJĄ ABN – PRZEDE WSZYSTKIM DLATEGO ZE ISTNIEJĄCE SŁ. MUNDUROWE I SŁUŻBY SPECJALNE 

NIE OCHRANIAJĄ SZEROKO POJĘTEGO INTERESU NARODOWEGO ORAZ NIE CHRONIĄ NARODU PRZED NADUŻYCIAMI I AGRESJĄ ZEWNĘTRZNĄ JAK I WEWNĘTRZNĄ W KRAJU KTÓRĄ STOSUJĄ W FORMIE TERRORU I SABOTAŻU EKONOMICZNO GOSPODARCZEGO AGENCI ZARÓWNO OBCYCH PAŃSTW JAK I SILNYCH GRUP INTERESÓW 

ISTNIEJĄCE DZIŚ W POLSCE SŁ. SPECJALNE NIE OCHRANIAJĄ NARODU OCHRANIAJĄ OBYWATELI 

ICH DZIAŁALNOŚĆ SKUPIA SIĘ NA ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA GRUPIE RZĄDZĄCEJ BEZ WZGLĘDU NA TO CZY RZĄD DZIAŁA NA SZKODĘ NARODU …

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO – MA ZA ZADANIE OCHRANIANIE I ZAPEWNIANIE SWOBODNEGO I NIE SKRĘPOWANEGO DZIAŁANIA GRUPIE POLITYKÓW ZWANEJ RZĄDEM SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z OBYWATELI

NA PRZYKŁAD POMOC W UKRYWANIU AFER PRZESTĘPSTW POPEŁNIANYCH PRZEZ TAK ZWANY RZĄD – CZYLI ZAPEWNIAĆ TEJ GRUPIE REALIZACJE SWOICH INTERESÓW PRYWATNYCH 

I NIC POZA TYM – ICH CEL TO BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ELIMINOWANIE I USUWANIE PRZESZKÓD, LUDZI , ORGANIZACJI ANTY RZĄDOWYCH  ROZBIJANIE TWORZĄCYCH SIĘ GRUP KONKURENCYJNYCH DLA AKTUALNIE RZĄDZĄCEJ KLIKI BEZ WZGLĘDU NA TO CZY SA PRZESTĘPCAMI CZY NIE

POLICJA PAŃSTWOWA – TYLKO CZĘŚCIOWO SPEŁNIA ROLĘ SŁUŻEBNĄ  WOBEC NARODU ZWALCZANIE POSPOLITYCH PRZESTĘPSTW – TO TYLKO 40% ICH ZAKRESU DZIAŁANIA

RESZTA TO DZIAŁANIA REPRESYJNE WOBEC NARODU – EGZEKWOWANIE KAR I GRZYWIEN DLA FISKUSA , ASYSTY PRZY EKSMISJACH , ORAZ DZIAŁANIA ZBROJNE PRZECIW LUDNOŚCI CYWILNEJ 

CBA , CBŚ,  NIE WARTE SĄ WSPOMINANIA PONIEWAŻ SĄ CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ POLICJI PAŃSTWOWEJ…

WSZYSTKIE WYMIENIONE SŁUŻBY SĄ NAKIEROWANE NA OCHRONĘ RZĄDU I JEGO INTERESU !!!!

A GDZIE MAMY INTERES NARODOWY W TYM WSZYSTKIM – NIKT SIĘ OCHRANIANIEM INTERESU NARODOWEGO NIE ZAJMUJE 

BO DLA W/W SŁ RZĄD = POLSKA !!!!

NIEZBĘDNA JEST ZATEM NOWA SŁUŻBA NADRZĘDNA NAD W/W 

PILNUJĄCA WE WSZYSTKICH ASPEKTACH POLITYCZNYCH I GOSPODARCZYCH 

INTERESU NARODOWEGO POLAKÓW – CZYLI KAŻDEGO Z NAS !!!!

 1. Przetrwanie, wartość najważniejszą, rozumianą jako:
 2. a)     przetrwanie państwa jako jednostki geopolitycznej;
 3. b)     przetrwanie narodu jako wyróżnionej grupy etnicznej;
 4. c)     przetrwanie społeczeństwa w sensie biologicznym;
 5.     Integralność terytorialną,  szczególnie istotną w warunkach europejskich.
 6. Niezależność polityczną, której przejawami są: swoboda wyboru ustroju i ideologii, swoboda decydowania o sobie i stowarzyszania się;
 7. Jakość życia, która obejmuje takie kategorie jak: standard życia, szczebel rozwoju gospodarczego, zakres swobód i praw obywatelskich, możliwości dalszego rozwoju, dostęp do surowców (zwłaszcza energetycznych).

PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI CZYLI ODESŁANIU DO DIABŁA „ELYT” POOKRĄGŁOSTOŁOWYCH

NALEŻY POWOŁAĆ TAKĄ SUPER SŁUŻBĘ 

KTÓRA ROZLICZY OSTATNIE 23 LATA DZIAŁALNOŚCI NA SZKODĘ INTERESU NARODOWEGO

ORAZ STANIE NA STRAŻY ZABEZPIECZENIA 

POLSKIEGO INTERESU NARODOWEGO W PRZYSZŁOŚCI

( szczegóły na temat A.B.N na życzenie jeśli temat kogoś zainteresuje)

Posted in Uncategorized | 36 Komentarzy »

 
%d blogerów lubi to: