Miziaforum's Blog

Super bakteria w Polsce . Mamy epidemię Gorzej jest tylko w Indiach i Pakistanie PRZENOSI SIĘ PRZEZ DOTYK NIEMA NA NIĄ LEKU……

Posted by miziaforum w dniu Marzec 1, 2017


Super bakteria w Polsce. Mamy epidemię

Jest oporna na prawie wszystkie antybiotyki, a niektóre jej szczepy już na wszystkie. Klebsiella pneumoniae New Delhi jest w zdecydowanej większości szpitali w Warszawie i właśnie rozprzestrzenia się na całą Polskę. Prawie rok temu w rozmowie z Medonetem dr Tomasz Ozorowski, mikrobiolog i prezes Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej, ostrzegał, że tak będzie i mówił, co zrobić, by nie dopuścić do epidemii. Niestety, właśnie ją mamy.

Klebsiella pneumoniae

Fot. Shutterstock / Sirirat

Agnieszka Sztyler-Turovsky, Medonet: „Polsce grozi epidemia. Bakterię oporną na prawie wszystkie antybiotyki stwierdzono u kilkuset pacjentów” – powiedział Pan rok temu. Ilu dziś jest zakażonych i czy to prawda, że mamy epidemię?

Dr Tomasz Ozorowski, mikrobiolog, prezes Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej:

Tak. Z cała pewnością sytuacja na terenie szpitali Mazowsza spełnia kryteria epidemii. Określa je ustawa o chorobach zakaźnych. Według danych KORLD (Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów) do listopada 2016 r. obecność bakterii potwierdzono u 2300 pacjentów. Z tego, co mi wiadomo ich liczba nadal bardzo szybko wzrasta. Przede wszystkim wśród osób hospitalizowanych w warszawskich szpitalach.

Hospitalizowanych w szpitalach publicznych czy w prywatnych też? I co z tymi pod Warszawą – w Centrum Zdrowia Dziecka, Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku czy w szpitalu kardiochirurgicznym w Aninie też już mamy Klebsiellę pneumoniae New Delhi?

Nie ma oficjalnej listy szpitali, w których stwierdzono New Delhi, ale wiadomo, że problem dotyczy już zdecydowanej większości warszawskich i wielu szpitali na Mazowszu.

Wizyt w przychodniach też już mamy się bać?

Nie, nie należy się bać, pod warunkiem, że personel przestrzega podstawowych zasad higieny i dezynfekuje ręce. Niestety, bakterię New Delhi wykryto także u osób, które nie były wcześniej hospitalizowane. Trudno jest mi ocenić jaką drogą doszło u tych osób do zakażenia tą bakterią. Być może stało się to przez kontakt domowy z osobą, która wcześniej była leczona w szpitalu.

Kto jest głównym winowajcą? Komu mamy „podziękować” za epidemię?  

Ta sytuacja to wynik wielu zaniedbań, m.in. nieprzestrzegania w szpitalach najważniejszych metod przerwania transmisji drobnoustrojów, tak podstawowych jak np. higiena rąk. Także niedocenianie, i to od lat, przez całą służbę zdrowia problemu narastania oporności bakterii. I efekt aktów prawnych, które w kwestii profilaktyki zakażeń skłaniają szpitale do działań nieskutecznych czy wręcz fikcyjnych. To także brak specjalistów w dziedzinie epidemiologii szpitalnej, bądź zbyt ich słabej pozycji w strukturach szpitala. Do tego dochodzi jeszcze nieprzygotowanie infrastruktura szpitala – chodzi po prostu o brak izolatek. Nie były przestrzegane zalecenia Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków (dostępne na stronie www.antybiotki.edu.pl)

Jak dochodzi do zakażenia? Uścisk dłoni jest niebezpieczny?  

Zakażenie rozprzestrzenia się w dwóch etapach: pierwszy to przeniesienie drobnoustroju między pacjentami najczęściej przez ręce personelu szpitali, które nie są poddawane myciu lub dezynfekcji. Zwykle skutkuje to jedynie tzw. nosicielstwem czyli bakteria pozostaje w przewodzie pokarmowym nie powodując zakażenia.

Drugi etap to powstanie zakażenie inwazyjnego, gdy pacjent ma wrota, przez które zakażenie może wniknąć w jałowe obszary naszego ciała. Może to być uszkodzenie tkanek po operacji, czy cewnik założony do pęcherza lub linia naczyniowa centralna (np. tzw. port, przez który np. pacjenci onkologiczni mają podawaną „chemię” – red.)

Szpitale będą się bronić mówiąc, że nie miały świadomości, że zagrożenie jest tak poważne. Będą miały rację?

W zeszłym roku problem New Delhi pojawiał się nie tylko w mediach, był przedmiotem licznych komunikatów i zaleceń, w szpitalach były przeprowadzane szkolenia i kontrole. A informacje o skali zagrożenia przedstawiane były na czerwcowym posiedzeniu zespołu parlamentarnego ds. zdrowia publicznego. Stosowne informacje i sugestie dotyczące postępowania kierowane do Ministerstwa Zdrowia.

I Ministerstwo Zdrowia coś z tymi sugestiami zrobiło?

Niestety,  te działania nie przyniosły żadnego efektu.

Problem w Polsce zaczął się od Poznania, ale tam jakoś sobie z nim poradzili. Warszawa nie dała rady. Dlaczego?

W Poznaniu wprowadzono skutecznie wszystkie działania zaradcze, personel szpitali zastosował się do dostępnych wytycznych. W Warszawie mimo ostrzeżeń o zakażeniu i dużym prawdopodobieństwie szybkiego rozprzestrzenienia się bakterii, podobne działania nie zostały skutecznie wdrożone.

Jakie to działania?

Badania przesiewowe w celu identyfikacji nosicieli, izolacja pacjentów, rygorystyczne przestrzeganie podstawowych procedur zapobiegających transmisji drobnoustroju, m.in. higieny rąk, dekontaminacja przedmiotów podręcznych…

Jak to wygląda w praktyce? Czym jest np. „higiena rąk”, czy to zwykłe umycie rąk wodą z mydłem? Czy są też wytyczne – jakiem mydłem, ile razy trzeba namydlić ręce i jaka ma być temperatura wody?

Chodzi o to, że personel medyczny musi przed i po kontakcie  z pacjentem oraz bezpośrednim środowiskiem chorego wcierać w ręce alkoholowy środek dezynfekcyjny. To jest absolutny priorytet! A badania przesiewowe to pobranie wymazu z odbytu, dzięki któremu możemy wykryć bezobjawowego nosiciela i poddać go izolacji.

A ta „dekontaminacja przedmiotów podręcznych”…? Chodzi po prostu o dezynfekcję stetoskopu czy smartfona, itp.?

Tak. Wiele badań potwierdza, że siedliskiem niebezpiecznych drobnoustrojów są rękawy fartuchów lekarskich i innych pracowników medycznych. Podobnie zanieczyszczony jest sprzęt podręczny, taki jak telefony komórkowe, długopisy, stetoskopy.

W wielu krajach wprowadza się regulacje dotyczące bezpiecznej dla pacjentów, polityki ubraniowej personelu szpitala tzw. zasada „nic poniżej łokci” (krótki rękaw, bez biżuterii, krótkie paznokcie bez tipsów) oraz ograniczeniu noszenia przedmiotów w kieszeniach i poddawanie ich regularnej dezynfekcji.

Co mogą zrobić szpitale, w których bakteria już jest?

Powinny najszybciej jak to możliwe wdrożyć procedury naprawcze, które pozwolą na efektywne wdrożenie programów kontroli zakażeń szpitalnych. Pierwsze konkretne informacje, jak to należy zrobić opracowało  w zeszłym roku kilka stowarzyszeń zaangażowanych zawodowo w epidemiologię szpitalną.

Wiadomo, że superbakteria „ruszyła” w Polskę. Co z placówkami, do których jeszcze nie dotarła? Zresztą czy jakikolwiek szpital może mieć pewność, że jej nie ma?

W każdym województwie powinny zostać powołane zespoły, podobne do tych w Poznaniu, które ocenią stan przygotowania swoich szpitali do szybkiej diagnostyki New Delhi i przerywania dróg jej transmisji.

Mówił Pan, że aby to się udało, trzeba izolować zakażonych pacjentów od innych. Tylko, że w polskich szpitalach brakuje wolnych łóżek, nie mówiąc już o salach…

Tak i dlatego sytuacja jest bardzo groźna. W dodatku, nawet gdyby szpital zakaźny miał wystarczającą ilość izolatek, przeniesienie tych chorych jest nierealne. Zwykle zostali zakażeni np. na oddziałach kardiologicznych, nefrologicznych i wymagają specjalistycznego leczenia. Szpital zakaźny nie zapewni im tego. To tak trudna sytuacja, że szpitale w Warszawie powinny utworzyć specjalne pododdziały dla pacjentów z NDM.

Pacjenci zakażeni leżeliby na wspólnej sali?  

Tak. To tzw. kohortacja – umieszczenie na jednej sali kilku chorych, którzy mają to samo zakażenie. Szpitale, w których wykryto przypadki New Delhi, muszą zorganizować na swoim terenie takie izolatki. Wystarczy sala z własną łazienką, odseparowana od reszty oddziału.

Co mogą zrobić ci, którzy wybierają się do szpitala na planowana operację, żeby zminimalizować ryzyko zakażenia?

Przede wszystkim powinni domagać się od personelu przestrzegania podstawowych zasad dotyczących naszego bezpieczeństwa, jakim jest właśnie wspomniana higiena rąk.

A co z tymi, którzy wyszli ze szpitala z superbakterią? 

Na szczęście większość tych osób pozostanie jedynie nosicielami. Jednak, gdy rozwinie się zakażenie objawowe, np. zapalenie pęcherza moczowego czy zapalenie płuc, mogą liczyć jedynie na to, że ich układ odpornościowy sam pokona superbakterię.

Mogą jakoś wzmacniać odporność, by pomóc w tej walce?

Nie, nie istnieją żadne udokumentowane i skuteczne metody wspomagania odporności, które uchroniłyby przed zakażeniem New Delhi.

Czyli czeka ich chorowanie do końca życia?! Kiedy znajdziemy antybiotyk na New Dehli?

Nie wiemy czy skuteczny antybiotyk zostanie w ogóle wynaleziony. A jeśli tak się stanie, to zajmie nam to co najmniej kilka – kilkanaście lat.

Czy wszyscy, którzy byli hospitalizowani w warszawskich szpitalach w ostatnim roku, powinni się przebadać w kierunku nosicielstwa New Delhi? 

Nie. Badaniom przesiewowym powinni być za to poddawani pacjenci, którzy aktualnie są przyjmowani do szpitala i w wywiadzie podają, że leczyli się w warszawskich szpitalach w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jeśli ktoś zaraził się superbakterią w szpitalu, ale o tym nie wie, to po wyjściu ze szpitala zaraża rodzinę?

Nie, bakteria jest niebezpieczna dla pacjentów u których stwierdzamy wymienione wyżej wrota do zakażenia, dla zdrowych domowników, w tym dzieci, nie powinna stanowić zagrożenia.

A jeśli dziecko się skaleczy albo wypadnie mu mleczny ząb i krwawi dziąsło to jest ryzyko zakażenia?

Jeśli rodzice czy opiekunowie będą przestrzegać podstawowych zasady higieny, czyli umyją ręce przed założeniem opatrunku, nie zarażą dziecka. To dotyczy też wszystkich zakażonych, którzy zostali wypisani ze szpitala. Jeśli przestrzegają zasad higieny to nie muszą się obawiać. Zakażenie nie przenosi się też drogą kropelkową.

A jeśli ktoś z domowników jest obłożnie chory, odwiedza go pielęgniarka i np. robi zastrzyki? 

Jeśli pielęgniarka wyjdzie ze szpitala i pojedzie bezpośrednio do chorego, a wcześniej nie umyje rąk i nie zdezynfekuje przedmiotów, których będzie używała przy chorym, może go zarazić.

Wszyscy mijamy w publicznych toaletach ludzi, którzy nie myją rąk. Pewnie nie wynieśli tego zwyczaju z domu. Widok lekarza czy pielęgniarki w podobnej sytuacji dziwi jeszcze bardziej. W szkołach medycznych nie uczą podstawowych zasad higieny?

We wszystkich szkołach medycznych studenci uczeni są właściwej higieny rąk, ale nie kultywujemy tego nawyku w szpitalach. Bakterii nie widać i personel często nie zdaje sobie sprawy, jakie sam stanowi zagrożenie.

Czy Polska jest w kwestii higieny jakoś upośledzona? Choć to może już pytanie do socjologa?

Raczej do psychologa, ale biorą pod uwagę fakt, że Polska w rankingu służby zdrowia wśród krajów Unii Europejskiej zajmuje jedno z ostatnich miejsc, użycie słowa „upośledzona” może być uzasadnione.

Jak superbakteria do nas trafiła?

Pierwszy polski przypadek zakażenia New Delhi odnotowano pod koniec 2012 r. u pacjenta, który po powrocie Tanzanii trafił do jednego z poznańskich szpitali. Jednakże prawie wszystkie pozostałe zakażenia, a dotyczy to już grubo ponad trzech tysięcy pacjentów, to przypadki przeniesienia drobnoustroju z pacjenta na pacjenta już na terenie polskich szpitali.

Jak radzą sobie inne kraje? Też tak kiepsko jak Polska?

W krajach Unii Europejskiej i USA pojawienie się tej grupy drobnoustrojów jest traktowane absolutnie priorytetowo w zakres wdrażania metod zapobiegną transmisji. W Wielkiej Brytanii, do której takie drobnoustroje trafiają znacznie częściej, już na etapie podejrzenia obecności New Delhi pacjent jest niezwłocznie izolowany. Choć problem bakterii New Delhi dotyczy kilku krajów Europy, a także USA, to w żadnym z nich nie stwierdzono tak niebywale szybkiej transmisji jednego szczepu jak w Polsce!

Ktoś ma jeszcze gorzej niż my?

Gorzej jest w Indiach i Pakistanie, być może w niektórych krajach afrykańskich. Tam superbakteria przeniosła się ze szpitali już na niemal 30 procent społeczeństwa. Ten scenariusz może w przyszłości dotyczyć też Polski.

Dr Tomasz Ozorowski jest mikrobiologiem, ekspertem Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, przewodniczącym Sekcji ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu i prezesem Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej.

 

*Klebsiella pneumoniae New Delhi

Pałeczka zapalenia płuc. Bakteria wywołuje nie tylko zapalnie płuc, ale także infekcje dróg moczowych, kości i stawów. U małych dzieci także zapalenie opon mózgowych. W skrajnych wypadkach zakażenie bakterią może dochodzić do sepsy.

Pierwszy raz Klebsiella pneumoniae typu NDM została wykryta u pacjenta z zakażeniem układu moczowego w 2008 r. w New Delhi (skrót NDM to z ang. New Delhi metallo-β-lactamase). NDM to gen kodujący pewien enzym. To właśnie ten związek zapewnia bakterii odporność na antybiotyki. Co gorsza, gen kodujący enzym znajduje się na plazmidzie – kulistej cząsteczce z materiałem genetycznym, którą bakterie mogą między sobą wymieniać.

Bakterie z tym genem znajdowano następnie w innych rejonach Indii, w Bangladeszu i Pakistanie. W roku 2010 diagnozowano zakażenie superbakteriami niemal w całej Europie, Ameryce Północnej i Azji. W tym samym roku W Belgii odnotowano pierwszy śmiertelny przypadek, który można było jednoznacznie powiązać z NDM.

W roku 2015 odnotowano 16 ognisk superbakterii na terenie Polski.

Ilość zakażonych osób rośnie lawinowo na skalę, jakiej jeszcze w Europie nie obserwowano. Szacuje się, że obecnie w naszym kraju zakażonych jest około 1100 osób, a bakteria wyjątkowo łatwo przenosi się z człowieka na człowieka. 

O Klebsielli pneumoniae New Delhi w Polsce przeczytasz też w pierwszym tegorocznym wydaniu „Menadżera Zdrowia”,w artykule Tomasza Ozorowskiego i Szczepana Cofty.

 

Komentarze 52 to “Super bakteria w Polsce . Mamy epidemię Gorzej jest tylko w Indiach i Pakistanie PRZENOSI SIĘ PRZEZ DOTYK NIEMA NA NIĄ LEKU……”

 1. miziaforum said

  NIEMA LEKU ………. ALE JEST NA NIA SKUTECZNY SPOSÓB I PREPARAT NIE LEK LEKU NIEMA ZGADZAM SIE Z TYM CO MÓWI FACHOWIEC

  JUTRO FILM JAK SIE BRONIĆ SKUTECZNIE

  Polubienie

 2. meu@o2.pl said

  jest lek. jest i to taki błyskawicznie działający. Ale jeżeli podam co to jest,… to jutro zostanie ze wszystkich aptek wycofany.
  Inz Zięba podał kiedyś, w jednym ze swoich wideo wykładów, że wyciąg z pewnej rośliny leczy RAKA.
  W ciągu tygodnia sanepid kazał wycofać z wszystkich aptek ten wyciąg i został on wpisany na liste produktów zakazanych w Polsce…
  więc co mam zrobić ? ? ? ?
  pozdrawiam szpionów, ktorzy poprzez koniecznie podawany adres mail, próbują ustalić nadawcę…..

  Polubienie

 3. marek said

  http://pikio.pl/pilne-tajemnicza-smierc-polaka-zginal-w-amerykanskiej-bazie-wojskowej/

  Polubienie

 4. tteis77 said

  „Wizyt w przychodniach też już mamy się bać?

  Nie, nie należy się bać, pod warunkiem, że personel przestrzega podstawowych zasad higieny i dezynfekuje ręce. Niestety, bakterię New Delhi wykryto także u osób, które nie były wcześniej hospitalizowane. Trudno jest mi ocenić jaką drogą doszło u tych osób do zakażenia tą bakterią. Być może stało się to przez kontakt domowy z osobą, która wcześniej była leczona w szpitalu.”

  A jeśli te bakterie są wstanie przenosić się na BANKNOTACH I MONETACH? CO wtedy… każdy człowiek używa gotówki.

  Polubienie

  • nieustraszona said

   A więc to taki numer z tymi bakteriami New Delhi, co to mają szczególne skłonności do przenoszenia się jakoby na kasie papierowej czy metalowej ?

   A tu teraz wiem, o co kurwa tym satanistycznym diabłom chodzi, bo chodzi im o wrpowadzenie obrotu bezgotówkowego czyli każdy głupek ma dostać elektroniczne „znamię bestii” czyli jako towar oznaczony ma być 666 !

   Katoliki, weźcie się porządnie za bibliję, bo tam to stoi w „apokalipsie” napisane jak byk łącznie z ostrzeżeniem dla tych, którzy to handlowe „znamię bestii” dobrowolnie przyjmą.

   W Niemczech tym płacącym przejściowo kartami daje się przy kasach po czekoladzce, a w Polsce jak widać chcą diabły wystraszyć ludzi przed gotówką, bo taki każdy zaczipowany baran, to jak bydło robocze łatwy do totalitarnej kontroli.

   Niegdyś boleśnie wypalano bydlątkom znaki hodowców w uszach…, czekam tu na wasze inteligentne dopiski.

   Polubienie

 5. Elsa said

  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=19788&Itemid=119

  Polubienie

  • Dag. said

   Super ciekawe! dzięki Elsa….

   Polubienie

   • Elsa said

    😃

    Polubienie

    • nieustraszona said

     O tym, co teraz pisze Jaśkowski wrzeszczał już głośno mój wujek Adolf, a jego kolega Goebbels mu pomagał.

     Ludzie, już doszło do takiej paranoi z powodu wydruków jakichś hujowych papirów zwanych „prawnymi dularami” ze starych bawełnianych szmat, że cały kosmos już huczy. Jak to żydowski śmieciowy papiurek ma zniszczyć całą planetę poczynając od nas ?

     Czy my kurwa sami nie możemy sobie wydrukować i kontrolować naszego „pieniądza”, naszego ZŁOTEGO bez tych hujów mujów w teatrze satanistów, wyznawców baala i huj wi czego i o czym też ich biblija wspomina, a nawet ostrzega , że ich kraj izrael zniknie z powierzchni świata przechodząc do śmiesznych bajek.

     Wujek Adolf wykręcił tym diabłom taki numer, że po beznadziei pierwszej rozpierduchy wojennej bez żydowskich banksterów postawił gospodarkę niemiecką na nogi i czego mu te obrzezane huje od drukarek do dzisiaj nie mogą wybaczyć.

     Tylko mi tu nie piszcie, że ja „hitlerówka” czy nie „patriotyczna”, bo tu chodzi o twarde zasady handlowe zdominowane przez naród handlowy. Nie orzą kurwy i nie sieją, a żyją z nas i nas za to niszczą.

     Widział kto kiedy komara, żeby miał litość przy tym, żeby nie dziabnąć skóry jakiegoś pełnokrwistego ?

     Polubienie

 6. mironik said

  http://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/swiat/seria-atak%C3%B3w-kwasem-w-belinie-ofiary-to-wy%C5%82%C4%85cznie-kobiety/ar-AAnGrRg?li=AA4WWV&ocid=spartandhp

  Polubienie

 7. nieustraszona said

  Weźcie sobie na wstrzymanie wobec tej histerii bakteryjnej. Niegdyś pewien myślący doktor o nazwisku Semmelweis zaproponował kolegom po fachu, żeby myli łapska po wcześniejszych sekcjach zwłok zanim zaczną „badać” położnice.

  No i zrobiła się dupna afera, żeby się nie rozeszło wśród wdowców i sierot, kto doprowadził do masowych zgonów matek zarażonych trupim jadem z macek pierdolniętych dochtorów najpierw krojących martwe ciała, a później wpychających brudne łapska do kanału rodnego kobiet.

  I tak doktora wypierdolili z sitwy, bo był kumaty chociaż żadnej bakterii na oczy nie widział. Jednak mafia trucicieli później podłapała temat i zrobiła sobie biznes na „czystości” czyli te niezliczone tony chemikaliów zatruwające nie tylko bakterie, ale cały świat.

  Nawet papier toaletowy jest jakimś trującym gównem upachniony, chociaż dupy nie mają nosów.

  Tak więc mamy „epidemię” czy raczej „pandemię” totalnej głupoty i histerii przed niewidzialnym diabłem, którego wcześniejsza inkwizycja malowała na szmatach z rogami, a teraz z bakteriami.

  Mam tu zadanie domowe dla czytelników, żeby wyszukali i podali, kto i w jakim celu zrobił mikroskop oraz kto i dlaczego wymyślił słynny stetoskop ? Aha, jeszcze życiorys niejakiego Kocha czy Ehrlicha jest bardzo ciekawy.

  Ten ostatni jest „ojcem” współczesnego trucia zwanego dla picu chemoterapią, chociaż zaczął szczytnie, żeby pomóc najpierw swoim ziomkom – kozojebcom na chorobę odzwierzęcą zwaną syfilisem, który jest dziedziczny i na którą cierpiał również pedał Lenin.

  http://www.bing.com/videos/search?q=Paul+Ehrlich+&view=detail&mid=0C17B97DD739A78305240C17B97DD739A7830524&FORM=VIRE

  Tu wersja o tym „niemieckim ślązaku” , polecom zajrzeć na wersję niemiecką ze zdjęciem grobu tego farbiarza, a dla znawców wersję hebrajską , gdzie się ją czyta z prawa na lewo :

  https://szl.wikipedia.org/wiki/Paul_Ehrlich

  Polubienie

 8. kukula said

  Polubienie

 9. kukula said

  a co do tej bakterii to bron biologiczna uzyta przez zydow przeciwko polsce

  Polubienie

 10. nieustraszona said

  Wojna biologiczna żydów z Polakami i nie tylko trwa od wieków i o czym tu do znudzenia piszę !

  Jednak ocipiali durnie latają na terminy do dochtorów i robią wielkie obroty w aptekach czy nawet już sklepach i kioskach „ruchu”, gdzie trucizny można sobie samemu kupić bez recepty !

  Do tego kupują wielkie flachy z kwasem fosforowym nazywanym coca colą czy też pomalowane na neonowe kolory napitki ! Mam tylko nadzieję, że durnie sami się wkrótce wykończą, a inteligentni przeżyją, bo to tylko głupota i chciwość „dobrych ludzi” utrzymuje ten system.

  Monitor polski sieje defetyzm i pewien w nim agent o nazwisku Kękuś zrobił na litości Polaków kwestę i sam mnie namolnie zasypywał mailami o „pomoc”, chociaż wcale mu adresu nie podałam.

  Posłałam mu jednak dane o prawdzie związanej z prywatnymi geszeftami w temacie sądowniczym, a tu ani mru mru ,a admin monitora wypierdolił moje linki w tym niewolniczym temacie. Teraz kurwa dalej straszą, jakimiś malunkami i mówię wam ludzie, nie bójcie się, bo kto się boi o własne życie straci je.

  O ile rzeczywiście są znowu jakieś sztuczne zarazy wyhodowane przez najgorszą zarazę świata, no to i na to są sposoby :

  http://www.mmsjimhumble.ubf.pl/forum/viewthread.php?forum_id=36&thread_id=127

  Polubienie

  • panamaman said

   Polubienie

   • nieustraszona said

    Nie jestem jasnowidzem, ale widzę w tle zatrute niebo czy chemtrails ! Kto jeszcze nie wie, co to jest niech sobie poklika sam.

    Polubienie

    • miziaforum said

     moze dzisiaj zrobię film o ALUMINIUM TAKI OBSZERNY WYCZERPUJACY WSZYSTKIE WATKI GDZIE MAMY Z ALUMINIUM DO CZYNIENIA …. NAWET CI KTÓRZY TWIERDZĄ ŻE WIEDZĄ O ALUMINIUM I UNIKAJA ŚWIADOMIE ……. ROBIA TO NADAL TRUJĄ SIĘ BO NIE WIEDZĄ JAK WIELKA JEST EKSPANSJA DYSTRYBUCJI ALUMINIUM WPROST DO KONSUMENTÓW … NAWET 10 % PRAWDY NA DZIŚ O ALU WIE MOZE TYLKO 5% POPULACJI !!

     Polubienie

 11. panmaj said

  http://www.myvido1.com/wYzUEMTd0bwQ2RGhHZEVVP_polscy-jasnowidze-ujawniaj-bro-biologicz

  Polubienie

 12. panamaman said

  a tutaj bez jaj odkrylem antychrysta jesli za 5 lat bedzie prezytenem usa?

  Polubienie

  • nieustraszona said

   Dopiero co, to wybrano z wilekim hukiem mendialnym „nowego preżydenta” , a tu znowu kurwa obżydliwy obrazek z „antychrystem” za pięć lat ?
   Mizia weź i wprowadź pozytywną cenzurę tu też od chamskich trolli z ichnimi „gwiazdorami”, bo mi się scyzoryk otwiera.

   Polubienie

  • KrisT said

   nastepny o antychryscie……. ja oszaleję!
   kuzwa poczytaj na kogo czekają tzn przyjscie zydzi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   mam wpierdzielic kilka mln wykrzyknikow aby antychrystowe pro oszołomy przestały wypisywac iz za kazdym rogiem stoi antychryst!
   kuzwa- putin antychryst, tramp -antychryst, assad -antychryst, szwarceneger- antychryst , adolf antychryst, stalin antychryst ……kużwa zlitujcie się!
   macie jakąś antychrystową fobie?
   wierzycie w zydowskiego boga jahwe i boicie się prawdziwego zydowskiego mesjasza????

   Polubienie

 13. krab said

  Sposób na wyeliminowanie przeciwnika z gry !
  Marine Le Pen odpowie za zamieszczenie na Twitterze szokujących zdjęć dokumentujących okrucieństwa ISIS – podaje AFP. Parlament Europejski zdecydował w czwartek o uchyleniu immunitetu liderce Frontu Narodowego i kandydatce na prezydenta Francji.
  Immunitet Marine Le Pen został uchylony na wniosek francuskiej prokuratury. Od 2015 roku prowadzone jest śledztwo w sprawie zdjęć, jakie polityk zamieściła na Twitterze. Fotografie przedstawiały m.in. zwłoki dziennikarza Jamesa Foleya, któremu terroryści odcięli głowę.
  http://fakty.interia.pl/raporty/raport-unia-europejska/europarlament/news-parlament-europejski-uchylil-immunitet-marine-le-pen,nId,2362067#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

  Polubienie

  • krab said

   Le Pen za kratki, a na prezydenta Francji Obama !! Popierdzielony naród !!
   Od żartu wymyślonego przy piwie do wielkiej akcji na ulicach Paryża i w internecie. Już 40 tys. osób poparło kandydaturę Baracka Obamy na prezydenta Francji. Licznik bije jak oszalały. Organizatorzy liczą, że do 15 marca pod pomysłem podpisze się milion osób.

   Polubienie

 14. krab said

  Czy to już obsesja ??? Powoli administracja nowego preszydenta odsłania się :
  Wysoka przedstawicielka Departamentu Stanu USA Erin Barclay powiedziała dzisiaj, że ​rząd USA zrewiduje swój udział w Radzie Praw Człowieka ONZ. Zaznaczyła: USA są głęboko zatroskane niesprawiedliwym i nieobiektywnym podejściem do jednego demokratycznego kraju: Izraela. Barclay poinformowała, że administracja prezydenta Donalda Trumpa jest przekonana, że dzięki poprawie wiarygodności Rady zwiększy się jej zdolności do budowy lepszego świata. Przedstawicielka administracji Trumpa stwierdziła: Właśnie teraz reżim Asada bombarduje szpitale w Syrii i zmusza swój własny lud, by uciekał do sąsiadujących krajów, uchodząc przed jego morderczą władzą, a Rada Praw Człowieka woli koncentrować się na demokratycznym kraju, jakim jest Izrael.”

  Polubienie

  • krab said

   Jakby ktoś miał wątpliwości jak wygląda prawdziwa demokracja;
   Izraelscy żołnierze zastrzelili w poniedziałek po południu małą Palestynkę na jednym z punktów kontrolnych w pobliżu Ramallah, w północnej części Zachodniego Brzegu Jordanu.
   Pretekstem do oddania strzałów miało być rzekome zagrożenie, jakie stanowiła – żołnierze tłumaczyli się, iż chciała ona dokonać na nich ataku.
   Dziewczynka nie została dotychczas zidentyfikowana.

   Wprawdzie izraelskie media od razu orzekły, że dziewczynka chciała zadźgać izraelskich żołnierzy z użyciem noża, jednakże wersji tej nie potwierdzają naoczni świadkowie. Jeden z nich oświadczył, że dziecko nie stanowiło dla żołnierzy żadnego zagrożenia, natomiast izraelscy wojskowi oddali do niej strzały nagle i bez powodu.

   Źródło: PNN

   Polubienie

 15. nieustraszona said

  Otrzymałam takie rewelacje o pewnym leku :

  „Adepend – niezwykła kuracja
  Napisane przez Józef, 6 July 2015
  Za internetem: Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich cierpi na którąś z poniżej wymienionych chorób przeczytaj uważnie ten wątek, a z całą pewnością pomożesz sobie lub bliskiej Ci osobie. Nie jest to cytat, a moja praca oparta na własnych doświadczeniach. Zamierzałem zamieścić to nieco później mając więcej danych jednak uznałem, że każdego dnia ktoś mógłby sobie pomóc w prosty i dostępny sposób i po prostu zacząć normalnie żyć. Lista chorób jakie skutecznie leczy Adepend (Naltrexon): 1. Autoimmunologiczny zespół niedoczynności wielogruczołowej typu I 2. Choroba Alzheimera 3. Choroba Behceta (zapalenie naczyń układowe) 4. Choroba Leśniewskiego-Crohna 5. Choroba Parkinsona 6. Choroba trzewna (celiakia) 7. Depresja 8. Encefalopatia mialgiczna 9. Fibromialgia 10. Gruczolistość (endometrioza) 11. Łuszczyca 12. Niektóre postacie raka (poniżej opis) 13. Niepłodność 14. Nieswoiste zapalenie jelit zgodne z mysim modelem tej choroby 15. Nosicielstwo wirusa HIV zespól nabytego niedoboru odporności (AIDS) 16. Pemfigoid (autoimmunologiczne choroby pęcherzowe) 17. Przewlekła obturacyjna choroba płuc 18. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) 19. Sarkoidoza 20. Spektrum zaburzeń autystycznych 21. Stwardnienie pierwotne boczne 22. Stwardnienie rozsiane 23. Stwardnienie zanikowe boczne 24. Toczeń rumieniowaty układowy 25. Twardzina skóry 26. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne 27. Zaburzenia efektywne dwubiegunowe 28. Zapalenie okrężnicy wrzodziejące 29. Zapalenie rdzenia poprzeczne 30. Zespół bólu wielomięśniowego 31. Zespół chronicznego zmęczenia 32. Zespół CREST 33. Zespół nadwrażliwego jelita 34. Zespół napięcia przedmiesiączkowego 35. Zespół jajników policystycznych 36. Zespół sztywności uogólnionej 37. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 38. Ziarniak zgorzelinowy twarzy (ziarniak Wegenera) Do tej listy należy dodać choroby związane z tarczycą, nadnerczami, śledzioną i trzustką. Przeciwwskazania Adepend w niskiej dawce (AND) można stosować jednocześnie z większością innych leków ale może osłabić działanie leków przeciwbólowych zawierających związki opioidowe. Adepend w pełnej dawce 50-300 mg może powodować kilka skutków ubocznych jednak lek ten stosowany w AND czyli 4,5 mg nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Jedynymi „skutkami ubocznymi” są zdrowy głęboki sen często wypełniony wyraźnymi marzeniami sennymi i doskonały nastrój. Jedna z bliskich mi osób cierpiała od dwóch lat na depresję. Zastosowanie AND już po kilku dniach przyniosło dużą poprawę samopoczucia u chorego, a po 9 dniach całkowite ustąpienie objawów. Mógłbym podać tu wiele przykładów ale skupię się na swoim wyleczeniu. W 2000 r straciłem praktycznie wzrok, a samopoczucie wisielcze było dla mnie codziennością. Podczas operacji usunięto mi guza uciskającego nerw wzrokowy i przysadkę. Przy tej okazji uszkodzono mi przysadkę więc miałem poważne problemy z hormonami. Obawiało się to zaburzeniami w pracy praktycznie wszystkich gruczołów. Dobre samopoczucie miewałem raz na miesiąc albo rzadziej. Kiedy przeczytałem książkę Nieznana Medycyna zakupiłem natychmiast kwas alfa-liponowy (ALA). Przyjmowałem 600 mg 2x dziennie. Uległo poprawie wiele aspektów mojego życia. Poprawiło się funkcjonowanie układu trawiennego, gdzieś znikły grzybki i brzuszek. Mogłem już zjeść sernik (uwielbiam sernik) i praktycznie wszystko na co miałem ochotę oczywiście bez przesady nadal unikałem słodyczy, tłuszczy typu margaryna, konserwantów, wzmacniaczy smaku itp. O zaparciach, o wzdęciach, bólach brzucha, ociężałości, skokach poziomu glukozy również zapomniałem. Jednak nadnercza wciąż szwankowały. Zmuszony byłem posiłkować się hormonami. Wszystkie problemy znikły kiedy w końcu otrzymałem Adepend. Jednak o tym później. Teraz pragnę wyjaśnić działanie ALA. Wielu z nas czytało książkę Moritza – Niezwykłe Płukanie Wątroby i Woreczka Żółciowego. On ma dużo racji ale nie zawsze. Można oczywiście raz w miesiącu płukać sobie wątrobę według jego przepisu ale jest dość uciążliwe i nie do końca skuteczne. Dzięki drożności przewodów żółciowych, dzięki sprawnej pracy czystej wątroby nasze jelita otrzymują duże ilości żółci. Żółć jest rozcieńczalnikiem jak detergent. Żółć ma wiele zadań ale najważniejszym z nich jest utrzymanie jelit w czystości. Czy malowałeś coś kiedyś farbą olejną, a jeżeli tak to z pewnością pobrudziłeś coś tą trudno usuwalną substancją. Aby ją usunąć należy użyć rozcieńczalnika. Jelita nasze mają powierzchnię boiska piłkarskiego więc czy można tak dużą powierzchnię umyć szklanką rozcieńczalnika? Nawet dziecko wie, że to się nie uda. ALA jest po to aby zregenerować i oczyścić wątrobę, udrożnić przewody żółciowe i usunąć zalegające osady. Wątroba odetchnie z ulgą i zacznie zalewać jelita żółcią, która do czysta wymiecie wszystkie zanieczyszczenia z zakamarków jelita grubego. Obejdzie się bez lewatyw z kawy (Gerson), siarczanu magnezu (Moritz), nie potrzeba głodówek, drastycznych diet, płukania specjalnymi pompami gdyż wszystkie te metody polegają na mechanicznym sprzątaniu nie usuwając jednocześnie przyczyny problemu. ALA usuwa przyczynę powstawania zatorów. Kiedy po kilku dniach brania ALA zauważycie, że stolec ma kolor żółci i jest nią dokładnie pokryty będzie to oznaczać że ALA działa. Po dwóch tygodniach stosowania ALA włóżcie wacik do ucha, tylko ostrożnie 🙂 i po kilku ruchach okrężnych wyjmiecie patyczek z watką, która pozostanie idealnie czysta to będzie oznaczać, że już możecie ostawić ALA. Zawsze można wrócić ale nigdy nie można go brać bez przerw. Co jeszcze o ALA? Pięknie usuwa śluz z przestrzeni międzykomórkowej. Chińska medycyna nazywa go zimnym śluzem, a są to zanieczyszczenia odłożone tam na później. Usuwa metale ciężkie i inne dziwne rzeczy nagromadzone przez lata wdychania i jedzenia trucizn. Dzięki udrożnieniu wątroby i oczyszczeniu jelit nasz organizm może skupić się na nieodrobionych pracach domowych. Zaczyna bacznie skanować całe nasze ciało w poszukiwaniu obiektów wymagających remontu, sprzątania czy renowacji. Zabiera się więc za odbudowę układu nerwowego, krwionośnego i innych a cale nasze ciało powraca do równowagi. Ten wspaniały lek mógłby całkowicie wyeliminować potrzebę przeszczepu wątroby, zapalenie wątroby, wyleczyć marskość, stłuszczenie i wiele innych. Nawet przy zatruciu grzybami uratuje życie. Skoro to taki wszechstronny lek to dlaczego pozostaje lekiem niszowym? To proste, ponieważ nie da się na nim zarobić tak jak i na Adependzie. Odsyłam do książki Nieznana Medycyna w której Doktor Burt Berkson w przystępny sposób wyjaśnia działanie systemu jaki skutecznie eliminuje te dobre leki. Wracając do AND (Adepend w Niskiej Dawce). Kiedy w końcu przygotowałem sobie kilka dawek po 2 mg Adependu ogarnęla mnie fala szczęścia i niepokoju zarazem. Pojawiło się pytanie, a co mi jeszcze pozostanie jeżeli i to niezadziana? W sobotni wieczór przyjąłem pierwszą dawkę. W niedzielę oczekiwałem zwykłego ataku złego samopoczucia spowodowanego rozbitymi w drzazgi hormonami. Około południa pojawiły się pierwsze zwiastuny dołka ale sam dołek nie nadszedł. Powtarzało się to do czwartku kiedy to przestały pojawiać się nawet zwiastuny. Stosuję AND od 09.02.2013 i jestem cholernie szczęśliwym gościem ponieważ mam piękne dni bez kołatania serca, utraty równowagi (niski cukier), osłabienia (niskie ciśnienie) itp., a zamiast tego mam doskonałe samopoczucie, sprawność fizyczną i psychiczną jak przed chorobą. Teraz informacja tylko dla facetów, a kobiety proszę o pominięcie tego fragmentu – jest o wiele przyjemniej podczas… wiecie co mam na myśli Mruga Ach i jeszcze jedno. Adepend trzeba brać tuż przed snem ale po ewentualnych zabawach z ukochaną ponieważ tuż po zażyciu jest zmniejszone odczuwanie przyjemności. Po jakimś czasie wprost przeciwnie. Jak przygotować Adepend? Należy zaopatrzyć się w moździerz ceramiczny, wagę precyzyjną z dokładnością do 0,001g czyli do 1mg, węglan wapnia, szpatułkę metalową lub plastikową. Moździerz od 30 do 90 PLN Waga 99 do 130 PLN Węglan wapnia 5 do 10 PLN Szpatułka od 0,30 do 8 PLN Adepend od 250 do 300 PLN. Opakowanie zawiera 28 tabl. po 50 mg i wystarczy na 311 dni kuracji. Najprościej jest zakupy zrobić na Allegro, a jeżeli nie masz tam konta to poproś o pomoc przyjaciół. Sam lek można kupić w wielu aptekach ale potrzebna jest recepta. Poszukaj znajomego lub znajomego znajomego, który taką receptę wystawi. Niektórzy kupują w Niemczech ale tam jest nieco drożej. Po starciu w moździerzu 5 tabl leku należy dodać 18 700 mg węglanu wapnia. Węglan razem z lekiem rozcierać bardzo długo aż będzie pewność, że składniki dokładnie się wymieszały. Kilkanaście minut ucierania. Mamy w efekcie 20 g mieszanki, a w każdych 80 mg mieszanki jest zawarty 1 mg leku. Teraz jest nam łatwo dozować wymagane dawki. Jak chcemy wziąć 2 mg leku to odważamy 160 mg mieszanki itd. Na początek przez tydzień należy brać dawki po 2 mg. Stopniowo zwiększać aż dojdziemy do 4,5 mg czyli 360 mg mieszanki. Należy przyjmować przed snem. To wszystko. Proszę nie zaśmiecać wątku domysłami i cytatami domysłów. Bardzo proszę o zamieszczanie własnych doświadczeń jeżeli ktoś takie posiada. Dziękuję Ci Lidio :bukiet: (To dla pewnej Pani Doktor) Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jeszcze jedna dość istotna informacja. Dr Bihari twierdzi, że Adepend działa leczniczo w dawkach od 1,75 mg do 4,75 mg. Może kogoś zainteresują fragmenty wywiadu radiowego z Dr Bihari. Mówi się, że to on jest odkrywcą leczniczego działania naltrexonu w niskich dawkach. Z powodzeniem leczy tym lekiem od wielu lat.”

  Polubienie

  • Dag. said

   Interesujące…szkoda tylko ,że dość drogo……

   Polubienie

   • Dag. said

    Skopiowałam tekst…jak bede miala „lużne” pieniądze,a będzie jeszcze można kupić,zaryzykuję…..

    Polubienie

    • KrisT said

     nie wiem czy warto skoro;
     Możliwe skutki uboczne:
     Bardzo często: ból głowy, zaburzenia snu, niepokój, nerwowość, ból brzucha, skurcze jelit, nudności, wymioty, ból stawów i mięśni, osłabienie. Często: zwiększona energia, przygnębienie, drażliwość, pragnienie, zawroty głowy, osłupienie, dreszcze, wzmożona potliwość, nasilone łzawienie, ból w klatce piersiowej, biegunka, zaparcie, wysypka, świąd, zatrzymanie moczu, opóźniony wytrysk nasienia, osłabienie potencji, utrata apetytu. Rzadko: niepokój, depresja, myśli samobójcze, próby samobójcze, zaburzenia widzenia, zaburzenia mowy, szumy uszne, niewielkie zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz). Bardzo rzadko: zmiany obrazu krwi. Lek może niekorzystnie wpływać na sprawność psychomotoryczną, zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn.

     Polubienie

     • KrisT said

      ale skoro dawki są znacznie mniejsze to i skutki może nie są tak drastyczne, co najwyżej watroba będzie miec więcej do „roboty”

      Polubienie

      • Dag said

       Witaj Kris,
       połowę z tych objawów mam bez zażywania tego leku,więc niczym nie ryzykuję…..oprócz obnizenia potencji i myśli samobójczych i jeszcze paru innych…..interesuję się różnymi kuracjami ,a potem zapominam o nich….gdybym chciała wszystko wdrożyć ,co zgromadziłam w archiwum ,byłoby to mega niebezpieczne….takie gromadzenie ,to jedno z moich hobby….również książki o zdrowiu…..pozdro Kris.

       Polubienie

       • nieustraszona said

        Wyjawię więc największą tajemnicę tych wszelkich „objawów ubocznych”, bo to głównie o nie chodzi temu plemieniu żmijowemu, podstępnie i celowo trującego świat i ludzi z ukrycia !!!!!!!!!

        Zadna ale to żadna trucizna wkręcana ludziom jako „lek” czy „szczepionka” z hurra obiecankami przez żydowskie koncerny farmaceutyczne, których szefem jest niejaki Netanhaju nie powoduje polepszenia tylko pogorszenie stanu zdrowia i ludzie nieświadomie stają ich królikami doświadczalnymi !!!

        Odsyłam do szczegółów historycznych o tej najgorszej zarazie dla świata, które podałam na linku od Pani Trzcińskiej, bo tylko znając tych diabłów od wewnątrz pojmuje się ich bestialski charakter i niszczycielskie metody !!!

        Polubienie

       • Dag said

        To znaczy ,że cały ten lek jest tylko trucizną i trzeba o nim zapomnieć….o ile dobrze zrozumiałam….

        Polubienie

 16. nieustraszona said

  A tu podrzucam prawdę o tej toksynie, bo ulotki nie kłamią tylko mają zadanie ochronne w razie draki :” A co ? Nie pisaliśmy ?”

  https://www.doz.pl/leki/p8681-Adepend

  Polubienie

 17. panamaman said

  Barack Obama na Wiejskiej –

  haha 🙂

  Polubienie

 18. nieustraszona said

  Wenn Privatsphäre ungesetzlich wird, haben nur noch die Gesetzlosen Privatsphäre.
  — Philip Zimmermann,

  „Kiedy prywatna sfera staje się bezprawna, to tylko bezprawni mają prywatną sferę.”

  O boże, kiedy to się skończy, że bezprawne kukły politykierów i klechów tak jak Marzanna zostaną z zimą utopione, żeby nastała „wiosna ludów” na bis, bo inaczej znowu trzeba będzie zaśpiewać „miałeś chamie złoty róg” !!!

  Niestety „wierni” w ” jedynej wierze” i w „państwo” sami lecą a to spowiedzi świętej, a to do bandytów z urzędu podatkowego, bo chcą mieć „święty spokój”.

  Kurwa podaję ostatni raz rejestrację żydowskiego „urzędu podatkowego” , z którym to żaden, ale to żaden debil nie podpisał prawnie zobowiąującej ważnej umowy handlowej :

  Niemieckie „słówka” jak adres, telefon, fax i geszeft do przetłumaczenia w necie :

  Tu pierwszy lepszy żydowski geszeft z góry :

  UPIK® Datensatz – L
  L Eingetragener Firmenname URZAD SKARBOWY
  W Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil URZAD SKARBOWY
  L D-U-N-S® Nummer 423512869
  L Geschäftssitz Ul. Piastowska 48
  L Postleitzahl 09-200
  L Postalische Stadt Sierpc
  Land Poland
  W Länder-Code 616
  Postfachnummer
  Postfach Stadt
  Telefon Nummer nawet kurwa nie jest podany telefon !
  Fax Nummer nawet kurwa nie jest podany fax !
  Name Hauptverantwortlicher a tu kurwa szeft tej bandy złodzieji się skrył i nie podał nazwiska !
  W Tätigkeit (SIC) 9999 ich „przemysłowa” działalność to kasowanie kasy za nic !!!

  Nic dziwnego, że tu w Polsce anonimowi złodzieje mają raj, którzy nie orzą, nie sieją, ale za to żyją kosztem głupich pracusiów golonych i strzyżonych przez cały rok.

  Jak nie poleci taki na „spowiedź świętą” to napewno poleci z „zeznaniem podatkowym”, bo tak niby to trzeba i takie są „przepisy”,”prawo” czy ulice albo złobki do wybudowania.

  Jak to w rzeczywistości wygląda, to myślący wiedzą, a debil się wystraszy, posra się w gacie i poleci na „spowiedź” do biura podatkowego mając w ryju ostatnie grosze; żeby tam zapłacić mendom za „usługę” jego totalnego skontrolowania z jego ciężko zarobionej kasy.

  Tak kurwa, to jest dupna ponadnarodowa mafia dobrze przez biurwy zorganizowana przy czym filmik o tytule „Ojciec chrzestny” to ściema dla głupich.

  Polubienie

 19. nieustraszona said

  Mamy super zjadliwą „bakterię” zwaną pejsiakiem do wywoływania wszelkich epidemii, tragedii i nieszczęść już od wieków i to nie tylko w Polsce :

  http://trzcinska.neon24.pl/post/137300,zydzi-od-czasow-biblijnych-do-wojny-europejskiej

  Polubienie

  • Elba said

   Dziękuję Nieustraszona! Jak zwykle mądre rzeczy ujawniasz! A co do szczepionek to jednak fakt, że ludzie mają zrytą psychikę fałszywą wiedzą. Strach o własne zdrowie kieruje ich na fałszywy tor, dlatego tych co mówią prawdę o szczepionkach i medykamentach aptecznych, uważają za nienormalnych, a oszustów uważają za wybawców od chorób i cierpień. Uważam jednak, że na takie tematy nie wolno milczeć pomimo, że jesteśmy wyśmiewani przez oszukiwanych. Ten się bowiem będzie śmiał, kto się będzie śmiał ostatni! I niech sobie większość wierzy medycynie chemicznej stojąc w kolejkach w aptekach na swoją dawkę trucizny! Podobno mądrych ludzi i świadomych prawdy jest tylko ok.5% na naszej planecie, reszta łyka bezmyślnie jak pelikany wszystko, co zaproponuje im system !!!!

   Polubienie

   • nieustraszona said

    Wyjawiam następną tajemnicę ! Otóż gojów dopuszczono do studiów medycznych po to, żeby ludzie mieli zaufanie do swoich wykształconych za ich pieniądze !

    I tu tkwi perfidia tego diabelskiego systemu, bo ludziom wydaje się tylko , że „swój” ich nie oszuka i będzie ich ratował jak się należy.

    Niestety, ale większoćć moich kolegów czy koleżanek po fachu zatraciło gdzieś swoje sumienie i wrażliwość, bo im wryto do głów w czasie studiów, że jakiekolwiek cierpienie ludzkie podczas różnych badań czy zabiegów jest „normalne” tak jak „normalnym” było posługiwanie się zwierzętami do krwawych i bestialskich eksperymentów pod szczytnym hasełkiem robienia tego dla „dobra ludzkości” !

    Wypaplał się niegdyś o tej „psychologii”w tej śmiercionośnej pułapce dla gojów i zwierząt pewien nadęty rabin !

    Zawsze wmawiają nam wrednie jakieś hasełka dla naszego „dobra”, kiedy w ich upiornych mózgach tkwi do wszystkiego , co żyje jakiś wrodzony sadyzm i nienawiść.

    Nam ludziom z duszą trudno to pojąć według naszych ludzkich odczuć i ten przeklęty przez ich własnego boga naród dalej brnie w zapartego.

    Jeśli chodzi o „naszych” medyków, to sami wpadają we własne sieci i poddają się w większości u kolegów tym samym procedurom oraz „lekom”, które zalecali swoim naiwnym pacjentom . Teraz gryzą trawę od spodu obok siebie, a otoczenie uważa, że skoro doktor też się „leczył” i nie przeżył, no to tak musi być i że „bóg tak chciał” !

    Zresztą koszerni rzeźnicy i truciciele też trują i mordują swoich „braci w wierze” czy to na „cholesterol”, „raka” czy „zawał serca” !

    Polubienie

 20. […] Super bakteria w Polsce . Mamy epidemię Gorzej jest tylko w Indiach i Pakistanie PRZENOSI SIĘ PRZ… […]

  Polubienie

 21. Oli said

  Wyjatkowo latwo się przenosi…. personel szpitalny musi odkażać ręce spirytusowymi środkami ale domownicy nie przeniosą na dzieci jeśli..myją ręce. Sprzeczności w tym artykule mega. Naciąganie… straszenie… a potem szczepionka cud. No bona Polakach trzeba zrobić doświadczenia.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: