Miziaforum's Blog

Papież Franciszek nakazuje – Bierzcie przykład z wyznawców religii etnicznych

Posted by miziaforum w dniu Kwiecień 1, 2016


TAKIM ZNAKIEM ZAPOWIEDZIANO NADEJŚCIE FRANCISZKA …

Papież Franciszek po raz kolejny zadziwia świat! Po ostatnim kontrowersyjnym obmyciu stóp jedenastce syryjskich imigrantów Ojciec Święty zdobył się na kolejny wspaniały gest chrześcijańskiej pokory. Podczas porannej liturgii piątku w Oktawie Wielkanocnej biskup Rzymu powiedział słowa adresowane do wszystkich wyznawców rodzimej wiary w Europie i na świecie.

Jako głowa Kościoła rzymskokatolickiego i katolickich Kościołów wschodnich zdaję sobie sprawę z dawnych grzechów mych poprzedników, którzy ze zbytnią gorliwością zanosili wiarę w Jedynego Boga na nowe tereny, niszcząc przy tej okazji pamięć o rodzimych wierzeniach etnicznych z danych terenów. Prawdziwa chrystianizacja nie powinna tak wyglądać. Naukę o Bogu powinno się przekazywać ze spokojem i z poszanowaniem dla ludzkiej odmienności, bez używania siły i niszczenia kultury materialnej i duchowej innych ludów. W wypełnianiu swej misjonarskiej misji wielu chrześcijan zapomniało o tym, co w ich życiach powinno być najważniejsze. Sumienie i pokora. Z tego powodu w imieniu wszystkich chrześcijan pragnę dziś przeprosić wszystkich wyznawców rodzimych religii etnicznych, którzy zdołali ostać się na świecie mimo naszych prób niszczenia ich wiary i kultury. Pragnę także wyrazić swój osobisty podziw dla tych ludzi, którzy zdołali zgłębić tajemnice swojej wiary mimo utrudnionego dostępu do świętych prawd. W tym dniu życzyłbym sobie, żeby i wyznawcy Chrystusa byli równie gorliwi i dociekliwi w wierze. Bierzcie przykład z wyznawców religii etnicznych, którzy są w stanie poświęcić wiele dla pogłębiania swej duchowości. (…) Sądzę, że w tych trudnych czasach powinniśmy uczyć się wszyscy żyć obok siebie. Powinniśmy zatroszczyć się o nasze wspólne dobra, którymi są tradycja i pokój. Tylko akceptując siebie nawzajem, będziemy w stanie ochronić się przed złem drzemiącym w nas samych.

Papież Franciszek
Watykan, 01.04.2016 r
/Tłumaczenie własne/

Komentarzy 118 to “Papież Franciszek nakazuje – Bierzcie przykład z wyznawców religii etnicznych”

 1. julius said

  Zadruga – fragment artykułu

  Reasumując, stwierdzić należy, że w ciągu ostatnich dwóch stuleci istnienia Rzeczpospolitej przedrozbiorowej wsiąkło łącznie z frankistami w społeczeństwo polskie, ściślej biorąc, w jego warstwę szlachecką kilkaset tysięcy Żydów. Obliczamy najoględniej.

  Z rozbiorami tempo tzw. nawróceń osłabło dość znacznie. Powodu nie trudno się domyślać. Za Polski niepodległej przejście na katolicyzm otwierało drogę do szczytowej warstwy narodu. W czasie rozbiorów uchodzenie za Polaka przestało być interesem.

  Natomiast z odzyskaniem niepodległości od razu wzmogły się wśród żydostwa sympatie do chrzcielnicy. Z chwilą pojawienia się ruchów nacjonalistycznych, aczkolwiek skastrowanych przez znane odstępstwo Dmowskiego do katolicyzmu w latach 1925-27, przechodzenie Żydów z synagogi do kościoła nabrało cech panicznej ucieczki z getta. Wprawdzie cyfra 700 tysięcy neofitów w ciągu pierwszego dwudziestolecia wskrzeszonej Rzeczpospolitej, podana ostatnio przez niektóre pisma, może się wydać przesadną, ale i najostrożniej licząc, dochodzimy do cyfr, które muszą zastanowić. Obliczeń nietrudno dokonać. Według Rocznika Statystycznego mamy w Polsce 7000 kościołów parafialnych, do których należy dodać okrągło biorąc, 1000 nieparafialnych. Odliczamy kościoły wiejskie jako nie wchodzące w rachubę z braku Żydów po wsiach. Pozostaje 5000 kościołów po miastach i miasteczkach, przepełnionych żydostwem. Każdy kościół ma „ambicję” nawrócenia choć paru Żydów rocznie. I prawie w każdej miejscowości większej jest ksiądz , będący specem od nawracania Żydów. Tu i ówdzie stają do tej działalności całe instytucje, np. Laski pod Warszawą i Niepokalanów, który postawił sobie formalnie za cel”nawracanie masonów i Żydów”. Jeśli przyjmiemy, że każdemu pięciu tysięcy kościołów udaje się rocznie nałapać 5 żydowskich dusz (liczymy przeciętnie i jak widać bardzo skromnie) to w ciągu lat dwudziestu otrzymamy cyfrę pięciuset tysięcy, która w dodatku automatycznie wzrasta z roku na roku ze względu na przychodzące na świat potomstwo w nawróconych małżeństwach żydowskich. Tak dochodzimy do cyfry 700 tysięcy podanej przez prasę.

  Ostatnio jesteśmy świadkami neofityzmu masowego. Przybiera on takie rozmiary, że tu i ówdzie proboszczowie przystąpili do organizowania kursów neofickich. Nauki udziela jeden z księży, opłata wynosi kilkadziesiąt złotych za kurs. Tak oto Żydowin ochrzczony ucieka przed przykrościami nadciągającej burzy narodowej, kościół zyskuje wiernych, niebo kandydatów do zbawienia, proboszcze nowe źródła dochodów. A Polska, naród polski? Co się dzieje z narodem polskim w tym procesie, odbywającym się pod błogosławieństwem nienasyconych łapiduchów? Naród polski przeradza się nieznacznie, ale stale w dziwoląg niesłychany, do którego z pewnością nie przyznawaliby się nasi przodkowie z czasów Chrobrego.

  Na szczęście, jak dotychczas, to tylko jego wierzchnia warstwa. Bo na to trzeba zwrócić uwagę, że zarówno kilkaset tysięcy Żydów ochrzczonych przed rozbiorami, jak i obecne masy neofitów przelały swą posokę w tę samą warstwę ludności: przed rozbiorami szlachecką, po rozbiorach w inteligencką, przeważnie powstałą z pierwszej.

  Polubienie

 2. AQQ said

  RomanK u Maruchy:

  „Wniesioną w ostatniej chwili przez PiS poprawką
  Żydzi wykupią polską ziemię!!!

  Zadbano o interes żydowski pod osłoną totalnej zadymy z TK i dopełniaczami.

  Ziemia polska w żydowskie ręce poprzez Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

  „Sejm uchwalił ustawę wstrzymującą sprzedaż państwowej ziemi na 5 lat i zmieniającą zasady obrotu gruntami rolnymi”

  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sejm-uchwalil-ustawe-wstrzymujaca-sprzedaz-panstwowej-ziemi-na-5-lat-i-zmieniajaca/ptf9pz

  z wrzuconą w ostatniej chwili przez PiS poprawką pozwalającą m.in. (i głównie o to chodzi) na nabywanie ziemi rolnej przez „Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej”

  [Czytaj też „Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.”

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970410251 ]

  Podaną o tym na Onecie (a i w innych ich mediach) informację – wraz z pytaniami posłów – tak pokręcono i tak przekierowano, aby nie wymienić istniejącego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej przy jednoczesnym sugerowaniu, że może tu głównie chodzić o Kościół Rzymsko-Katolicki.

  Do TK się tego nie zaskarży, bo i nie ma jak, sparaliżowany.

  I o to chodziło z tymi ostatnimi zadymami.

  Teraz następną poprawką PiS-u interesu dopilnują obce wojska na terytorium RP i już wcześniej uchwalona przez PiS totalna inwigilacja Polaków.

  Jak teraz temu zamierza przeciwdziałać O. Tadeusz Rydzyk wraz ze swymi mediami od szeregu już lat rozprowadzający PiS?

  Zaś dla uzupełnienia
  „Dwa żywioły antypolskie wiszące nad Polską”

  https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/13/dwa-zywioly-antypolskie-wiszace-nad-polska/

  Boguchwała A.D. 01 kwietnia 2016 r. – Józef Bizoń”

  Polubienie

 3. szuwaxpl said

  W świecie islamu od ponad dwóch lat prawdziwą furorę robi zdjęcie Franciszka zrobione w Wielki Czwartek 2013 roku. Przypomnijmy: w jednym z rzymskich więzień Franciszek obmył wówczas nogi dwunastu młodocianym więźniom. Fotografia, która elektryzuje wyznawców Allaha, ukazuje biskupa Rzymu klękającego przed muzułmanką i całującego jej stopy.
  Niezależnie od tego, jakie intencje miał Franciszek, w świecie islamu ten gest został odebrany jednoznacznie – jako akt słabości, kapitulacji, oddania pokłonu i poddaństwa. Żaden imam nigdy nie uklęknie przed chrześcijaninem, a tym bardziej przed katolicką kobietą. Jest to bowiem znak uznania zwierzchności nad sobą. Taki gest ze strony najważniejszego przywódcy chrześcijańskiego na świecie jest odczytywany przez rzesze muzułmanów jako wyraz poddania się islamowi nie tylko papieża, ale całego katolicyzmu reprezentowanego w jego osobie. Dla nich dodatkowym argumentem przemawiającym za absolutną kapitulacją chrześcijaństwa przed religią Mahometa jest fakt, że papież ukląkł przed kobietą, która – zgodnie z prawem muzułmańskim – stoi antropologicznie na niższym poziomie niż mężczyzna.
  http://wpolityce.pl/kosciol/276456-poklon-islamowi-przez-papieza-jako-czesc-ukrywanej-przez-kosciol-trzeciej-tajemnicy-fatimskiej

  Polubienie

  • ghfgjh said

   Pokażcie mi monetę podatkową! (…) Czyj jest ten obraz i napis? (…) Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

   Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju.

   Nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden jest bowiem Ojciec wasz, Ten w niebie.

   Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.

   Polubienie

 4. AQQ said

  RomanK said
  2016-04-01 (piątek) @ 12:42:41

  Niech dzialkowicze zaloza GMine Zydowska…..

  Wniesioną w ostatniej chwili przez PiS poprawką
  Żydzi wykupią polską ziemię!!!

  Zadbano o interes żydowski pod osłoną totalnej zadymy z TK i dopełniaczami.

  Ziemia polska w żydowskie ręce poprzez Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

  „Sejm uchwalił ustawę wstrzymującą sprzedaż państwowej ziemi na 5 lat i zmieniającą zasady obrotu gruntami rolnymi”

  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sejm-uchwalil-ustawe-wstrzymujaca-sprzedaz-panstwowej-ziemi-na-5-lat-i-zmieniajaca/ptf9pz

  z wrzuconą w ostatniej chwili przez PiS poprawką pozwalającą m.in. (i głównie o to chodzi) na nabywanie ziemi rolnej przez „Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej”

  [Czytaj też „Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.”

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970410251 ]

  Podaną o tym na Onecie (a i w innych ich mediach) informację – wraz z pytaniami posłów – tak pokręcono i tak przekierowano, aby nie wymienić istniejącego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej przy jednoczesnym sugerowaniu, że może tu głównie chodzić o Kościół Rzymsko-Katolicki.

  Do TK się tego nie zaskarży, bo i nie ma jak, sparaliżowany.

  I o to chodziło z tymi ostatnimi zadymami.

  Teraz następną poprawką PiS-u interesu dopilnują obce wojska na terytorium RP i już wcześniej uchwalona przez PiS totalna inwigilacja Polaków.

  Jak teraz temu zamierza przeciwdziałać O. Tadeusz Rydzyk wraz ze swymi mediami od szeregu już lat rozprowadzający PiS?

  Zaś dla uzupełnienia
  „Dwa żywioły antypolskie wiszące nad Polską”

  https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/13/dwa-zywioly-antypolskie-wiszace-nad-polska/

  Boguchwała A.D. 01 kwietnia 2016 r. – Józef Bizoń

  Polubienie

 5. AQQ said

  Gdzies znikł mój wpis, ważny dot piss-dy.

  Polubienie

 6. krab said

  Polubienie

 7. Anna said

  To co wyprawia Franciszek jest poniżej godności chrześcijan. Powinniśmy być dumni z naszego Nauczyciela – Jezusa a nie poniżać się przed innymi wyznawcami. Oni mają swoją religię a my swoją. Całowanie kogoś po stopach jest wyrazem miłości ale na Boga – nie całujmy diabła w kopyta!!! Żenua.

  Polubienie

  • KrisT said

   dlatego ja juz wolę starosłowianską wiarę! całowanie swoich religijnych przeciwnikow w stopę…. to…… urąga słowianskiej godności!!!
   wiara chrzescijanska , katolicka została nam lachom narzucona siłą, ogniem i mieczem!
   wiec mam to gdzieś, niech islamisci mu zrobią z d….. jesien sredniowiecza, moga rozpizdrzyć cały watykan! skoro papa nadstawia d……y i prowadzi do upadku koscioła katolickiego to ja juz na to nic nie poradzę. Nie moja brocha.
   Ale niech nie prowadzi takimi czynami reszty niewinnych chrzescijan na rzeż! On jest chroniony gwardią a zwykli ludzie nadstawiają karku i to w doslownym znaczeniu!

   Polubienie

   • zagrypiona said

    Dokładnie. Może i Jezus istniał, może i się przeciw syjonazistom buntował. Ale od czasu zinstytucjonalizowania chrzescijanstwa krok po kroku jest ono przejmowane przez tych którym się buntowal. A ten belzebub co smyra ciapactwo po girach to juz chyba szczyt szczytów.
    Więc żadna to nasza religia.

    Polubienie

    • KrisT said

     nasza religia była najbardziej podobna do hinduzimu, i tu nie ma się czemu dziwić skoro wywodzimy się z indoeuropejczykow, albo i odwrotnie? trudno powiedzieć ale skoro zamieszkujemy te tereny od ponad 10tys lat?
     religia nam narzucona jest sprzeczna z naszymi cechami, jak godność, nieustępliwość , niestety łatwowierność i dobroć, zbytnią tolerancję też mamy wpisaną w geny słowiańskie….
     daliśmy palec -wzięli całą rekę…

     Polubienie

 8. zorbaG22 said

  Żydzi otrzymali nowe przywileje, no niemożliwe, może to na cześć polskojęzycznych ukraińskich żydów zwanych Styropianem – Wojtyły, Kaczyńskich, Kurskich, Modzelewskich, Morawieckych i reszty knesetu i episkopatu ?

  Polubienie

 9. […] @ 5:45 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 […]

  Polubienie

 10. szuwaxpl said

  Mój ulubieniec z Nowego Jorku – oby nie miał swojej wizji, która się dość szybko urealni?!
  czas po 10 minucie…

  Polubienie

 11. AQQ said

  https://marucha.wordpress.com/2016/04/02/niemcy-wydadza-100-tys-euro-na-toalety-dla-tzw-uchodzcow/

  Polubienie

 12. marek said

  Polska Wolność
  Wczoraj o 21:21 ·
  Poniższy teledysk miał być w swej wymowie pro imigrancki, jednak stał się bardzo kontrowersyjny. Twórcy filmu reprezentujący liberalne środowiska promujące multi-kulti czują się w Niemczech tak pewni siebie, że drwią sobie już nie tylko z przeciwników imigracji, ale też z jej zwolenników, których uprzednio zmanipulowali. Tak więc obie strony, które przez liberałów są popychane do konfrontacji zdają się być wykpione w poniższym utworze, choć oczywiście ostrze krytyki celuje głównie w przeciwników przyjmowania imigrantów, najbardziej uwidaczniają to poniższe słowa piosenki:
  (W klipie występuje znany niemiecki satyryk Jan Böhmermann, który stylizuje się na lidera grupy Rammstein).
  – Uwaga, Niemcy powstają, ale tym razem jesteśmy cholernie mili! Za to Autorytarni, nacjonalistyczni palanci, tak silni ze swymi pochodniami i widłami, nie jesteście narodem, jesteście przeszłością, Nadchodzą prawdziwi Niemcy! Lepiej szybko uciekajcie! – brzmi tekst utworu.
  – Jesteśmy Niemcami – miłymi, liberalnymi, pełnymi współczucia, troskliwymi, rozsądnymi, społecznymi, umiarkowanymi, pokojowymi, otwartymi, wielokulturowymi!
  – Powiedzmy to jasno, powiedzmy to głośno, jesteśmy dumni z niebycia dumnymi! Jesteśmy tu po to, by przypomnieć wam, że my też kiedyś byliśmy głupi – śpiewa satyryk, a na ekranie widzimy nazistowski hełm.
  .
  Kontrowersje wzbudza też pełen wulgaryzmów apel dziewczynki, która mówi o niedawno przybyłych imigrantach, zwracając się do przeciwników przyjmowania uchodźców.
  – Ej, kretyni, spójrzcie uważnie na tych legalnych mieszkańców Niemiec w 2016 roku. Jest w pełni legalne, by robili co kurwa tylko zechcą, wy debile! I wiesz dlaczego przygłupie? Bo są pieprzonymi ludźmi, tak jak ty i każdy inny. Słyszałeś o imperatywie kategorycznym dupku? Poczytaj Kanta cioto! On też był Niemcem!
  Jak widać, tekst piosenki jest jednym wielkim wulgarnym naśmiewaniem się z Niemców. Utwór ustami dziewczynki daje prawo imigrantom (których nazywa legalnymi) do robienia czego tylko przybysze sobie zażyczą. Pytanie brzmi, kto w domyśle szydzi z naszych zachodnich sąsiadów? Kręgi liberalno lewicowe sprowadzające nielegalnych imigrantów, czy może ktoś jeszcze stojący za rządzącymi w Berlinie?
  .
  W teledysku pojawia się wiele ciekawych szczegółów, jak np. zanegowanie istnienia demokratycznych wyborów, poprzez pokazanie osoby głosującej, która wrzuca swoją kartę do niszczarki papieru. Jest też plakat przedstawiający premier Szydło, obok plakatów z Viktorem Orbanem i Donaldem Trumpem, sklasyfikowanymi jako zła, anty imigrancka strona.

  Polubienie

 13. AQQ said

  http://mamadu.pl/126061,szkola-nie-uczy-tylko-produkuje-ludzi-uposledzonych-zyciowo-wyklad-ktory-wzburzyl-internet

  Polubienie

 14. mentronik said

  http://newobserveronline.com/isis-arrests-moscow/

  „Russian security forces have arrested eighteen ISIS terrorists in Moscow—all of them carrying Turkish identification documents and having entered the country from Uzbekistan.

  The arrests highlight once again the danger posed by the European Union demands that Turks be allowed “free movement” within Europe.

  The suspects were arrested by a joint raid of the domestic intelligence service FSB and the police, according to a report on the RIA Novosti news agency.

  The men had been sent to Moscow in order to recruit new members for ISIS from the one million-strong—and growing—mixed-race Muslim population in Russia’s capital city.

  Currently, Russia has some 20 million Muslims living within its borders, about 15 percent of the total population. The majority live in the Volga-Ural region and the Northern Caucasus, but both Moscow and St. Petersburg have significant Muslim populations.

  Most of these Muslims are the mixed-race descendants dating from the time of the Islamic invasion of the Caucasus region after 641 AD, which spread further by the occupation of a large part of southern Russia by the Khanate of the Golden Horde and its successors.

  These aliens were only driven out by a Russian counterattack starting in the sixteenth century, but many parts of the region—by now containing a significant mixed-race population—have remained Muslim to the present-day, and are the source of much trouble for present-day Russia, including ongoing terrorism.

  According to the RIA Novosti report, the latest arrests had also uncovered a “large number of forged documents” which were “probably being supplied to IS recruits.”

  These fake documents include Syrian passports and identification papers, similar to the ones used by the refugee-terrorists who attacked Paris and Brussels.

  Muslim terrorism is also a major threat to Russian state security, with most of the attacks taking place in Chechnya and Dagestan.

  There is even an official “Caucasus Emirate,” a militant jihadist organization active in southwestern Russia, whose openly declared intention is to expel Russians from the North Caucasus and to establish an independent Islamic emirate in the region.

  Partially a successor to the secessionist Chechen Republic of Ichkeria, it was officially announced on October 7, 2007, by the former president of Ichkeria, Dokka Umarov, who became its first emir.

  The Caucasus Emirate has fully adopted the Islamic fundamentalist ideology of Salafist-takfiri jihadism, whose enemies not only include Russia and its citizens, but all non-Muslims, including the local Sufi population, and foreign countries such as the United States, France, the United Kingdom, and Israel.

  The Russian government has also banned seventeen Muslim terrorist organizations: the Highest Military Majlisul Shura of the United Forces of the Mujahedeen of the Caucasus, the Congress of the Peoples of Ichkeria and Daghestan, Al Qaeda, Asbat an-Ansar, Egyptian Islamic Jihad, Al-Jamaa al-Islami, Jamaat-e-Islami, Muslim Brotherhood, Hizb ut-Tahrir, Lashkar-e-Toiba, Taliban, Islamic Movement of Uzbekistan, Society of Social Reforms (Jamiat al-Islah al-Ijtimai), Society of the Revival of Islamic Heritage (Jamiat Ihya at-Turaz al-Islami), al-Haramain Foundation, Junj ash-Sham (Army of the Great Syria), and the Islamic Jihad — jamaat of the mujahedeen.”

  W telegraficznym skrócie co ważne po polsku. Rosjanie aresztowali 8 terrorystów rozpoznanych jako powiązanych z ISIS.
  Posiadali oni tureckie dokumenty identyfikacyjne i przedostali się z Uzbekistanu. {gratulujemy Angeli i reszcie śmieci za ogłoszenie wprowadzenia przyjęcia zezwolenia poruszania się tureckim obywatelom bez wiz po Europie}.
  Śledztwo wskazuje, że zostali wysłaniu w celu rekrutowania członków do ISIS w Moskwie.
  Posiadali oni duże ilość różnych, sfałszowanych dokumentów prawdopodobnie przygotowanych dla rekrutów do ISIS. W ramach tych dokumentów były syryjskie paszporty i inne syryjskie dokumenty identyfikacyjne.

  Polubienie

 15. marek said

  http://prostozmostu.net/swiat/pogromca-imigrantow-w-bulgarii
  Dinko Valev, na własną rękę organizuje „prywatne patrole”, które maja na celu złapanie nielegalnych imigrantów. Bułgar nie dość, że został bohaterem to jeszcze ma swoich naśladowców.

  „Bułgarzy potrzebują takich ludzi jak ja. Bułgarów, którzy są chętni bronić swojej ojczyzny”- stwierdził 29-latek. Zapaśnik- amator zyskał sławę, gdy bułgarskie media wyemitowały materiał jak na quadzie patroluje granicę z Turcją. „Kresy.pl” podają, że wówczas schwytał: 12 mężczyzn, 3 kobiety i dziecko. Dinko Valev otwarcie mówi, „że jego działania popierają niemal wszyscy Bułgarzy, ponieważ imigranci to groźni (terroryści, dżihadyści i talibowie). Jego zdaniem władze jego kraje nie chronią go w dostatecznym stopniu”.

  Policja próbowała już kilka razy zapobiec jego akcjom, dlatego też od tamtej pory są one tajne.

  Polubienie

 16. marek said

  http://prostozmostu.net/swiat/niemcy-mezczyzna-nie-chcial-wynajac-mieszkania-homoseksualistom-zostal-skazany

  Polubienie

 17. marek said

  http://www.polishexpress.co.uk/polka-pojdzie-wiezienia-za-paralizator-ukryty-w-latarce/

  Polubienie

 18. marek said

  http://prawy.pl/28967-domagal-sie-najwyzszej-kary-dla-politykow-sprowadzajacych-islamistow-i-trafil-za-kratki/

  Polubienie

 19. marek said

  http://niezalezna.pl/78374-maciej-stuhr-osmieszony-w-teatrze-w-ramach-protestu-widownia-wyklaskala-go-ze-sceny

  Polubienie

  • Pelagia said

   należało mu się i tym, aktorom, kt. się śmieli razem z nim, widziałam rozbawioną twarzyczkę pani k.p. (celowo z malej). Powinniśmy zastosować metodę starożytnych- w ogóle nie wymawiać ani nie pisać nazwisk tych łobuzów. niech zniną z przestrzeni, cicho sza o nich. Kto to jest m.s, albo k.p. ?? wiecie, bo ja nijak ich nie znam

   Polubienie

  • zagrypiona said

   No ale po Putinie musieli pojechać obowiazkowo – bo jak ktos sie smieje ze smolencka to na sto procent rusek, a nie peowiec czy inny. Jakby szturchnięty był ruskiem i dla ruskich działał. BRAWO BRAWO niezalezna. Mydlic oczy tylko. Ale dobrze że temu błaznowi pokazali, niech wie ze sie go nie lubi. 🙂

   Polubienie

 20. Pelagia said

  Polacy powinni znać dobrze swoje korzenie. Dlatego musimy być ostrożni, bo i tu w dziejach Słowiańszczyzny chcą nam różne numery wycinać
  koment napisany przez Niuśka 66 daje do myślenia:
  Prawie 14 000 jełopów słucha tych bzdur. To jest ten sam mechanizm jakim opętano wyznawców Żydów. Paru cwanych handlarzy napisalo sobie Stary Testament , potem rabini odpowiednio go „odczytali” i już. Czy może być lepiej, kiedy ktoś nosi cię na rękach , pozwala sie okradać bo jesteś „wybrany” ? Nie ma ani jednego śladu po wyjściu Żydów z Ziemi Świetej, ba nie istniał nigdy naród żydowski, został wymyślony , stworzony z potrzeby handlowej. Nie inaczej ze Słowianami. Cwani Chazarowie widząc że nadchodzi kres „narodu wybranego” , że judaizm może mieć problemy z historią, bo ta dociera do szerokich rzesz ludzi, przechodzą z judaizmu na slowianizm. Teraz chcą stanąc na czele Slowian. Wielkie mocarstwo Lecha ! Ani jednego śladu po tej wiekopomnej cywilizacji !!. Pojedziemy do Tajlandii i stoi Świątynia , do Stambułu i stoi piekny meczet, do Egiptu i są tam piramidy, do Peru i mamy Machu Pikchu i Tenochticuan, do Meksyku i stoją trzy piramidy. Mocarstwo Lecvha było im równe podobno, jak nie większe. Chyba w waszej wyobraźni Janusze !
  z tej stronki:

  Polubienie

 21. Pelagia said

  zaraz na zakończenie Mszy św z Krakowa Łagiewnik, kamerę skierowano w niebo bardzo wysoko. Pokazało się coś dziwnego – albo odblask kamery (ale nigdy tego nie było przy takim wysokim ujęciu nieba), albo okrągły ORBS, albo to się maskowało UFO, ale tak, że okrągła świecąca kula była trochę widoczna. To wyglądało tak jak mini księżyc w pełni. Kamera szybko zmieniła kierunek, tak, jakby się tego widoku wystraszyli

  Polubienie

  • KrisT said

   kto zdziwiony ten zdziwiony czy wystraszony…. nic dziwnego, NOL’e lataja za dnia i nocy, tyle iz na wysokim pułapie trudno zauwazyć.
   Ufoki nie mają chyba nic lepszego do roboty, zamiast wylądować i nazbierać sobie kwiatkow czy grzybów to latają tam i nazad……. 😉

   Polubienie

   • Pelagia said

    he, he, na pewno będzie tłumaczenie, że to odblask od kamery itp. itd. najlepiej, jak w ogóle temat wyciszą, ale co najmniej kilka osób to zauważyło, tak jak np. ja

    Polubienie

   • Pelagia said

    jak już latają w te i nazad, to mogliby mi podrzucić worek z nieoznakowanymi pieniędzmi ( i oczywiście nie zawiadamiać policji.). Mam stare dvd o parkach narodowych USA. W którymś parku ładnie chmureczki przesuwają się na niebie. Dopiero jak puściłam 4 -krotnie szybciej, to zobaczyłam, że owszem, przesuwają się, ale jedna chmura cały czas stała w jednym miejscu – od rana do wieczora. Widać było ładnie, jak zmienia się kąt padania światła na tę „chmurę” w ciągu dnia

    Polubienie

    • KrisT said

     i to mnie właśnie zastanawia , co oni robią jak nic nie robią? tzn stoją kilka h w miejscu czy latają w tę i nazad…..
     przyszliby do mnie na browarka.. 😉

     Polubienie

     • Pelagia said

      np. udają gwiazdę, widziałam raniutko, jak naprzeciw mnie są ślicznie ustawione gwiazdy tworząc figurę geometryczną w kt. występuje idealny kąt prosty. Za chwilę jedna gwiazda zniknęła i już nie było kąta prostego . Czasem taka gwiazda świeci mocno z daleka, idę, idę sobie na przystanek, jak już dochodzę, to ta gwiazda nagle błyskawicznie rusza i przelatuje na kraniec nieba – w ułamki sekundy. Poza tym udają chmury, albo sobie oglądają ziemskich „Yntelygentów” i mają ubaw. Takie kino za darmochę

      Polubienie

 22. KrisT said

  http://fakty.interia.pl/religia/news-kard-dziwisz-boze-milosierdzie-lekarstwem-na-swiatowy-terror,nId,2172800

  Boze miłosierdzie lekarstem na isisowskiego oprawcę ktory trzyma nóż i za chwilę poderżnie chrzescijanowi gardło…….

  ciekawe czy tez tak bedzie pierdolić jeden z drugim jak jakiemuś purpuracie w koncu poderżną gardło? bo na krew małych „owieczek” jak widac nie sa wrazliwi…

  Polubienie

  • Pelagia said

   spoko, już wyjaśniałam, że miłosierdzie jest dla miłosiernych, dla tych co odeszli od zła. Jak ktoś się nie nawróci i dalej świadomie i dobrowolnie popełnia zbrodnie, to musi sobie poczekać. Na co ? na swoje nawrócenie.
   Kard. (a raczej Bóg) ma na mysli to, że mamy się zwracać do Boga po pomoc.
   Każdy, kto czytał Dziennik Faustyny, wie o co chodzi- to proste – coś chcemy otrzymać, to musimy prosić (np. o pokój na świecie) Nie chcesz się modlić do Boga pomoc, miłosierdzie – to trudno. Nikt Cię do tego nie zmusi. nara, pa

   Polubienie

   • KrisT said

    ja nie musze się modlic do boga Jahwe o swoje miłosierdzie, a jak mnie islamski podzynacz gardeł dopadnie wtedy dopiero nie musze się modli o miłosierdzie bo
    a- ciapate mają mnie za niewiernego…
    b- na ciapatych milosierdzie jahwe nie spłynie…
    c- Bóg Jahwe mnie nie uratuje skonczę jak prosie w żeżni….

    suma sumarum modlenie się o miłosierdzie i zycie w chwili kiedy błysknie nam ostrze noża islamskiego terrorysty przed oczyma na chwileczkę przed poderznieciem gardła….. nic nie da! A jak komuś tak zalezy to prosze bardzo, nie zabraniam…..

    jesli coś chcemy otrzymać to musimy sami na to zapracować! aniołki nam nie pomogą, chcesz pokoju? wpierw szykuj sie na wojnę!i to są święte słowa….

    Polubienie

    • KrisT said

     modlitwy i odwoływanie sie do Boga, Bogow itp to niestety tak samo pomaga jak amulety, i dlatego to ludzie robią aby w razie niepowodzenia mieli na kogo winę zwalić , zawsze można bylo powiedzieć Bóg tak chciał… proste tłumaczenie na naszą bezsilnosć, beradnosc sytuacji i niepowodzenia!

     przegraliśmy bo bogowie tak chcieli… wygraliśmy bo Bogowie pomogli! człowiek nie chce wierzyć iz sam odpowiada za swe porazki czy wspaniałe dokonania, łatwiej naszymi czynami obarczyć kogos innego…

     Polubienie

    • marek said

     owszem, mozna cos zdzialac wiara (w cokolwiek), ale musi ona byc niezwykle silna i jest to sprawa raczej psychologi a nie religii…,

     Polubienie

     • KrisT said

      od zawsze powtarzają „wierz w siebie” bo wiara czyni cuda, od dokonania czegoś na pozór niemozliwego, do autoleczenia! mozliwości naszych ciał , mozgow, podswiadomosci, umysłu sa ogromne!

      Polubienie

    • Pelagia said

     nigdzie nie napisałam, że nie mamy działać. Od nawoływania do czynów to są instytucje państwowe i im podobne.

     Polubienie

 23. Konarski said

  Polubienie

 24. Konarski said

  W Moskwie właśnie płonie gmach ministerstwa obrony… podobno ogień wybuchł w piwnicy (tam trzymane są akta)
  Coś ważnego się dzieje

  Polubienie

 25. AQQ said

  Dydymus https://vigilinclinaverat.wordpress.com/2016/03/12/wygnani-slowianie-grupa-a-brahm-i-grupa-rusa/?_utm_source=1-2-2

  Polubienie

 26. panimila said

  Kłamstwa szatana abyś nie był katolikiem

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/klamstwa-szatana-abys-nie-byl-katolikiem-2014-12

  Polubienie

 27. AQQ said

  Polubienie

  • KrisT said

   wystarczy popatrzeć na te mordki, pytanie nasuwa się samo, jak ich nie kochać???

   Polubienie

  • zagrypiona said

   Jeżeli to prawda to pozamiatane. 🙂

   Ja tam nie znam nikogo kogo wyleczono by chemią. Z obserwacji po znajomych to powiem tak: relatywnie silna funkcjonująca osoba, uczeszczajaca do pracy normalnie po zdiagnozowaniu raka idzie na sesje chemii – z niej wychodzi wrak który nie dalej jak trzy miesiące potem idzie do piachu.
   Ja myślę że podstawa to nie dać sobie tego gówna zdiagnozować. Przypuszczam że wiele diagnoz jest na wyrost. Tylko aby miec takie podejście to trzeba miec duzą siłe psychiczna. Wielu ludzi na słowo rak sra po gaciach.

   Polubienie

   • Pelagia said

    ” Przypuszczam że wiele diagnoz jest na wyrost. Tylko aby miec takie podejście to trzeba miec duzą siłe psychiczna. Wielu ludzi na słowo rak sra po gaciach.”

    To nie jest przypuszczenie, to jest pewność jak 2 x2. Myślę, że celowo diagnozują raka na wyrost, bo wiedzą, że taka diagnoza to dla ludzi zabójcze działanie na psychikę. Potem za jakiś czas faktycznie ktos sie rozchoruje, ale to z powodu strasznego stresu.

    Polubienie

   • Dag. said

    Tak Zagrypiona,całkowicie się z Tobą zgadzam.Te wszystkie „badania przesiewowe”, te zaproszenia na mammografię i nie tylko,to straszenie,że najważniejsze są badania ,przed pojawieniem się raka,to poszukiwanie potencjalnych ofiar.Co ciekawe,że najwięcej zaproszeń jest dla osób po 65 roku życia,tak jakby chodziło o to,żeby uwolnić ZUS od wypłacania rent i emerytur.I te darmowe szczepienia dla emerytów.To już jest tak grubymi nićmi szyte,że trzeba być naprawdę ślepym ,żeby nie widzieć ,o co chodzi.Grunt to nie dać się zwariować i nie popadać w panikę i paranoję.Ja takie zaproszenia wyrzucam do kosza.Wolę nie wiedzieć,dłużej będę żyła.Dag.

    Polubienie

    • Pelagia said

     ja też wyrzucam. Ale zastanawiam się, czy nie zacząć zbierać i nie zaskarżyć ich o coś podobnego do stalkingu. Poza tym kłamią, że mammografia jest bezbolesna, a wiem od znajomych, że bardzo boli. Uciskanie piersi jest niebezpieczne, może wywołac raka. A oni tak nas chcą przed tym rakiem chronić, że go wywołują tym uciskaniem, Nie wiedzą co robią ??
     Stosuję profilaktyke ziołową stale, nie musze wiedziec czy coś się wykluło, bo i tak każdy z nas ma komorki rakowe w sobie. Jak wyniki pokazałyby, że nic nie ma, to wielu ludzi zadowolonych nic nie zrobi, leczą się dopiero, jak cos złego wyjdzie w wynikach. Ja nie mam ochoty czekać na złe wyniki, jak ktoś chce, to niech sobie czeka

     Polubienie

     • zagrypiona said

      Mamografia to metoda sprzed potopu – a w Polsce to dodatkowo sprzętem z demobilu z krajów zachodnich. Inaczej można teraz badać. Ale to kosztuje więcej więc nie zaproponują tego kobietom, do szopki i teatrzyku wystarczy coś taniego. Bo rpzeciez nei o profilaktyke chodzi tylko szukanie owiec do strzyzenia.

      Polubienie

     • Dag. said

      Kilkanaście lat temu dostałam pierwsze zaproszenie na mammografię.Poszłam , bo miałam wtedy niższą świadomość ,niż dzisiaj.Pamiętam jaka byłam przerażona ,czy czegoś nie wykryją.Wyniki były wątpliwe,więc skierowano mnie na USG,tym razem płatne.Również to zaliczyłam bez rozstrzygnięcia ,czy coś się dzieje.Panika w rodzinie,córka przez internet wyszukiwała różnych wiadomości na temat raka piersi,wszystko drukowała dla mnie ,a ja umierałam z przerażenia.Minęło parę lat,zapomniałam o sobie ,bo inni w rodzinie zaczęli autentycznie chorować.Do dzisiaj nie mam żadnych problemów z piersiami,ale co użyłam ,to moje.Właśnie przed świętami przyszło zaproszenie dla męża na prześwietlenie płuc,a człowiek przeszło 10 lat nie żyje.I tak to się kręci.Teraz jestem odporna na dobroczynne działania „dobrodziejów” medycznych.Dag.

      Polubienie

      • Dag. said

       Dr n. med. Paweł Grzesiowski – pediatra, wakcynolog, immunolog, prezes fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie. Fot. Filip Klimaszewski / Agencja Gazeta, 11.03.2015

       Z cyklu: „Nie daj się ogłupiać” N-7.

       Jak do tej pory nikt nie zdobył fortuny na publikacji prawdy.

       Kłamstwa są bardziej dochodowe. Czy ktoś kiedykolwiek słyszał o przekupywaniu świadka, aby mówił prawdę?

       „Czym bardziej obca władza, tym więcej przepisów, zakazów i nakazów”.
       – jj

       Tylko odkrywanie prawdy powoduje,
       że nasze życie jest ciekawe i pożyteczne.
       – JJ

       Dr Jerzy Jaśkowski. Fot. Inter.

       Dr Jerzy Jaśkowski. Fot. Inter.

       Jak podało internetowe wydanie podyplomie.pl, jeden z czołowych wakcynologów, prezes Fundacji Instytutu Profilaktyki Zakażeń, której głównym celem jest propagowanie szczepień, p. dr Paweł Grzesiowski, pracownik Państwowego Zakłady Higieny, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, otwarcie, publicznie przyznał, że:

       „Zadaniem szczepionki nie jest ochrona przez zachorowaniem na daną chorobę, ale przed jej ciężkim przebiegiem i powikłaniami, które mogą być nawet śmiertelne”.

       W ten sposób p. dr Paweł Grzesiowski obalił lansowaną od co najmniej ćwierć wieku w Polsce legendę o zapobieganiu przez szczepienia chorobom.

       Taka na przykład p. prof. Ewa Bernatowska głosi publicznie, że to właśnie „wynalazek E. Jennera” zadecydował o wyeliminowaniu ospy.

       Inny ekspert rządowy w medespresie 22.03.2016 potwierdza powyższą wypowiedź w ten sposób:

       „Wiadomo, że dzięki szczepieniom zmniejszyła się liczba przypadków inwazyjnej choroby pneumokokowej”.

       Nie wspomnę tutaj o innym celebrycie wakcynologii, p. prof. Radzikowskim, gastrologu z Warszawy tak lobującym za szczepieniami pneumokokowymi, i o całej grupie pozostałych członków tej wyimaginowanej specjalizacji.

       Jeżeli już sami wakcynolodzy żyjący ze szczepień, mają problemy w przedstawianiu celowości tego zabiegu, to chyba już najwyższy czas podjąć męską decyzję, że cała ta zabawa nie ma podtekstu naukowego, a tylko i wyłącznie finansowy.

       Przypomnę, że już w XIX wieku tacy zwolennicy szczepień mogli dodatkowo zarobić po 1500 funtów. Dyplom lekarza można było wówczas kupić sobie za 15 funtów. Rząd w Anglii przeznaczał na szczepienia ponad 250 000 funtów rocznie. Było się więc o co bić.

       Mamy tylko problem, ponieważ p. dr Paweł Grzesiowski nie podał, na jakim to precyzyjnym instrumencie pomiarowym dokonał zważenia przebiegu choroby. Jak do tej pory nieznany jest żaden wynalazek wakcynologów do ważenia ciężkości choroby, tej czy innej.

       Przykładowo, Cochrane Database dokonując porównania chorych leczonych metodami standardowymi, lub „nowoczesnymi” lekami przeciw wirusowymi, udowodnili, że te nowe leki skracają przebieg choroby o 12 godzin. Proszę mi powiedzieć, tak z ręką na sercu, kto na świecie możne określić godzinę rozpoczęcia choroby?

       Podobnie udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że szczepienie, choćby to przeciwko grypie, posiada taką samą wartość jak mycie rąk. Proszę mi pokazać jedną osobę, która po myciu rąk miałaby powikłania!

       A po szczepieniu przeciwko grypie występuje ciężkie powikłanie, takie jak uszkodzenie mózgu, zwane narkolepsją. Po kilku szczepionkach w wieku starszym nasila się demencja, nie wspominając, że każde następne zakażenie wirusem przebiega gorzej.

       Tak więc operując przymiotnikami, lekki / ciężki, musimy mieć punkt odniesienia.

       Przypomnę więc poniżej, co na temat chorób wirusowych, najczęściej występujących u dzieci, podają podręczniki medyczne wydawane przez państwowy zakład PZWL.

       Według Oksfordzkiego Podręcznika Chorób Klinicznych z 1992 roku, a więc przed monopolizacją prasy medycznej przez przemysł, znajdujemy informację:

       „Odra jest to choroba wirusowa – paramykowirus, który rozprzestrzenia się drogą kropelkową powodując katar, osłabienie, wysypkę. Charakterystyczne są tzw. plamki Koplika na śluzówce policzków, które wyglądają jak duże grudki soli. Wysypka o charakterze plamistym pojawia się za uszami w okresie od 3-5 dnia. Następnie rozprzestrzenia się na całe ciało i staje się zlewna. LECZENIE: TYLKO IZOLACJA!!!!

       W krajach uprzemysłowionych na ogól choroba kończy się całkowitym wyzdrowieniem”.
       cd

       Polubienie

      • Anna said

       to i ja dorzucę cegiełkę do tematu, moja doktor bardzo się zdenerwowała, że ja nie chodzę na mammografię etc., -tyle zdrowych organów jest we mnie a bogacze czekają, hehe

       Polubienie

    • zagrypiona said

     Do mnie tez przychodzą co roku. A daleko mi jeszcze do 65. Więc chyba szukają już wszędzie. W starszych i młodszych osobach. Na niemowlaki to mają szczepienia. A więc dla każdego cos miłego.
     Za każdym razem jak przychodzi do mnie zaproszenie to olewam, a matka mnie wyzywa „bo Ci sie oczy otworza jak będzie za późno”. No to sie otworzą i tyle. ;D Nie pójde na żadne kontrole zdezelowanym sprzętem który niemiec pierdalnął na złom. Ani też nikt mi nigdzie grzebał nie będzie i wyszukiwał nieistniejących problemów. Jak będe miała zejść z tego świata to zejdę bez niczyjej pomocy. 😀

     Poza tym… Koleżanki które ciągle chodzą się badać, ciągle na coś chore. Grzyby, Syfy jakieś na mordach. Nadżerki. Raki. Ja pierniczę. 😉

     A podstawa to higieniczny tryb życia. I pozwolenie organizmowi na funkcjonowanie zgodnie z jego natura. a nie ćpanie różnych tabsów, hormonów i niszczenie.

     Polubienie

     • Pelagia said

      „” A podstawa to higieniczny tryb życia. I pozwolenie organizmowi na funkcjonowanie zgodnie z jego natura. a nie ćpanie różnych tabsów, hormonów i niszczenie „”

      dokładnie tak. A najlepszą profilaktyką nie są badania, tylko bezpieczne życie bez stresów, na odpowiednim poziomie finansowym – czyli dobre mieszkanie i kasa aby je opłacić, oraz dostęp do zdrowego jedzenia – trza się zaprzyjaźnić z jakąś uczciwą krową i kurą.
      A na te badania co nam wciskają, to niech sobie latają politycy z rodzinami, sami niech szczepia swoje niemowlęta ( ciekawe, że te „dobre” szczepionki nie podlegają żadnym reklamacjom, producentów zwolniono z odpowiedzialności prawnej. Dlaczego, skoro sa takie dobre ?)

      Polubienie

  • AQQ said

   „Promowanie diagnostyki raka” nastąpiło lawinowo w filmach 😉 typu M jak M, Klan i.in tego typu hororach.
   Znalazła guzek poleciała na sciskanie mamografem, niby cysta a za jakiś czas rozleje się i …chemia.
   Badania okresowe obowiązkowe wyszukują cukrzyc, cholesterolów, nadciśnień i krążeniówek.

   Polubienie

   • KrisT said

    najśmieszniejsze jest to iz dopuszczalny poziom cukru, ciśnienia krwi, holesterolu itp jest znacznie nizszy a nizeli kiedyś! i ten co byłby 30-40 lat temu zdrowy dziś wg obecnych zaniżonych norm jest uważany za chorego! i od razu wypisują leki….

    Polubienie

 28. szuwaxpl said

  W tym świecie ‚medialnym’ już nikomu i niczemu wierzyć nie można!

  Polubienie

 29. AQQ said

  Ukry bedą od nas „kupować” gaz! http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ukraina-bez-gazu-z-rosji-byc-moze-z-gazem-z,229,0,2052837.html

  Polubienie

  • KrisT said

   bo ruska stawka jest zbyt wysoka i zaprzestaja kupowania rosyjskiego gazu… a my ku…a mamy jaki gaz?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   i znowu pytanie skoro oni juz i tak mają tanszy gaz a nizeli my, to jakim cudem bedą kupowac od nas taniej jak od ruskich?
   kto będzie dopłacać do ukrainskiego gazu! dlaczego znowu my polacy bedziemy dymani?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Polubienie

   • KrisT said

    z jednej strony imigranci ciapate nas dymają a z drugiej ukraincy…. no kuva pięknie! jak się nie wypnie to albo anal albo oral….. a do tego jeszcze wielki brat zza wielkiej wody i ciotka makrela do kompletu…… to sie dobrze nie skonczy..

    Polubienie

    • zagrypiona said

     Jak tak na to wszystko patrze, to wydaje mi sie że wszelka rewolta powinna sie zacząć od wyłączenia systemu podatkowego. Na jakis czas. Wyczyszczenia.

     Krew człowieka zalewa gdy wypruwa sobie żyły w robocie, żeby jakimś pierdolonym nygusom coś za darmo dawać.

     Polubienie

   • marek said

    to ty nie wiesz, ze za gaz od nas w ogole nie placa…?

    Polubienie

    • KrisT said

     z tym bym się nie zgodził, nie ma twardych dowodów, ale to iz nam podkradają a nasi siedzą cicho to wiadomo….
     chcieli węgiel za darmo- nie dostali…
     choc z drugiej strony juz nic mnie nie zaskoczy ale z pewnoscią wk…wi!

     Polubienie

 30. Konarski said

  Ciekawa interpretacja jednego z filmów zrobionego przez iluminatów
  ►Film I Pet Goat II ► http://www.cda.pl/video/63117954 ►Film z Bushem w szkole ► http://www.cda.pl/video/631182ff

  Plociuch #322 – I Pet Goat II – film Iluminatów – Analiza i rozwiązanie zagadek

  Polubienie

 31. marek said

  http://www.polishexpress.co.uk/matka-zrobila-synowi-wystrzalowy-prezent-zamowila-striptizerke-syn-ma-8-lat-wideo/

  Polubienie

 32. AQQ said

  http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/panama-papers-raj-podatkowy,148,0,2053012.html

  Polubienie

 33. Elba said

  W Watykanie nie ma Boga! Tam jest tylko centrum folkloru religijnego!

  Polubienie

 34. AQQ said

  Polubienie

 35. greg said

  mocny film o islamistach

  http://theync.com/stars-of-the-ync-167-terrorists-are-gay.htm

  Polubienie

 36. julius said

  Polubienie

 37. julius said

  Polubienie

 38. Elsa said

  http://niewygodne.info.pl/artykul6/02932-Antypolski-hejt-niemieckich-mediow.htm

  Polubienie

 39. Elsa said

  http://natemat.pl/152141,prawda-o-fundacji-estera-byly-pracownik-integracja-chrzescijan-syrii-w-polsce-to-calkowita-porazka

  Polubienie

 40. mironik said

  https://wirtualnapolonia.com/2016/04/04/pis-wyprzedaje-polska-ziemie-w-rece-zydowskie-to-jest-jeszcze-wieksza-zbrodnia-niz-planowana-za-po-wyprzedaz-lasow-panstwowych/

  Polubienie

 41. mentronik said

  Polubienie

 42. marek said

  czarbosukienkowi sie panosza…
  http://pikio.pl/afera-we-wsi-po-tym-jak-ksiadz-wyrzucil-z-kosciola-chore-dziecko/

  Polubienie

 43. marek said

  http://vod.gazetapolska.pl/12876-jaki-czlowiek-otrul-te-piekne-konie

  -to potwor jakis bez serca

  Polubienie

 44. KnUR1 said

  Polubienie

 45. marek said

  http://niezalezna.pl/78609-za-komorowskiego-znikla-za-dudy-wraca-zlicytowana-gesiarka-ponownie-w-kancelarii-prezydenta

  Polubienie

 46. AQQ said

  Kłamie???

  Polubienie

  • Anna said

   Aplauz na sali, ekspresja zadowolenia po słowach, że Polsce należy się odszkodowanie od Niemców za zniszczenia wojenne, tu nie ma różnicy zdań! Mamy w garści argument nie do przebicia.

   Polubienie

   • Pelagia said

    zastanawiam się, czy nie wprowadzić czegoś w rodzaju odszkodowania, czy też nagrody (jak zwał, tak zwał), za to, że państwo polskie w różnych okresach czasu przyjmowało cudzoziemców na swoje terytorium ratując przez to im życie. Dotyczyłoby to wszystkich, przyjmowanych indywidualnie lub zbiorowo. Wtedy koniec z roszczeniami do Polski o odszkodowania. Polska pomogła, to proszę teraz się ładnie za pomoc wielowiekową odwdzieczyc a nie wsadzać nóż w plecy za okazaną pomoc. Skandalem są roszczenia wobec Polaków za zbrodnie popełniane przez niemcy, za kradzieże dokonane przez niemcy. Do niemców niech się zwracają o zwrot mienia ! Poza tym, dlaczego Polacy musieli walczyć o mienie tych roszczeniowców ?? Nie mogli sami sobie od niemców odebrać, wywalczyć lub wykupić ?? Uciekli za granicę, nie uczestniczyli w odbudowie Polski tylko sobie wygodnie czekali. Tłumaczą się, że uciekli, by ratować życie. Polacy nie musieli życia ratować ???
    Jak mamy cokolwiek „zwracać” to potrącić za odbudowę i walkę o daną nieruchomośc lub inne mienie. Nasze rodziny traciły życie wyzwalając te mienie objete roszczeniami. Płaćcie za tragedię naszych rodzin, bo waszym rodzinom żal było tyłki ruszać

    Polubienie

    • Ktoś said

     „Poza tym, dlaczego Polacy musieli walczyć o mienie tych roszczeniowców ?? ”

     — zobacz ten temat w książce R. Kafla „Spotwarzona Przeszłość”.

     Jak dobrze pamiętam środowiska nazistowskie (żydostwo syjonistyczne)
     poprzez angielski rząd naciskało na rząd w londynie by ten zmusił AK do realizowania żydowskich planów odnośnie „wspólnej” walki z Niemcami w tym (czy przede wszystkim) do walki o żydowskie interesy w zastępstwie żydów. Jest w niej też mowa o rządaniach co do ochrony żydów i ich majątków pozostawionych w Polsce które zresztą wcześniej sami za pośrednictwem judenratów przekazali hitlerowi (poświadczenia tego polski rząd dostał on RFN) jako ich wkład w walce z „polnische banditen” (wkład w wyniszczenie polskich autochtonów na terenie przyszłej judeopolonii jakiej powołania domagali się od swojego kamrata, fuhrera 3 rzeszy już 3 września 39 roku która to data jest dziwnie zbieżna z tzw „prowokacją bydgoską” po której Gebbels wezwał armię do „CAŁKOWITEGO WYNISZCZENIA POLSKIEGO NARODU” czyli HOLOKAUSTU POLAKÓW jaki miał się zakończyć ich całkowitym wyginieciem do początku lat 50 właśnie jako „niemiecka odpowiedź na „bydgoskie mordy” których sprawstwo angielska i niemiecka propaganda przypisała „polakom”).

     Polubienie

   • Pelagia said

    te roszczenia Polski wobec niemiec – (850 mld $) należy jeszcze oprocentować licząc od dnia 1 września 1939 r. i pomnozyć przez liczbę zamordowanych Polaków – miliony istnień

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: