Wobec podtrzymanego sprzeciwu Walonii unijny szczyt nie mógł dać politycznej zgody na podpisanie umowy o wolnym handlu między UE a Kanadą (CETA). Jednak negocjacje w tej sprawie wciąż mają się toczyć.