Miziaforum's Blog

WOJNA ROSJA TURCJA+ KOALICJA – TA BROŃ ZOSTANIE UŻYTA PRZEZ ROSJAN !

Posted by miziaforum w dniu Luty 15, 2016


Najpierw przestanie działać wszystko w okół ciebie , potem zobaczysz dopiero samoloty czołgi i żołnierzy to będzie WOJNA !

Wybuch bomby elektromagnetycznej (zwanej bombą E) może unieruchomić wszystko, co znajduje się wokół i zawiera w sobie podzespoły elektroniczne. Dla terrorystów może stać się idealnym środkiem do tego, by wrócić nas do epoki kamienia łupanego. Na szczęście jest to uzbrojenie równie trudno dostępne jak broń atomowa. Na razie.

Umieszczenie głowicy E na rakietach przeciwlotniczych może znacząco poprawić ich skuteczność         Fot. US Navy /materiały prasowe
Umieszczenie głowicy E na rakietach przeciwlotniczych może znacząco poprawić ich skuteczność Fot. US Navy

Bomba elektromagnetyczna, nazywana też często bombą E, wywołuje impuls elektromagnetyczny o dużej mocy unieruchamiający urządzenia elektroniczne. Wykorzystuje  zjawisko znane już od 1962 roku, kiedy to podczas detonacji bomby wodorowej o mocy 1,4 megaton nad środkowym Pacyfikiem, na wysokości 30 km, zostały zniszczone wykorzystywane w pobliżu instalacje satelitarne i doszło do blokady łączności radiowej na oceanie na ok. 30 minut (zakłócona była nawet praca stacji radiowych w odległości 1200 km od miejsca eksplozji).

Jak się okazało, wywołana w czasie wybuchu uderzeniowa fala elektromagnetyczna wzbudziła duże prądy – indukowane w antenach, kablach elektrycznych i elementach metalowych – niszczące wszystkie niezabezpieczone podzespoły elektroniczne. Późniejsze obliczenia wykazały, że pojedynczy wybuch jądrowy o mocy 100 kt na wysokości 110 km może wygenerować niszczący „elektronikę” impuls elektromagnetyczny na powierzchni równoważnej połowie terytorium Stanów Zjednoczonych.

Okazało się, że do wygenerowania impulsu elektromagnetycznego (IEM) o tak dużej mocy wcale nie jest konieczna bomba atomowa. I dlatego broń E zalicza się do broni konwencjonalnej, a nie jądrowej. Skutki, jakie może przynieść jej zastosowanie, pozwalają na zakwalifikowanie jej do grona broni masowego rażenia, razem z bronią atomową, biologiczną i chemiczną, jednak dopiero możliwość użycia tego uzbrojenia przez terrorystów spowodowała, że zaczęto tę broń traktować bardzo poważnie.

Teoria czy rzeczywistość?

Broń E okryta jest wielką tajemnicą. Jak dotąd nikt się jeszcze oficjalnie nie przyznał do jej posiadania, chociaż specjaliści w krajach zachodnich twierdzą stanowczo, że mają ją przynajmniej Stany Zjednoczone i Rosja. Nie jest również pewne, czy broń ta już została użyta.

Dużo zamieszania wprowadziła książka „Information Warfare”, w której Winn Schwartau opisał tajne rakiety amerykańskie użyte podczas wojny z Irakiem. Miały one spowodować zakłócenia systemów łączności przez zastosowanie fali elektromagnetycznej. Tymczasem Amerykanie wykorzystali tam kilka rakiet Tomahawk, z ładunkiem specjalnie uformowanego włókna węglowego. Pociski grafitowe, rozsypane nad liniami i instalacjami energetycznymi, powodowały zwarcia i uciążliwe zaciemnienie w Bagdadzie. I te zakłócenia zostały niesłusznie przypisane broni E.

Przekrój bomby GBU-31/Mk 84 z głowicą E na bazie dwustopniowego generatora współosiowego FCG /materiały prasowe
Przekrój bomby GBU-31/Mk 84 z głowicą E na bazie dwustopniowego generatora współosiowego FCG

W 2003 roku „Guardian” podał, że w czasie pierwszych dni ataku na Irak na lotniczej rakiecie manewrującej AGM-86 Cruise zastosowano głowicę bojową E. Podobno decyzja o użyciu tego rodzaju uzbrojenia była podyktowana chęcią zapobieżenia stratom wśród ludności cywilnej, obok siedlisk której rozmieszczono stanowiska obrony przeciwlotniczej.

Podejrzewając najgorsze, w czasie wojny w Zatoce Perskiej niektórzy dziennikarze w Bagdadzie owijali swój sprzęt elektroniczny w folię aluminiową, chcąc go uchronić przed nową bronią elektromagnetyczną, którą jakoby mieli stosować Amerykanie. Jednak to, co wtedy było tylko plotką, może stać się już wkrótce rzeczywistością.  Wtedy niektórzy wojskowi uzyskają środek, który w danym miejscu i czasie skutecznie wyłączy patrzącą im na ręce telewizję.

Poczucie zagrożenia zwiększyła prezentacja Winna Schwartau, przeprowadzona w styczniu 1999 r. Stosując przenośny generator silnej fali elektromagnetycznej zniszczył on podczas konferencji w Waszyngtonie dwa stojące w odległości kilku metrów komputery. Później unieruchomiono w ten sam sposób samochód. Od razu zostało to wykorzystane przez kilka firm, które dzisiaj oferują na rynku systemy pozwalające policji zatrzymywać samochody i łodzie kierowane przez przestępców.

Budowa bomby E

Spośród kilku znanych sposobów wywołania fali elektromagnetycznej dwa są najczęściej wymieniane jako te, które mogą być podstawą działania nowej broni.

Pierwszy polega na przekazaniu energii z chemicznej eksplozji do bardzo silnego pola magnetycznego, które tuż przed wybuchem jest wzbudzane przez startowe źródło energii elektrycznej. Typowym przedstawicielem działających według tej zasady urządzeń jest generator z kompresją strumienia magnetycznego FCG (Flux Compression Generator). Przykładowe urządzenie tego typu to tzw. generator współosiowy. Składa się on z miedzianego cylindra, wypełnionego materiałem wybuchowym i otoczonego cewką, wykonaną z miedzianego uzwojenia. Całość jest zamknięta obudową z niemagnetycznego materiału (z masy epoksydowej lub włókna szklanego).

Przekrój bomby GBU-31/Mk 84 z głowicą E na bazie vircatora. /materiały prasowe
Przekrój bomby GBU-31/Mk 84 z głowicą E na bazie vircatora.

Konstrukcja bomby FCG jest stosunkowo prosta, ale fala wytworzona w ten sposób zawiera się w paśmie poniżej 1 MHz, stąd trudno ją nakierować na konkretny cel i nawet przy dużej mocy impulsu elektromagnetycznego wiele instalacji może jej nie odczuć.

Wad tych nie ma impuls elektromagnetyczny wywołany drugim sposobem, za pomocą wirkatora ‒ oscylatora z wirtualną katodą (Virtual Cathode-Ray Oscillator). Urządzenie to, proste mechanicznie, małe i trwałe, tworzy pojedynczy impuls radiowy o bardzo dużej mocy (od 170 kW do 40 GW), pracujący w pasmie mikrofalowym (fal o długości decymetrowej i milimetrowej). Jest to więc sposób najbardziej „obiecujący”, jeżeli chodzi o możliwość jego wykorzystania dla produkcji uzbrojenia.

Zaletą vircatora jest to, że efekt jego działania jest kierunkowy, i że promieniowanie o bardzo wysokiej częstotliwości (fale milimetrowe) może przenikać do obiektów nawet przez niewielkie szpary i otwory.

Jak działa bomba E?

Efekt działania bomby E zależy od wielu czynników. Po pierwsze, odporność na uderzenie bronią E różni się w zależności od typu atakowanego celu. Przykładowo: impuls elektromagnetyczny niskiej częstotliwości (z generatora FCG) jest skuteczny przede wszystkim przeciwko typowym instalacjom infrastruktury miejskiej, np. liniom telefonicznym czy energetycznym. Gorzej już jest jednak w przypadku obiektów i instalacji chronionych nawet prostymi zabezpieczeniami.

Po drugie, skuteczność broni E zależy od tego, jaka ilość energii z bomby zostanie skierowana na cel. Najlepszy rezultat osiągany bywa wówczas, gdy impuls elektromagnetyczny zostanie „skupiony” przez system antenowy znajdujący się w głowicy pocisku. W tym przypadku moc uderzenia zależy od wysokości, na jakiej nastąpiła eksplozja, oraz od stopnia ochrony systemów elektronicznych.

„Wyższa” eksplozja to większy promień rażenia, ale mniejsza intensywność promieniowania. I odwrotnie – „niższy” wybuch to mniejszy zaatakowany obszar, ale zniszczenia większe. Należy w tym przypadku pójść na kompromis, dobrze rozpoznając cel ataku i precyzyjnie w niego uderzając.

Jeden z najprostszych środków przenoszenia głowic E - bomba MK-84 JDAM                   Fot. US Navy /materiały prasowe
Jeden z najprostszych środków przenoszenia głowic E – bomba MK-84 JDAM Fot. US Navy

O skali zagrożenia, jakie niesie IEM, łatwo się przekonać patrząc na napięcia normalnie wykorzystywane w układach półprzewodnikowych. Typowe tranzystory bipolarne są odporne na napięcia od 15 do 65 V. Układy logiczne, wykonane na elementach półprzewodnikowych i pamięci, to napięcia rzędu od 7 do 15 V. Mikroprocesory to od 3,3 do 5 V. Tak więc pole elektryczne wywołane działaniem bomby E i napięcia rzędu wielu setek woltów, indukowane w urządzeniach, zniszczą większość elementów elektronicznych – albo w wyniku dużych przepięć, albo w wyniku przegrzania (efekt termiczny).

Sposób użycia

Najdogodniejszym i najbardziej skutecznym sposobem użycia broni E jest jej zrzucenie z góry tak, by eksplozja była skierowana w dół. W tym przypadku, regulując wysokością zadziałania zapalnika, można w miarę precyzyjny sposób określić promień rażenia. Można do tego wykorzystać rakietę taktyczną, manewrującą lub bombę zrzucaną ze statku powietrznego.

Sprawę komplikuje konieczność posiadania swoistego „rozrusznika”, który uruchomi cały proces w danym typie uzbrojenia. Konieczne jest więc umieszczanie w bombie, pocisku czy rakiecie dodatkowego źródła energii elektrycznej dużej mocy. Ciężar i objętość tego dodatkowego źródła ogranicza objętość użyteczną uzbrojenia, jeżeli ta jest zintegrowana w rakiecie lub bombie.

Optymalnym środkiem przenoszenia w tym przypadku wydaje się samolot, który może „zasilić” uzbrojenie w odpowiednią ilość energii elektrycznej w czasie lotu, przed jej wystrzeleniem lub zrzuceniem. Pozwala to zwiększyć ładunek „użyteczny” pocisku, ograniczony wcześniej przez działające na zasadzie rozrusznika źródło energii elektrycznej.

Współczesna technika pozwala na umieszczenie głowicy E w korpusie bomby 900 kg typu Mk.84 (o wymiarach 3,84×0,86m). Jednak obecnie największą wagę przywiązuje się do możliwości zastosowania głowicy E w bombach GBU-31/32 JDAM (o wadze 450 i 900 kg). Zwłaszcza że pociski te są na uzbrojeniu „niewidzialnych” samolotów B-2 i F-22, a to oznacza, że broń E może stać się uzbrojeniem pierwszego uderzenia.

Jeden z najlepszych środków przenoszenia głowic E - bomba AGM-154 JSOW                       Fot. US Navy /materiały prasowe
Jeden z najlepszych środków przenoszenia głowic E – bomba AGM-154 JSOW Fot. US Navy

Znacznie trudniej jest umieścić ładunek E w rakiecie manewrującej. I tak jak w bombie konwencjonalnej praktycznie cała jej masa może być poświęcona głowicy elektromagnetycznej (ok. 85 proc.), tak w przypadku rakiety manewrującej jej ładunek użyteczny jest ograniczony do maksymalnie 340 kg (15 proc. ‒ w przypadku rakiet AGM-78 Standard, do 28 proc. ‒ w przypadku rakiety manewrującej AGM/BGM-109 Tomahawk). Można go zwiększyć tylko kosztem paliwa, ale wtedy natychmiast zmniejsza się zasięg.

Dla zwiększenia skuteczności broni E konieczne jest umieszczanie jej w amunicji precyzyjnej. Niektóre kategorie celów (urzędy państwowe, bazy wojskowe, węzły komunikacyjne) są łatwe do identyfikacji standardowymi środkami rozpoznania. W tym przypadku naprowadzanie na pozycję (według GPS) pozwala na takie zaprogramowanie lotu bomby, by ta wybuchła w optymalnej pozycji, powodując maksymalne straty.

W przypadku celów mobilnych lub ukrytych konieczne jest stosowanie naprowadzania bezpośredniego, np. na wiązkę laserową lub telewizyjnie. Jednak i w tym przypadku użycie broni E jest o wiele prostsze niż np. atakowanie promieniujących obiektów pociskami antyradiolokacyjnymi.

Spośród wielu opcji wykorzystania broni E warta zaznaczenia jest koncepcja jej użycia w głowicach rakiet przeciwlotniczych. Taki atak nie miałby na celu zniszczenia samolotu, ale jego systemów elektronicznych. Nie jest wtedy wymagana taka dokładność trafienia jak w przypadku „klasycznego” ataku, a skuteczność jest porównywalna. Oczywiście, montaż głowic E byłby możliwy tylko na dużych rakietach przeciwlotniczych (takich jak np. rakiety Standard Missile, Patriot czy Aster 30).

Wadą broni E jest brak możliwości sprawdzenia skuteczności przeprowadzonego ataku. W przypadku zwykłych bomb atakowane cele są po prostu niszczone i samo rozpoznanie fotograficzne w zupełności wystarcza, by określić rozmiary zniszczeń. Broń E natomiast działa na to, co jest zamontowane w środku. Pomocą może być w tym przypadku rozpoznanie radioelektroniczne, które wykrywając emisje komputerów czy radiostacji, pozwoliłoby na określenie skuteczności ataku.

O tym, że detekcja tak niewielkich emisji jest możliwa, mogą świadczyć działania w Wietnamie, gdzie Amerykanie naprowadzali swoje samoloty nawet na pojedyncze ciężarówki, wykrywając emisje z ich aparatów zapłonowych (montowano w tym celu odbiorniki rozpoznawcze Northrop/Lockheed ASD-5 Blac Crow DF na samolotach AC-130A Pave Pronto gunship).

Ładunek bojowy E może być w przyszłości wystrzeliwany również przez artylerię kalibru 150 mm lub systemy rakietowe, np. typu MLRS lub Homar        Fot. US Army /materiały prasowe
Ładunek bojowy E może być w przyszłości wystrzeliwany również przez artylerię kalibru 150 mm lub systemy rakietowe, np. typu MLRS lub Homar Fot. US Army

Z drugiej jednak strony daje to przeciwnikowi duże pole do stosowania kamuflażu. Przykładowo, bardziej odporne na działanie IEM nadajniki mogą pracować pomimo uszkodzenia odbiorników – co może być przyczyną decyzji o powtórzeniu ataku, pomimo że jest on niepotrzebny. Urządzenia elektroniczne mogą ponadto zostać specjalnie wyłączone do czasu, aż ich wykorzystanie przyniesie zamierzony cel. Atak nie zostanie wtedy powtórzony, chociaż będzie konieczny.

Idealnym i bezpiecznym dla ludzi środkiem rozpoznania są obecnie bezpilotowe statki powietrzne, które mogą prowadzić kilkunastogodzinne misje rozpoznawcze nad atakowanym obszarem i określać, który atak się powiódł, a który należy powtórzyć. Co więcej, „bezpilotowce” można uzbroić w bomby E i odbiorniki promieniowania elektromagnetycznego tak, by po wykryciu emisji można było od razu zareagować.

Jak się bronić

Obrona przed bombą E nie jest prosta. Większość z proponowanych metod nie jest bowiem na tyle skuteczna, by można je było tanio i powszechnie zastosować.

Można wyróżnić pośrednie i bezpośrednie sposoby obrony przed IEM. Pośrednie sposoby polegają na stosowaniu technik w naturalny sposób odpornych na broń E – przede wszystkim systemów optoelektronicznych (na przykład światłowodów). Odporna jest również technika lampowa, ale trudno przypuszczać, by ktoś chciał wrócić do rosyjskiej techniki lat 60.

Najprostszym sposobem bezpośredniej obrony przed impulsem elektromagnetycznym jest rozśrodkowanie i odpowiednie odseparowanie urządzeń: mechanicznie lub elektronicznie.

Mechaniczne polega na ekranowaniu urządzeń, czyli otoczeniu ich czymś na podobieństwo siatki Faradya. Jednak systemy elektroniczne działają najczęściej w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem zewnętrznym, od którego są zależne i dla którego pracują: przez anteny, kable zasilające czy linie transmisji danych. A to już jest źródło potencjalnego niebezpieczeństwa. Ponadto impuls elektromagnetyczny wywoływany bombą E działa w bardzo wysokich częstotliwościach, a więc na bardzo małych długościach fali. Wystarczy więc milimetrowa przerwa w barierze zabezpieczającej, by do środka dostał się niszczący impuls mikrofalowy.

Elektroniczne środki zabezpieczające i filtrujące (tworzone zresztą z myślą o jądrowym impulsie EM) są również zawodne, ponieważ mają zbyt długi czas reakcji, mogą okazać się bezskuteczne w konfrontacji z szybką i silną falą mikrofalową. Ponadto, o ile ochrona przed bombą elektromagnetyczną nowego sprzętu jest teoretycznie możliwa (chociaż jest droga i trudna), o tyle zabezpieczenie sprzętu starego, biorąc pod uwagę koszty i trudności, jest mało prawdopodobne.

Wnioski

Bomba elektromagnetyczna jest nie tylko zagrożeniem, ale niesie za sobą także korzyści. Śledząc współczesne konflikty zbrojne, widać bowiem wyraźnie pewną ewolucję celów do osiągnięcia oraz sposobów ich realizowania. Narzucając swoja wolę innym krajom, nawet w imię demokracji czy zgodnie z wcześniejszymi porozumieniami sojuszniczymi, przestało już komukolwiek zależeć na zadawaniu jak największych strat w ludziach i co najciekawsze na niszczeniu infrastruktury.

Jak się okazało w ciągu ostatnich 20 lat zwycięski kraj po konflikcie najczęściej starał się pomagać w odbudowie tego, co wcześniej sam zniszczył, chcąc podreperować swój „medialny wizerunek” zarówno w kraju zdobytym (lub wyzwolonym), jak i na świecie. Po co więc niszczyć miasta, jeżeli potem trzeba będzie płacić za ich odbudowę?

Broń E jest bardzo dobrym wzmocnieniem dla własnych sił, pozwala dosięgnąć przeciwnika w jego najwrażliwszym punkcie i zmusić go do postępowania sposobami sprzed kilkudziesięciu lat. Najważniejsze jest jednak to, że jest to broń konwencjonalna, jej cena jest niewielka, i nie powoduje strat w ludziach, niszcząc newralgiczne systemy, co ułatwia podjęcie decyzji o jej użyciu. Jest to szczególnie ważny argument  dla cywilizacji zachodnich, gdzie silne media, pokazując skutki bombardowań, mogą zmienić nastawienie społeczeństwa i polityków do działań wojennych.

Do tego dochodzą wszystkie te cechy, które decydują o skuteczności uzbrojenia lotniczego, a więc: precyzja uderzenia, adaptowalność, szybkość reakcji, możliwość dokonywania uderzeń na całym obszarze zainteresowania, mobilność i elastyczność. Jest to też broń ekonomiczna, biorąc pod uwagę promień jej rażenia w porównaniu do zniszczeń wywołanych przez taką samą bombę klasyczną, z materiałem wybuchowym.

Różnorodność celów, które mogą być rażone oraz możliwość planowania stopnia strat i zniszczeń pozwala wykorzystać broń elektromagnetyczną w ramach strategii tzw. riposty stopniowanej (Strategy of Graduated Response). Odpowiednio nakierowane, nawet niewielkie uderzenie bombą E może stać się przestrogą i w efekcie przynieść stabilizację sytuacji, dając czas na rozwiązania dyplomatyczne.

Podobną skuteczność „polityczną” może mieć broń E w odniesieniu do krajów wspierających terroryzm lub nierespektujących prawa międzynarodowego. Uzbrojenie elektroniczne pozwala na stosowanie sankcji proporcjonalnych do winy, a tym samym zapobiega negatywnej ocenie międzynarodowej.

Wojna w Iraku ostatecznie udowodniła, że siły powietrzne najskuteczniej zakłócają działania systemu dowodzenia i całej infrastruktury informatycznej strony przeciwnej. Szerokie zastosowanie broni inteligentnej spowodowało, że zniszczenia towarzyszące nalotom udało się ograniczyć, ale niestety nie można było ich całkowicie uniknąć. Wprowadzenie bomb elektromagnetycznych jest tym, co może te zniszczenia jeszcze bardziej zminimalizować, a straty osobowe zredukować praktycznie do zera.

Niestety broń ta może znaleźć się również w rękach terrorystów. Warto więc wiedzieć, jakie niebezpieczeństwo niesie broń E i na jakiej zasadzie ona działa. I co najważniejsze: należy dołożyć wszelkich starań, by sposoby jej produkcji zostały zachowane w ścisłej tajemnicy. Tym bardziej, że żadnych historycznych doświadczeń w tej dziedzinie tak naprawdę jeszcze nie mamy.

Komentarzy 65 to “WOJNA ROSJA TURCJA+ KOALICJA – TA BROŃ ZOSTANIE UŻYTA PRZEZ ROSJAN !”

 1. miziaforum said

  Były komandos GROM i twórca jednostki specjalnej AGAT płk Sławomir Berdychowski nie żyje. Był przyjacielem gen. Petelickiego… Samobójstwo?

  Sławomir Berdychowski nie żyje. Choć jako oficjalną przyczynę podano samobójstwo, koledzy żołnierza nie chcą rozmawiać o szczegółach. Znajomi nie mogą uwierzyć, że taki człowiek mógł odebrać sobie życie.
  Komandos miał za sobą służbę w GROM, a także mógł się poszczycić stworzeniem jednostki specjalnej AGAT. O jego śmierci poinformowała „Polska The Times”.
  Informacje na temat okoliczności jego śmierci są skąpe i oszczędne. Koledzy z jednostek, w jakich pracował, nie chcą o nich mówić
  — pisze Anita Czupryn.
  Jako przyczynę samobójstwa część osób wskazuje problemy zdrowotne, a inni kłopoty zdrowotne. Jedno jest pewne – były komandos i przyjaciel gen. Sławomira Petelickiego, którego również uznano za samobójcę, nie żyje.

  A MEDIA KRAJOWE CICHO SZA !!!!!!!!! PAP????

  Polubienie

  • krab said

   Polubienie

  • Anna said

   Piszą od rana ale bez szczegółów. Teraz bąkają, że… kłopoty zdrowotne, znaleziono go w lesie z raną postrzałową i sam sobie to zrobił.
   Gdybym miała popełnić samobójstwo to zostawiłabym list pożegnalny dla bliskich, z rozpoznawalnymi informacjami, znanymi tylko im. Niech nie wciskają nam ciemnoty, że popełnił samobójstwo!

   Polubienie

   • Dag. said

    Mailem od prof. Marii D. Majewskiej:

    Bomba informacyjna Putina

    W najbliższy wtorek W. Putin ma ogłosić całemu światu dokument ujawniający, że reżimy USA i zachodnich krajów oraz kartele farmaceutyczne od lat z premedytacją zniewalają, okaleczają i zabijają toksycznymi szczepieniami miliony dzieci na świecie. To może być przełom w szczepiennym terrorze i Putin urośnie do roli zbawcy ludzkości. Jakże odwróciły się role i postawy krajów zachodnich i Rosji. W USA kandydat prezydencki Donald Trump też publicznie ogłosił, że szczepienia wywołują autyzm

    https://dublinsmickdotcom.wordpress.com/2016/02/13/putin-western-governments-are-enslaving-humanity-through-vaccines/

    14 lutego , 2016 | ‚Kategorie: III Wojna Światowa, Szczepionki | Tagi: Maria Majewska | |
    reszta na Monitor Polski…….coraz ciekawiej się robi….

    Polubienie

    • Dag. said

     http://www.monitor-polski.pl/

     Polubienie

     • Dag. said

      Prof. Maria D. Majewska mailem:
      „Mobilizacja 500,000 żołnierzy i pracowników ochrony zdrowia publicznego do rozpylania pestycydów w całej Brazylii, skutecznie kończy kontrowersyjny projekt biotechnologii brytyjsko-amerykańskiej, która wypuściła miliony zmodyfikowanych genetycznie komarów w ramach eksperymentu niewypału, którego celem rzekomo miało być zwalczanie wirusa dengi.

      Metoda genetycznej manipulacji firmy Oxitec zwana RIDL (uwalnianie owadów przenoszących dominujący gen śmierci) (http://bioscience.oxfordjournals.org/content/61/8/586.full) jest powszechnie podejrzewana o rozprzestrzenienie się nowego zjadliwego szczepu wirusa Zíka, obwinianego o wywoływanie małogłowia u ludzkich płodów w Brazylii. (Oxitec jest korporacyjnym odgałęzieniem Uniwersytetu Oksfordzkiego, choć większość jego badaczy pochodzi z mniej prestiżowych brytyjskich szkół lub ze Stanów Zjednoczonych). »Czytaj całość i komentuj…
      11 lutego , 2016 | ‚Kategorie: Ludobójstwo, Zdrowie | 119 komentarzy |

      tez na tej samej stronie…Monitor Polski……wszystkie możliwe przekleństwa świata cisną się na usta….co za popierdolony świat….

      Polubienie

    • KnUR1 said

     Czyli dziś te dokumenty zobaczymy?

     Polubienie

     • Dag. said

      Chyba nie….ponoć to nie jest najświeższa informacja…ktoś potem dopisał ,że ten wtorek to już był……sama chciałabym ,żeby wszystko wyszło na wierzch……Dag.

      Polubienie

 2. Konarski said

  Rosyjskie i greckie media przypominają proroctwa św. mnicha Paisjusza

  Przy okazji zestrzelenia przez Turków rosyjskiego samolotu w greckich i rosyjskich mediach przypomniano proroctwa Paisjusza – mnicha ze świętej góry Athos w Grecji, którego rosyjska i grecka Cerkiew prawosławna uznają za świętego.

  W przeszłości cieszący się wielkim poważaniem mnich (właściwie strzec – „geront”, odpowiednik polskiego zwrotu „ojciec”) przewidział między innymi katastrofę w Czarnobylu i rozpad Związku Sowieckiego. Miał on powiedzieć o katastrofie atomowej na Ukrainie, o czym mówili świadkowie jego życia.

  Media w Grecji i Rosji powróciły do postaci zmarłego w 1994 roku mnicha za sprawą incydentu na pograniczu turecko-syryjskim. Zestrzelenie samolotu miałoby być zaczynem wielkiego światowego konfliktu.

  Według proroctw mnicha Paisjusza, Konstantynopol (Stambuł) zostanie oddany Grekom w wyniku wojny Turcji z Rosją, uderzenie na Turcję nastąpi od strony północy, wcześniej Turcy będą wpływać na sporne z Grecją wody (chodzi o 6-milowy pas na szelfie). Początkowo Turcy będą myśleć, że zwyciężyli, ale czeka ich klęska – Turcy zostaną zniszczeni i starci z mapy na zawsze. 1/3 Turków zginie, 1/3 nawróci się na chrześcijaństwo, 1/3 ucieknie do Mezopotamii.

  Sama Turcja zostanie podzielona – odzyskają swoje ziemie Grecy, Ormianie i Kurdowie, zostanie rozwiązana kwestia kurdyjska. Bliski Wschód będzie płonął, a ród rządzący Turcją zakończy istnienie. Turcja rzuci wyzwanie Grecji z powodu granic morskich, w Grecji zapanuje głód bądź niedostatek jedzenia. Po prowokacji Rosjanie wejdą na Bosfor i Dardanele, ale nie po to, żeby pomóc Grekom – gdyż Rosjanie mają swoje własne interesy, jednak mimowolnie pomogą Grekom i oddadzą im Konstantynopol.

  Wedle proroctw Paisjusza, Anglia, Francja i Włochy będą chciały również zabrać część ziem Turcji, do wojny przystąpi jeszcze 6-7 krajów UE.

  Konstantynopolem będą rządzić Rosjanie, Grecy i Europejczycy. Fala wojenna ma dojść do Izraela, a Żydzi zrozumieją swoje błędy. Gdy Turcy zatamują wody Eufratu, wtedy będziemy mieli pewność, że zaczęła się wielka wojna. Chińczycy wejdą do wojny i dojdą aż do Jerozolimy, z kolei Rosjanie dojdą do Zatoki Perskiej i pozostaną pod Jerozolimą. Chińczycy specjalnie w celu przerzutu wojsk zbudują drogę na Zachód. Zniszczony zostanie meczet Omara w Jerozolimie, a na jego miejscu będzie odbudowany kościół. Zachód zażąda od Rosji wyprowadzenia wojsk z Bliskiego Wschodu w ciągu 6 miesięcy, ale Rosjanie odmówią. Wtedy wojska Zachodu zaczną zbierać wojska w celu ataku na Rosjan, poleje się rosyjska krew. Bałkańskie narody zetkną się z wojskami NATO. Miasta zostaną zniszczone. Konstantynopol zostanie odbudowany, a w Hagia Sophia będą odprawiane ponownie msze święte. Odrodzi się Bizancjum.

  Warto nadmienić, że szczególnie po doświadczeniach z Czarnobylem, nie wszystkie wizje starca Pasjusza należałoby traktować dosłownie.

  Artykuł nie jest mojego autorstwa i pochodzi ze strony Kresy.pl. Jest tam również 9-minutowy film o ojcu Paisjuszu, jednak tylko w języku rosyjskim (http://www.kresy.pl/…-pasjusza-video).

  W maju 2014 roku Pishor w swoim artykule (http://www.paranorma…towej/?hl=athos) dotyczącym proroctw odnośnie III wojny światowej pisał o przepowiedni innego mnicha z Athos, Józefa. Jego wizja pokrywała się (a może jedna inspirowana była drugą?) co do tego, że początek globalnego konfliktu będzie miał miejsce w regionie Morza Czarnego i zacznie się starciem Greków i Turków.

  Więcej o ojcu Paisjuszu (imię świeckie Arsenios Eznepidis) – https://pl.wikipedia…usz_(Eznepidis)

  Polubienie

 3. miziaforum said

  ciekawostka w NIEMIECKIEJ TV PODANO IŻ SPRAWCAMI NAPADÓW I GWAŁTÓW W KOLONII W NOC SYLWESTROWĄ

  SĄ 2 IRAKIJCZYCY I 1 SYRYJCZYK

  PRZYPOMNĘ OSTATECZNIE ZGŁOSZONO POLICJI W KOLN OKOŁO 1600 NAPADÓW I GWAŁTÓW

  ZATEM TA TRÓJKA SPRAWCÓW TO ISTNI RASPUTINOWIE …. TAKI PRZERÓB 3 OBSKOCZYŁO W 4-5 GODZIN 1600 PANIENEK … WOW !! TO Ż TO REKORD ŚWIATA W DYMANIU I OKRADANIU

  NO TO KTO TU MA KOGO ZA DEBILA ???

  Polubienie

 4. AQQ said

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/grecka-policja-zatrzymala-ogromny-transport-broni-amunicji-zmierzajacy-turcji

  Polubienie

 5. navajo88 said

  Witaj Miziak , to kiedy ruszamy na wojnę i jeszcze jedni gdzie kupić tą wspaniałą zabaweczkę do zwalczania elektroniki bo mamy na osiedlu warjata ktury na oKrągło słucha Mizarta !!! , hahahahahahaha
  J.M.H

  Polubienie

  • miziaforum said

   A SAMEMU ZROBIĆ – NAZYWA SIĘ TO GENERATOR VANDERGRAFA … SCHEMAT DOSTĘPNY W NECIE WIELKOŚĆ I MOC SAMEMU SIĘ OKREŚLA A MATERIAŁY NO MOŻE Z 100 ZŁ ALBO Z STAREGO SMIECIOWEGO ODPADU MOŻNA MACHNĄĆ … ALE RADZĘ W DOMU SIE NIE BAWIĆ CZY DZIAŁA BO BĘDZIESZ MUSIAŁ SOBIE KUPIĆ CAŁĄ ELEKTRONIKĘ DOMOWĄ OD NOWA 🙂

   Polubienie

  • miziaforum said

   P.S A CO DO WOJNY TO NIE MUSIMY D… RUSZAĆ SAMA PRZYJDZIE JAK UKRY POJADĄ DO SYRII O CZEM PISAŁ ROUTERS RUSCY IM ODPOWIEDZĄ WEJŚCIEM NA UKRAINĘ JAROSŁAW BANDERA WYŚLE NA POMOC UKROM POLSKIE WOJSKA ….. A POTEM TO JUŻ KWESTKA KILKU DNI JAK U WAS TRZA BEDZIE MÓWIĆ RANO ZDRASTWÓJCIE

   Polubienie

  • Trak said

   Można przeprowadzić atak dywersyjny na hurtownię baterii a szczególnie baterii alkalicznych albo też niszczyć napotkane ładowarki do akumulatorków przecinając niebieski kabelek. Można też łatwo pokonać przeciwnika utrudniając lub uniemożliwiając dostęp do wody. Wtedy będzie musiał spożywać napoje gazowane lub procentowe a to wiadomo – zdrowiu to nie służy. A wodę w proszku też trzeba w czymś rozpuścić. Nie mają szans.

   Polubienie

 6. navajo88 said

  Miziak dorze o tym wiem ! , a napisałem to tylko w takim swoistym humorze ,hahahaha a co do broni elektromagnetycnej to także wiem ci i jak cała elektryka i rlrktronika leci w pizdu !!! , hahahahaha
  J.M.H
  Ps : Pozdrawiam ciebie i małżonkę i dzieciaki

  Polubienie

  • miziaforum said

   DZIĘKI JA JAK SIE TYM BAWIŁEM W PIWNICY KIEDYŚ TO PO EKSPERYMENTACH SASIAD KTÓRY MIESZKAŁ NAD PIWNICĄ WSZYSTKO KUPOWAŁ CO DO SZTUKI .. I NIE WIEDZIELI OD CZEGO CHODZIŁY WYCIECZKI Z PZU … 🙂 BO GOSTEK CHCIAŁ ODSZKODOWANIE …… MI SZLAG TRAFIŁ TYLKO W TEDY W LATACH 80 TAKI ZEGAREK ELEKTRONICZNY …

   Polubienie

 7. assssd said

  po co bomba kiedy to jest bardziej zaawansowana technologia ktora jest w syri wystarczy nacisnac guzik i wylaczamy turcji wszystkie zabawki :)))

  Polubienie

  • KrisT said

   chyba jak wyłączysz wszystkie elektrownie… a tak na serio to rosja nie bedzie nic wyłączać, ich broń elektromagnetyczna pozostanie na specjalne okazje i na „specjalnych’ agresorów czyli USA/NATO.
   Juz raz ruskie pokazali na co ich stać i co sie stanie z super nowoczesnymi zabawkami amerykanców.
   to była pokazówka i tam ma narazie pozostać, tej broni nie uzywa się na co dzień i daleko od swojego terenu, bowiem przeciwnik znajdzie sposób na zabezpieczenie się.
   narazie zastanawiają się co się tak naprawdę stało i skąd był atak. 😉

   Polubienie

 8. marek said

  http://www.prawy.pl/z-zagranicy2/12799-sad-oskarzyl-transplciowego-pedofila
  Rodzi się pytanie, czy w celu w ochrony praw osób transpłciowych nie będzie w przyszłości zalegalizowana pedofilia? Steve Baldwin w “Child Molestation and the Homosexual Movement” podał informację, że 86% pedofili określiła się jako homoseksualiści, bądź osoby biseksualne. W świetle tych danych wynika, że około 9 osób na 10 molestujących dzieci twierdzi, że ma inną płeć niż biologiczna.

  Polubienie

 9. marek said

  http://www.prawy.pl/z-zagranicy2/12794-przechwycono-amerykanska-i-izraelska-bron-dla-isis-zdjecia

  Polubienie

  • KrisT said

   bedę naprawdę zszokowany jak to przeczytam na interii,wp, czy onecie 😉
   a jak o tym powie TVN i TVP1,2 to juz wogole zacznę się bać i wykopię sobie dołek bo oznaczać to będzie konieć świata 🙂

   Polubienie

 10. marek said

  http://newsweb.pl/2016/02/15/slowaczka-rezygnuje-z-pracy-w-osrodku-dla-uchodzcow-bylam-za-ich-przyjmowaniem-ale-to-jednak-sa-zwierzeta/
  Słowaczka zwraca też uwagę, że kobiety i dzieci stanowią w ośrodkach zdecydowaną mniejszość. – Najwięcej jest aroganckich, agresywnych i napalonych mężczyzn w wieku 18-30 lat. Żądają wszystkiego za darmo, a jeśli tego nie dostają natychmiast to urządzają obsłudze ośrodka piekło. Obmacują wolontariuszki, opluwają je i wyzywają od ladacznic. Niby naszą winą jest to, że internet jest wolny a rozrywki są daleko? Zresztą czy ludzie którzy niedawno stawali oko w oko ze śmiercią zwracają na takie rzeczy uwagę? Dziwię się dziewczynom, które są w stanie to znosić. Ja dziękuję! – kończy Kristyna.

  To niepierwszy przypadek, gdy pracownica takiego ośrodka rezygnuje po zderzeniu z brutalną rzeczywistością. Pod koniec ubiegłego roku w podobny sposób wycofała się czeska lekarka. Masowo odchodzą też kobiety w Skandynawii.

  Polubienie

 11. marek said

  http://newsweb.pl/2016/02/14/grecja-pierwszy-taki-przypadek-imigrant-zgwalcony-przez-kolege-z-lodki/

  Polubienie

 12. Anna said

  Coś jest prawdziwego w takich zakłóceniach bo przecież przed atakiem w Paryżu wysiadły służbom porządkowym urządzenia elektroniczne i stali się ślepi i głusi. Są takie możliwości na mniejszą i większą skalę.

  Polubienie

 13. AQQ said

  https://marucha.wordpress.com/2016/02/15/ciapata-w-basenie/ -PL w kiecy i burce!

  Polubienie

  • KrisT said

   powinni ją wyp….rosić! a jak nie to reszta powinna ubrać szorty, spodnie dzinsowe, koszulki i wleżc do wody…. !!!! skoro jednym wolno to drugim tez! a jak nie to oskarzyc o dyskryminacje!

   Polubienie

  • Elsa said

   Taki obrazek był powszechny w Turcji i w morzu i w basenach.Miałam obrzydzenie, żeby się tam kąpać. A upał był grubo ponad 30. Ale tam to im wolno, bo ich terytorium. U nas powinien obowiązywać zakaz.

   Polubienie

 14. marek said

  http://pikio.pl/koszalin-muzulmanka-w-tradycyjnym-stroju-na-basenie-internet-szaleje/

  Polubienie

  • miziaforum said

   k….. za strasznej komuny to by ja tam powiesił sanepid a przed powieszeniem obił kierownik basenu do krwi – PRLbasen białe gatki i czepek ..
   A ZA III R.P SPIERDZIANE I ZLANE DYNAMÓWY NIE PRANE OD CHOCHO … DLA NIE POZNAKI KOLOROWE

   Polubienie

 15. krab said

  Jeżeli ganimy, to i pochwalić trzeba !
  „Patryk Jaki: dość robienia z Polski sprawcy Holokaustu.
  MS chce nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej przez wprowadzenie tam dodatkowych przepisów karnych. Według tej propozycji, do 5 lat więzienia ma grozić za „publiczne i wbrew faktom przypisywanie Rzeczypospolitej Polskiej lub narodowi polskiemu udziału, organizowania lub współodpowiedzialności” za zbrodnie III Rzeszy. Śledztwo wszczynałby z urzędu IPN, a wyrok byłby podawany do publicznej wiadomości.
  Wiceminister Jaki podkreślił, że to istotne, iż w porządku prawnym pojawi się instytucja, która będzie zobowiązana do ścigania takich przypadków. „

  Polubienie

 16. mentronik said

  Polubienie

 17. AQQ said

  😀 ministerstwo wojny.
  W związku z oczywistym obowiązkiem tajemnicy wojskowej, tylko mała część uzbrojenia Wojska Polskiego może być przedstawiona szerokiej opinii publicznej. Dlatego też opisy wszystkich ściśle tajnych projektów i jednostek wojskowych zostały pominięte na Oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Wojny. Za utrudnienia przepraszamy i przypominamy: dociekliwość albo zdrowie – wybór należy do Ciebie.

  http://www.wielkarzeczpospolita.net/ministerstwa/mw/fmw.html

  Polubienie

  • polskosc said

   Uwaga wpis AQQ to kolejna dezinformacja i sianie zamętu.
   Znów AQQ wpisuje jakieś kompletne bzdury. Takie bzdury powodują stratę czasu uczestników i ośmieszają forum.
   Forum grało ważną rolę polityczną. W tej chwili mamy poważne problemy w Europie zwłaszcza problem imigrantów i złego PiS rządu.
   To nie czas aby blog który pomógł odsunąć Komora i Tuska-PO ośmieszać.
   AQQ powinna zostać solidnie przywołąna do porządku.

   Polubienie

   • Dag. said

    Polskosć,wyluzuj…..zostaw AQQ w spokoju,jest bardzo zasłużona dla bloga i bardziej wiarygodna od innych…nie ma żadnego powodu abyś się wyżywał na niej , schowaj swoje osobiste animozje do kieszeni.Tak będzie lepiej dla wszystkich.Dag.

    Polubienie

    • polskosc said

     Przeczytaj artykuł podany przez nią w linku powyżej. Po jakim czasie zauważysz że to kmpletna bzdura, dezinformacja?
     Ciekaw jestem czemu czassem podaje takie kompletne brednie.

     Polubienie

     • Dag. said

      Nic nie zauważę….uwielbiam czytać AQQ….to cudowna i rozsądna osoba , z dużą wiedzą i niesamowitą odwagą.A przy tym podaje zawsze interesujące wiadomości.Ma wielu sympatyków na blogu i na prawdę nie warto wprowadzać fermentu.To nikomu nie służy ,szczególnie w obecnej sytuacji w kraju.Dag.

      Polubienie

      • AQQ said

       Pozdrawiam, buziaki Dag. 🙂

       Polskosc czy coś ciekawego, mądrego tu wrzuciłeś przez 7lat bo jakoś nic nie zapamietałam….oczywiście kilka razy się mocno skompromitowałeś.

       Polubienie

     • KrisT said

      wiesz co to sarkazm, ? nie zawsze podajemy info poważne, czasem trzeba sie pośmiać i rozluznić….. więc popusc gumkę bo cię stringi cisną. 😉

      Polubienie

   • zagrypiona said

    Nie rzucaj w nikogo kamieniami. AQQ jest od czasów grypy z nami. Ty się przypałętałeś niedawno i siejesz zamęt….

    PS. TY NAJBARDZIEJ AGITOWALES ZA PISEM, JAK POJDZIEMY W KAMASZE NA WOJNE Z UKRAINA PRZECIW RUSKIM TO BEKNIESZ. 😉

    Polubienie

  • KrisT said

   hahahha dobre! uśmiałem się jak norka zanim zrobiono z niej rękawiczkę….
   nie wiedziałem iz mamy wojska kosmiczne, hehehehehhehe
   ile trzeba zioła wypalić aby takie cuś napisac?!

   Polubienie

  • zagrypiona said

   Głupki nie zrozumieją, ze to jest żart. Gorzki bo gorzki ale żart. Polska goła i wesola takie ministerstwo by sie przydało. 🙂

   Polubienie

 18. mentronik said

  Polubienie

 19. marek said

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/czipizacja-we-wloszech-2016-02

  Polubienie

 20. miziaforum said

  Polubienie

 21. mentronik said

  Artykuł został napisany 26 grudnia 2014, i jest podsumowaniem nowej książki „Oś czasu Wielkiej bitwy”, a zarazem współczesnym komentarzem do Apokalipsy.

  W przedmowie do książki pt „The sighns of the times” – opartek na objawieniach zaakceptowanych przez Kościół Kelly Bowring ma wspaniały wstęp, mianowicie 13 października 2012 roku pan Bowring zostaje obudzony wcześnie rano zanim wstało jeszcze słońce o godz 5;45 poprzez znany mu matczyny głos który nakazał mu iść do okna w hotelu w którym się znajdował by zobaczyć „znak”.
  Pisze tak: „Otworzyłem zasłony, i zobaczyłem Gwiazdę Poranną (Wenus) wysoko na wschodniej stronie nieba. Dokładnie poniżej widniał cieniutki półksiężyc (rogami odwrócony do góry) – i poniżej niego na horyzoncie jeszcze delikatniutkie ale już przedostawać się zaczęło światło wschodzącego słońca, gotowe zapowiedzieć nowy dzień. W duszy wiedziałem, ze był to znak z Nieba, zrozumiałem, ze był to znak dany mi od Naszej Pani, i ze był on właśnie dla mnie. kilka minut później, wskutek ruchu nieba znak zniknął. Zostałem obudzony i poprowadzony by zobaczyć ten perfekcyjny moment, a jego widok dotknął mnie obecnością Boga i Jego miłością.
  W tym szczególnym momencie nie pamiętał, ze 9 dni wcześniej rozpoczął nowennę prosząc Boga i Matkę Maryję o to czy praca w rozpowszechnianiu orędzi z nieba na nasze czasy jest ważna, i czy jestem zdolny by to robić oraz czy Bóg pragnie bym kontynuował moją prace, czy jest to Jego Wolą. Jako na potwierdzenie tego prosiłem Maryję o podwójny znak. Nie miałem pojęcia dokładnie na jakie znaki mam czekać ani jak je otrzymam i zrozumie. I tego ranka nawet nie przyszło mi do głowy, ze był to jeden ze znaków.
  Niedługo potem będąc po raz pierwszy na konferencji w Fargo, rano kiedy jeszcze było ciemno poszedł na Msze Św do katedry. Po Mszy Św podczas odmawiania Różańca, ten sam głos powiedział do niego delikatnie „Kelly, popatrz w gore, tu mam dla ciebie drugi znak”. Słuchając tego głosu w tym samym momencie przypomniała mi się moja prośba o podwójny znak, oraz moja nowenna – teraz już jasno zdawałem sobie z tego sprawę, ze został mi dany drugi znak jako na prośbę mojej nowenny. Tak więc popatrzyłem w górę w stronę ołtarza…. i tam był znak. Zobaczyłem gwiazdę pomiędzy wieloma gwiazdami, wysoko na ścianie powyżej ołtarza, poniżej była postać Maryi stojąca na półksiężycu a pod nią Tabernakulum ze światłem tak Go oświecającym, ze promienny blask sprawiał, ze wyglądał, jak wschodzące słońce. Był to dokładnie ten sam znak, który widziałem rano dwa dni wcześniej, ale teraz miał on bardziej religijne znaczenie.
  Bylem oszołomiony i zarazem wypełniony radością. Otrzymałem dwa znaki, o jakie prosiłem – znak od przyrody i znak od łaski, oba różne, jednakże takie same, i oba dane mi z góry. Moja modlitwa została wysłuchana w sposób, który sam nie byłbym w stanie sobie wyobrazić.”

  Tłumaczyła Bożena

  Wielka bitwa z Księgi Objawienia ukazuje się nam dzisiaj, zgodnie z niebiańskimi przekazami naszych czasów i wszystkich proroctw zawartych w niej będzie teraz odsłaniać się na świecie. Apokalipsa jest o opanowaniu Kościoła Chrystusowego na ziemi przez wrogów i ostatecznej bitwie o dusze. I to już się rozpoczęło.

  Księga Apokalipsy ukazuje ten wielki obraz ostatecznej bitwy i nowoczesne prywatne objawienie dostarcza tych szczegółów. Bóg objawia nam to teraz, aby przygotować nas tak, iż Jego wierni pomogą złagodzić te rozwijające się wydarzenia poprzez modlitwę i ofiarę.

  Te wiadomości będą atakowane i rozdarte, ale okażą się one prawdziwe. Ci którzy mają uszy do słuchania, niech słuchają tych boskich przekazów dotyczących naszych czasów. I niech odpowiedzą! Nie dopuszczać aby zły tworzył zamęt i rozpacz w waszych sercach. Zróbcie wszystko, aby pozostać w stanie łaski i módlcie się wiele za tych, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia. Tylko wtedy Jego Prawda, która nigdy się nie zmienia, podtrzymuje was.Dziel się tymi wiadomościami.

  Według rzetelnego katolickiego proroctwa, większość z pokolenia, które żyje obecnie na świecie, doświadczy Dnia ponownego przyjścia Jezusa w chwale. W tym dniu, zabierze Swych Wiernych do Ery Pokoju na nowej Ziemi, do Nowego Raju, który nas czeka.

  Oto sekwencja zdarzeń (z szacunkowymi datami , opartymi na samych przepowiedniach) dotyczących Wielkiej Bitwy, tego co nadchodzi i już się rozgrywa:

  WIELKI UCISK
  Rozpoczął się w Grudniu 2012

  Wielki Ucisk się rozpoczął (okres 3 ½ roku)

  SIEDEM PIECZĘCI (Obj 5-8)

  1: Wielkie Odstępstwo i Schizma

  2013

  Fałszywy Prorok, oszust wybrany na papieża w Rzymie (zgodnie z przepowiednią). Wierni katolicy pozostają posłuszni Franciszkowi, dopóki kompetentny organ Kościoła nie oświadczy, że jest heretykiem i jest nieważny, to powinno wystąpić.

  2014-2015

  Wielkie Odstępstwo rozwija się, panowanie herezji rozpoczyna się,w momencie gdy wróg przejmuje Kościół i zasiada na jego tronie, i zastępuje prawdę tolerancją , świeckością i humanizmem, przekręcania i błędnej interpretacji Słowa i Jego świętych doktryn, aż w końcu Kościół zostanie ukrzyżowany

  Zima 2015 – Wiosna 2016

  Zaczyna się Wielka Schizma

  2: III Wojna Światowa

  2016-2017

  Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie

  Jerozolima jest bombardowana przez Iran

  Bliski Wschód zadrży poprzez wielką zagładę atomową

  Izrael zaangażowany w wojnę jądrową z Iranem, Syria walczy z Egiptem

  USA i Europa reaguje gdy wojna na Bliskim Wschodzie się nasila, prowokując tym odpowiedź Rosji i Chin
  Globalny krach gospodarczy- Początek w Europie

  Wszystko to prowadzi do III Wojny Światowej, która będzie straszna, lecz krótka – będzie użyta broń jądrowa

  3: Głód

  2017-2018

  Globalny głód nastąpi po Wielkiej Wojnie

  Brak dostaw żywności

  Trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów będą występować w różnych miejscach

  4: Plagi

  2017-2018

  Nastąpi zatrucie ziemi poprzez umyślne zanieczyszczenie

  Choroby stworzone przez człowieka zostaną podane ludziom w szkodliwych szczepionkach

  5: Męczennicy

  2016-2019

  III WŚ niosąca ze sobą plagi i zniszczenie, stworzy wielu „męczenników”

  Wielu kapłanów i wiernych, odmówi zgody na przyjęcie nowych przepisów o tolerancji i fałszywego ekumenizmu w Kościele i będą z tego powodu bardzo cierpieć

  Papież Benedykt emeryt będzie musiał uciekać z Rzymu zanim nastąpi Wielkie Ostrzeżenie i ostatecznie umrze okrutną śmiercią na wygnaniu

  6: WIELKIE OSTRZEŻENIE

  2016

  Moce na niebiosach zostaną wstrząśnięte

  Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach

  Następuje Wielkie Globalne Ostrzeżenie Bożego Miłosierdzia a z nim :

  1.Wielkie trzęsienie ziemi
  2.Słońce staje się czarne
  3.Księżyc przemienia się w krwistoczerwony
  4.Gwiazdy (meteoryty/ komety) spadają
  5.Niebo zwija się niczym zwój
  6.Ludność świata jest przerażona

  Ludzkość doświadczy wielkiego znaku na niebiosach tego rodzaju że: wszystkie światła niebios zostaną całkowicie wygaszone a wielką ciemność zapadnie na całej ziemi, następnie pojawi się wielki znak krzyża na niebie

  Rezultatem zderzenia dwóch komet na niebie będzie czerwony krzyż który będzie widziany na niebie ponad ziemią

  Wszyscy ludzie na ziemi, doświadczą oświetlenia sumień, Boży mini-sąd Wielkiego Miłosierdzia (trwający około 15 minut)

  Dla wielu będzie to wyglądać jak koniec świata

  Polubienie

  • mentronik said

   Odnosnie 2 punktu

   Masywne siły wojskowe gromadzą się w Arabii Saudyjskiej do inwazji na Syrię

   Arabia Saudyjska przy wsparciu sojuszników gromadzi 350 000 żołnierzy, 20 000 czołgów, 2 450 samolotów, 460 helikopterów z zamiarem inwazji na Syrię.

   https://www.superstation95.com/index.php/world/884

   Armia inwazyjna z 21 lub 25 krajów zbiera się w północnej Arabii Saudyjskiej. Jednocześnie rząd Syrii ostrzega, że „każdy agresor, który wjeździe do naszego kraju wróci do domu w trumnie”. Rosja natomiast dodaje, że „każdy kraj, który wyśle wojska lądowe do Syrii będzie traktowany tak, jakby wypowiedział wojnę.”

   Tysiące żołnierzy z krajów regionu zostały zgrupowane do wzięcia udziału w czymś, co jest określane manewrami wojskowymi. Saudyjskie media informują, że 350 000 żołnierzy z państw arabskich Zatoki Perskiej i wielu innych krajów weźmie udział w manewrach wojskowych w rejonie Hafar al-Batin w północnej Arabii Saudyjskiej. Nazwano je „North Thunder” czyli „Północną Błyskawicą”. Mają potrwać 18 dni.

   Doniesienia medialne mówią, że będą to „ćwiczenia” największe w historii regionu. Jednak przeprowadzone przez SuperStation95 badania porównawcze pokazują, że nie znany jest żaden przykład manewrów z użyciem tego rozmaru siły militarnej gdziekolwiek… i kiedykolwiek. Każdej osobie myślącej wyda się oczywiste, że pojęcie „ćwiczeń” w przypadku takiej skali, to ściema w biały dzień. Tej wielkości siły to siły inwazyjne i kiedy się ruszą, to na wojnę.

   Egipt, Sudan, Pakistan i arabskie kraje Zatoki Perskiej są wśród 25 państw, które biorą udział w „ćwiczeniach”.

   Manewry rozpoczynają się po tym, jak Arabia Saudyjska ogłosiła gotowość do uczestniczenia w inwazji na teren Syrii, jeśli koalicja pod wodzą USA zdecyduje się na rozpoczęcie takiej operacji. (Co za zbieg okoliczności!)

   Czytaj Gulf News na ten temat: http://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arab…..-1.1670564

   Arabia Saudyjska jest członkiem kierowanej przez USA koalicji, która prowadzi naloty na Syrię. Te naloty odbywają się bez zgody ze strony rządu syryjskiego oraz bez mandatu ONZ od września 2014 roku. „Ćwiczenia” wyglądają na przygotowania do ewentualnego najazdu na Syrię.

   Reagując na sytuację, syryjski minister spraw zagranicznych Walid al-Muallem powiedział w sobotę: „Niech nikt nie myśli, że może zaatakować Syrię lub naruszyć jej suwerenność. Zapewniam, że każdy agresor wróci do swojego kraju w drewnianej trumnie.”

   Pavel Krasheninnikov, deputowany Dumy Państwowej Rosji, ostrzegł Arabię Saudyjską, że każda operacja wojskowa w Syrii bez zgody Damaszku będzie oznaczała wypowiedzenie wojny.

   DLACZEGO AKURAT TERAZ?

   Wojna domowa, która niszczy Syrię od kilku lat była realizowana, finansowana i wspierana przez Arabię Saudyjską, Katar, Stany Zjednoczone i inne kraje. Miesiące temu, kiedy Rosja weszła do walki w celu obrony swojego sojusznika, czyli rządu w Damaszku, rebelianci mocno to odczuli.

   W ciągu ostatniego tygodnia stało się jasne, że Alleppo zostanie osaczone i odcięte przez Rosjan i armię syryjską. Jeśli Aleppo by upadło, cały wysiłek buntowników się załamie.

   Dlatego w ostatni weekend, Arabia Saudyjska publicznie zgłosiła „ofertę” dostarczania 150.000 żołnierzy wojsk lądowych na pomoc „amerykańskiej koalicji” do stworzenia sił inwazyjnych, które weszłyby do Syrii walczyć z ISIS. Problem polega jednak na tym, że ISIS jest częścią działań podjętych przez samych Saudyjczyków, Katarczyków i Turków, o czym USA dobrze wiedzą. Jeżeli Saudyjczycy, Katarczycy, Turcy wejdą do Syrii, to nie po to, by „walczyć z ISIS”, ale raczej po to, by ich chronić!

   Sekretarz obrony USA, Ash Carter, publicznie odpowiedział, że Saudyjczycy mają dobry pomysł, który zamierza przedyskutować z innymi sojusznikami Amerykanów. Jeśli Alleppo padnie, los Raqqa jest przesądzony, a co za tym idzie ostateczna klęska terrorystów i rebeliantów będzie faktem.

   Począwszy od 10 lutego 2016 Alleppo jest otoczone i odcięte. Saudyjczycy muszą coś zrobić, by pomóc swoim rebeliantom. Jedynym sposobem na to jest inwazja. Niestety Rosja ma doktrynę użycia taktycznej broni jądrowej jako PIERWSZA jeśli będzie musiała chronić swoje interesy i swoje terytorium.

   http://mediumpubliczne.pl/2016/02/masywn…..-na-syrie/

   Polubienie

 22. mentronik said

  SaudArabia przerzucila do Turcji 35 mysliwcow przystosowanych przez Israel do noszenia taktycznej broni nuclearnej i ponad 80 sztuk taklowej plus magazyn taklowej w bazie NATO Na terenie Turcji.
  Trwa przygotowanie artyleryjskei z Turcji na Kurdow..i pierwsze tureckie oddzialy przekroczyly granice Syrii.. Turcja zapowiedziala zamkniecie Bosforu i atak na rosyjska flote:

  http://www.veteranstoday.com/2016/02/13/breaking-saudi-arabia-moves-planes-to-turkey-joint-attack-on-russian-syrian-and-kurdish-forces-begins/

  Polubienie

 23. https://dublinsmick.wordpress.com said

  https://dublinsmickdotcom.wordpress.com/2016/02/15/poland-will-begin-dividing-ukraine/

  Polubienie

 24. AQQ said

  http://pokazywarka.pl/tajemniczezgony/

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: