Miziaforum's Blog

Przyszła pora, aby upublicznić kilka spraw-Artur Wosztyl, pilot rządowego JAKA-40, który wylądował w Smoleńsku.

Posted by miziaforum w dniu Kwiecień 10, 2016


 

źródło f.b
konto w/w pilota

Publikuje CAŁY wpis pilota:


Dla tych, którzy nie znali, nie interesowali się, krótki opis tego jak to wyglądało z drugiej strony. Życzę udanej lektury.
Wielokrotnie z mediów docierają informacje, które nie licują z przeciętną inteligencją zwykłego Polaka o faktach, czy też tezach dotyczących najfatalniejszej w skutkach tragedii, która dotknęła nas Wszystkich w dniu 10.04.2010r., a tym samym zgorszony jestem postawą czołowych polityków, którzy z jednej strony stoją na straży informacji zawartych w rządowym dokumencie, który tworzony był przez ludzi z tytułami naukowymi, a po którego opublikowaniu ujawniono nieprawidłowości, które można nazwać „kłamstwem” (ekspertyza IES, a słowa przypisane Ś.P. gen. A. Błasikowi, które w rzeczywistości były słowami II pilota Ś. P. ppłk. R. Grzywny), czy CLKP, a z drugiej strony dyskryminują naukowców, którzy zadają wyjątkowo niewygodne pytania dotyczące wątpliwości co do znacznej liczby hipotez zawartych w oficjalnym raporcie.
Mój ogromny dystans do „faktycznych ustaleń” Komisji Millera bierze się stąd, iż byłem pilotem, dowódcą załogi lądującego o godz. 07:15 czasu Warszawskiego samolotu w Smoleńsku przed wspomnianą tragedią z 10.04.2010r. Osobiście dostrzegam wiele niezgodności z tym co zostało zapisane w oficjalnej wersji, co miało potwierdzać winę pilotów rządowego Tu-154M, a jednocześnie zauważam bezpardonową walkę klasy politycznej ściśle związanej ze stroną rządową w celu obrony zawartych tam tez z jednoczesną próbą ośmieszenia pracy ludzi, którzy zajęli stanowisko mówiące o tym, że jest wiele nieścisłości tam umieszczonych, a zadawane pytania z ich strony pozostają bez odpowiedzi. Na swoim przykładzie pragnę pokazać niezrozumiałe działanie Komisji Millera.
Moje lądowanie odbyło się w dniu 10.04.2010 r na lotnisku w Smoleńsku, przy szybko pogarszającej się widzialności, która z 4000 m w ciągu kilku minut spadła do 1500m podanej przez kontrolera i przy której odbyło się lądowanie. Jednocześnie ten kontroler, ani jeden raz, nie wspomniał podczas całej korespondencji o obecności chmur, a tym samym podstawie i wielkości zachmurzenia. Lądowanie wykonałem według podejścia wg Uproszczonego Systemu Lądowania (USL) na dwie radiolatarnie. Możliwe było również podejście na dwie radiolatarnie połączone z radiolokacyjnym systemem lądowania (RSL) przy widzialności 1000m, ponieważ moje minimum, jak i lotniska wynosiło 100m podstawy chmur z widzialnością 1000m. Decyzję o zniżaniu się poniżej wysokości decyzji i lądowaniu podjąłem po uzyskaniu kontaktu wzrokowego ze światłami podejścia i ziemią zanim samolot osiągnął wysokość minimalnego zniżania dla tego lotniska równą 100m nad poziomem lotniska przed osiągnięciem pozycji na ścieżce nad BRL (Bliższa Radiolatarnia, która oddalona była od progu pasa 1100m).
Z przyczyn jedynie znanych członkom Komisji Millera, w maju 2010r. na polecenie Inspektoratu Bezpieczeństwa Lotów MON (płk M. Grochowski) przysłano polecenie do Dowództwa Sił Powietrznych w którym zlecono sprawdzenie lądowania samolotu Jak-40. Dowódca Sił powietrznych gen. L. Majewski powołał taką komisję do badania incydentów na czele której stanął ppłk J. Jarmuła. Po przesłuchaniach załogi samolotu Jak-40, osób funkcyjnych będącymi w tym dniu DKL-ami (Dyżurnymi Kierownikami Lotów) i zbadaniu wszystkich dostępnych dowodów komisja ustaliła, że nie dopatrzyła się złamania RL-2006 (Regulaminu lotów), ani przepisów lotniczych, co zostało przedstawione przez rzecznika prasowego DSP ppłk. R. Kupracza w dniu 10.06.2010r., co podało PAP w krótkiej informacji.
Miesiąc później ppłk. Jarmuła w rozmowie ze mną potwierdził, że orzeczenie komisji badającej lądowanie samolotu Jak-40 w Smoleńsku z dziennikarzami oczyszcza załogę ze wszelkich zarzutów dotyczących lądowania ponizej warunków minimalnych (oskarżono mnie o lądowanie przy podstawie poniżej 60m i widzialności ponizej 1000m), ale orzeczenie od miesiąca leży w szufladzie, a gen. Majewski nie ma czasu, aby podpisać owe orzeczenie odrzucające zarzut wykonania lądowania z naruszeniem prawa, dlatego też czeka, aż Pan generał znajdzie dla niego czas.
W międzyczasie trwała bezpardonowa nagonka mediów związanych z rządem na załogę Jaka-40, która utrwalała przekonanie w społeczeństwie, że lądowanie odbyło się bez zachowania elementarnych zasad bezpieczeństwa. Proszę sobie wyobrazić, jak wielka była moja frustracja, gdy z jednej strony media kreują już samoistną tezę, że winny jestem śmierci 96 osób, gdy nikt ze strony wojskowej nie stanął w obronie żołnierzy – mam tutaj na myśli Rzecznika Prasowego DSP, który nabrał wody w usta i nie próbował sprostowywać informacji zawartych w doniesieniach medialnych i gen. L. Majewskiego, który jako dowódca SP wydał zakaz wypowiadania się na temat samej katastrofy i spraw z nią związanymi, a jednocześnie kreowana pomoc psychologiczna osobom jej potrzebującym staje się fikcją.
W październiku zadzwonił do mnie jeden z członków KBI badającej moje lądowanie kpt. P. Kotłowski i poprosił mnie, abym opowiedział mu raz jeszcze jak wyglądało moje lądowanie. Po krótkiej rozmowie skwitował to stwierdzeniem, że:
Z czegoś takiego każdy prawnik Ciebie wybroni.
Zdziwiły mnie jego słowa, ale nie miałem okazji zapytać się co miał na myśli, ponieważ szybko się rozłączył.
23.12.2010r. po godzinie 16:00 przychodzi faks z DSP do 36 SPLT podpisany przez gen. Majewskiego w którym jest napisane, aby wyciągnąć wnioski dyscyplinarne od załogi Jak-40 lądującego w Smoleńsku przed katastrofą. W dniu 24.12. z samego rana zostaję wezwany przez dowódcę jednostki płk. M. Jemielniaka na rozmowę w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z kartą incydentu na którą się powoływano, dostaję odpowiedź, że będę mógł się z nią zapoznać po Świętach Bożego Narodzenia.
W pierwszy dzień po świętach jestem wezwany ponownie i pokazano mi do wglądu dokumentację, która orzeka, że załoga złamała prawo świadomie lądując poniżej warunków minimalnych narażając tym samym pasażerów i sprzęt lotniczy i klasyfikuje ten czyn jako błędna organizacja szkolenia (O), a nie czynnik ludzki. Zapoznając się z treścią tej karty wzrasta we mnie przekonanie, że jest to działanie zaplanowane i mające wpłynąć na dalsze działania, które takim orzeczeniem mają być potwierdzeniem tez, które są wieszczone przez media. Wprost mówiąc, odniosłem przekonanie, że wskazując winę pilotów samolotu Jak-40 i udowadniając ją, nikt wówczas nie będzie próbował podważyć kwestii chęci wykonania zadania „za wszelką cenę” przez tragicznie zmarłą załogę samolotu Tu-154M. W tym momencie zgłaszam płk. Jemielniakowi chęć natychmiastowego odwołania się od tego orzeczenia komisji, dostaję jednak polecenie, aby zaczekać do 04.01.2011r., kiedy to ta karta incydentu zostanie oficjalnie odczytana.
Tutaj następuje kulminacja całej sytuacji, którą opiszę szczegółowo.

04.01.2011r. do jednostki przyjeżdża płk Kowalczyk szef BL przy DSP, ppłk Jarmuła przewodniczący komisji badającej lądowanie Jaka-40 oraz ppłk Purwin z CHSZRP. Ppłk Jarmuła prosi zgromadzonych, aby Ci wynieśli wszystkie urządzenia elektroniczne, ponieważ poruszane sprawy na tym spotkaniu dotyczą również trwającej w toku sprawy katastrofy samolotu Tu-154M. Co najciekawsze, dokument dostał klauzulę „JAWNE”. Wszyscy opuszczają salę odpraw i wracają po kilkuminutowej przerwie. Pomimo iż wielokrotnie zapoznawałem się z tą kartą, to sposób w jaki była odczytywana, intonacja głosu ppłk. Jarmuły spowodowało, że podnoszę rękę, aby w trakcie odczytu na chwilę się zatrzymano i wyjaśniono skąd wzięły się takie niedorzeczności w karcie incydentu. Usłyszałem wówczas od ppłk Jarmuły „Panie Arturze, proszę poczekać. Doczytam do końca i będzie Pan mógł zadać pytania”. Sytuacja powtórzyła się jeszcze raz i usłyszałem to samo. Po zakończonym odczycie zadałem trzy pytania dotyczące karty incydentu.
Pierwsze skierowane do ppłk Jarmuły:
Panie pułkowniku, proszę podać jakie warunki panowały w Smoleńsku o godzinie 05:06 i 05:26 UTC.
Przypominam, że moje lądowanie odbyło się około 05:15 UTC (odpowiednio 07:06 i 07:26, a także 07:15 czasu Warszawskiego).
Zaczął wertować kartę incydentu. Wówczas dodałem:
Panie pułkowniku, załącznik nr 1. Wiem, ponieważ miałem okazję zapoznać się z dokumentacją.
Odnajduje załącznik. Jest mocno zaskoczony co tam jest napisane, czyta marszcząc czoło i pyta się mnie przy wszystkich:
Panie poruczniku, czy Pan wie z jakiego lotniska są te dane?
Wówczas odpowiedziałem:
Tak Panie pułkowniku, z lotniska Smoleńsk północny, gdzie wykonywałem loty w dniu 07 i 10.04.2010r. Proszę przeczytać warunki meteorologiczne z godziny 5.06 UTC.
Były to warunki meteorologiczne odnotowane przez meteorologa dyżurującego tego dnia w lotniskowym biurze meteorologicznym mierzone 9 minut przed moim lądowaniem.
Pułkownik czyta warunki z godziny 05:06 UTC:
Zachmurzenie 6/10 o podstawie 150m i widzialność 2000m.
Poprosiłem, aby przeczytał warunki odnotowane o godzinie 05:26, czyli 11 minut po moim lądowaniu. Pułkownik zaczyna czytać:
Zachmurzenie 10/10 o podstawie 100m i widzialność 1000m.
Zaznaczam, że jeszcze przy tych warunkach mogłem wykonać lądowanie na lotnisku zgodnie z prawem i poziomem wyszkolenia. Zadałem retoryczne pytanie:
Gdzie jest tam napisane, że podstawa wynosiła 60m?
Swój wzrok skierowałem na ppłk. Purwina i zapytałem:
Panie pułkowniku, twierdzi Pan że lądowałem przy podstawie 60m i niższej. Proszę mi powiedzieć jaka była wartość zachmurzenia na tej wysokości?
Dłuższą chwilę czekałem na odpowiedź, jednak jej nie uzyskałem.
Zadałem trzecie pytanie skierowane do całej komisji:
Nie chodzi tutaj już tylko o mnie i moją załogę, ale o wszystkich na tej sali, którzy będą wykonywać loty na statkach powietrznych. Proszę mi powiedzieć dlaczego osoba, która pilotuje samolot, śmigłowiec nie miałaby podjąć decyzji o kontynuowaniu podejścia do lądowania jeżeli zanim osiągnie wysokość decyzji ma pewny kontakt wzrokowy ze światłami DS. i ziemią?
W tym momencie wstał milczący cały czas ppłk. Purwin i rozpoczął swoją wypowiedź, której ogólny wydźwięk był taki, że:
**Komisja przeprowadziła analizę warunków meteorologicznych panujących w Smoleńsku w dniu 10.04 i jednoznacznie stwierdziła, że lądowanie odbyło się przy podstawie 60m i widzialności poniżej kilometra. Dlatego też nieważne jest co mówi porucznik i nieważne co napisano. Mogłoby być napisane, że było BCH 10 (bezchmurne niebo i widzialność 10 km), komisja podjęła decyzję i ta decyzja jest niepodważalna i ostateczna.
Ze zdumienia otworzyłem szerzej oczy. Kontroler z wieży w dniu 10.04. podał widzialność większą niż 1000m co było nagrane na magnetofonie Jak-40. Dyżurny meteorolog zanotował widzialność większą niż 1000m. Jak można tak mówić przy wszystkich, jak można podważać informacje meteorologiczne najpierw zmierzone przez radzieckiego meteorologa, który na miejscu robił pomiary, które później przekazane zostały przez KBWLLP tej komisji. Nie spodziewałem się, że najciekawsze jeszcze zostanie powiedziane, ponieważ wstał Pan płk Kowalczyk i przy wszystkich zaczął omawiać jak powstała komisja do zbadania lądowania Jaka-40. Powtórzył cały proces twórczy od „zlecenia” inspektoratu BL dowodzonego przez płk. Mirosława Grochowskiego, czynnego członka komisji badającej katastrofę rządowego samolotu Tu-154M, przez pierwsze orzeczenie komisji uniewinniające załogę, które musiało wylądować w koszu, ponieważ Pan Edmund Klich wielokrotnie dzwonił do odpowiednich osób w DSP i nalegał, aby sprawa lądowania została dogłębnie zbadana, co zostało przedstawione w artykule Pani Klaudii Hatały 01.02.2011r. pod tytułem „Minister sprawiedliwości o lądowaniu Jaka-40: kontrolerzy popełnili błędy”.
Pan płk Kowalczyk przedstawił nieco inaczej słowa, które wypowiedział. E. Klich we wskazanym wyżej artykule „przyznał, że dzwonił do odpowiednich osób w dowództwie Sił Powietrznych i apelował, by dokładnie przebadać lądowanie Jaka-40”. Powiedział wprost:
Początkowo komisja nie dopatrzyła się, aby załoga Jaka-40 złamała zasady wykonywania lotów, ale zadzwonił do mnie Edmund Klich i powiedział, że jeżeli nie ukażemy załogi Jaka to strzelimy sobie w stopę.
Dlatego ponownie zbadano sprawę i trwało to tak długo ponieważ do października czekali na warunki meteorologiczne ze Smoleńska przekazane przez KBWLLP…” (załącznik z warunkami meteorologicznymi o które zapytałem).
Nie wierzyłem własnym uszom. Jak można powiedzieć coś takiego przy tak licznej grupie ludzi nie poddając w wątpliwość wyników swojej działalności zawodowej? Gdzie honor żołnierza Polskiego, kodeks honorowy oficera!? Wydźwięk dalszej wypowiedzi był taki, że załoga Jak-40 która wylądowała w Smoleńsku na 1godz. 26 min. przed zdarzeniem nie ma prawa odwołać się od orzeczenia komisji. Wstałem wówczas i bezpośrednio zapytałem pułkownika:
Czy to oznacza, że załoga nie ma prawa do odwołania się od orzeczenia komisji?
Na to płk Kowalczyk odpowiedział podniesionym głosem i tutaj cytuję z góry przepraszając za sposób wypowiedzi:
Jeżeli uważam, że komisja jest do dupy, że pracowała do dupy, to jak najbardziej mogę się odwołać.
Szybko odpowiedziałem:
Dziękuję Panie pułkowniku, tylko to chciałem usłyszeć.
Gdy zakończono to przedstawienie, wychodzący z sali płk. Kowalczyk poprosił mnie, abym razem z nim i innymi mu towarzyszącymi osobami wyszedł. Zatrzymaliśmy się na korytarzu przed gabinetem dowódcy pułku. Oprócz mnie był tam jeszcze szef BL jednostki mjr A. Borowy, który zadał ku mojemu zdziwieniu pytanie płk. Kowalczykowi:
Co to było? Co wy … wyprawiacie? Przyjeżdżacie nieprzygotowani, oskarżacie człowieka, że popełnił przestępstwo, a porucznik wstaje i Was punktuje?
Chwilę później poszedłem z gotowym pismem odwołującym się do Szefa Sztabu Generalnego WP i złożyłem je w kancelarii niejawnej. Jeszcze tego samego dnia składają takie pisma członkowie mojej załogi: por. Rafała Kowaleczo i Ś.P. mł. chor. sztab. Remigiusz Muś. Początkowo pismo Ś.P. mł. chor. sztab. Musia zostaje odrzucone przez płk. Mirosława Jemielniaka ponieważ było „za ostre”, a były tam przytoczone wypowiedzi członków KBI, którzy przybyli odczytać kartę incydentu. Następna, złagodzona wersja została zaakceptowana.
Szef Sztabu Generalnego gen. Mieczysław Cieniuch po zaopiniowaniu przez Inspektorat Bezpieczeństwa Lotów MON podtrzymał zawarte w nim tezy ujęte przez KBI i pouczono mnie, że od niniejszego rozpatrzenia odwołania zainteresowanemu nie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Obrony Narodowej, ani skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W tym momencie dotarło do mnie, że jedyne co mogę zrobić to skontaktować się z prawnikiem, który od tego momentu zacznie mnie reprezentować, ponieważ sam już nie byłem w stanie stawić czoła tej jawnej niesprawiedliwości na którą przyzwolenie dała armia wraz z cywilnym jej nadzorem.
Jednocześnie gen. Majewski składa doniesienie do prokuratury wojskowej na załogę samolotu Jak-40 o możliwości popełnienia przestępstwa.
Rozkazem gen. Majewskiego odsunięty jestem od wykonywania lotów z najważniejszymi osobami w państwie.
W trakcie reorganizacji pułku zostaję cofnięty z etatu dowódcy załogi na etat starszego pilota (II pilota).
Dowiaduję się, że na posiedzeniu ZBL w DSP wydane jest polecenie podległym komórkom BL w jednostkach lotniczych, aby całą kartę incydentu lądowania samolotu Jak-40 w Smoleńsku odczytać przy pełnym składzie osobowym, co jest precedensem w takich sytuacjach.
Płk Jemielniak przekazuje mi informację, że gen. Majewski chce szybko zakończyć sprawę, a tym samym najlepiej będzie, jeżeli dobrowolnie poddam się karze. Odmawiając przyjęcia takiego rozwiązania sprawy, straszony jestem, że gen Majewski może odsunąć mnie od latania, zabrać mi klasę pilota, a tym samym część przysługującego mi uposażenia, jednocześnie może „tymczasowo” wysłać mnie do jakiejś innej jednostki, niewiadomo gdzie, gdzie będę czekał na zakończenie sprawy.
efekcie rozwiązania 36 SPLT, pomimo wielokrotnych zapowiedzi, że zostaną przeprowadzone rozmowy kadrowe, na których każdy dostanie nową propozycję, ja miałem jedynie jedną, na której dowiedziałem się, że nie ma dla mnie etatu.
W grudniu przychodzi imienny rozkaz, który nakazuje stawić mi się na początku stycznia w jednostce w Krakowie, bez żadnych szczegółów jaką funkcję miałbym tam pełnić. Z obawy, że ziści się scenariusz wskazany w czasie jednej z rozmów z płk. Jemielniakiem, że zostanę odsunięty od latania postanowiłem złożyć wypowiedzenie ze służby zawodowej. Z dniem 01.02.2012r. zostałem porucznikiem rezerwy – emerytem.
I to wszystko spotkało mnie, ponieważ wykonywałem swoje zadania najlepiej jak tylko potrafiłem. To czeka żołnierza zawodowego, który nie oczekuje niczego więcej niż odrobinę szacunku i słowa dziękuję za swoją ofiarną służbę.
23.02.2015r. Wojskowa Prokuratura Okręgowa postanawia umorzyć śledztwo z doniesienia gen. L. Majewskiego w sprawie lądowania Jak-40 w Smoleńsku.
Artur Wosztyl

Komentarze 32 to “Przyszła pora, aby upublicznić kilka spraw-Artur Wosztyl, pilot rządowego JAKA-40, który wylądował w Smoleńsku.”

 1. mentronik said

  Polubienie

 2. Eryka said

  No to Wosztyl wyladowal…..na bezrobociu.Zalatwili go na calego.

  Polubienie

 3. AQQ said

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/dlaczego-pis-nie-chce-powiedziec-prawdy-na-temat-katastrofy-smolenskiej-2016-04
  Dlaczego pis po psl sld qrwin qkiz sfetru kościół i inni uporczywie trzymają się Razem odn Smolenska?????????

  Polubienie

 4. greg said

  JAKIEJ WIARY JEST RZĄD W POLSCE I EPISKOPAT, ŻE POZWALAJĄ, ŻE NIE PROTESTUJĄ PRZECIW ISLAMIZACJI W POLSCE

  – KRAJU TYPOWO KATOLICKIM. JAK WIDZIMY U ISLAMISTÓW JEST HASŁO: „ZABIJAĆ”. U KATOLIKÓW JEST HASŁO: „ŻYĆ MIŁOŚCIĄ DO BOGA I BLIŹNIEGO ORAZ SZANOWAĆ WSZELKIE STWORZENIE”.​

  DLACZEGO PISZĘ: EPISKOPAT?
  BO NIE SŁYCHAĆ PROTESTÓW W OBRONIE NASZEJ WIARY KATOLICKIEJ A TAKŻE NIE ORGANIZUJĄ MODLITW O URATOWANIE POLSKI PRZED ISLAMIZACJĄ I NIE ZWRACAJĄ SIĘ DO PANA JEZUSA – KRÓLA, TYLKO ZAMKNĘLI GO W PIWNICACH JASNOGÓRSKICH I TRZYMAJĄ JAKO SŁUGĘ. JAK ONI SIĘ BOGA NIE BOJĄ -NIE WYNIEŚLI CUDOWNEGO WIZERUNKU KRÓLA ANI 15, ANI 26 SIERPNIA – ZDRAJCY PANA BOGA I NAS.

  http://tnij.org/hdfezz5

  Polubienie

 5. marek said

  http://wpolityce.pl/smolensk/288228-jesli-to-nie-jest-ludobojstwo-to-co-nim-jest-ostatnie-przemowienie-sp-prezydenta-lecha-kaczynskiego-ktore-mial-wyglosic-w-katyniu-wideo

  Polubienie

 6. greg said

  Papież Franciszek islamizuje Europę

  https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2015/09/06/papiez-franciszek-islamizuje-europe/

  https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBTpn2dLKlz52v0pamTMcBpoD4WII4qcuA9i7hp0roU0NKt1nLsg

  Polubienie

 7. greg said

  Polubienie

 8. Konarski said

  Zobacz Mzia co wykrzykują muslimy na ulicach niemieckich miast:

  Muslims chant „Adolf Hitler” and „alahu ackbar” Gemany

  Polubienie

 9. Pelagia said

  wczoraj było info o nagrodzie dla muzeum w Warszawie budowane za nasza kasę, dodano, że sa u nas juz 1000 lat. To znaczy, że okres ich pobytu w Polsce wydłuża się chyba w postępie geometrycznym, bo jeszcze niedawno uczono, że coś ok. 600 lat. Ale spoko, już są filmiki, (ktoś hasbarny wkleił tu link) w kt. udowadniają, że Słowianie i oni to jedna rodzina.
  No, a dziś udowadniają że Herbapol (bardzo dobra firma za PRL, jedna z nasilnejszych w Polsce) to za PRL było tylko ledwo zipiącą lokalną firemką
  http://diamenty.forbes.pl/herbapol-sukces-maja-w-naturze,artykuly,203881,1,1.html

  młodzi nie pamiętają, to łykają takie kity (i te hasbarne też ) jak pelikany

  Polubienie

 10. greg said

  Polubienie

  • greg said

   tacy ludzie jak gang albanii sa obecnie strasznie niszczeni i gnojeni przez policje ale to tylko dzieki takim ludziom obronimy polske przed islamistami o czym media nie mowia

   Polubienie

 11. Pelagia said

  przypadkiem znalazłam info nt. machlojek z kamienicami w Warszawie. tak jest w całej Polsce:

  http://www.passa.waw.pl/index.php/artykul/kto-na-mokotowie-nie-spi-spokojnie,597

  Polubienie

 12. mentronik said

  Energia fly away

  Polubienie

 13. marek said

  http://wpolityce.pl/gwiazdy/288323-kolejny-obronca-rzekomo-zagrozonej-demokracji-gajos-wszystko-co-sie-dzieje-wokol-nas-wskazuje-ze-dzieje-sie-niedobrze

  Polubienie

 14. marek said

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/wolnosc-slowa-w-niemczech-zostala-zlamana-naloty-policji-mieszkania-krytykujacych-imigrant

  Polubienie

 15. Pelagia said

  broń na islamistów:
  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/bulgaria-nagranie-ponizonych-migrantow-wywolalo-poruszenie/qjq4fz

  jeden z komentów:

  do ~wujek dobra rada:

  Ustawić armatki wodne. Dodać świnską krew do H2O i już.

  koment wujka dobra rada (już usunięty przez onet) – nosićs trzykawki napełnione 1:1 wodą i krwią świńską. Woda potrzebna, aby krew nie krzepła

  Polubienie

 16. szuwaxpl said


  Nie wybaczam zatwardziałego zła, skierowanego w serce Matki – Polski.

  Nie wybaczam zdrady, dokonanej przeciw Najjaśniejszej Rzeczypospolitej
  przez pachołków stalinizmu.

  Nie wybaczam mordercom, masowo eksterminującym Patriotów ku chwale komunizmu.

  Nie wybaczam katom w togach i mundurach przybranych w oszpeconego Orła Białego.

  Nie wybaczam sowieckim namiestnikom i ich płatnym sługusom wrośniętym nad Wisłą.

  Nie wybaczam oprawcom bezpieki, jak Stolzman, Berman, Bortnowski, podcinającym gardła łańcuszkiem szkaplerzyka.

  Nie wybaczam ich dzieciom i wnukom, które zamiast okazać pokorę i skruchę, brnęły w zbrodniczym dziele, stając się nie tylko materialnymi ale i mentalnymi spadkobiercami katów.

  Nie wybaczam naukowcom, którzy za jurgielt fałszowali historię, aby najpierw upodlić, a następnie doprowadzić do moralnego upadku Narodu Polskiego.

  Nie wybaczam ideologom czerwonej finansjery, że w dziele ograbienia Państwa Polskiego, doprowadzili do tysięcy dramatów w polskich rodzinach, często z samobójstwem włącznie.

  Nie wybaczam politykierom, którzy dla pijaru próbowali wyrzucić za burtę 30% społeczeństwa, przypinając im łatkę „nieprzystosowanych”.

  Bo widzi Pan, Panie Prezydencie, życie to nie gra komputerowa, którą można w dowolnym momencie zresetować. W prawdziwym życiu trzeba płacić za każdą decyzję. I tę dobrą i tę złą.

  Ja, Panie Prezydencie, płacę przez całe swoje życie.

  Za błędy komuny, za „transformanty”, za rachunki głupców i zdeklarowanych szkodników,
  za działalność zdrajców i emerytury katów.

  A najrzadziej za błędy własne, bo one mają twarz i ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

  Przebaczali już za mnie Biskupi i dziś muszę się martwić o Potomków,
  którym islamiści sprowadzeni przez Niemcy, mogą poucinać głowy.

  Dlatego, Panie Prezydencie, usilnie proszę,
  aby nie wyręczał mnie Pan w wybaczaniu.

  Do niego droga prowadzi przez przyznanie do winy, skruchę i zadośćuczynienie.
  Bez tych trzech warunków, mogę niesłusznie pomyśleć, że proponuje nam Pan
  nową, grubą kreskę i odbudowę naszego wspólnego Domu ze złodziejami na pokładzie.

  Nie chcemy przecież, aby nocą rozkradali naszą pracę, zwołując przy tym jeszcze „kumpli z dzielnicy”?

  Co do mnie zaś,
  Panie Prezydencie, to jedynego wybaczenia prosił będę od Pana Boga,
  i prośbę swą zaniosę OSOBIŚCIE. ✈■ Boldowanie moje.✈■
  https://wzzw.wordpress.com/2016/04/11/%e2%96%a0%e2%96%a0-nie-wybaczam-%e2%96%a0%e2%96%a0/#more-96215

  Polubienie

 17. AQQ said

  https://wirtualnapolonia.com/2016/04/10/policja-zabila-niepelnosprawnego-czlowieka-ludzie-wyszli-na-ulice-wideo/

  Polubienie

 18. greg said

  musze to napisac za katastra smolenska stoja zydzi bo dlaczego czlonkowie platformy w pol godziny po zamachu dostali sms z instrukcja ze to wina pilotow aby ta plotke rozpuscili do mediow to przypomina mi plotke zydow ktora rozposcili po zmartwychwstaniu jezusa ze apostolowie go porwali i wyniesli cialo ten sam styl dzialania

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: