Miziaforum's Blog

TO SPOTKA TYLKO POLAKÓW !!! RESZTA SŁOWIAN POWIEDZIAŁA JUŻ STANOWCZO NIE !!!

Posted by miziaforum w dniu Luty 26, 2016


PRZYPOMINAM CZESI SŁOWACY WĘGRZY RUMUNI ROSJANIE WYRAZILI SWOJE NIE DLA ZAGŁADY !! USTAMI POLITYKÓW !!

TYLKO POLACY NA DZIŚ SIĘ NIE OKREŚLILI JASNO !!!

NO BARDZO MI PRZYKRO ALE TO WSKAZUJE ŻE RZĄD PIS ZREALIZUJE JAKO JEDYNY SŁOWIAŃSKI KRAJ TAKIE SAMO SAMOBÓJSTWO JAK FRANCJA SZWECJA WIELKA BRYTANIA

TAK TYLKO POLSKI RZĄD NIE POWIEDZIAŁ ZALEWOWI BARBARZYŃCÓW NIE !!

A TO WAŻNE ZA NIECAŁE 2 TYGODNIE – 14 DNI MA WJECHAĆ PIERWSZA TRANSZA DZIKUSÓW !!! POTEM ODWROTU Z TEJ DROGI JUŻ NIE BĘDZIE ANI PRAWNIE ANI SIŁOWO !!

Masowa imigracja to zjawisko, którego przyczyny są nadal sprytnie ukrywane przez system, a propaganda multikulti próbuje fałszywie przedstawiać jako nieuniknione.

a

a

Tym artykułem zamierzamy udowodnić raz na zawsze, że to nie jest spontaniczne zjawisko. Co chcą przedstawić jako nieuchronny wynik współczesnego życia, to w rzeczywistości plan pomyślany przy stole i przygotowywany przez dziesięciolecia, by całkowicie zniszczyć oblicze kontynentu.

Pan-Europa

Niewielu wie, że jednym z głównych inicjatorów procesu integracji europejskiej, był również człowiek który opracował plan ludobójstwa narodów Europy. Jest to mroczny człowiek, o którego istnieniu nie wiedzą masy, ale elita uważa go za założyciela Unii Europejskiej. Nazywa się Richard Coudenhove-Kalergi. Jego ojciec był austriackim dyplomatą o nazwisku Heinrich von Coudenhove-Kalergi (z koneksjami z bizantyjską rodziną Kallergis), matka Japonką – Mitsu Aoyama. Dzięki bliskim kontaktom ze wszystkimi europejskimi arystokratami i politykami, dzięki relacjom arystokraty-dyplomaty ojca, i poruszaniu się za kulisami, z dala od świateł i rozgłosu, udało mu się zwrócić uwagę najważniejszych głów państw na jego plan, czyniąc ich zwolennikami i kolaborantami „projektu integracji europejskiej”.

a

W 1922 założył w Wiedniu ruch „pan-europejski”, którego celem było ustanowienie Nowego Porządku Świata, opartego na federacji krajów, pod kierownictwem Stanów Zjednoczonych. Do pierwszych zwolenników należeli czescy politycy Tomáš Masaryk i Edvard Beneš, oraz bankier Max Warburg, który zainwestował pierwsze 60.000 marek. Austriacki kanclerz Ignaz Seipel i następny prezydent Austrii, Karl Renner, wzięli na siebie odpowiedzialność kierowania ruchem „pan-europejskim”. Później swoją pomoc zaoferowali francuscy politycy tacy jak Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi i inni.

Istota planu Kalergi:

W książce Praktyczny idealizm [Practical Idealism], Kalergi pisze, że mieszkańcami przyszłych „Stanów Zjednoczonych Europy” nie będą narody starego kontynentu, a rodzaj podludzi, produkty mieszania ras. Wyraźnie oświadcza, że narody Europy powinny krzyżować się z azjatycką i kolorowymi rasami, tworząc wielonarodowe stado, bez żadnej jakości i łatwo kontrolowane przez elitę rządzącą.

Kalergi głosi zniesienie prawa do samostanowienia, a następnie eliminację narodów przy wykorzystaniu etnicznych ruchów separatystycznych i masowej migracji. Żeby Europę kontrolowała elita, chce zamienić ludzi w jedną jednorodną mieszankę czarnych, białych i Azjatów. Ale kto tworzy tę elitę? Kalergi dokładnie to opisuje:

Człowiek przyszłości będzie rasy mieszanej. Dzisiejsze rasy i klasy będą stopniowo znikać ze względu na eliminację przestrzeni, czasu i uprzedzeń. Eurazjatycko-negroidalna rasa przyszłości, podobna z wyglądu do starożytnych Egipcjan, zastąpi różnorodność narodów i różnorodność jednostek. Zamiast niszczyć europejski judaizm, Europa, wbrew jej woli, uszlachetniła i wykształciła tych ludzi, popędzając ich do przyszłego statusu wiodącego narodu poprzez ten sztuczny proces ewolucyjny. Nic dziwnego w tym, że naród który uciekł z getta-więzienia, stał się duchową szlachtą Europy. Tym sposobem litościwa troskliwa Europa stworzyła nową rasę arystokratów. To się wydarzyło, gdy upadła europejska arystokracja feudalna z powodu emancypacji Żydów [z powodu działań podjętych przez rewolucję francuską].

Chociaż żaden podręcznik nie wymienia nazwiska Kalergi, jego pomysły stanowią główne zasady Unii Europejskiej. Pogląd, że narody Europy powinny być wymieszane z Afrykańczykami i Azjatami, żeby zniszczyć naszą tożsamość i stworzyć jedną rasę Metysów, stanowi podstawę całej polityki wspólnoty, której celem jest ochrona mniejszości. Nie z powodów humanitarnych, a z powodu dyrektyw wydawanych przez bezwzględny reżim który spiskujenajwiększe ludobójstwo w dziejach. Europejską Nagrodę Coudenhove-Kalergi przyznaje się co 2 lata Europejczykom, którzy wyróżnili się w promowaniu tego zbrodniczego planu. Do laureatów tej nagrody należąAngela Merkel i Herman Van Rompuy.

a

Podżeganie do ludobójstwa jest także podstawą stałych apeli ONZ, które żądają byśmy przyjmowali miliony emigrantów by pomóc w niskich wskaźnikach urodzeń w UE. Według opublikowanego w styczniu 2000 raportu w Przeglądzie „Podział ludności” [Population division] ONZ w Nowym Jorku, pod tytułem „Zastąpienie imigracją: rozwiązanie spadku i starzenia się populacji” [Immigration replacement: A solution to declining and aging population], do 2025 Europa będzie potrzebować 159.000.000 imigrantów.

Można się zastanawiać, jak można tak dokładnie oszacować imigrację, gdyby to nie był przemyślany plan. Pewne jest to, że niski wskaźnik urodzeń można łatwo odwrócić poprzez odpowiednie metody wspierania rodzin. To jest tak oczywiste, że wkład obcych genów nie chroni naszego dziedzictwa genetycznego, a umożliwia jego zniknięcie. Jedynym celem tych działań jest całkowite wypaczenie naszych narodów, by włączyć je do grupy narodów nie posiadających jedności narodowej, historycznej i kulturowej. Krótko mówiąc, polityka planu Kalergi była i nadal jest podstawą oficjalnych polityk rządowych w celu dokonania ludobójstwa narodów Europy, poprzez masowa imigrację. G Brock Chisholm, były dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pokazuje, że dobrze przerobił lekcję Kalergi, kiedy mówi:

‚Wszystko co ludzie wszędzie mają zrobić, to ograniczać wskaźnik urodzeń i promować małżeństwa mieszane (między różnymi rasami), to ma na celu stworzenie jednej rasy na świecie, która będzie kierowana przez władzę centralną”.

Wnioski:

Kiedy rozejrzymy się wokół, plan Kalergi wydaje się być w pełni zrealizowany. W Europie mamy fuzję z Trzecim Światem. Plaga małżeństw międzyrasowych co roku produkuje tysiące młodych ludzi rasy mieszanej: „dzieci Kalergiego”. Pod dwoma naciskami: dezinformacji i ludzkiego ogłupiania, promowanych przez masmedia, Europejczyków uczy się wyrzekania się ich pochodzenia, wyrzekania się ich tożsamości narodowej.

a

Słudzy globalizacji próbują nas przekonać, że zaprzeczanie naszej tożsamości jest aktem postępowym i humanitarnym, że „rasizm” jest zły, bo chcą byśmy wszyscy byli ślepymi konsumentami. Konieczne jest teraz, bardziej niż kiedykolwiek, przeciwstawić się kłamstwom Systemu, obudzić ducha rewolucyjnego Europejczyków. Każdy musi zobaczyć tę prawdę, że integracja europejska to ludobójstwo. Nie mamy innego wyjścia, bo alternatywą jest samobójstwo narodowe.

Od tłumacza: Chociaż nie interesują nas szczególnie powody dzięki którym Kalergi dokonywał swoich wyborów, postaramy się odpowiedzieć na pytanie, które z pewnością nasi czytelnicy już zadali: Dlaczego europejski arystokrata, z flamandzkimi, polskimi, grecko-bizantyjskimi korzeniami, a nawet z pewną domieszką krwi samurajów w żyłach (po matce), był takim narzędziem w rękach sił ciemności? Powodów, naszym zdaniem, jest wiele, idiosynkratyczne, psychologiczne i. . . kobiety.

Dlatego obserwujemy osobowość o silnych postawach snobistycznych, arogancji, i, pozwolę sobie na określenie – „zdegenerowana elitarność”. Ponadto, faktem jest, że jego matka była Azjatką, być może wywoływała wewnętrzne konflikty i frustracje, coś, co może się zdarzyć u osób z takim temperamentem. Ale najbardziej decydującym czynnikiem musiała być „odpowiednia nastolatka”, która, nawiasem mówiąc, oczywiście, była przy nim, i stała się jego pierwszą kobietą (w wieku 13 lat): Żydówka Ida Roland, który później została znaną aktorką.

RADA EUROPEJSKA:

a

Nagroda Coudenhove-Kalergi dla przewodniczącego Van Rompuy

16 listopada 2012, przewodniczący Rady Europejskiej, Herman Van Rompuy, został laureatem Coudenhove-Kalergi Prize, na specjalnej konferencji w Wiedniu, celebrującej 90 lat ruchu pan-europejskiego. Nagrodę przyznaje się co 2 lata czołowym postaciom za ich wybitny wkład w proces integracji europejskiej.

Decydującym czynnikiem, który pomógł mu wygrać nagrodę, był zrównoważony sposób, w jaki przewodniczący Van Rompuy spełniał obowiązki na nowym stanowisku przewodniczącego Rady Europy, ustanowionej Traktatem Lizbońskim. Odgrywał tę szczególnie wrażliwą wiodącą i koordynującą rolą w duchu determinacji i pojednania, bo nacisk kładło się również na jego umiejętny arbitraż w sprawach europejskich i nieugięte zaangażowanie w europejskie wartości moralne.

a

W swoim przemówieniu p. Van Rompuy zjednoczenie Europy nazwał projektem pokojowym. Ten pomysł, który także był celem pracy Coudenhove-Kalergi, po 90 latach jest nadal ważny. Nagroda nazywa się od księcia Richarda Nicolausa von Coudenhove-Kalergi (1894-1972), filozofa, dyplomaty, wydawcy i założyciela Ruchu Pan-Europejskiego (1923). Coudenhove-Kalergi był pionierem integracji europejskiej i czynnie popularyzował pomysł federalnej Europy.

Wśród laureatów nagrody znalazły się kanclerz federalny Niemiec Angela Merkel (2010) i prezydent Litwy Vaira Vike-Freiberga (2006).

Niniejszy artykuł jest przekładem z włoskiego zamieszczonego tutaj Identità:

http://golden-dawn-international-newsroom.blogspot.co.uk/2013/01/the-coudenhove-kalergi-plan-genocide-of.html

Dobre video: „Zapobiec białemu ludobójstwu” [Good video here on  “Preventing White Genocide:

P.S. Suplement: dzisiejsza Francja.

Za: http://cigpapers.wordpress.com/2013/10/27/the-coudenhove-kalergi-plan-the-genocide-of-the-people-of-europe/

Tłum z j. ang. Ola Gordon

P.S. Suplement:

„W moim przekonaniu tak, jesteśmy w stanie przyjąć tych imigrantów w większej liczbie. Jeszcze raz powtórzę to, co mówiłam wcześniej. Ja jestem za różnorodnością. Polacy rzeczywiście boją się innego, boją się tej osoby, która jest kulturowo niezwiązana z nami. Ale ta różnorodność może nas ubogacić, nie tylko może być dla nas źródłem strachu, ale może nas naprawdę ubogacić.” – Joanna Mucha, Polskie Radio 1, Sygnały dnia, 4 września 2015

a

Komentarzy 31 to “TO SPOTKA TYLKO POLAKÓW !!! RESZTA SŁOWIAN POWIEDZIAŁA JUŻ STANOWCZO NIE !!!”

 1. miziaforum said

  I COŚ WAŻNE GO JESZCZE DZIŚ

  ZGNIOTĘ I W… DO RYNSZTOKA WERSJE … WPUŚĆMY ICH ONI I TAK STĄD UCIEKNĄ BO MAMY MAŁY SOCJAL

  KAŻDY KTO TAK MÓWI POWINIEN ZOSTAĆ ZABITY JAK WŚCIEKŁY PIES KAŻDY BEZ WYJĄTKU !!!

  SZCZEGÓŁY ZA 3=5 GODZIN !!

  ARGUMENTY DOWODY …..

  Polubienie

  • miziaforum said

   TEN TEMAT MUSI BYĆ OSOBNYM ART. CHODZI O SPONSOROWANIE MUZUŁMAN W EUROPIE Z PIENIEDZY SZEJKÓW NIE ORGANIZACJI ALE NAWET INDYWIDUALNYCH OSÓB KTÓRE CHCĄ SIE OSIEDLAĆ W KRAJACH CHRZEŚCIJANSKICH KTÓRE NIE WYPŁACAJA SOCJALI

   NORMALNE PŁACENIE WYPŁAT ZA BYCIE MUZUŁMANINEM W OBCYCH KULTUROWO KRAJACH

   I O TYM BĘDZIE OSOBNY ARTYKUŁ

   NIE MUSIMY IM NIC DAWAĆ SAMI SIĘ OSIEDLĄ SAMI ZAPŁACĄ ZA MIESZKANIA I SAMI SIĘ WYŻYWIĄ ŚREDNIA PENSJA TO OKOŁO 1000 EURO

   Polubienie

 2. marek said

  http://wpolityce.pl/swiat/282992-niemcy-zaostrzyly-prawo-azylowe-koniec-ze-sprowadzaniem-rodzin-i-z-samowolnym-opuszczaniem-osrodkow

  -a moze to jest kolejna gadka-szmattka dla maluczkich, tak jak bylo z niewpuszczaniem kolorowych na baseny-zakaz obowiazywal 2 dni…

  Polubienie

 3. marek said

  http://www.polishexpress.co.uk/uchodzcy-dobrowolnie-opuszczaja-niemcy-z-powodu-braku-perspektyw1/

  Polubienie

 4. marek said

  http://www.polishexpress.co.uk/pakistanczycy-latami-wykorzystywali-podopieczne-domu-dziecka/
  W Rotherham opiekunka pracująca w domu dziecka znalazła sobie wyjątkowo okrutne zajęcie. Za jej pozwoleniem przestępcy seksualni przez lata molestowali i gwałcili podopieczne placówki. W piątek 6 osób otrzyma wyroki w tej bulwersującej sprawie.

  Oskarżeni są w większości powiązani ze sobą więzami rodzinnymi. Wielokrotnie dopuszczali się oni gwałtów i innych czynów prawnie zabronionych. W sumie wyroki usłyszało czterech Pakistańczyków i dwie kobiety z nimi współpracujące. W procesie zeznawało 15 osób, a poszkodowanych może być aż 1400. Proceder trwał od 1987 do 2003 roku. Liczba zarzutów stawianych bandytom dochodziła do blisko 30…

  Polubienie

 5. marek said

  Polska Wolność
  1 godz. ·
  Islamizacja Europy dokonuje się na naszych oczach. Jest celowym, zaplanowanym działaniem, a nie jak niektórym się wydaje efektem krótkowzroczności polityków. Lewicowe kręgi rządzące w Zachodniej Europie zlikwidowały chrześcijaństwo, nie po to by państwa Europy stały się laickie, ale by nie miały siły przeciwstawić się islamizacji. Religia muzułmańska jest systemem feudalnym, w którym masy ludzkie trzymane w ciemnocie są totalnie podległe wąskiej elicie. Do takiej właśnie totalnej kontroli nad społeczeństwami w historii zawsze dążyła europejska lewica. Nie udało się to na dłuższą metę narodowym socjalistom Hitlera, ani komunistom Stalina. Na naszych oczach po raz trzeci lewica chce wprowadzić system totalitarny na starym kontynencie, tym razem za pomocą islamu. Dla bezpieczeństwa państw narodowych lewicowa, marksistowska ideologia serwowana nam pod płaszczykiem liberalnej lewicy powinna zostać zdelegalizowana, nim doprowadzi znowu do ludobójstwa na masową skalę.

  Polubienie

 6. miziaforum said

  Polubienie

 7. ppp said

  Dr Zbigniew Kękus – 100 dni rządów PiS, stalinowskie metody nadal w użyciu

  Polubienie

  • KnUR1 said

   Nie czytajcie Podleckiego, Monitora, i tego gówno co produkuje.

   Hahahahaha.

   Polubienie

   • miziaforum said

    poszukaj u mnie na blogu na jego temat ..

    Polubienie

    • KnUR1 said

     Wiem, wiem. Ale Dag się na niego powołuje i czyta tego pajaca.

     Kiedyś sobie napisałem luźno:
     http://thaiblog.dev-control.com/article/chemtrails-nano-wlokna-nano-boty-bioapi

     a ten chuj podpiął swoje pierdolenie:
     http://www.monitor-polski.pl/nanotechnologia-totalna-kontrola-spoleczenstwa-cel-unicestwienie-nas/

     Polubienie

     • miziaforum said

      no ale linka podał .. a tak mu wpisz cześć T.W !!! zobaczysz co szczeknie

      Polubienie

     • miziaforum said

      O TU KOMPLET W LIINKACH

      https://miziaforum.wordpress.com/2012/09/07/prof-szeniawski-to-szmata-tak-pisze-marek-podlecki-tw-s-b-janusz/
      ========
      O KURWA KTOŚ WYCZYŚCIŁ WSZYSTKIE LINKI I INFORMACJE !!!!

      Polubienie

     • Dag said

      Knur,no to co,ze go czytam…ja czytam wszystko…nawet gówno wyborcze,mimo ,ze ich nie cierpię.A cóż ja znaczę na blogu?Czy ktokolwiek bierze moje komenty na serio?Mam prawo czytać wszystko i mieć swoje zdanie.Nie wymagam od nikogo ,by podzielał moje opinie.A co do zapperów już kilkakrotnie uratowały mnie przed szpitalem.Mam zappera od 9 lat,produkcji rosyjskiego naukowca,który swoja prototypową serię 5 sztuk sprzedawał na allegro i mieszka w Polsce.Zanim kupiłam korespondowałam z tym facetem.Mój zapper ma atest i zezwolenie do użytkowania w naszym kraju.Używam go od 9 lat i ilekroć mam problemy z sercem ,arytmię ,to zapper idealnie mi pomaga , serce się uspokaja i pracuje prawidłowo.Również w wypadku zaziębienia ,zapper iest niezastąpiony.Swojego czasu ,gdy miałam bardzo poważne kłopoty ze zdrowiem,gdy zmarł mój mąż i nie mogłam wyjść z traumy , szukałam ratunku w internecie,sporo było informacji o badaniach nad zapperami i ich wpływie na różne komplikacje zdrowotne,przeprowadzane przez polskie instytuty naukowe.Navajo tez był sceptyczny,gdy zobaczył u mnie ten „wynalazek”, a teraz sam go używa i jego zdrowie się znacząco poprawiło,a przypominam ,że jest po niedokrwiennym udarze i jest to sprawa dość poważna.Nie można wyrzucać wszystkiego ,czego nie rozumiemy i nie używamy.Pozdrawiam Knur.Dag.

      Polubienie

      • Dag said

       Nie chce mi się szukać na dysku ze starego komputera ,a miałam zapisane badania przeprowadzane na wpływ zappera na różne zakażenia bakteryjne,szczególnie chodzi o płuca.Zresztą trudno kogoś przekonać ,kto uważa ,że przeszłość polityczna jakiegoś człowieka decyduje o jego informacjach na tematy zdrowotne.Czytam monitora i będę go czytać…nie obchodzi mnie ,czy był szpiclem ,czy nie.Informacje o zdrowiu na jego blogu zawsze były dla mnie interesujące.Dag.

       Polubienie

   • miziaforum said

    POSZPERAJ W IPN MAREK PODLECKI KRAKÓW .. na kogo kapował AŻ CI KOPARA PIERDOLNIE DO ZIEMI … NA SAMEGO SZEFA IPN !!

    Polubienie

    • Dag said

     Mizia,nie muszę szukać,znam te sprawy i nie robią na mnie wrażenia.Czytam Ciebie od powstania bloga,tak samo czytam monitora od początku
     To ,ze panowie się nie lubicie,to wasza sprawa,nie moja.Nie zakochałam się w panu Podleckim , i jego przeszłość nie ma dla mnie znaczenia.
     Ale niektóre osoby piszące u niego podają interesujące informacje o zdrowiu.Ponieważ olałam całkowicie polską służbę zdrowia,a ratować się muszę sama,dlatego wyszukuję potrzebne mi informacje.Niektóre są bardzo dla mnie ważne i drukuję je dla siebie.Koniec,kropka.Dag.

     Polubienie

    • Elba said

     Dieta, zastrzyki i nakazy będą wytwarzać od bardzo wczesnego wieku rodzaj charakteru i osobistych przekonań, które władze uznają za pożądane, tak aby każda krytyka władzy była psychologicznie niemożliwa. Stopniowo poprzez selektywną hodowlę, genetyczne różnice pomiędzy rządzącymi a rządzonymi wzrosną tak, aż staną się niemal różnymi gatunkami. Bunt plebsu stanie się na tyle niemożliwy, na ile niemożliwe jest zorganizowane powstanie owiec przeciwko praktyce jedzenia baraniny.

     Polubienie

   • Marysia...zwyczajnie Marysia. said

    Spiewak rozbija glosem szklanke..ale pic na wode.Nikt nigdy tego nie dokonal i nie dokona.Taki sam pic z tymi zabijaniami drobnoustrojow jak i z ta szklanka.

    Polubienie

 8. miziaforum said

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: