Miziaforum's Blog

Po Brexit nowy projekt struktury U.E zakłada likwidacje państwa Polskiego, info TVP info !

Posted by miziaforum w dniu Czerwiec 27, 2016


Witam ! nowy projekt funkcjonowanie U.E zakłada całkowitą likwidacje struktur państw narodowych oraz brak możliwości prawnych wyjścia z struktur tego super państwa

JEŚLI NIE TERAZ POLEXIT TO NIGDY A PRZYSTANIE NA NOWE ZASADY = LIKWIDACJA POLSKIEGO PAŃSTWA !!

oto szczegóły :

Ultimatum, na spotkaniu w Pradze, przedstawi państwom Grupy Wyszehradzkiej szef niemieckiego MSZ Frank-Walter Steinmeier – informuje portal TVP Info.

Jeśli zapisy dokumentu miałyby wejść w życie, to zamiast Unii Europejskiej powstałoby jedno europejskie państwo, zależne od dzisiejszych najsilniejszych unijnych graczy.

Kraje członkowskie faktycznie nie miałyby prawa do własnej armii, własnych służb specjalnych, odrębnego kodeksu karnego, odrębnego systemu podatkowego – w tym wysokości podatków, własnej waluty, czy banku centralnego zdolnego do realnej obrony interesów finansowych państwa narodowego.

Ponadto kraje członkowskie faktycznie straciłyby kontrolę nad własnymi granicami oraz procedurami wpuszczania i relokowania uchodźców na ich terenie.

Projekt zakłada również wprowadzenie jednolitego systemu wizowego oraz prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej względem innych państw oraz organizacji międzynarodowych. Z dokumentu może wynikać również, że ograniczeniu musiałaby ulec rola NATO na kontynencie europejskim.

W preambule tekstu Francja i Niemcy piszą:

„Nasze państwa dzielą wspólne przeznaczenie i wspólny zestaw wartości, które dają podstawę do jeszcze bliższej unii między naszymi obywatelami. Będziemy więc dążyć do politycznej unii w Europie i zaprosimy kolejnych Europejczyków do udziału w tym przedsięwzięciu”.

Dziewięć stron dokumentu nie pozostawia wątpliwości co do kształtu, jaki zamierzają przyjąć państwa, które przygotowały ten dokument.

W dokumencie czytamy między innymi:

„Zagrożenie bezpieczeństwa jednego państwa równa się zagrożeniu innych, uważamy więc, że nasze bezpieczeństwo jest jedno i jest niepodzielne. Uważamy, że Unia Europejska i europejski porządek bezpieczeństwa to część naszych fundamentalnych interesów i będziemy ich bronić w każdych okolicznościach. Francja i Niemcy dzielą wspólną wizję Europy jako unii bezpieczeństwa, bazującej na solidarności i wzajemnej pomocy pomiędzy państwami członkowskimi, wspierającymi wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony. Zapewnienie Europie bezpieczeństwa, jak również udział w budowaniu pokoju i stabilizacji globalnej, leżą w samym sercu projektu europejskiego”.

Niemcy i Francja proponują powołanie ciała o nazwie „European Security Compact”, zajmującego się „wszelkimi aspektami bezpieczeństwa i obrony na poziomie europejskim”, a przez to „zapewnieniem obywatelom UE bezpieczeństwa na wszystkich poziomach”.

Zagrożenie bezpieczeństwa jednego państwa równa się zagrożeniu innych

„Unia powinna mieć możliwość planowania i przeprowadzenia zarówno cywilnych jak i wojskowych operacji w sposób bardziej efektywny, ze wsparciem stałych cywilno–wojskowych łańcuchów dowodzenia. Unia powinna móc polegać na stale opłacanych siłach szybkiego reagowania i móc dostarczyć wspólne mechanizmy finansowania takich działań. W ramach współpracy europejskiej państwa członkowskie zamierzają ustanowić stałą strukturę kooperacji w dziedzinie obrony, wraz ze zdolnością do uruchomienia operacji obronnych w sposób elastyczny. W sytuacjach, w których jest to potrzebne, państwa UE powinny rozważyć powołanie morskich sił zbrojnych lub pozyskanie innych rodzaju zdolności z zasobów należących do UE”.

Jednym z pierwszych kroków, na drodze do stworzenia systemu wywiadowczego nowego państwa, w pomyśle Niemiec i Francji jest

„stworzenie wspólnego systemu analiz naszego strategicznego otoczenia i wspólnego rozumienia naszych interesów. Francja i Niemcy proponują, aby UE prowadziła regularne przeglądy własnego strategicznego otoczenia, które dyskutowane będą w Radzie Spraw Zagranicznych oraz w Radzie Europejskiej. Owe przeglądy wspierane mają być poprzez „niezależne struktury, zdolne do dokonania oceny sytuacji, bazując na unijnym wywiadzie, centrum operacyjnym i ekspertyzach pochodzących spoza instytucji europejskich”.

Tak zarysowane struktury mają prowadzić do uzyskiwania „strategicznych i wywiadowczych analiz, aprobowanych na poziomie europejskim”.

Francja i Niemcy postulują ponadto powołanie europejskiej platformy współpracy wywiadowczej,

„respektującej prerogatywy narodowe oraz używającej obecnych narzędzi; polepszenie wymiany danych, planowania scenariuszy zagrożeń dotyczących grup państw, a także stworzenie „Europejskich zdolności reagowania” a także „Europejskich korpusów obrony cywilnej”.

W dokumencie znajduje się również plan zwiększenia uprawnień biura Europejskiego Oskarżyciela Publicznego, do tej pory działającego wyłącznie w dziedzinie obrony interesów finansowych UE. Autorzy postulują zwiększenie jego uprawnień do walki z terroryzmem oraz przestępczością zorganizowaną. Zdaniem autorów „wymagałoby to harmonizacji kodeksów karnych pomiędzy państwami członkowskimi”.

Unia powinna móc polegać na stale opłacanych siłach szybkiego reagowania Schulz: wzrost gospodarczy najlepszą odpowiedzią na Brexit

Jeśli miałyby wejść w życie zapisy propozycji niemiecko–francuskiej, w UE państwa narodowe straciłyby prawo do prowadzenia własnej polityki migracyjnej:

„Nie powinno być jednostronnych narodowych odpowiedzi na wyzwania kryzysu migracyjnego (…) Niemcy i Francja są przekonane, że nadszedł najwyższy czas, aby wprowadzić prawdziwie zintegrowaną politykę azylową, uchodźczą i migracyjną”.

Dla realizacji tej polityki proponowane jest powołanie „pierwszej multinarodowejstraży granicznej i straży wybrzeża”, do której poprzez agencję FRONTEX państwa narodowe miałyby delegować kadry. Propozycję realizacji tego projektu złożyć mają Francja i Niemcy.

Dokument zakłada również usankcjonowanie przymusowych kwot migracyjnych dla państw członkowskich:

„Sytuacja, w której ciężar migracji jest nierównomiernie ponoszony przez ograniczoną liczbę państw jest nie do utrzymania. W pierwszej kolejności system dubliński musi zostać ulepszony za pomocą stałych mechanizmów przewidujących powiązanie i podział ciężaru migrantów pomiędzy państwami członkowskimi”.

Jak wynika ze wspólnego stanowiska Niemiec i Francji, w sprawie kolejnych fal migracyjnych prowadzone są już od pewnego czasu rozmowy z zewnętrznymi partnerami: „Niemcy i Francja podjęły już w imieniu UE rozmowy, dotyczące migracji na wysokim poziomie, z określoną liczbą państw afrykańskich i rozszerzy ten dialog na kolejne. Kluczowe przyczyny migracji, takie jak bieda, brak bezpieczeństwa i polityczna niestabilność powinny być przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej”.

Jednym z najbardziej obszernych fragmentów dokumentu są kwestie dotyczące rozszerzenia Unii Monetarnej, czyli implementacji wspólnej waluty – euro. Autorzy piszą między innymi: „Jakkolwiek musimy przyznać, że kryzys euro i jego skutki pokazały pewne braki, które każą obywatelom kwestionować zgodność wspólnej waluty z obietnicami składanymi przed jej wprowadzeniem, a nawet wątpić w sensowność utrzymywania samego projektu euro, to jednak mamy intencję dalszego procedowania na trzech frontach równocześnie: wzmacniania ekonomicznej spójności, zwiększanie społecznej sprawiedliwości i demokratycznej odpowiedzialności oraz zwiększanie odporności na wstrząsy, tak aby zapewnić nieodwracalność waluty euro. Mamy intencję dalszego procedowania na trzech frontach równocześnie (…) tak aby zapewnić nieodwracalność waluty euro

Autorzy przyznają również, że wymagania dotyczące członkostwa w unii walutowej oraz implikacje podatkowe związane z jej wprowadzeniem są „wyższe niż ktokolwiek mógł przewidzieć, kiedy euro było wprowadzane”, w związku z czym Francja i Niemcy „muszą respektować prawa innych do zdecydowania kiedy wprowadzić wspólną walutę”.

Rozwijanie Europejskiej Unii Monetarnej będzie wymagać – zdaniem autorów – intensyfikacji procesów politycznych a także podziału pomiędzy państwa kosztów obciążeń podatkowych:

„W świetle istniejących nierównowag, pogłębianie EUM nie będzie przypominało Wielkiego Wybuchu, a raczej będzie rezultatem pragmatycznej i stopniowej ewolucji, biorącej pod uwagę sprawy wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”.

Elementem nowej Europejskiej Unii Monetarnej ma być również kwestia zdolności podatkowych państw. Brak wspólnej polityki w tym zakresie stanowi zdaniem autorów „brakujący kamień milowy Europejskiej Unii Monetarnej”, a „w długiej perspektywie powinien zapewnić makroekonomiczną stabilizację na poziomie strefy euro, oraz ograniczyć jednostronne transfery”, co w praktyce rozumieć należy jak wezwanie do stworzenia jednolitego systemu podatkowego w całej przyszłej Unii Europejskiej, oraz ograniczenie istnienia konkurencji podatkowej pomiędzy państwami.

ansa/TVP Info

P.S JAK BY NIE PATRZEĆ TO CO POWYŻEJ TO JEST PLAN ZAGŁADY DLA POLSKI I POLAKÓW

ZATEM CO ROBIĆ … JAKO JEDYNY KRAJ U.E MAMY !! MAMY DOBRY POWÓD DO ROZWODU Z UNIĄ .. I MAMY ALTERNATYWĘ KTÓRA USTAWI W KRÓTKIM CZASIE PO POLEXIT POLSKĘ W BARDZO KORZYSTNEJ SYTUACJI Z PROGNOZĄ NA ROZWÓJ BOGACENIE SIĘ I CAŁKOWITĄ NIEZALEŻNOŚĆ

OTO SZCZEGÓŁY TEJ NIEBYWAŁEJ OKAZJI

https://miziaforum.wordpress.com/2016/06/26/polaku-masz-wybor-chiny-rozwoj-i-pokoj-usa-podleglosc-i-wojna/

SYTUACJA JEST KLAROWNA WARUNKI STAWIANE PRZEZ NIEMCÓW CO DO DALSZEGO ISTNIENIA UNII SĄ NIE DO PRZYJĘCIA ZATEM POWÓD LOGICZNY DO WYJŚCIA Z HONOREM I BEZ PRETENSJI JEST …. POZOSTAJE NATYCHMIASTOWY POLEXIT I NAWIĄZANIE ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY Z CHINAMI W KAŻDEJ DZIEDZINIE .. A TEN PARTNER TO GWARANTUJE

 

CIEKAW JESTEM CZY PIS MA NA TYLE ROZSĄDKU ABY NIE TOPIĆ POLSKI NA ZAWSZE !!

 

JEŚLI ZGODZI SIĘ NA WARUNKI NIEMIECKIE POLSKA JEST SKOŃCZONA NA ZAWSZE !!

Komentarzy 39 to “Po Brexit nowy projekt struktury U.E zakłada likwidacje państwa Polskiego, info TVP info !”

 1. miziaforum said

  DZISIAJ WAŻĄ SIĘ LOST POLSKI I POLAKÓW ….. innych krajów też ale nas interesuje Polska

  p.s

  CZY PIS ZDECYDUJE SIĘ NA SAMOBÓJSTWO NARODU ??????

  żarty się skończyły

  ALE JAK WSPOMNIAŁEM MY JAKO POLSKA MAMY WYJŚCIE I RATUNEK .. CHINY !

  Polubienie

 2. KrisT said

  to nie bedzie strzał w stopę czy kolano to będzie strzał w skroń…. to jest debilny pomysł ktory może się skończyć tylko jednym….

  Polubienie

  • miziaforum said

   OCZYWISCIE ŻE TO CO PODAŁA TVP JEST NIE DO PRZYJĘCIA = POLSKA BEZ ARMII , POLICJI , SŁUŻB MUNDUROWYCH POZA STRAŻĄ POŻARNĄ !!

   LIKWIDACJA WALUTY ZŁ, LIKWIDACJA SĄDOWNICTWA,

   ALE JAK ZAZNACZYŁEM TYLKO POLSKA CUDEM DOSTAŁA NIEDAWNO PROPOZYCJE PEŁNEJ WSPÓŁPRACY Z CHINAMI NA WARUNKACH PARTNERSKICH !!

   Z ZACHOWANIEM POSZANOWANIA STRUKTUR PAŃSTWA NARODOWEGO

   JEŚLI POLSKA NIE SKORZYSTA Z TEGO WYJŚCIA TO ……… NIE WIEM CO NAPISAĆ TAK CZY TAK WTEDY PIS PRZEJDZIE DO HISTORII JAKO GRABARZ NARODU …

   LOGIKA I ZDROWY ROZSĄDEK PODPOWIADA CHINY !!! ALE DO TEGO TRZEBA MOCNYCH O JASNYCH UMYSŁACH NEGOCJATORÓW POLITYKÓW NIE MOZEMY NA KOLANACH PODPISYWAĆ UMÓW I PAKTÓW Z CHINAMI !!

   MAŁO TEGO MAMY ATUT CHINY WIEDZĄ ŻE POLSKA MOŻE STANĄĆ NA CZELE BLOKU PAŃSTW

   SŁOWIAŃSKICH Z WYJĄTKIEM ROSJI !!

   I TAK POWINNO SIĘ NEGOCJOWAĆ Z CHINAMI ABY WIEDZIELI ŻE POLSKA TO KLUCZ DO WSPÓŁPRACY Z SŁOWACJĄ , WEGRAMI , BUŁGARIĄ, RUMUNIĄ , PAŃSTWAMI BAŁKAŃSKIMI A W PRZYSZŁOŚCI I UKRAINĄ KTÓRA NIE BEDZIE MIAŁA W TAKIM WYPADKU INNEGO WYJŚCIA JAK ZEJŚĆ Z DROGI BANDERYZMU I WEJŚĆ W BLOK SŁOWIAŃSKI MIĘDZYMORZA KTÓRY MA SILNEGO SOJUSZNIKA I PARTNERA JAKIM STAŁY BY SIĘ CHINY !!!

   WSZYSTKO W RĘKACH PIS ………

   PODEJRZEWAM ŻE GDY PIS ZDECYDUJE SIĘ NA ZOSTANIE W UNII ……. W POLSCE DOJDZIE DO WOJNY DOMOWEJ

   POLICJA I ARMIA STANIE SIĘ ZBĘDNA ZATEM ??? MOGĄ SIĘ WKURWIĆ … A ONI MAJA NARZĘDZIA NACISKU .. I MIELI BY WSPARCIE PONAD POŁOWY POLAKÓW !!

   Polubienie

   • miziaforum said

    WARTO ZAZNACZYĆ GDY PIS ZDECYDUJE O WEJŚCIU W NOWĄ UNIĘ CO NAJMNIEJ CO NAJMNIEJ 60 %

    URZĘDNIKÓW , SŁUŻ B MUNDUROWYCH …. STRACI PRACĘ !!!! CAŁKOWICIE !!!

    Polubienie

    • Marysia...zwyczajnie Marysia. said

     Podali w glownym wydaniu wiadomosci w zabskiej telewizji, co nastepuje: Szef rzadzacej partii w Polsce zaproponowal ponowne referendum w sprawie zatrzymania Anglii w unii..ha ha.Partia rzadzaca?.PIS.Szef partii rzadzacej?.Wiadomo..Alez narodowiec i eurosceptyk..he he.

     Polubienie

 3. heniu said

  Jeśli miałyby wejść w życie zapisy propozycji niemiecko–francuskiej, w UE państwa narodowe straciłyby prawo do prowadzenia własnej polityki migracyjnej:

  jesli by do tego doszlo to bedziemy zislamizowani na sile w brew naszej woli to nie zart ale podobno tak sie musi stac chodzi o nadejscie antychrysta ktory ma rzadzic swiatem

  http://tnij.org/v2qu30b

  http://tnij.org/pfzz3sf

  Polubienie

 4. miziaforum said

  Reakcja polskiego MSZ

  Odnosząc się do dokumentu szef MSZ Witold Waszczykowski powiedział rano w TVP Info, że już przed wieloma miesiącami były sygnały „od polityków starszej generacji europejskiej, którzy mówili, że kiedy otwierała się UE, kiedy przyjmowano m.in. Polskę, należało postawić ultimatum: wchodzicie, ale wchodzicie do takiej konkretnej Unii, jaką myśmy sobie kilkadziesiąt lat temu wymyślili. I widać, że to myślenie wraca”.
  „To niedobre rozwiązanie oczywiście, dlatego że od tego czasu kiedy wymyślono Unię, taki polityczny organizm, wiele się zmieniło. Nastroje społeczeństw europejskich są inne, Europa i nasi wyborcy nie chcą oddać Unii w ręce technokratów. W związku z tym będę chciał o tym rozmawiać, czy to rzeczywiście jest recepta właściwa dzisiaj w kontekście Brexitu” – dodał szef dyplomacji.
  Pytany, czy Polska zdecydowałaby się wejść w takie porozumienie, jakie proponują Francja i Niemcy, Waszczykowski odparł:
  „Polska już dawno stwierdziła, że waluta euro jest możliwa do przyjęcia tylko w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, kiedy to będzie dla nas opłacalne ze względów ekonomicznych, gospodarczych, a to jeszcze wiele przed nami. Po drugie, kiedy mielibyśmy wiedzę, na jakich zasadach powstają centralne instytucje sterujące UE. Jakie jest kryterium wyłaniania takich instytucji, jaka jest legitymacja demokratyczna takich instytucji. Dzisiaj nie widzimy takiego kryterium demokratycznego wyłaniania centralnych instytucji, które by zarządzały UE”.
  Waszczykowski zapowiedział, że podczas poniedziałkowego spotkania państw Grupy Wyszehradzkiej będzie chciał uzyskać informacje, „jak wygląda ocena sytuacji międzynarodowej naszych najbliższych sąsiadów i partnerów” i „czy po stronie zachodniej części Europy doszło do jakiejś refleksji na temat tego co się stało – dlaczego piąta gospodarka świata, potężne państwo, mocarstwo nuklearne, po czterdziestu kilku latach zdecydowało się opuścić UE”.

  Polubienie

 5. mgrabas said

  Reblogged this on 7777777blog and commented:
  Polska jest pod okupacją żydowską, tak jak Palestyna, tylko w sposób „pokojowy” – okradana ze wszystkiego co ma i mająca coraz bardziej antypolskie i antyludzkie „prawo”, a Polacy nie chcą tego dostrzec i łudzą się, że może kolejne władze coś dobrego dla na zrobią za nas, bo tak ładnie wyglądają i mówią w TV…

  Polubienie

 6. batory said

  Współpraca wywiadowcza, współpraca, prawna , stworzenie armii , super jednego państwa bez narodów. A przed tym wszystkim podpisanie TIPP. A w tedy bójcie sie zwykli obywatele , każda zamieszka będzie tłumiona z Brukseli i wysłaniem im podlegającym wojskom przeciw buntującym się NWO tylko krok od chipów.

  Polubienie

 7. julius said

  ŻYDOWSKI HYMN TRIUMFU.

  „Pomawiacie nas o wzniecenie rewolucji w Moskwie. Przypuśćmy, że to prawda. I cóż z tego? W porównaniu z tym, czego dokonał Żyd Paweł z Tarsu w Rzymie, rosyjska rewolucja wygląda na awanturę uliczną.”

  „Robicie wiele hałasu z powodu nieprzyzwoitych wpływów Żydów na wasze Teatry i kina. Pięknie. Zgódźmy się na to, że wasze skargi są uzasadnione. Ale cóż to znaczy w porównaniu z naszym przemożnym wpływem na wasze kościoły, wasze szkoły, wasze ustawodawstwo i wasze rządy, a nawet na najskrytsze poruszania waszych myśli?…”

  „Co za sens trawić słowa na rozprawy o rzekomej kontroli waszej opinii publicznej ze strony żydowskich finansistów, dziennikarzy i magnatów filmowych, jeżeli z równą słusznością możecie oskarżyć nas o kierowanie całej waszej cywilizacji za pomocą żydowskiej ewangelii?”

  „Powiedźcie okiem po przeszłości waszej, aby zobaczyć, co się właściwie stało. Przed dziewiętnastu wiekami byliście niezepsutą, beztroską, pogańską rasą. Czciliście wielu bogów i bogiń, duchów powietrza i wartkich strumieni i dalekich borów. Bez zarumienienia, owszem z pycha spoglądaliście na wspaniałość swoich obnażonych ciał. Rzeźbiliście wizerunki swoich bogów i swojej uwodzicielskiej ludzkiej postaci. Podobało wam się pole bitwy i pole wyścigów. Wojna i niewolnictwo były silnie utrwalonymi urządzeniami w waszych organizacjach państwowych. Uwijaliście się na świeżym powietrzu, po stokach gór i dnach dolin, przemyśliwaliście o dziwach i tajemnicach życia i kładliście kamień węgielny pod filozofię i nauki przyrodnicze. Waszą własnością była szlachetna, zmysłowa kultura, niesfałszowana subtelnościami społecznej świadomości i sentymentalnych dociekań na temat równości ludzi. Kto wie, jak wielkie i wzniosłe przeznaczenie stałoby się było udziałem waszym, gdybyśmy byli pozostawili was sobie samym.”

  „Ale my nie pozostawiliśmy was samych. Wzięliśmy was w swoje ręce i obaliliśmy piękny i wzniosły gmach, któryście zbudowali. Zmieniliśmy cały szereg waszych dziejów. Nałożyliśmy wam swoje jarzmo tak dobrze, że żadna z waszych potęg nie ujarzmiła nigdy Afryki lub Azji w podobnym stopniu.”

  „Zrobiliśmy z was powolnych nieświadomych nosicieli naszego posłannictwa po całym świecie, wśród dzikich ludów ziemi i niezliczonych jeszcze, nienarodzonych pokoleń. Bez pełnego zrozumienia tego, cośmy z was uczynili, staliście się głównymi pośrednikami tradycji naszej rasy, nieśliście naszą ewangelię w nieodkryte dotąd części świata.”

  „Nasze obyczaje plemienne stały się trzonem waszego prawa obyczajowego. Nasze prawa plemienne dostarczyły materiału pod fundamenty wszystkich waszych wzniosłych konstytucji i systemów prawnych. Nasze legendy i podania ludowe stały się świętymi opowieściami, o których tajemniczym głosem szepczecie waszym, uważnie słuchającym dziatkom. Wasze śpiewniki i modlitewniki są przepełnione tworami naszych poetów. Nasze narodowe dzieje stały się niezbędną częścią nauki, której udzielają wam wasi pasterze, księża i nauczyciele. Nasi królowie, nasi prorocy i nasi wojownicy są waszymi postaciami bohaterskimi. Nasz dawniejszy kraik stał się waszą ziemią świętą. Nasza narodowa literatura jest waszym pismem świętym. Przedmiot myśli i propagandy naszego narodu został nierozerwalnie sprzęgnięty z waszym, mową i tradycją tak, że żaden z was nie może uchodzić za wykształconego , jeżeli nie jest obeznany z naszym narodowym dziedzictwem.”

  „Żydowscy rzemieślnicy i rybacy są waszymi nauczycielami i świętymi, których wyobrażenia zostały uwiecznione w niezliczonych wizerunkach i ku pamięci których wzniesiono niezliczone katedry. Żydowska dziewczyna jest waszym ideałem macierzyństwa i dziewictwa. Żydowski prorok-buntownik jest centralnym punktem waszego kultu. Obaliliśmy wasze bożyszcza, zepchnęliśmy w kąt wasze rasowe dziedzictwo, a na to miejsce podrzuciliśmy naszego boga i naszą tradycję. Żadna zdobycz w dziejach nie da się choćby z grubsza porównać z tym całym dziełem, którego dokonaliśmy, poddając was pod swoje panowanie.”

  Polubienie

  • mgrabas said

   to nie jest prawda
   żydostwo chce aby chrześcijaństwo było postrzegane jako narzędzie do zaprowadzenia na świecie żydowskiej władzy
   tak nie jest
   chrześcijaństwo, to wszystko co sobą reprezentuje Jezus Chrystus, nie ma nic wspólnego z żydostwem ani z żydowskością
   żydzi chcieli władzy i dlatego odrzucili Jezusa i Jego dar, jakim jest prawdziwa wolność ludzkiego ducha
   żydzi chcą aby postrzegano chrześcijaństwo jako ich dzieło i ich narzędzie, ponieważ chrześcijaństwo i wolność stoją na drodze syjonistycznym ambicjom żydostwa i dlatego usiłują je na wszelkie sposoby żażydzić
   oni wiedzą że już przegrali i ich bóg Lucyfer – kłamca i zabójca
   oni nawet usiłują nam wmawiać, że Jezus był żydem, a On był i jest Bogiem, chociaż przyjął postać ludzką od potomkini moabickiej, nie żydowskiej, prababki Ruth
   chrześcijaństwo nie jest religią, jak nam się usiłuje wmawiać i sprowadzać je do magicznych rytuałów i podległości władz kościelnych, chrześcijaństwo jest stylem życia opartym na wartościach jakimi są miłość, miłosierdzie i umiłowanie życia, a nie żydowska kabała, krętactwa i poczucie bycia nadludźmi mającymi prawo do wszystkiego, łącznie z naszym życiem!

   Polubienie

   • mgrabas said

    p.s. katolicyzm nie jest chrześcijaństwem, nie jest chrześcijaństwem żadna religia

    chrześcijaństwo to osobista relacja z Bogiem, innymi ludźmi i sobą samym

    miłowanie każdego człowieka jest warunkiem bycia chrześcijaninem, przebaczanie jest jednym z podstawowych obowiązków chrześcijańskiego życia

    Polubienie

    • Marysia...zwyczajnie Marysia. said

     Gdzie ten Bog jest.Chetnie te relacje bym nawiazala, ale nie wiem, gdzie jej szukac.Kazdy mowiacy o Bogu , szuka go w roznych miejscach.Taki mam bajzel we lbie od tych bogow i szukania relacji, ze chyba dam se spokoj..Szkoda czasu.

     Polubienie

     • mgrabas said

      jak to gdzie? popatrz w oczy dziecku, popatrz w oczy staruszce pochylającej się nad drugim człowiekiem, popatrz w swoje serce – tam właśnie mieszka 🙂
      na pewno nie w kościołach, ani nie w przedmiotach „kultu”, ani nie w święconej wodzie 😉

      Polubienie

      • mgrabas said

       22 „Mężowie ateńscy – przemówił Paweł stanąwszy w środku Areopagu widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. 23 Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: „Nieznanemu Bogu”. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. 24 Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką 25 i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko. 26 On z jednego [człowieka] wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania, 27 aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. 28 Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: „Jesteśmy bowiem z Jego rodu”. 29 Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. 30 Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, 31 dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych”. (Dz 17)

       19 Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? 20 Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. 12 Chwalcie więc Boga w waszym ciele! (1 Kor 6)

       Polubienie

      • Marysia...zwyczajnie Marysia. said

       Mgrabas.Ladnie ujales.Wlasnie tak robie.Wiesz , co widze?.Drugiego czlowieka.Jest on albo dobry, albo zly.Nie widze Boga tego, o ktorym nawet i Ty piszesz.Mocarnego tworcy, ktory stworzyl , niczego nie zada i przyjdzie sadzic.Taka jest koncepcja tego Boga, o ktorym Ty akurat piszesz.Inni mowiac o tym samym Bogu co Ty, maja inna koncepcje.A mnie zadna z nich nie kusi, nie przekonuje i nie odpowiada z roznych powodow.Glownie tego, ze najwieksze szumowiny tego swiata niem sie posluguja, legitymizujac swoje zbrodnie wobec ludzkosci, a wiec bozego dziela.Gdzie tu jest logika i sens w niszczeniu tego, co rzekomo Bog stworzyl.Ci sami, ktorzy takiego Boga glosza, czcza i kaza innym czcic temu Bogu sie sprzeniewierzaja.Nikt nie zaprzeczy, gdyz czyny same swiadcza o tym.Nie ma niewinnych w tym wzgledzie.Wszyscy robia na przekor temu Bogu, ktorego czcza.

       Polubienie

     • Anna said

      Marysiu, Bóg jest w sercach ludzi. „Mgrabas” blabla powtarzając po innych. Ja powiem ci po swojemu – porozmawiaj serdecznie, z miłością z kilkoma ludźmi i zauważ, że mówią i czują tak samo, różni ludzi a mają w sobie ten sam pierwiastek, to jest cząstka Boga. Ja takie coś napotkałam i nie rozumiałam; rozmawiam z różnymi osobami, różnych narodowości, ras jakbym rozmawiała z tym samym.
      Trudno to wyjaśnić ale COŚ w tym jest. W myślach mówię takim osobom – kocham Boga w tobie.

      Polubienie

      • Marysia...zwyczajnie Marysia. said

       Mozna i tak Anno powiedziec, ze Bog jest w sercach ludzi.A mozna tez inaczej.Spojrz na moja odpowiedz do Mgrabas.Nie szukam Anno Boga w drugim czlowieku.Szukam w nim po prostu czlowieka, dobrego czlowieka , ktorego zdefiniowano jako Boga, ktory ponoc dal nam przykazy i nakazy jak byc czlowiekiem stworzonym na jego boski wzor.Nie przypadek to jest w opowiesciach o Bogu, ze jego syn czlowieczy rzekomo dal nam przykazania i okreslil je czlowieczymi.No i zastanawiam sie nie od dzis, siedzac w dziejach ludzosci, kim byl tenze tajemniczy Bog -kreator , ktory ponoc uczlowieczyl istoty zwane ludzmi.Koncepcji na temat duzo, a nawet te same rozniace sie jedynie szczegolami.Jeszcze draze i szukam.Czy znajde?.Nie wiem.

       Polubienie

       • krab said

        Kim byl tenze tajemniczy Bog -kreator……. ” siłą co z ziemi wydobywa zioła, stroi je wonią , mieni barw tysiącem i sieje radość i miłość dokoła” – a tego nie znajduje się „szkiełkiem i okiem” 🙂

        Polubienie

       • Marysia...zwyczajnie Marysia. said

        Alez znajduje sie Anno.Dzieki ” szkielku i oku” ludziska przestali wierzyc, ze burze wywoluje grozny Zeus.Ze sloneczko zaswieca bozek hasajacy na rydwanie po niebiesiech.Przestali wierzyc, ze mozna kogos uleczyc, wsadzajac go do pieca chlebowego na trzy zdrowaski.Niektorzy przestali bac sie piekla i boga Hadesa , co pod ziemia mieszka.Ale nie wszyscy, bo sa tacy, co nie lubia przede wszystkim „szkielka”, a „okiem”Co lasja widza, co szarlatan im sprzeda jako bajke, wiodaca niby do zbawienia a czasami do piekla.Czekaja nieszczesnicy na sad ostateczny, podczas gdy ich nauczyciele duchowi maja ducha gdzies , uzywajac cialem i mak piekielnych przy tym sie , nie bojac..Ha ha Anno.Co laska, co laska..dla uciech cielesnych..

        Polubienie

       • Marysia...zwyczajnie Marysia. said

        Aj..Krabie..potknela sie Marysia he he.

        Polubienie

       • Marysia...zwyczajnie Marysia. said

        Oj, oj….a okiem widza, co szarlatan im sprzeda jako bajke…

        Polubienie

 8. yfka said

  „Zagrożenie bezpieczeństwa jednego państwa równa się zagrożeniu innych, uważamy więc, że nasze bezpieczeństwo jest jedno i jest niepodzielne. Uważamy, że Unia Europejska i europejski porządek bezpieczeństwa to część naszych fundamentalnych interesów i będziemy ich bronić w każdych okolicznościach. Francja i Niemcy dzielą wspólną wizję Europy jako unii bezpieczeństwa, bazującej na solidarności i wzajemnej pomocy pomiędzy państwami członkowskimi, wspierającymi wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony. Zapewnienie Europie bezpieczeństwa, jak również udział w budowaniu pokoju i stabilizacji globalnej, leżą w samym sercu projektu europejskiego”.

  „GDY JA BĘDĘ SZEFEM RZĄDU, ZADEKLARUJĘ ZE WSZYSTKICH MILE WITAMY I ZAPRASZAMY, KRAJE TRZECIEGO ŚWIATA CZY TRZYDZIESTEGO, BĘDĘ DEKLAROWAĆ ŻE JAK ICH NIE PRZYJMIECIE TO KARA GRZYWNY ZA JEDNĄ OSOBĘ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 WALUTY Z TEGO MIEJSCA KTÓREGO BĘDĘ DEKLAROWAĆ”

  . „Zapewnienie Europie bezpieczeństwa, jak również udział w budowaniu pokoju i stabilizacji globalnej, leżą w samym sercu projektu europejskiego”
  bazującej na solidarności i wzajemnej pomocy pomiędzy państwami członkowskimi, „wspierającymi wspólną politykę!!!!-A TU KTOŚ KONSULTOWAŁ SIĘ WSPÓLNIE O EMIGRACJI?! „MIGRACJI”?! ” „CZY, HULAJ DUSZA, PIWA DO WYPICIA ROZDAMY PÓŹNIEJ”?

  Polubienie

 9. KnUR1 said

  Nie liczyłbym na PIS i tych chłystków na NIC. Zwykłe kurwy to są. Nawet te komórkowe telewizje to są do oszczania. Każdy orze jak może, poza TVSHOK 😛 K końcu coś do gara trzeba wsadzić a jebać za 300 jurków to już gorzej, a na obczyźnie też chujnia.

  Także KURWY polskojęzyczne, List otwarty do was śmiecie – zwyczajni mordercy za parę grosza.

  ————————
  J’accuse…!

  Tytuł tego wpisu zapożyczyłem rzecz jasna ze słynnego listu otwartego Emila Zoli do prezydenta Republiki Francuskiej, opublikowanego w 1898 roku. Nie jestem wybitnym pisarzem, ale temat mojego listu otwartego jest w pewnym sensie podobny, ponieważ dotyczy systemu, w którym przyszło nam żyć.
  Postanowiłem go napisać pod wpływem tego, co miałem okazję widzieć na posiedzeniach podkomisji zdrowia w naszym sejmie, dotyczących projektu implementacji dyrektywy tytoniowej. Jestem silnie zbulwersowany wypowiedziami niektórych posłów oraz przedstawicieli rządu, które padły podczas tych dwóch spotkań. Jestem także zbulwersowany całym procesem ustawodawczym – zarówno w czasie rządów PO/PSL, jak też w czasie obecnego rządu PiS.
  Wiem, że profesor Marian Zembala (poseł PO) jest wybitnym kardiochirurgiem. Na posiedzeniach podkomisji kilkakrotnie wygłasza patetyczne stwierdzenie: „przecież wszystkim nam zależy na zdrowiu!”. Niestety, nie przeszkadza mu to wcale w propagowaniu takich zdań, jak: „wszystkie papierosy są tak samo szkodliwe, także te elektroniczne”. Pan profesor zna biegle język angielski. Nie wierzę, że nie słyszał nigdy o raporcie Public Health England czy też Royal College of Physicians. Oba te raporty są dostępne publicznie i jednoznacznie stwierdzają, że szkodliwość elektronicznych inhalatorów nikotyny – EIN (jak powinno się nazywać e-papierosy) jest nieporównanie mniejsza niż papierosów konwencjonalnych. Wynika to jednoznacznie z setek dostępnych choćby w PubMed badań naukowych. I nie są to w większości badania prowadzone czy zlecane przez firmy z branży. Co więcej – pan poseł posuwa się znacznie dalej w swoich insynuacjach sugerując wprost, że producenci informują, że są one nieszkodliwe. To już jest zwykłe kłamstwo, niegodne posła i profesora, człowieka inteligentnego. Bo nie wątpię w inteligencję pana Zembali. Ale właśnie dlatego – j’accuse! Oskarżam!
  Co więcej, na ostatnim posiedzeniu podkomisji, pan poseł Zembala zabrał nagle głos mówiąc o tym, że EIN powinny zostać dodatkowo opodatkowane. Wtórował mu wiceminister zdrowia, pan Pinkas, a całość wyglądała na typową „ustawkę”. Jest bowiem zadziwiające, że nagle na posiedzeniu komisji ZDROWIA poruszane są tematy, będące w gestii komisji FINANSÓW.
  O co tak naprawdę chodzi? Moim zdaniem o rzecz bardzo prostą – aby produkt nieporównanie mniej szkodliwy został obciążony przez państwo dodatkowym podatkiem, takim jak zwykłe, bardzo szkodliwe papierosy. Czy tak powinien mówić ktoś, kto twierdzi, że zależy mu na zdrowiu? Panie doktorze – to jest już skrajna hipokryzja! To nie jest chęć pomocy palaczom, ale koncernom tytoniowym. I jest Pan zbyt inteligentnym człowiekiem, aby tego nie wiedzieć. I trzeba sobie powiedzieć wprost – każda próba zrównania EIN z paleniem tytoniu jest de facto zbrodnią dokonywaną z premedytacją. A jeśli takiej zbrodni dokonuje lekarz, jest to tym bardziej przerażające. Czy zapomnieliście panowie o fundamentalnej zasadzie primum non nocere?

  J’accuse vous, posłowie przygotowujący implementację dyrektywy. Oskarżam was! O to, że do projektu dodaliście niewymagany przez Brukselę zakaz sprzedaży zdalnej oraz transgranicznej. Wszyscy doskonale zdajecie sobie sprawę, że zwykłe papierosy można kupić praktycznie wszędzie, nawet w malutkim wiejskim sklepiku. Nie trzeba specjalnie szukać. A wy jednym ruchem pozbawiacie ludzi z małych miejscowości dostępu do LEGALNEGO produktu, jakim są elektroniczne inhalatory nikotyny. Kto na tym zyskuje? Nietrudno się domyślić, że tylko koncerny tytoniowe.

  J’accuse vous – oskarżam was, przedstawiciele rządu, którzy idziecie z posłami ręka w rękę. Nie przyjmujecie informacji, które są przesyłane z co najmniej kilku źródeł. Udajecie, że nie ma dziesiątek prac naukowych, które wam wysyłaliśmy przez cały czas. Twardo optujecie za tym, aby EIN były uznane za wyroby tytoniowe. Nie jest dla was ważne, że palenie jest śmiertelnie niebezpieczne, a wszystko, co daje szansę walki z paleniem tytoniu, jest nadzieją. Bo wy tak naprawdę dbacie tylko o dobre samopoczucie koncernów tytoniowych. Jesteście (w najlepszym przypadku) zwykłymi hipokrytami – i najwyższy czas, aby ktoś wam to powiedział wprost.

  Nie chce mi się wierzyć, że nie zdajecie sobie sprawy z tego, że ta walka toczy się o życie kilku milionów palaczy tytoniu. Waszymi nieprzemyślanymi decyzjami skazujecie ich na śmierć. Powolną i bolesną. Robicie to zrównując palenie tytoniu z używaniem tzw. e-papierosów i przy pomocy absolutnie nieuzasadnionego zakazu sprzedaży zdalnej ograniczając dostęp do nich większości ludzi. Nie wierzę, że nie zdajecie sobie sprawy z tego, że powstanie szara strefa oraz czarny rynek.
  Pierwszy raz w historii ludzie będą na czarnym rynku poszukiwać nie tego, co jest zabójcze, ale tego, co mniej szkodzi.

  Ustawa czeka w parlamencie. Wykreślenie z niej niedorzecznych fragmentów jest tylko kwestią zgody politycznej – ponad podziałami. I to właśnie zostawiam waszej refleksji. Pamiętajcie o tym, gdy będziecie w lipcu obradować nad drukiem nr 432. Decydujecie o życiu (albo śmierci, tak – śmierci!) milionów ludzi – nie zapominajcie o tym. A my będziemy do końca pamiętać, kto i jak głosował. To wszystko pozostanie w archiwach.

  ————
  src: https://starychemik.wordpress.com/2016/06/27/jaccuse-oskarzam-list-otwarty/

  Polubienie

 10. […] Po Brexit nowy projekt struktury U.E zakłada likwidacje państwa Polskiego, info TVP info ! […]

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: