Miziaforum's Blog

Dziś 19.11.2016 w Krakowie OBALENIE w Polsce PRYNCYPATU I DETRONIZACJA BOGA !! W OBECNOŚCI NAJWYŻSZYCH WŁADZ ŚWIECKICH I KOŚCIELNYCH W POLSCE!

Posted by miziaforum w dniu Listopad 19, 2016


W akcie Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana Polski zapowiedzieli swój udział prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło.

 

Wierni gromadzą się w bazylice w Krakowie-Łagiewnikach od godziny 8.00 rano. Do środka mogą wejść tylko osoby ze specjalnymi kartami wstępu. Pozostali zostaną placu przed świątynią i będą śledzić uroczystość na telebimach. O godzinie 10.00 w bazylice w Krakowie- Łagiewnikach rozpocznie się nabożeństwo o Bożym Miłosierdziu. Po nim zaplanowano konferencję, którą wygłosi biskup Roman Pindel z diecezji bielsko-żywieckiej. W południe uroczystą mszę odprawi kardynał Stanisław Dziwisz metropolita krakowski. Homilię wygłosi biskup Andrzej Czaja. Mszę będzie transmitować Program 1 Polskiego Radia.

Zwieńczeniem modlitwy będzie adoracji Najświętszego Sakramentu. W tym czasie arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i wierni wypowiedzą Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana.

Jutro ten sam Akt będzie odmawiany we wszystkich parafiach w Polsce.

POWYŻSZE GUSŁA SĄ JAWNYM I DOKONANYM Z PREMEDYTACJĄ WYMIERZENIEM POLICZKA SAMEMU BOGU !! I ZAPRZECZENIEM TYCH SŁÓW KTÓRE ZNAJĄ WSZYSCY CHRZEŚCIJANIE I KATOLICY RZYMSCY 

SAM KOŚCIÓŁ UCZY WIERNYCH ŻE JEST JEDEN BÓG W TRZECH OSOBACH HIERARCHICZNIE I NIENARUSZALNIE OSOBY TE SĄ WYMIENIANE W NASTĘPUJĄCEJ KOLEJNOŚCI 

BÓG OJCIEC , SYN BOŻY I DUCH ŚWIĘTY 

I NIKT NIEMA PRAWA ZMIENIAĆ TEJ KOLEJNOŚCI HIERARCHII NA ŚWIECIE ANI W ŻADNYM ODRĘBNYM TERYTORIUM CZY KRAJU W KTÓRYM TA ZASADA WIARY JEST PRZYJĘTA 

KONIEC KROPKA TO NIE PODLEGA DYSKUSJI !!!!!!!!!!!!!!!!!

A JEDNAK WŁAŚNIE DZIŚ SIĘ TO ODBĘDZIE SYN BOŻY W POLSCE !!! STANIE SIĘ PIERWSZYM PRZED SAMYM BOGIEM STWORZYCIELEM NIEBA I ZIEMI !!

NIE BĘDĘ SIĘ ROZPISYWAŁ ALE !!

CO NASTĄPI DZIŚ O GODZINIE 10 .00 W KRAKOWIE A W DNIU JUTRZEJSZYM W CAŁEJ POLSCE WE WSZYSTKICH KOŚCIOŁACH :

KORONACJA JEZUSA NA KRÓLA POLSKI TO JEST JAWNA DETRONIZACJA BOGA SAMEGO !!

tak to wynika z hierarchii podanej w biblii i wszystkich nauk chrześcijańskich gdzie Bóg jest wskazany jako najwyższy !!

co mówi Biblia ?

w Biblii czytamy : „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.” /Wj 20,3-6/

Nie będziesz miał bogów obcych przede mną…………… czyli BÓG JEST JEDEN I ŻADEN KORONOWANY INNY PÓŹNIEJ ………..

CZYLI MÓWIĄC KRÓTKO WŁADZA NIEPODZIELNA I JEDYNA NAD POLAKAMI KTÓRA BYŁA SPRAWOWANA PRZEZ BOGA !!

ZOSTANIE PRZEZ POLAKÓW SYMBOLICZNIE ALE JEDNAK , SKUTECZNIE , MU ODEBRANA I ZAKWESTIONOWANA PUBLICZNIE , OGŁASZAJĄC NA CAŁY ŚWIAT

ŻE W POLSCE NAD CHRZEŚCIJANAMI BÓG WŁADZY NIE MA !!


00000000000000000000000000000000000

SKĄD MY TO ZNAMY ???  PODOBNA BLIŹNIACZO SYTUACJA W POLSCE JUŻ RAZ SIĘ ODBYŁA OTO JEJ SKUTKI

W ZWIĄZKU Z ZAPISEM BIBLIJNYM PRZESTRZEGAJĄCYM WIERNYCH PRZED LEKCEWAŻENIEM I ODBIERANIEM BOGU NALEŻNEGO MIEJSCA W UMYSŁACH WIERNYCH

Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.

ALE DO RZECZY CO STAŁO SIĘ W POLSCE Z CZEGO POLACY DO DZIŚ NIE WYCIĄGNĘLI WNIOSKÓW :

TEN AR. NIE MA NA CELU NIKOGO OBRAŻAĆ JEST MATERIAŁEM DO PRZEMYŚLENIA PEWNYCH SPRAW I PEWNYCH NADZWYCZAJNIE NIEKORZYSTNYCH DLA POLSKI PASM ZBIEGÓW OKOLICZNOŚCI

NA PRZESTRZENI WIEKÓW

NIE POLECAM TEJ LEKTURY UMYSŁOM ZBYT HERMETYCZNYM W PEWNYCH DZIEDZINACH

Ojczyzna Nasza od wieków, od początku swojego istnienia doświadczała przedziwnej tajemnicy królowania Matki Jezusa. Kiedy doświadczenie to stało się szczególnie wyraźne w czasach szwedzkiego potopu i obrony Jasnej Góry, ówczesny władca Polski, król Jan Kazimierz w lwowskiej katedrze 1 kwietnia 1656 r. obwieścił to, co od wieków czuły polskie serca. W ręce Maryi oddał berło swej władzy, a jej skronie przyozdobił królewską koroną, uroczyście stwierdzając: ` Wielka Boga – Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. Ja, Jan Kazimierz, król, Ciebie dziś za Patronkę moją i za królowę Państwa obieram.

Odtąd naród zapatrzony w Janową wizję niewiasty obleczonej w słońce i ukoronowanej gwiazdami oraz cudowny obraz w jasnogórskim sanktuarium związał się jeszcze bardziej z Jezusową Matką. Doświadczał w dalszym ciągu i doświadcza także dzisiaj Jej matczynego królowania. Doroczna uroczystość 3 maja stanowi szczególne wyznanie tego doświadczenia, będąc także wyrazem dziękczynienia i ponownego zawierzenia się Matce Królowej.

Świętowanie tajemnicy królowania Maryi w naszym narodzie to również okazja, aby postawić pytanie, co stanowi istotę tego królowania? Co wyraża tytuł Maryi Królowej Polski? (…) Nasz naród znalazł się pod macierzyńskim płaszczem miłosiernej Matki i Królowej, a jego synowie przez wieki z ufnością wołali: `Witaj Królowo, Matko miłosierdzia’… i `Pod twoją obronę uciekamy się’.

Czynimy to także i my, dzisiaj… zwłaszcza pielgrzymując do sanktuariów naszej Matki i Królowej. Można mówić o polskiej drodze maryjnej, o polskim przyzwyczajeniu wiązania naszych narodowych i osobistych spraw z nią, przynoszenia swych modlitw przed jej tron, przed Jej oblicze. Dotyczy to na pierwszym miejscu jasnogórskiej królewskiej stolicy Maryi’.

Warto jeszcze wspomnieć, że pod jej opiekuńczymi skrzydłami Polska straciła ogromne Kresy Wschodnie, charakteryzujące się przepadkiem 3/4 terytorium Rzeczypospolitej (w porównaniu z obszarem XVIII wieku;
#liczne wojny domowe począwszy od rokoszu Lubomirskiego i późniejsze konfederacje;

# zaraza 1707-1712. która zabiła 1/3 ludności Polski

# wojny: tureckie, północna, sukcesyjna, siedmioletnia, bunty chłopskie w 1755 i konfederacja barska oraz wojny z Rosją w 1792 r.;

# grabież kraju przez stale stacjonujące i maszerujące obce wojska. Jej opaczności zawdzięczamy m.in. dalszy upadek gospodarczy kraju, w wiekach XVII i XVIII uwieczniony rozbiorami i utraceniem niepodległości przez 123 lata [utrata autonomii po powstaniu listopadowym; wywózki na Sybir i zniszczenie gospodarki po powstaniu styczniowym ], germanizacja, rusyfikacja. Polacy są również wdzięczni za:

# dwie wojny światowe, których główne fronty przetaczały się właśnie przez ziemie pobłogosławione ręką Mateńki. Ale opieka Najświętszej Panienki najwyraźniej dała znać o sobie w kampanii wrześniowej, Katyniu, Oświęcimiu, Majdanku, Treblince, Brzezince, sowieckich łagrach, kompletnym zniszczeniu Warszawy. Wspomnieć należy komunistyczny reżim lat powojennych (50lat), towarzysza Bieruta itp., a ostatnio także..:

# największe na świecie zadłużenie na jednego mieszkańca; największa bieda wśród krajów Unii Europejskiej;

Jest za co dziękować. Oj, biedne są np. narody zachodniej Europy, które nie mają takiej Królowej. Zauważmy jednakże, że kraje przodujące w kulcie maryjnym przodują też w gospodarczym i cywilizacyjnym zacofaniu w odróżnieniu od tych, które zwróciły się do Biblii i których wiara znalazła oparcie w Bożym Słowie. Porównajmy Meksyk i Stany Zjednoczone kolonizowane mniej więcej w tym samym okresie.

Porównajmy Irlandię i Anglię. Porównajmy katolickie południe Europy (szczególnie Portugalię czy Hiszpanię) z państwami Europy zachodniej o tradycjach protestanckich. Wiele wskazuje na związek między wizytami emisariusza Czarnej Madonny w Czechach i Polsce w 1996 roku oraz w Rumunii i Polsce w 1999 roku, a katastrofami naturalnymi, jakie spadły na te kraje, gdy zostały one poświęcone Królowej Niebios.

Plag Egipskich było tylko dziesiec. Na Polskę spadło ich, licząc po kolej – kilkadziesiąt, a większość długotrwałych – z ponadwiekową niewolą na czele. Za co? A gdzie pomniejsze lokalne plagi – pożary nawet całych miast, zarazy, klęski głodu, powodzie, powstania kozackie, kontrybucje i pobór rekruta przez obce wojska? Drobnica niewarta przy lawinie ogólnonarodowych klęsk. A może “Łask”? Co to za “opieka”?

Po każdej z tych klęsk Kościół wmawiał Polakom, że to kara za grzechy, rzucał ich na kolana aby modlili się o kolejne Łaski i… rozstawiał skarbonki, i posuwał pod glace tacę… W tym samym czasie schizmatyckie sąsiednie państwa takie jak luterańska Szwecja, czy prawosławna Rosja rosły w siłę, pomimo jawnych błędów teologicznych. Kto im błogosławił…?

Przyznać trzeba, że “podopieczni” Maryi mają pecha. Kiedyś Krzyżacy stracili potężne państwo i zdeptani zostali do roli małej kongregacji zakonnej. Polska straciła niepodległość, a w finale – 3/4 terytorium. Została zdegradowana z potężnego państwa do roli lokalnego średniaka i drugi raz w swoich dziejach stała się pośmiewiskiem Europy. W XVIII w., a gdy inni budowali imperia, nasi przodkowie odprawiali egzorcyzmy, palili książki, czarownice i chlali na umór, wedle zasady: za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa.

Iście diabelska lawina plag częstochowskich spadłych na Polskę każe zadać pytanie: dlaczego? Czy to kara za odrażające moralnie i wiarołomne śluby oraz detronizację Boga? Warto jeszcze przypomnieć postać księcia Władysława Opolczyka, który założył klasztor i sprowadził “cudowny” obraz do Częstochowy. Opolczyk był to arcyzdrajca i szubrawiec, jeden z największych zdrajców w historii Polski. Można go postawić w jednym szeregu z kanaliami miary św. Stanisława, Radziejowskich i biskupa Młodziejowskiego.

Chciał oderwać od Polski Ruś Halicką, Krzyżakom zastawił Kujawy i Ziemię Dobrzyńską i planował z nimi rozbiór Polski! Nawet spowodował trzyletnią wojnę z zakonem. I już wiemy, dlaczego doszło do rozbiorów: jeżeli założyciel klasztoru częstochowskiego, inicjator kultu NMP, planował rozbiór Polski z Krzyżakami, których patronką była właśnie Najświętsza Maria Panna, to do rozbiorów dojść musiało! Chyba jasno wykazaliśmy, że ten kult właśnie w Polsce uzasadnienia nie ma. Chyba że wyłudzanie pieniędzy…

Jaka jest moralność ludzi, którzy tę lawinę sprowadzonych przez siebie nieszczęść nazywają “opieką” i każą za nią dziękować? Którzy zdradę, wyłudzanie pieniędzy i ogłupienie nazywają “zasługami”, zdrajców robią patronami Polski?

I CO DAJE DO MYŚLENIA …

 

PRZYPOMINAM ŻE DZIŚ W KRAKOWIE A JUTRO W CAŁEJ POLSCE WE WSZYSTKICH KOŚCIOŁACH POLSKICH KATOLIKÓW ZOSTANIE OGŁOSZONE OBALENIE WŁADZY BOGA I POWOŁANIE NA JEGO MIEJSCE ……….

I ZOSTANIE TO DOKONANE W WASZYM IMIENIU I ZA WASZĄ ZGODĄ … JEŚLI BĘDZIECIE W TYM CZYNNIE UCZESTNICZYĆ ……. ZOSTANIECIE PRZEKLĘCI WY I WASZE DZIECI

„Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.” /Wj 20,3-6/

KSIĄDZ , BISKUP , PAPIEŻ TO NIE BÓG !! TO TYLKO LUDZIE KTÓRZY …………

 

Komentarze 134 to “Dziś 19.11.2016 w Krakowie OBALENIE w Polsce PRYNCYPATU I DETRONIZACJA BOGA !! W OBECNOŚCI NAJWYŻSZYCH WŁADZ ŚWIECKICH I KOŚCIELNYCH W POLSCE!”

 1. miziaforum said

  sam jestem ciekaw co będzie dalej ……… W JAKIE TERAZ POLSKA POPADNIE KŁOPOTY I NA ILE SET LAT

  PRZYPOMINAM ZE ONI NIE MOGĄ TEGO ZROBIĆ W WASZYM IMIENIU SKUTECZNIE JEŚLI NIE ODPRAWICIE JAK BARANY POWTARZAJĄC ZA NIMI FORMUŁKI PROCEDURY DETRONIZUJĄCEJ WŁADZĘ BOGA A INTRONIZUJĄCEJ WŁADZĄ …………. NAD WAMI

  NIC WAM NIE GROZI JEŚLI ZOSTANIECIE PRZY TYM O CZYM DO DZIŚ MÓWI BIBLIA I KONSERWATYWNA NAUKA KOŚCIOŁA NAWET KRK !!

  Polubienie

  • KrisT said

   http://fakty.interia.pl/polska/news-eksplozja-w-hali-w-swiebodzinie-mieszkamy-17-kilometrow-dale,nId,2308830
   w swiebodzinie jest tez babol, no i dzisiejszy dzień….czyzby to znak??ktos się wkurzył…..

   Polubienie

   • abecadło said

    Tak znak diabelski, bo szatan chciał jeszcze trupów mieć dzisiaj, ale zobacz, że nikt nie zginął, więc łaska Boga zadziałała.

    Polubienie

    • KrisT said

     każdy znak mozna przekuć na swoją chwałę, szklanka w połowie pusta czy w połowie pełna?! to iz nikt nie zginął mogło byc ostrzezeniem Boga! nieprawdaż?

     Polubienie

     • miziaforum said

      POWIEDZIAŁ KTOŚ MOWA WASZA MA BYĆ TAK TAK .. NIE NIE !!!!!!!!!

      🙂 przekrętasy !!

      czyli albo tak albo nie i finito …… I NIE JAK TO WYMYŚLIŁEM PATRZ BIBLIA PATRZ KATECHIZM KRK

      Polubienie

     • abecadło said

      Według widzę waszego mniemania, to musicie uciekac z Polski, bo jest tragicznie a bedzie jeszcze tylko gorzej, a macie jeszcze choc ziarenko nadziei smutasy ?
      Do Krisa i Mizi piszę.

      Polubienie

      • KrisT said

       mam cholerną nadzieję iz w koncu ludzie z rodu Lechitów się przebudzą i wróci wiara starosłowiańska! mam nadzieję iz dowiemy się prawdy o swych korzeniach tak skrycie ukrywanych przez KK. wiec nadzieję mam i sie nie smucę bowiem to już zachodzi w ludziach,ta nieunikniona przemiana coraz więcej zadaje niewygodnych pytań i coraz wiecej faktow wychodzi na światło dzienne! ludzie na całym swiecie doznają samooswiecenia i nic tego nie zmieni!
       więc ku Twej wiadomości mam dzieję i raduję się! ponadto słowiańskosc nie neguje nauk Chrystusowych.

       Polubienie

       • KrisT said

        Polubienie

       • abecadło said

        Tak krisie lubię Cie i to bardzo, przypomina mi sie, jak Pan Jezus gdy powiedział do uczniów,,miłujcie nieprzyjaciół waszych, módlcie sie za tych co was krzywdza,błogosławcie tym którzy was prześladuja…,,.

        Polubienie

       • KrisT said

        te słowa są jawnym przyzwoleniem aby dać sie ograbic,zgwałcic, zabić czy poderżnać gardło!
        Biblia tez mówi OKO za OKO , zab za ząb…. a sam Bóg dla niemiłujacych go będzie wredny dla takich do xxxx pokolenia! i jak to się ma do wybaczania i miłosci?
        cyt:” Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu — tych, którzy Mnie nienawidzą, a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań.”
        I jak to się ma do nauk jego syna? ops przepraszam Jezus, Bog to trójca czyli jedność….. więc jak to jest? ON (Bóg) nakazuje maluczkim by dali sie wyrżnąc a samemu karze i jest zazdrosny??!!!

        W tym kraju będzie dobrze dopiero wtedy jak wróci na piedestał Świętowid !

        Polubienie

  • abecadło said

   Mizia ocknij się co ty piszesz, Intronizacja miała być przed II wojna, ale jej nie było, wiec demon wojny przeszedł nad Polską, w tej chwili groziła nam wojna, ale Intronizacja dzisiaj się odbyła, więc ręka Boska nas chroni, wojna sie dalej rozpęta, ale poza naszymi granicami, poczekaj trochę , za moment zobaczysz co się będzie działo.

   Polubienie

  • kacperkias said

   W/G MNIE TO KTOS COS NIE ROZUMIE : JEZELI BOG WYSTEPUJE w 3-ch POSTACIACH to KAZDA z NICH JEST WSPOLMIERNIE WAZNA POJECIU P.BOGA. Mozna miec zastrzezenia do samego obrzadku lub jego wykonawcow.

   Polubienie

 2. tteis77 said

  Nie będziesz miał cudzych bogów. „Jezus bogiem”? jeśli tak to czy jest cudzym?. Jest synem bożym ale czy Bogiem ?

  Polubienie

  • Pelagia said

   Prolog do Ewangelii św. Jana i wszystkie Ewangelie-Jezus jest Bogiem-drugą osobą Bożą-Synem Boga zrodzonym, a nie stworzonym, współistotnym Ojcu itp. Jeden Bóg w 3 Osobach. Jeśli to trudne doz rozumienia, to weź swoje gacie- zobacz ile mają nogawek – dwie, ale gacie jedne. masz 5 palców dłoni, ale dłoń jest jedna, palce są oddzielne ale połączone,

   Polubienie

   • KrisT said

    i tu sie nie zgadzam,
    de facto Bóg jest jeden skoro jest w trzech osobach to jak moze siedziec po prawicy ojca skoro to jedna i ta sama osoba?
    Więc, Bóg jest tylko jeden Jezus jego synem ktory tez ma status Boga…. proste prawda?

    Polubienie

   • KrisT said

    dlaczego mam wierzyć w trzyosobową jedność? bo tak mowi KRK bo tak ktos napisał w NT???
    a dlaczego?
    To tak samo jak mówienie iz Bóg nie ma osobowej postaci, to dlaczego w edenie adam i ewa slyszeli kroki nadchodzącego pana (Boga) i schowali się bo byli nadzy? Wyraznie napisano słyszeli kroki wiec musiał miec nogi i isc.. wiec jak się to ma do bez postaciowego Boga?
    Dlaczego nikt niczego nie neguje, nie zadaje niewygodnych pytań tylko kłapie jak pelikan bo tak pisze bo tak powiedzieli?! dlaczego nikt nie chce rzeczowych wytłumaczeń?
    nastepna sprawa Ewa zjadła jabłko- wierutna bzdura! nie było zadnego jabłka! gdzie w Biblii pisze o jabłku? dlaczego KRK wciska kit o węzu, jabłonce i jabłku?
    dlaczego nikt nie zadaje pytań dlaczego KRK wciska kit i nie mowi dokladnie jak pisze w Biblii?
    pytań, niewygodnych jest wiecej, dlaczego z ok 32 ewangelii wybrano do NT tylko 4 ?

    Polubienie

    • abecadło said

     Kris to sie określ, albo wierzysz w treść Bibli albo nie, jak chorągiewka na wietrze jesteś wątpiący, jak mowa o krokach Pana Boga to wierzysz, a jak mowa o Trójcy Przenajświętszej to odrzucasz. A na dodatek w Starym Testamencie pojawia się wątek o Panu Jezusie, syna Boga, ale tego to już nie przytaczasz. Żałosny jesteś i tyle.
     Po drugie szukaj starych przekłądów z języka aramejskiego,hebrajskiego lub innych i próbuj sam je przetłumaczyc, zobaczymy co w nich odkryjesz.

     Polubienie

     • krab said

      ????? rozumię, że biegle władasz językiem aramejskim i hebrajskim…… i sam tłumaczysz stare pisma, chylę czoło, ja muszę korzystać z „gotowców” 🙂 i chyba większość ludzi też.

      Polubienie

      • miziaforum said

       🙂 ja sie dzisiaj nie odzywam , bo fachowców w Polsce co nie miara … jak by tak dobrze poszperać to może znalazł by się i jakiś domorosły tłumacz pisma klinowego …. no Polak potrafi nie od dziś wiadomo

       Polubienie

     • KrisT said

      mam ślepo wierzyć? dlaczego? bo tak piszą i mówią? ja zadaje pytania, bo skoro słychac kroki kto ktos taki musi mieć nogi i chodzić! a to mija się z obrazem przedstawianego nam Boga! Ponadto 10 przykazań mowią iz Bóg jest tylko jeden i koniec kropka! pozniej dopisano iz w 3 osobach…
      nastepne Jezus poszedł do nieba i siedzi po prawicy ojca swego czyli Boga Jahwe tylko jak skoro Bóg, Syn Bozy i duch swiety to jedność???
      ktos tu chyba nad interpretuje to co pisze…..
      i najwazniejsze dlaczego z 32 ewangelii wybrano tylko 4 aby stworzyć NT??? czy ktos z was czytałe resztę ktore nazwano apokryfami bo nie pasowały do uwczesnej wiedzy?
      w apokryfach jest opisane dlaczego słonce wstaje na wschodzie, a zachodzi na zachodzie, dlaczego jest 365 dni w roku i najwazniejsze iz ziemia krazy wokół słońca a to wszystko w wczesniejszych czasach a nizeli KRK zaczął palić na stosie za tę prawdę!
      I doowiem ci jedno bo pisałem wielokrotnie ale jak widzę nie potrafisz czytac z zrozumieniem bądz wyciagac wniosków z moich postów, ja wierzę w Boga jako elementarną część dzięki której wszystko istnieje, ale nie wierzę w Boga Jahwe i neguję całą resztę bo to była robota obcych. co fajnie jest opisane jak to Jezus „zmartwychwstał” wyniesiony na barkach dwóch „aniołów” ubranych w srebrne kombinezony i na świetle udali się do……… i tu polecam poczytać apokryfy ktore to opisują! Ponadto takich jak Jezus było kilku jak np egipski Bóg Ra zrodzony z dziewicy, podobieństw jest znacznie wiecej tylko iż wiara w boga Ra jest znacznie wczesniejsza od Jezusa więc kto od kogo splagiatował?
      czym bardziej człowiek wczyta się w Biblię, ST,NT, apokryfy tym więcej pytań i brak odpowiedzi….coraz więcej rzeczy zaczyna niepasowac do siebie.
      np dlaczego doszło do 300 letniej wojny w „niebie”?
      i ponawiam pytanie dlaczego utrzymuje się iz Samael skusił Ewę jabłkiem skoro to nieprawda?
      abecadło wytłumaczysz mi to czy tez slepo w to wierzysz?

      Polubienie

      • KrisT said

       a to ze biblia i apokryfy opisują zaawansowaną technikę statek kosmiczny Boga i aniołów którymi odlatuję takimi do „nieba” to już pominę bo dla zwykłego katolika to przegięcie, tylko który katolik przeczytał dokładnie biblie, ST,NT i resztę z 28 ewangelii ??????

       Polubienie

       • KrisT said

        a jak to się ma do Boga i Jezusa? wg mnie nijak bo wazniejsze aby zyć z jego naukami a nie Jego Osobą!
        ponadto gdyby kazdy odrzucił wiarę i zył z podstawowymi prawami kosmicznymi -zyj i pozwól zyć innym, i nie rób tego co tobie niemiłe- na swiecie zapanowałby pokój! jedne wspólne zasady !

        Polubienie

       • abecadło said

        Ja czytałem i czytam tak z 30- a nawet 40 lat, pewnie to mało, ale w Biblii nic nie ma o statkach kosmicznych, co ty pleciesz kris ?
        rzuciłem okiem na niektóre apokryfy, niektóre raz .Jesli byłyby takie rzeczy, to Pan Jezus by to mówił, a uczniowie, co słyszeli i o tym zaniemówili ?
        Jeśli tak trzymamy sie zasad Staro i Nowotestamentowych, to dlaczego dalej mężczyxni nie nosza długich sukni, brody,a kobiety nie maja długich włosów i głowy nakrytej ?
        Zgoda, że św.Paweł przeforsowal aby nie obrzezywac mężczyzn, co usilnie chciał zrobic św.Piotr az sie o to posprzeczali, a może nawet ostro pokłócili,mnie tam przy tym nie było, wiec tylko moge przypuszczac.

        Polubienie

       • KrisT said

        co ja plotę? w biblii nie ma opisów (jak na ówczesne czasy przystało, i wiedzy technicznej- a raczej jej braku) statkow kosmicznych i zaawansowanej technologii?!
        masz jak w banku iz znajdę i wypiszę! temat był poruszany nie raz i nie przez takich maluczkich jak ja.
        dlaczego nie nosimy długich sukni itd… a dlatego samego powodu z ktorego KK ustanowił swięta w tym samym czasie co były święta pogańskie!

        Polubienie

       • KrisT said

        Abecadło nadal nie dostałem odpowiedzi dlaczego się uparcie wciska kit iz Samael kusił Ewę jabłkiem skoro to nieprawda!? nie było żadnego jabłka! a skoro studiujesz 40 lat pisma to wiesz co zrobiła Ewa! dlaczego tak się zakłamuje opis biblijny?

        Polubienie

      • marek said

       trzeba jeszcze dodac, ze tzw. „niepokalane poczecie” to nic innego jak zaplodnienie in vitro przez kosmitow, dotyczy to Noego i Jezusa

       Polubienie

       • KrisT said

        jak mozesz tak pisać? zaraz Ci sie oberwie….. 😉 oj nieładnie podważać to poczęcie… a wiesz iz Bóg RA też urodzony z dziewicy przez niepokalane poczęcie? i to w grudniu!

        Polubienie

       • abecadło said

        jesli kpicie sobie z Ducha Świętego, to ja strzepuję proch z moich nóg, Bóg was osadzi za to sprawiedliwie, szkoda tu mojego czasu i moich słów., zgorszenie siejecie.

        Polubienie

       • KrisT said

        nie osądzi, bo ja nie utożsamiam swej wiary z Bogiem Jahwe! proste? wskaż gdzie kpilismy! czy zgorszeniem jest to iz egispski Bóg Ra został urodzony z dziewicy przez niepokalane poczęcie? przeciez to prawda! Ra tez się urodził w grudniu! tyle tylko iz znacznie częsniej od Jezusa…. Ra tez robił cuda, tak jak Jezus!
        zgorszenie? gdzie?

        Polubienie

     • kacperkias said

      5 !

      Polubienie

   • abecadło said

    Pelagia widać, że trochę kumasz co piszczy w wierze i Pismie Świętym, w przeciwieństwie do innych zielonych, może i wierzących ale wątpiących.

    Polubienie

 3. marek said

  Mizia, nie ma sensu sie prezyc (choc wg slow bibli masz calkowita racje)..wszystkie religie to jedno bagno wymyslone przez kosmitow, zeby nas doic z energii (zlej energii, bo taka produkuja wierni)…po to tyle jest religi, zeby generowac fanatyzm, wojny religijne, nieustajaca nienawisc miedzy wiernymi…olac to wszstko, niech sie kisza we wlasnym sosie (egregorze) zamiast sie rozwijac duchowo…widocznie Stworca dopuscil takie doswiadczenia dla swoich istot…

  Polubienie

 4. mynameishate said

  Jedna królowa nie wystarczyła żeby unicestwić Polaków więc dołożono króla, żeby proces zagłady Polaków przyspieszyć i definitywnie zakończyć istnienie tego narodu.

  Polubienie

 5. Anna said

  Primo – nie nienawidzimy Boga, secundo – nie chcemy Boga Żydów, który karze, chcemy Boga Ojca, który nas kocha.
  Wykładnią dla chrześcijan jest NT a nie ST więc konsekwentnie najwazniejszy dla nas jest Pan Jezus.
  Tertio – jeśli popełniamy błąd intronizacji to może coś się wreszcie wyjaśni i będą znaki.
  Niepokojące jest to, że ten scenariusz wprowadzają nam Żydzi więc może to być zgubą dla nas. Cierpliwie obserwujmy czy ten akt ma jakieś znaczenie i wpływ na wydarzenia, nasze losy.

  Polubienie

  • Anna said

   To może rozsierdzić muzułmanów, którzy nie uznają boskości Jezusa, uważają że był tylko prorokiem.

   Polubienie

   • KrisT said

    przeciez przez intronizację nie będzie juz bogiem tylko królem! wiec mamy spokoj z islamistami zresztą bardziej powinnas sie obawiać zydów bo to oni go nie uznają i nienawidzą!
    A tak na serio to: Samael nie dał rady skusić Jezusa oferujac mu ziemskie królestwa bo bycie krolem uwłacza godnosci i statusowi Boga!
    Gdzie diabeł nie moze tam polskiego katola posle! To co nie udało sie Samaelowi (uwielbieniec Boga do czasu az mu się postawił) udało się naszym rzadzącym, katolom i władzom polskim KRK!!!!!
    To nastepny grzech bałwochwalstwa i uraganiu Boskiemu znaczeniu! Jezus z Boga został zdegradowany do Króla Polski- grajdołka jakich mało z ktorym nawet plemię maorysów się nie liczy a co dopiero rządy UE!
    Mam pytanie czy intronizujacy pytali intronizowanego o zdanie?
    a kara pana będzie sroga….

    Polubienie

    • Anna said

     Królem symbolicznie bo przecież nie usiądzie na ziemskim tronie… Tym, któremu służymy i kogo słuchamy. Bardziej patronem niż władcą.
     W Biblii jest napisane, że Bóg odradzał ludowi wybór króla spośród nich i każdej władzy nad innymi. Dał 10 przykazań i wedle nich trzeba żyć ale pewnej grupie się to nie podobało bo jak żyć i nie kraść i nie zabijać… – to za trudne dla niektórych.

     Polubienie

  • Pelagia said

   już jeden znak był- na początku uroczystości o godz. 10-tej była paskudna pogoda. Później gdy zaczęła się Msza św. pojaśniało, jeszcze później, już po akcie Intronizacji było pięknie, słonecznie, a wręcz Słonecznie, Promiennie

   Polubienie

 6. Anna said

  Bóg jest „Stworzycielem Nieba i Ziemi etc.” Jest Twórcą, być może nie ma czasu, chęci zajmować się garstką ludków dlatego Pan Jezus mógłby otoczyć nas swoją opieką, wszak wierzymy, że nadal istnieje.

  Polubienie

 7. Ktoś said

  Dziś POD POZOREM wyniesienia Chrystusa

  kler KORONOWAŁ BIBLIJNĄ BESTIĘ (te koźle coś z rytuału otwarcia tunelu w Gotham)

  na KRÓLA POLIN a jutro wierni naiwnie myśląc iż oddają cześć Chrystusowi

  SAMI Z WŁASNEJ WOLI ODDADZĄ POKŁON BIBLIJNEJ BESTII

  stając się tak PRZEKLĘTYMI w oczach i Boga i Chrystusa

  a co za tym idzie będą w jednym szeregu z UPADŁYMI (żydami, arabami etc).

  .

  To był prawdziwy cel tej chucpy KORONACJA ANTYCHRYSTA i co za t idzie WBICIE KOLEJNEGO NOŻA W POLSKĄ PAŃSTWOWOŚĆ bo za poprzednim razem taki ewent wymazał Polskę z mapy świata tylko na 123 lata.

  Polubienie

  • Anna said

   coś na potwierdzenie tej hipotezy?

   Polubienie

   • Ktoś said

    Jedyny znany historyczny konflikt BOGÓW jaki jest wzorem do „żyć” kolejnych „bogów” odbył się około 1350 roku pne na terenie Syrii

    w tym konflikcie opisanym w Mahabharacie brały udział wojska demonów Asurów (Asów) kontra aniołom Dewowie (Wanowie)….

    ten konflikt opisano także w mitach greckich jako najazd Achajów na Troję (jej lokalizacja ta prawdziwa to zachodnie wybrzeże Eufratu w okolicy słynnego rozlewiska w kształcie Salamandry (bóg rzeki z mitu)…..

    w wykopaliskach ten konflikt jest związany z napaścią Asyryjczyków na Hetytów (Słowian) w bibli zaś

    z najazdem (wkroczeniem) jozuego do kanaan i rzezią mieszkańców tej krainy…..

    Imię owego żydowskiego wodza z uwagi na niezapisywanie samogłosek przez żydów może być odczytywane (CELOWO) wieloznacznie…. jednym z rozwinięć tego imienia jest jehowa – taki krwiożerczy bliskowschodni bożek żydowski innym owo imię jezus…..

    jego wrogiem w micie sumeryjskim był Marduk (w nim jezus jest wodzem wojsk Tiamat czyli maryji czyli ZŁEGO DUCHA arymana). Ponieważ zaś Marduk w mitologiach hinduistycznych jest TOŻSAMY z INDRĄ skrót INRI przyisywany jezusowi TYCZY SIĘ JEGO WROGA

    mamy więc odbyty 3350 lat temu konflikt WŁAŚNIE SKRUPULATNIE ODGRYWANY w Syrii pomiędzy demonem jezusem a INRI Indrą zwanym…..

    którego przydomkiem jako Czerwonego Buddy było HRIST (dziś już „przypadkowo” poprawione w wiki). Ów HRIST to znany współcześnie tytół CHRYSTUS

    więc komasując wszystko jezus WALCZYŁ CHRYSTUSEM jakiego zresztą pozostałości zachował się i w polskiej kulturze jako Swarożyc, kult ognia, godło, królowie (pierwszy LECH ) itd…..

    I to ów Chrystus ZAPOWIEDZIAŁ SWÓJ POWRÓT co wykorzystano około 1300 lat później do stworzenia FAŁSZYWEGO KULTU jezusa chrystusa (JAKI FIZYCZNIE NIE ISTNIAŁ) by w ten sposób nakłonić palestyńską biedotę wierzącą w owego słowiańskiego Chrystusa DO WALKI Z RZYMIANAMI o ŻYDOWSKIE INTERESY (odzyskanie władzy przez sanhedryn)…

    a dziś tego mema używa się do UTRZYMYWANIA Słowian W PODDAŃSTWIE MENTALNYM i co za tym idzie niewolnictwie państwowym.

    Polubienie

    • KrisT said

     Ktoś , a dlaczego nie piszesz pod swoim starym nickiem? hehhehe dobra mniejsza z tym.
     a dlaczego 1350 rpne? mahabharata opisuje zdarzenie znacznie starsze! wojna bogów była! ale… ilośc ras jakie opisuje ta starohinduska ksiega nie odnosi sie tylko do dwóch! bowiem sa w niej dokładnie opisane rasy bogów, i tym jak i czym walczyły….
     w starych zapisach pism zydowskich jest opis jak Jahwe- Jehowa pomagal zdobywac pewne miasto…. opis „piekny” jak kazał wyrżnąc wszystkich tak aby ulice spłynęły ludzką krwią a wojska brodziły praktycznie po kolana we krwi (oczywiscie to opisowa lekka przesada) i taki to dobroduszny jest Bóg Jahwe bo mogł kazać zrobić z nich niewolników!
     i do takiego Boga modlą się katoliki…i nie tylko.

     Polubienie

     • Ktoś said

      Na wordpresie pisuje jako Ktoś i TO ZAWSZE…. więc NIE WIEM Z KIM MNIE MYLISZ….

      1350 pne bo wtedy to było…. szacunkowo oczywiście….. ale ta bitwa zbiega się z kronika prokosza i Lechem Pierwszym tam wymienionym co na ziemi 150 lat panował.

      Mahabharata do Inii zawędrowała później wraz z wypędzonymi przez nowoasyryjczyków babilończykami.

      Wykopaliskowa nazwa Troi to Dattasa….. jakby kogoś to interesowało a na wschód od jeziora salamandry jest góra… słynna góra…..

      Polubienie

     • Ktoś said

      jahwe pojawił się na Ziemi około 3500 pne i spuścił żydom łomot

      jehowa pojawił się na Ziemi około 1800 i prowadził żydów do boju jako ich bożek

      MYLISZ TE 2 POSTACIE

      Polubienie

  • abecadło said

   Bredzisz bzdury ktosiu i tyle, uważaj, bo co siejesz to będziesz zbierał, pachniesz albo raczej śmierdzisz mi okultyzmem.Niech Ci Bóg wybaczy w Swej dobroci, za te herezje piekielne , które próbujesz tu publikować.

   Polubienie

   • Ktoś said

    Jakby kler chciał uhonorować Chrystusa KORONOWAŁBY go w NIEDZIELĘ w DZIEŃ PAŃSKI a nie jak złodziej w sobotę, po żydowsku, w szabas, w dzień w jakim czczą w Watykanie demony.

    Cały ten rytuał polega NA OSZUSTWIE… związanym z WIELOZNACZNOŚCIĄ POJĘĆ…. jedni koronują CO INNEGO niż to co wierni UWAŻAJĄ ZA KORONOWANE.

    dlatego kler koronował ANTYCHRYSTA a lud uważa iż Chrystusa…. co prawdą NIE JEST bo masoni jak żydzi Chrystusa NIENAWIDZĄ……… i dziwne by było jakby w JAKIKOLWIEK SPOSÓB oddali mu cześć….

    Polubienie

    • abecadło said

     gdzie tam widziałeś i w czym Antychrysta ?

     Polubienie

    • KrisT said

     faktycznie tu masz rację dlaczego w szabas? szabasgoje??? dzien swięty swięcić czyli niedziela! dzień święty dla zydow to sobota! No a skoro Bóg zydowski to nie mogło być inaczej…

     Polubienie

     • marek said

      niedziela czyli Sonntag – dzien slonca-Sunday…

      Polubienie

      • KrisT said

       a czcicielami słońca byli….. słowianie!

       Polubienie

       • Tag se przypatkiem weszłem said

        Słońce -> światło -> lucyfer…

        Polubienie

       • KrisT said

        słońce w przeciwienstwie do nocy daje zycie i porownywanie do go wizerunku lucifera jest nie na miejscu! wobec dzisiejszego znaczenia osoby lucyfer!
        natomiast lucifer/lucyfer to imię w tłumaczeniu niosący światło, fakt iz lucifer dostał to imię oznacza iz niósł światło- dobroć i nauki. Tak- Lucifer był jednym z aniołów ktory zstąpił na ziemie, pojał kobietę za zonę i nauczał ludzi…. co zresztą zrobiło duzo aniołów czym wkurzyli swego władcę i tym sposobem zostali wygnani na ziemię po przegranej 300 letniej bitwie….
        czy lucifer był złem? z pewnoscią nie bo wtedy nie nauczałby ludzi, nie niósłby im „światła” i nie pojął za żonę ludzką kobietę ktorą bardzo pokochał….

        Polubienie

 8. krab said

  Głos kleru:
  „Ogłaszanie Chrystusa Królem Polski jest niewłaściwe, niepotrzebne, niezgodne z myślą Episkopatu” – to zdanie polskich biskupów z 2008 roku. Cztery lata później podtrzymali je, pisząc, że „nie trzeba wprowadzać Go na tron”. Czy sobotnia uroczystość to efekt zmiany zdania?
  – Tytuły dla osób świętych albo i boskich w poszczególnych epokach była związane z daną epoką. W świecie królestw nazywanie Chrystusa Królem, Maryi Królową, było czytelne – pisze w natemat.pl Tadeusz Bartoś, filozof, teolog i były dominikanin. Sugeruje, że u podstaw tego pomysłu leży chęć przywrócenia archaicznej terminologii, która dodaje splendoru, ekspansji oraz megalomania.
  – Jest on Królem wszystkich Królów, władcą wszystkich władców. Od Boga, czyli od Niego, pochodzi wszelka władza. W tym też sensie jest Królem Polski. Bo jest Królem wszystkich i wszystkiego – pyta teolog. – Wykorzystanie religijnego tytułu może być uznane za nadużycie, w istocie jest bowiem poniżeniem Króla Wszechświata. Ogłoszenie Chrystusa Królem Polski jest więc – co wynika niechybnie z powyższych przesłanek – przejawem pychy ogłaszających.
  Zgrzyt zauważają tu sami duchowni. Po co ogłaszać królem Polski kogoś, kto jest władcą wszystkiego?
  – To oznaczałoby nadanie Mu zawężającego tytułu, który ograniczałby rozumienie Jego władzy. Taki zabieg nie ma podstaw biblijnych, ani oparcia w nauczaniu Magisterium Kościoła – mówił we wrześniu br. bp Andrzej Czaja.
  Ksiądz Jacek Prusak, jezuita, teolog i psychoterapeuta, zwraca uwagę, że winne jest nieporozumienie.
  – Biskupi nie zmieniają zdania, bo to nie jest akt intronizacji Chrystusa na króla Polski – wyjaśnia teolog.
  Ks. Prusak tłumaczy, że sobotnia uroczystość nie jest spełnieniem postulatów ruchów intronizacyjnych, ale odpowiedzią Kościoła na potrzeby wiernych, którzy od lat domagają się takiego aktu.
  Biskupi chcą wyjść naprzeciw wiernym, którzy być może nie do końca rozumieją istotę, a czasem błędnie interpretują źródła – mówi jezuita.
  Co akt przyjęcia oznacza dla Polaka i katolika?
  – Wierni powinni potraktować to jako akt społeczny – wyjaśnia ks. Prusak. – Kościół nie robi tu nic jako instytucja na prośbę rządu. To ma być akt przyjęcia Jezusa jako Pana i Króla w swoim życiu. Nie chodzi o czynienie z niego nadprezydenta Polski.
  http://kobieta.wp.pl/jezus-krolem-polski-teolog-to-naduzycie-6060242797290625a

  Polubienie

 9. marek said

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/na-antenie-tvp-szkalowano-portal-zmianynaziemipl-twierdzac-ze-stoja-za-nami-rosyjskie
  http://alexjones.pl/aj/aj-polska/aj-publicystyka/item/100540-atak-na-niezalezne-polskie-media-na-antenie-tvp-szkalowano-portal-zmianynaziemipl-twierdzac-ze-stoja-za-nimi-rosyjskie-sluzby
  ATAK TVP NA NIEZALEŻNE POLSKIE MEDIA!!!

  Polubienie

 10. krab said

  Ja chciałabym zapytać Państwa „uczonych w piśmie” czy mają świadomość, że chrześcijaństwo uznaje Trzy Osoby Boskie, ale tylko katolicy uznają Trójcę jako jeden byt. Sprawa zrozumienia tego pojęcia chyba nie jest prosta jak „portki” czy „ręka” skoro problem miał nawet św. Augustyn (jest nawet związana z tym legenda). Pytanie, czy dogmat Trójcy Swiętej obowiązuje od pierwszych chrześcijan, czy może powstał później? Jeżeli później , to od kiedy, kto go ustanowił i dlaczego?
  Pod rozwagę podam przykład modlitwy w Ogrójcu ” upadł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie! „

  Polubienie

 11. miziaforum said

  A JEDNA K SIE NIE ODWAŻYLI SŁOWO W SŁOWO CO POWIEDZIELI Kard Stanisław Dziwisz z Biskupem Czają

  cytuję: Jezus Chrystus Panem i Królem ___ – ale czego ???? kosmosu ?????

  Ta intronizacja dotyczyła słowo w słowo

  ONI TEŻ WIEDZĄ ŻE ……. I WYMIĘKLI ……… 🙂

  CZYLI ZADNA INTRONIZACJA JEZUSA NA KRÓLA POLSKI SIE NIE ODBYŁA !!!!!!!!!!

  IDIOTĄ SIE ZADJE ŻE TAK ………. ALE TAK NIE JEST

  MOŻECIE SPRAWDZIĆ NA NAGRANIACH TEJ INTRONIZACJI ………….. NIE BYŁO ZATEM PO … CO TA CHUCPA BYŁA ?

  Polubienie

  • miziaforum said

   PAN ABECADŁO DZIŚ YU NA TEN TEMAT NAJGŁOŚCNIEJ HUCZAŁ ……..

   CIEKAWA CZY PAN ABECADŁO CZUJE SIĘ WYRUCHANY PRZEZ W/W PASTERZY ………..

   Polubienie

   • abecadło said

    Mizia Intronizacja była dzisiaj przeprowadzona w Polsce i przez Polaków, co niektórych, bo nie wszyscy sa Polakami, ale była dla Polski.
    Gdyby była na Marsie przeprowadzona, to pewnie dla Marsjanów, Oj człowieku małej wiary, mniejszy jestes od Zacheusza, który wlazł na drzewo sykomory.
    A ty wypowiedziałeś przed Bogiem ten akt ? ale nie przeczytac na zasadzie odklepania, tylko sercem ?

    Polubienie

    • miziaforum said

     nie mam zamiaru

     JESTEM TRADYCJONALISTĄ I MA BYĆ JAK BYŁO ALE WY NAWET JAK WAM POWIEDZIELI KILKA LAT TEMU ZE MOZNA NA WIGILIĘ BOZEGO NARODZENIA OD DZIŚ WPIER…… GOLONKĘ I PIĆ PIWSKO TO ROBICIE !!

     TO SAMO TYCZY SIE JAKICHS LIPNYCH INTRONIZACJI ZARÓWNO JA JAK I WY DOSKONALE WIECIE ŻE MILIONY POLAKÓW OCZEKIWAŁO INTRONIZACJI NA KRÓLA POLSKI SĄ NA TO DOWODY TYSIACE PUBLIKACJI I NAGRAŃ O TAKIM TYTULE

     JEZUS KRÓLEM POLSKI !!

     BANDA SZUBRAWYCH OSZUSTÓW I CHUCPIARZY

     KOLEJNY ART BERZMIAŁ BEDZIE ŁAGIEWNIKI 19 ,11,2016 OSZUKANO I WYSTAWIONO NA POŚMIEWISKO PONAD 1000000 POLAKÓW Z PREMIEREM I PREZYDENTEM NA CZELE

     Polubienie

  • miziaforum said

   NAGRASŁEM SOBIE TO ŻEBY ZA KILKA KILKANAŚCIE DNI MIEĆ DOWÓD ŻE NIE BYŁO ŻADNEGO MIANOWANIA INTRONIZOWANIA CZY KORONOWANIA JEZUSA Z NAZARETU OBYWATELA RZYMSKIEGO LAT 33 STAN CYWILNY KAWALER

   SĄDOWNIE KARANY – WYROK ŚMIERCI , WYKONANY

   cytuję: Jezus Chrystus Panem i Królem ___ – ale czego ???? kosmosu ?????

   NA PEWNO NIE POLSKI , TAKIE SŁOWA NIE PADŁY

   Polubienie

   • miziaforum said

    CHOĆBY SIĘ NIE WIEM JAK NATEŻAŁ I WYSILAŁ NAJZAGORZALSZY FAN INTRONIZACJI NIE UDOWODNI ŻE INTRONIZACJA NA KRÓLA POLSKI SIE ODBYŁA !!

    MAM 5 ŹRÓDEŁ NIEZALEŻYYCH NAGRAŃ I KAŻDE W TYM MOMENCIE PRZEKAZUJE PRAWDĘ TAKĄ

    cytuję: Jezus Chrystus Panem i Królem ___ – ale czego ???? kosmosu ?????

    Polubienie

    • KrisT said

     uff to dobrze nie? chyba nam sie upiekło! choc jedno ostrzezenie juz było (patrz wybuch w świebodzinie)

     Polubienie

     • miziaforum said

      JASNE ŻE DOBRZE I ONI WIEDZIELI CO ROBIA ŻE TEGO NIE WYKLEPALI DOKŁADNIE TAK JAK LUD CHCIAŁ CZYLI KRÓL POLSKI

      ale nie o to idzie już teraz tylko o to ze oszukali miliony prostych ludzi g słówek OBIECALI KRÓLA POLSKI a dali … no wicie rozumicie … pokrętne tłumaczenie jak balcerowicz w tv ……

      O OSZUSTWO JUZ TERAZ IDZIE A NIE O KRÓLA !

      OSZWABILI !! TYCH KTÓRZY IM NAJBARDZIEJ ŚLEPO WIERZYLI ZOBACZYCIE CO SIĘ ZACZNIE ZA DZIEŃ DWA … BĘDZIE OBIECALIŚCIE KRÓLEM JEZUSA …… I NIE JEST … I TAK SAMO JAK WTEDY CI NAJPROSTSI LUDZIE IM WIERZYLI TAK TERAZ NIECH ICH PRZEKONAJĄ TYCH PROSTYCH KRĘTACKĄ MOWĄ ŻE JEST KRÓLEM …….. KAŻDY MOZE SOBIE WŁĄCZYĆ NAGRANIE I USŁYSZY ŻE NIE PADŁO JEZUS KRÓLEM POLSKI

      JA NIE ŻARTUJE TO MOZE POWAŻNIE ROZP… POLSKI KRK

      Polubienie

      • abecadło said

       Mizia stanie się to co zrobił Pan Jezus w światyni, a zrobił tak wziął bat i porozwalał stoły, stragany sprzedajacych w światyni,. patrz uwaznie co sie będzie działo, bo Pan bedzie czyscił Polskę !

       Polubienie

       • miziaforum said

        JAK ZOBACZĘ ŻE CZYŚCI TO PO OWOCACH GO POZNAM .

        Polubienie

       • KrisT said

        tak tylko dopowiedz iz nie umiał patrzec na złoto i kosztowności w swiatyniach! był przeciwny przepychowi w swiątyni bo to grzech…nieprawdaż?
        a jak to sie ma do obecnych swiątyń? przepych do kwadratu!

        Polubienie

       • KrisT said

        przecież powiedzieli iz jest krolem tylko w znaczeniu duchowym nie materialnym więc jak ma zrobic porządek?????
        abecadło czy TY czytasz z zrozumieniem?
        i ponadto jednak nie został krolem Polski co przyznaje sam episkopat więc czego chcesz od Jezusa?! skoro nic sie nie zmieniło?

        Polubienie

       • abecadło said

        Z wami dyskutowac to tak jak jajko z kurą, przemądrzałe a upiera sie, że było pierwsze, mówie poczekacie i zobaczycie, Intronizacja była i to tez zrozumiecie.

        Polubienie

       • miziaforum said

        STRASZNIE DUZO SIĘ DZIŚ NAGADALI WSZYSCY A W TYM TEMACIE W LINKU JAKOŚ NIKT SIE NIE PALIŁ I NIE WYMĄDRZAŁ A TO PROSTA SPRAWA

        https://miziaforum.wordpress.com/2016/11/02/jezus-z-nazaretu-rewizja-procesu-rehabilitacja-i-uniewinnienie-zamiast-intronizacji-sie-nalezy-juz-dawno/

        Polubienie

       • KrisT said

        ale intronizacja nie była na króla polski więc co zobaczymy?

        Polubienie

       • miziaforum said

        TAK TO JEST ……… TYLKO DZIWI MNIE TEN OPÓR ……🙂 a moze po rechabilitacji się wszystko zmieni ,,, a nie po intronizacji , a moze ktos od prawie 2000 lat czeka i przyglada sie kiedy w tej sprawie sprawie wyroku ludzkiego zapadnie ludzka kasacja ???????? KTO WIE … ALE TAK PODPOWIADA LOGIKA I PRZYZWOITOSĆ …

        Polubienie

       • abecadło said

        a więc waszym zdaniem chłopaki jaka to dzisiaj była uroczystość w Łagiewnikach ? może jarmark jakis albo festyn ? czytam wszędzie , że intronizacja, a jesli tak to przeczytajcie co sie okresla tym terminem.

        ja znalazłem to w internecie, zatem czytajcie :

        Pojęcie intronizacja (łac. inthronizatio – wyniesienie na tron) określa ceremonię wyniesienia kogoś do godności królewskiej. Ceremonia ta zasadniczo składa się z dwóch części: z aktu ustanowienia króla oraz z aktu oddania się pod jego władzę. W systemach władzy monarchicznej król panował nad poddanymi w zakresie określonym prawem królewskim lub prawem danego państwa. Uznanie przez poddanych władcy i jego praw następowało poprzez złożenie mu hołdu.

        kopara opadła panowie ?, czy napiszecie swój tekst z własna interpretacja Intronizacji ??? to jak bedzie w tym temacie, nie róbcie sobie i innym wody z mózgu, bo diabeł sie cieszy co tu piszecie i rechoce za waszymi plecami.

        Polubienie

       • miziaforum said

        TY MNIE TU DO SŁOWNIKÓW NIE ODSYŁAJ TY ODPOWIEDZ 5 STARYM BABCIĄ PO 70 I 3 FACETOM POD 80 tu w Polsce dla czego JEZUS NIE ZOSTAŁ KRÓLEM OBWOŁANY …………. O NICH MYŚL A NIE O MNIE ICH PRZEKONAJ A NIE MNIE …. I ZAPEWNIAM CIĘ ŻA RZESZĄ TYCH STARSZYCH LUDZI JAK I TYSIĄCOM DZIECI TEGO NIE WYTŁUMACZYSZ TYM STEKIEM SŁÓWEK ŚLISKICH I ODSYŁANIEM DO BIBLIOTEK

        prostaczkowie którzy są panu najmilsi !! TEGO TŁUMACZENIA OD =CIEBIE NIE PRZYJMĄ I POWIEDZĄ PROSTO TAK JAK POJMUJĄ ŚWIAT S.. KŁAMCO I OSZUŚCIE !!!

        WSPOMNISZ MOJE SŁOWA … ZA KILKANAŚCIE DNI NIECH SPRAWA DOJRZEJE A RACZEJ ZOSTANIE PRZEZ MALUCZKICH PRZETRAWIONA

        Polubienie

  • krab said

   Przecież Chrystus jest Królem Królów, więc nie może być jednym z królów który podlega sobie! Ktoś za bardzo chce Go uczłowieczyć, a przecież człowiekiem już był, a teraz jest w królestwie Bożym, czyli duchowym a nie materialnym. Jeszcze raz napiszę, że w intronizacji oddaje się we władanie i podporządkowuje sferę ducha, czyli przyrzeka życie zgodne z Dekalogiem i naukami Chrystusa.

   Polubienie

  • miziaforum said

   I TYLE ………… JA CZUŁBYM SIE OSZUKANYM !!!! GDYBYM POPIERAŁ TO ………. POWIEM W PROST TERAZ ZNAJDZIE SIĘ TYSIĄC IMBECYLI KTÓRZY ZACZNĄ TŁUMACZYĆ TO CO WIDAĆ I SŁYCHAĆ ŻE JEDNAK BYŁO BO TO BO SRO ……………. NIE NIE BYŁO !!!!!! WYSTRASZYLI SIĘ !!!!

   Polubienie

  • Pelagia said

   „”uznajemy Ciebie za Króla Polski”” – jak dla mnie wystarczy

   Polubienie

 12. Anna said

  „Uznając Jezusa jako Pana i Króla w naszym sercu, chcemy poddać pod Jego panowanie całe nasze życie…
  Przybyliśmy więc, by ugiąć kolano i wyznać z wiarą, że Jezus jest naszym Królem, Panem i Zbawicielem. Chcemy Go przyjąć za Króla i Pana.”
  http://www.se.pl/wiadomosci/polska/intronizacja-jezusa-chrystusa-na-krola-polski-uroczystosci-w-lagiewnikach-realcja-na-zywo_916874.html
  – To jest osobista intronizacja nie krajowa. Całego tekstu nie znalazłam, może coś tam przemycili 😉

  Polubienie

  • miziaforum said

   NO PROSZĘ JUŻ SIE ZACZYNA ŻEDOWSKIE TŁUMACZENIE ……….. ŻE BYŁO ALE SRALE JEBALE

   PATRZ NA TYTÓŁ NA D TWOIM WPISEM FILMU KTÓRY NAKRECILI KSIĘŻA !!!

   CO PISZE ? ?/ NO ? PISZE TAK

   Intronizacja Chrystusa na Króla Polski – Ks. Piotr Natanek, Kraków – Łagiewniki 19.11.2016

   MATERIAŁ TV TRWAM

   PISZE NA KRÓLA POLSKI … POLSKI !!!!!!

   proszę nie pierdolcie mi zaprzeczaniem faktów !! że coś jest jak go niema

   Polubienie

   • krab said

    Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

    Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.
    Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.
    Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!
    – W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
    – W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
    – W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
    – W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
    – W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
    – W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
    – W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
    – W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!
    Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
    – Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!
    – Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
    – Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
    – Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
    – Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
    Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.
    Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:
    – Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
    – Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
    – Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
    – Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
    – Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
    Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.
    Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.
    W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.
    Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.
    Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
    W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.
    Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

    * * *

    Polubienie

   • abecadło said

    Mizia czy Ty się gniewasz za cos na Pana Boga , bo taki gniewny Rumcajs jestes, jak pirat z karaibów.

    Polubienie

    • mentronik said

     Abecadlo mizia to dezinformator z pewnego rodzaju misja jakich wielu jest w sieci. Plecie aby plesc .

     Jezeli chodzi o Intronizacje to przeciez w kazdej parafii w calej Polsce jest dzis odczytywany akt po Mszy wieczorowej i kazdy moze wypowiedziec te slowa sercem . Bo kazdy indywidualnie musi uznac Jezusa za Krola Polski.

     Polubienie

 13. Anna said

  To nie była Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski ale Intronizacja Chrystusa -W- Polsce.
  Tak wyjaśnia ksiądz zainteresowany tym tematem:
  „Intronizacja to Akt Państwowy – Polityczny i Prawny a także Akt Narodowy,
  w którym muszą uczestniczyć wspólnie Władze Państwowe i Kościelne! A nawet
  zdecydowanie udział Władz Państwowych jest w tym Akcie ważniejszy od Władz
  Kościelnych!
  To Akt Restytucji Polskiego Państwa Katolickiego. Intronizacja musi zawierać
  jednoznacznie przesłanie, że chodzi o Jezusa Chrystusa jako Króla Polski a nie robić wrażenie, że to jakaś mutacja corocznej uroczystości Jezusa Chrystusa Króla
  Wszechświata! Nie chcemy „Intronizacji Chrystusa w Polsce”
  Chcemy Chrystusa Króla Polski a więc Monarchę i Zwierzchnika Państwa Polskiego!
  Natomiast Episkopat zaproponował:
  „W tym czasie połączymy intencje Ojca Świętego z ogólnopolskim aktem przyjęcia
  królowania Chrystusa i poddania się pod Jego Boską władzę. Uczynimy to
  w podkrakowskich Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.”

  Polubienie

 14. greg said

  mizia z bogiem jezusem chrystusem nie wygrasz haja 😉

  Polubienie

 15. greg said

  Handel dziećmi, pedofilskie orgie, okultyzm i wysoko postawieni politycy skupieni wokół byłej kandydatki demokratów na prezydenta Stanów Zjednoczonych – taki obraz wyłania się z maili szefa kampanii Hillary Clinton opublikowanych przez WikiLeaks.

  http://pikio.pl/wazne-media-milcza-o-pizzagate-potezna-pedofilska-afera-w-sztabie-clinton/

  Polubienie

 16. marek said

  http://pikio.pl/wazne-media-milcza-o-pizzagate-potezna-pedofilska-afera-w-sztabie-clinton/

  Polubienie

 17. szuwaxpl said

  Zdziwią się wszyscy wypowiadający się w tym temacie!
  Wytrzymajcie do końca.
  posłuchajcie z uwagą każdego słowa

  Znam i w czasie przeszłym mogę napisać znałem bohaterów zdrowych, bo chorzy byli jak dzieci lub w malignie bredzili
  i czynili zupełnie inaczej.
  Dziwią mnie pewne kwestie, które się dzieją, ale jesteśmy w czarnej d…ie, więc nic gorszego stać się już nie może.
  Odrobina światła nie powinna nikomu zaszkodzić.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: