Miziaforum's Blog

Archive for Luty 2015

SONDAŻ / NOWA PARTIA W POLSCE -WRZUCAM TEMAT POD DYSKUSJE -dziś jadę zostawiam wpis , co o tym myślicie

Posted by miziaforum w dniu Luty 23, 2015


w związku z  tym  ze program  i założenia  ideowe  są  na polskiej scenie  politycznej  zupełnie  nową jakością  ,  i  co  warto dodać  żadna  partia  przez  ostatnie 25  lat  trwania  tak zwanej „wolnej Polski”  

NIE PROPONOWAŁA POLAKOM  TAK ISTOTNYCH I  TAK KONKRETNYCH ZMIAN SYSTEMOWYCH !!  POLITYCZNYCH  I  GOSPODARCZYCH !

oto link  do tematu

https://miziaforum.wordpress.com

jednak  proszę o  komentowanie tu  pod tym  wpisem  .

dodam jeszcze sondaż  -CZY  POPARŁ  BYĆ  PARTIĘ  „ZMIANA” W ZWIĄZKU  Z PROPONOWANYMI CELAMI I  ZAŁOŻENIAMI ZAWARTYMI  W  SZKICU PROGRAMOWYM  ORAZ  DEKLARACJI IDEOWEJ ?

Posted in Uncategorized | 208 Komentarzy »

500 tysięcy muzułmańskich imigrantów WYLĄDUJE NA PLAŻACH ITALII -nowa taktyka IS

Posted by miziaforum w dniu Luty 22, 2015


Bojownicy Państwa Islamskiego grożą wysłaniem do pół miliona imigrantów z Libii do państw południowej Europy, w ramach „psychologicznego zastraszenia”. Osoby te zostaną wysłane do Europy pod przymusem.

„Jeśli wyślecie siły zbrojne do Libii, my w odpowiedzi wyślemy wam 500 000 migrantów” – taka zapowiedź, adresowana do włoskich władz, pojawiła się na jednej ze stron powiązanych z islamskimi bojownikami. Informację wyszukała francuska gazeta Le Figaro. Bojownicy Państwa Islamskiego grożą wywołaniem „chaosu” w rejonie Morza Śródziemnego, za pomocą setek łodzi wypełnionych imigrantami.

W wystąpieniu przed włoskim parlamentem, minister spraw zagranicznych Paolo Gentiloni dał do zrozumienia, że Rzym obawia się „masowego napływu uchodźców”. „Mamy do czynienia z krajem o potężnym terytorium, na którym brakuje instytucji rządowych, co może mieć poważne konsekwencje nie tylko dla nas, ale i dla stabilności procesu transformacji w sąsiednich afrykańskich państwach” – stwierdził Gentiloni dodając, że w Libii istnieje realna możliwość współpracy bojowników Państwa Islamskiego z tamtejszymi ekstremistami.

Jak podają włoskie media, tylko w zeszłym tygodniu na wodach Morza Śródziemnego, z pomocą włoskich służb, zostało uratowanych ponad 4 tysiące nielegalnych imigrantów, zmierzających do Włoch na prowizorycznych łodziach i statkach. W porównaniu do lutego 2014 roku, jest to znacząco wyższa, wręcz rekordowa liczba i wyznacza pewien trend, który, jak należy się domyślać, będzie się jeszcze rozwijał.

http://www.autonom.pl/?p=11332

==========================

POMYSŁ BARDZO DOBRY  I REALNY (nie żebym popierał) ZAPĘDZĘ NA ILE  SIĘ DA  ŁÓDEK PONTONÓW TRATW 

SŁOWEM CZEGOKOLWIEK  CO NA WODZIE SIĘ JAKO TAKO TRZYMA I STRZAŁAMI Z AK I  RKM  POPĘDZĄ ICH DO WIOSEŁ 

==========================

TAM GDZIE WYLĄDUJĄ DOJDZIE DO SCEN DANTEJSKICH , TO PEWNE I JESZCZE JEDNO CZY WŁOSI BEDĄ MOGLI OLAĆ I POZWOLIĆ SIĘ TOPIĆ TYM LUDZIOM ?

CHYBA NIE …. 

I  PYTANIE ILU W ŚRÓD NICH MOŻE BYĆ NA PRZYKŁAD O TU LINK 

https://miziaforum.wordpress.com/2014/10/09/islamisci-wymorduja-europejczykow-wirusem-ebola-atak-biologiczny-trwa-albo-sie-juz-dokonal/

Posted in Uncategorized | 16 Komentarzy »

Gala UFC Wargiliusz vs Zarowa /Ciekawostka / TAK ZACHOWUJĄ SIĘ POLACY W DNI WOLNE OD PRACY W NIEMCZECH

Posted by miziaforum w dniu Luty 22, 2015


OGLĄDAĆ  NA PEŁNYM  EKRANIE 

Posted in Uncategorized | 3 Komentarze »

Nowa partia polityczna „Z” przyjrzyjmy się

Posted by miziaforum w dniu Luty 22, 2015


Czym będzie wyróżniać się nowe ugrupowanie? Według Piskorskiego, istotne różnice w stosunku do innych polskich partii mają znaleźć się w polityce zagranicznej. Były rzecznik Samoobrono tłumaczy, że Polska powinna pozostać w UE, ale zdecydowanie ograniczyć współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Zwrot ma nastąpić w kierunku Rosji i Chin.

„Po wybuchu konfliktu na Ukrainie część opinii publicznej, która ma odmienne poglądy od elit, może poczuć, że nie jest reprezentowana. Do podjęcia działalności nakłania mnie konglomerat złożonych ze środowisk od mocno lewicowych, przez związane Samoobroną, a na neoendeckich kończąc. Chęć zaangażowani zgłasza kilkunastu byłych posłów” – czytamy dalej na stronach „RP”.

Autorzy publikacji zwracają uwagę, że Piskorski będzie starał się przekonać do udziału w nowej partii przede wszystkim Piotra Ikonowicza. Zainteresowany będzie także pozyskaniem do współpracy posłów, którzy popierają politykę Kremla – Zygmunta Wrzodaka i Zdzisława Jankowskiego.

Krytyk Zachodu

Mateusz Piskorski jest sekretarzem generalnym Europejskiego Centrum Analiz

Były poseł i rzecznik Samoobrony Mateusz Piskorski został wybrany na przewodniczącego nowej partii politycznej Zmiana. Wyboru dokonało I Zgromadzenie Krajowe tej partii.

Na sobotniej konferencji prasowej Piskorski protestował m.in. przeciwko niewpuszczeniu do Polski zaproszonych na Zgromadzenie Krajowe „Zmiany” gości ze wschodniej Ukrainy, którzy – jak mówił – „walczą z faszystowskim reżimem na Ukrainie”.

=================================

WARTO  SIĘ PRZYJRZEĆ I ZACZEKAĆ ,  JEŚLI NIE  ZACZNĄ SIĘ AFISZOWAĆ  ZE ZBOCZEŃCAMI I  ZŁODZIEJAMI ZNANYMI  Z MEDIALNEJ SWERKI STRONNICTW TAK ZWANYCH CZARNYCH I CZERWONYCH TO KTO WIE  ? MOŻE WARTO  BĘDZIE POPRZEĆ A NAWET SIĘ ANGAŻOWAĆ …

 ————————————————————

ZMIANA opiera swój system wartości na tradycji różnych nurtów politycznych odwołujących się do idei ludzkiej godności i społecznej sprawiedliwości.

ZMIANA reprezentuje interesy ludzi pracy, bezrobotnych, młodzieży oraz emerytów i rencistów.

ZMIANA to siła demokratyczna, bowiem dąży do wyzwolenia społecznego i upodmiotowienia społeczeństwa poprzez samoorganizację obywateli i udział reprezentantów ludzi pracy we wszelkich procesach decyzyjnych – na poziomie państwa, lokalnej społeczności i zakładu pracy.

ZMIANA to siła antykapitalistyczna, bo kapitalizm jest systemem, który zniewala jednostkę i prowadzi do zubożenia zdecydowanej większości społeczeństwa w wyniku wyzysku ludzi pracy najemnej w interesie nielicznej grupy osób najbogatszych oraz neokolonialnej eksploatacji słabszych krajów przez imperialistyczne potęgi.

ZMIANA to siła patriotyczna, bo tylko przez odzyskanie suwerenności przez Polskę i wyzwolenie kraju spod dominacji struktur wielkiego kapitału i imperialistycznych mocarstw możliwa jest poprawa bytu materialnego szerokich kręgów społeczeństwa polskiego.

ZMIANA to siła internacjonalistyczna, bo tylko w wyniku wspólnej walki ludzi pracy różnych narodowości możliwe jest pokonanie zniewalającego całą ludzkość systemu kapitalistycznego i sprawiedliwy podział dóbr materialnych będących wytworem ludzi pracy, a nie posiadaczy kapitału.

ZMIANA to partia pokoju, bo tylko w warunkach współpracy i przyjaźni z sąsiadami oraz wszystkimi narodami Europy „od Atlantyku do Władywostoku” można budować bezpieczne jutro dla naszego kraju.

ZMIANA to siła postępowa, bo sprzyja emancypacji jednostki w ramach nowoczesnego społeczeństwa oraz nieskrępowanemu rozwojowi nauki, techniki, kultury i sztuki.

ZMIANA dąży do realizacji konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej oraz zabezpieczenia stabilnego, godnego i spokojnego bytu materialnego wszystkich obywateli RP – poprzez budowę państwa socjalnego, zakładającego priorytet kolektywnych form własności środków produkcji (spółdzielczej, państwowej i komunalnej), przy zagwarantowaniu praw drobnej własności prywatnej.

ZMIANA uznaje za priorytet prawa człowieka, w tym prawo do pracy, godnej płacy, mieszkania, bezpłatnej opieki zdrowotnej i edukacji, godziwego zabezpieczenia na starość, prokreacji, czystego środowiska naturalnego, dostępu do wody pitnej i zdrowej żywności.

ZMIANA to ruch na rzecz lepszej przyszłości, ale odnoszący się z szacunkiem do dorobku pokoleń naszych rodziców i dziadków, którzy w trudnych warunkach powojennych odbudowali i rozbudowali kraj, przekształcając Polskę w państwo przemysłowe. Własny przemysł jest podstawą dobrobytu społeczeństwa, dlatego

ZMIANA przeciwstawia się polityce likwidacji polskiej wytwórczości oraz prywatyzacji i reprywatyzacji majątku społecznego.

Jeśli podzielasz te wartości i żądasz ZMIANY SPOŁECZNEJ – dołącz do nas!

DEKLARACJA PROGRAMOWA

ZMIANA – WSZYSCY JEJ CHCEMY!
Masowy wyjazd na Zachód polskiej młodzieży w poszukiwaniu lepszego życia, 14% obywateli w wieku produkcyjnym pozostających bez pracy, wściekłe ataki kapitału na prawa pracownicze, degradacja polskiego rolnictwa, ubożenie emerytów i rencistów, brak perspektyw dla młodych w kraju – to wszystko powoduje, że należy jak najszybciej postawić tamę antyludzkiemu kapitalizmowi!
Agresja na Irak, napaść na Afganistan, wysługiwanie się dogorywającemu amerykańskiemu hegemonowi, meldowanie się „polskich” rządów w ambasadzie USA, podpalanie Ukrainy przez pseudoelity, zdrada interesów polskich na rzecz intratnych posad w międzynarodowych instytucjach – to wystarczające powody by zacząć żądać Polski suwerennej!
W odpowiedzi na brak istniejącej alternatywy na polskiej scenie politycznej, postanowiliśmy ogłosić ZMIANĘ. Nie żadną kolejną „partię polityczną” na usługach kapitału, nie wąską grupę interesu, ani też nie korporację zarządzającą emocjami Polaków.
Naszym celem jest ZMIANA polityki, będąca nie kosmetycznym zabiegiem, a głębokim przeoraniem skompromitowanych struktur antyspołecznego systemu. ZMIANA to zastąpienie tego systemu ustrojem nowym, budowanym dla ludzi i przez ludzi. Obywatele muszą mieć znów kontrolę nad swoim losem i to oni są ostateczną wyrocznią w sprawach publicznych. To oni sąZMIANĄ.
ZMIANA będzie polegać m.in. na:
natychmiastowym opuszczeniu przez Polskę struktur NATO, by odbudować nasze siły zbrojne i przemysł obronny, należycie dbać o nasz własny interes oraz pokojowo współżyć z sąsiadami
nacjonalizacji i uspołecznieniu strategicznych gałęzi gospodarki, bo bez państwowych banków, surowców i produkcji, pozbawieni jesteśmy bezpieczeństwa socjalnego oraz realnej suwerenności;
stworzeniu warunków do godnego życia każdemu obywatelowi, wprowadzając sprawiedliwy system podatkowy, otaczając opieką najsłabszych, oraz likwidując bezrobocie poprzez reindustrializację kraju;
otoczeniu opieką polskiego rolnictwa, by zabezpieczyć zdrową polską żywność przed importem GMO oraz zapewnić opłacalność produkcji rolnej;
wprowadzeniu czytelnego systemu rządów precyzującego zakres odpowiedzialności i kompetencji władz, gdyż tylko sprawne organy państwa uzupełnione przez realne instrumenty demokracji bezpośredniej mogą być emanacją woli obywateli;
ZMIANA jest odpowiedzią polskiego społeczeństwa na ignorancję i arogancję obecnych władz i „elit” RP. Jest ruchem na rzecz prawdziwej alternatywy dla kierunku, w którym obecnie podąża Polska. Jest siłą, która przywróci ludziom pracy ich prawa, także do współzarządzania państwem i jego majątkiem oraz na zawsze odsunie od polityki skompromitowanych sługusów kapitału.
ZMIANA będzie dążyć do realizacji postulatów za pomocą udziału we wszelkich procesach decyzyjnych, samoorganizacji, a także aktywnej pracy wśród społeczeństwa, nie wyłączając z tego radykalnych form oporu.
ZMIANA to my wszyscy, poza wąską grupą opływających w luksusy i przywileje złodziei!
ZMIANA – jedyna opozycja!

Posted in Uncategorized | 39 Komentarzy »

LITWA ZBROI SIĘ PRZECIWKO POLAKOM MIESZKAJĄCYM NA LITWIE… Polacy wróg n.r 1

Posted by miziaforum w dniu Luty 21, 2015


JAK  PODAJĄ LITEWSKIE MEDIA –  POWODEM PODWYŻSZENIA STANU  ZAGROŻENIA  TERRORYSTYCZNEGO NA LITWIE  JEST MOŻLIWOŚĆ WYWOŁANIA WOJNY HYBRYDOWEJ NA TERYTORIUM LITWY  PRZEZ ZORGANIZOWANE GRUPY OBYWATELI LITWY  POLSKIEGO POCHODZENIA 

DODATKOWE ZAKUPY UZBROJENIA ORAZ  PRZEPROWADZONE OSTATNIE ĆWICZENIA WOJSKOWE

SĄ ZWIĄZANE Z NIEBEZPIECZEŃSTWEM KTÓRE STANOWI POLSKA MNIEJSZOŚĆ NARODOWA NA LITWIE –  TO JEST POWIEDZIANE WPROST – POLACY GŁÓWNYM ZAGROŻENIEM DLA LITWY 

Do prowokacji mogą być wykorzystane również mniejszości narodowe, na Litwie główniepolska mniejszość, która w kraju jest najliczniejsza i dobrze zorganizowana – mówi Medalinskas. Polacy na Litwie stanowią 6,6 proc., a Rosjanie – 5,8 proc.

Próby prowokacji już zostały podjęte. Przed kilkoma tygodniami na Facebooku ukazał sięprofil w językach polskim i rosyjskim „Wileńska Republika Ludowa” z żądaniem wprowadzenia polskich „zielonych ludzików” na Wileńszczyznę w większości zamieszkanej przez Polaków i przeprowadzenia tam referendum ws. oderwania regionu od Litwy. Profil szybko został usunięty, a Prokuratura Generalna Litwy wszczęła śledztwo.”

„W obawie przed tzw. wojną hybrydową, przed kilkoma dniami litewski rząd zaostrzył kary za noszenie mundurów wojskowych, a także poszczególnych części munduru bez uprawnień. W sobotę natomiast na Litwie zakończą się pięciodniowe ćwiczenia taktyczne Współdziałanie 2015 (Saveika 2015). Po raz pierwszy prawie 2 tys. litewskich żołnierzy na poligonie i w dwóch miastach ćwiczyło działania, w sytuacji gdy wróg nie prowadzi otwartych operacji wojennych. „

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Konflikt-na-Ukrainie-oslabil-poczucie-bezpieczenstwa-Litwinow,wid,17278048,wiadomosc.html?ticaid=11461d

=======================================

NO  TO SYTUACJE MAMY JASNĄ POLACY SĄ W TEJ CHWILI NA CELOWNIKU  LITEWSKICH SŁUŻB SPECJALNYCH CELEM NUMER 1!!!!

p.s przypominam mój wpis

NADCHODZI WOJNA – DLA POLAKÓW BĘDZIE TO WOJNA O KRESY WSCHODNIE CZASOWO ZARZĄDZANE PRZEZ OBCĄ ADMINISTRACJE

https://miziaforum.wordpress.com/2014/11/15/nadchodzi-wojna-dla-polakow-bedzie-to-wojna-o-kresy-wschodnie-czasowo-zarzadzane-przez-obca-administracje/

Posted in Uncategorized | 24 Komentarze »

:-) !!! Polska -GAZ Z ŁUPKÓW W POLSCE TO LEGENDA FSB !!! – AMERYKAŃSKIE FIRMY UCIEKAJĄ Z POLSKI gazu nie było , niema i nie będzie :-)

Posted by miziaforum w dniu Luty 21, 2015


Witam  dziś  mamy  do  przeczytania  informacje  naprawdę  ważną  i  tragiczną  dla  Polaków  

to  chyba  jedna z  największych operacji  rosyjskich  służb  w  Polsce  wręcz  maistersztyk  POLSKIE  ZŁOŻA  GAZU  ŁUPKOWEGO  OKAZAŁY  SIĘ  BAJKĄ  WYMYŚLONĄ  PRZEZ  ROSYJSKIE  FSB  🙂

SZACOWANE  WSTĘPNIE  ZŁOŻA  POLSKICH  ŁUPKÓW  NA  300  LAT  NIEZALEŻNOŚCI  GAZOWEJ  OKAZAŁY  SIĘ  PO  BADANIACH  EMPIRYCZNYCH  –  WYKONANIE  WIELU  ODWIERTÓW  PRZEZ  AMERYKAŃSKIE  FIRMY   Exxon Mobil i  Chevron  ZALEDWIE WIELKOŚCI  25% SZACOWANEJ  WSTĘPNIE W  RAPORTACH  ILOŚCI  WYDOBYWCZEJ  …

CZYLI POLAKOM  KTOŚ  PODŁOŻYŁ  FAŁSZYWE  WYNIKI  WSTĘPNEJ OCENY  WIELKOŚCI  ZŁÓŻ  🙂

EFEKT  FIRMY  Z  USA  WŁAŚNIE  W TEJ  CHWILI  REZYGNUJĄ  Z  DALSZYCH  PRAC  POSZUKIWAWCZYCH  WYDAJĄC  STOSOWNE OŚWIADCZENIA  :

„Kilkanaście dni temu Chevron, drugi co do wielkości amerykański koncern paliwowy, poinformował, że rezygnuje z dalszego poszukiwania złóż gazu w polskich łupkach. Jak podkreślili jego przedstawiciele, Chevron „nie będzie kontynuować operacji związanych z gazem z łupków w Polsce, gdyż szanse tutaj nie są konkurencyjne w stosunku do innych szans w globalnym portfelu koncernu”.

„Exxon Mobil, który pod koniec 2012 r. postanowił ostatecznie wycofać się z Polski, komunikując enigmatycznie, że powodem tej decyzji jest to, iż przeprowadzone dotychczas prace poszukiwawcze w naszym kraju nie dały zadowalających rezultatów.”

CZYLI  LEGENDARNE  ZŁOŻA  POLSKICH  ŁUPKÓW  OKAZAŁY  SIĘ LEGENDOM  NAPISANĄ  PRZEZ  ROSYJSKIE  SŁUŻBY  W  KTÓRĄ  TO  LEGENDĄ  UWIERZYLI  WSZYSCY  POLACY  A  W SZCZEGÓLNOŚCI  RZĄD ….  🙂

zatem  gazu  nie  ma  i  nie  będzie  bo  go  nigdy  w  Polsce  nie  było  w  takich  ilościach  …

tak  pozostaje  zatem  nam  marzycielom  wiecznie  śniącym  o  potędze  do  wyboru

KLĘCZEĆ  PRZED  WKURWIONYM WŁADIMIREM  ,  LUB ROZPOCZĄĆ  PRODUKCJE  GAZU  Z  GŁUPKÓW ,  W  SPOSÓB NASTĘPUJĄCY  W  ZAKŁADACH  ZAMKNIĘTYCH  PSYCHIATRYCZNYCH  KAŻDEMU PACJENTOWI  ZAŁOŻYĆ  W  ODBYTNICY RURKĘ  NASTĘPNIE PRZEWODAMI  GUMOWYMI  PODŁĄCZYĆ  DO  GŁÓWNEGO  ZBIORNIKA  POZA  BUDYNKIEM  I  ROZPOCZĄĆ  KARMIENIE  –  KAPUŚNIAKIEM,  FASOLĄ  ,  BIGOSEM,GROCHÓWKĄ …

p.s  oczywiście w/w  firmy z  USA  otrzymały propozycje wydobywania  gazu  łupkowego  na  Syberii 

🙂

„Po tym raporcie do Amerykanów zaczęli wysyłać sygnały Rosjanie, wskazując, że polskimi złożami nie warto się zajmować, bo prawdziwe złoża gazu łupkowego znajdują się u nich, na Syberii.”

autor  publikacji :

dr Leszek Pietrzak

Autor jest historykiem, przez wiele lat pracował w Urzędzie Ochrony Państwa, następnie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Był również członkiem Komisji Weryfikacyjnej ds. WSI

ps.  a  taki  człowiek  wie  co  pisze  …

Czytaj więcej na http://biznes.interia.pl/raport/gaz-lupkowy/news/koniec-lupkowej-szansy,2094339,7572?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

Posted in Uncategorized | 19 Komentarzy »

Polak na wieki wieków dziadem , już ich w tym głowa ! PŁACIĆ , PŁACIĆ ,PŁACIĆ …….

Posted by miziaforum w dniu Luty 20, 2015


Witam co dzieje się tu w Polsce a o czym nie wiecie ?, albo wiedzieć nie chcecie ….

link , tak jak lubicie bo bez linka z kłamliwych mediów nie uwierzycie 🙂 taki paradoks schizofreniczny w Polsce mówicie łżemedia 🙂 ale jak wam coś napisze bez linka do fabryki kłamstwa to nie wierzycie , więc PROSZĘ BARDZO 🙂

http://biznes.onet.pl/zmora-wieczystego-czyli-koszmar-podwyzek/h53g9

WAŻNE !!!! W 21 WIEKU NIEMA WIĘKSZEGO UPODLENIA NIŻ BRAK PIENIĘDZY ,I COŚ JESZCZE WŁAŚNIE TAK TRZYMA SIĘ CAŁE NARODY ZA MORDĘ BIEDĄ I CIĄGŁYM BRAKIEM PIENIĘDZY 

ZENOBIUSZ I WIZGA

Justyna ZahorskaDziennikarka Onetu

Horror podwyżek dotyka wszystkich – biednych i bogatych, emerytów i przedsiębiorców. 28 stycznia, środa. Demonstracja przed Sejmem – tym razem zebrali się dotknięci drastycznymi podwyżkami użytkownicy wieczyści gruntów. Tłum gęstnieje. Zjawia się telewizja, a także policja, rutynowo spisuje organizatorów. Prosi demonstrantów o przeniesienie się na parking po drugiej stronie Wiejskiej. To nie związkowcy, grzecznie przenoszą się we wskazane miejsce. Nie chcą zadymy.

O co chodzi tym ludziom? Paweł Z. z podwarszawskiego Nadarzyna, użytkownik 750-metrowej działki, płacił przez wiele lat 70 zł rocznie – teraz gmina łupnęła mu ponad 1600 zł. Barbara T. z ulicy Lea w Krakowie płaciła do tej pory za grunt pod niewielkim mieszkaniem 44,60 zł – po podwyżce miasto zażądało 472, 29 zł.

U nas średnia opłata skoczyła o 470 procent – mówi Henryka Chmielewska-Pleczeluk, prezes zarządu warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej Rakowiec. –Pierwsze podwyżki uderzyły w naszą spółdzielnię już w 2011 roku. To był szok. Zdawaliśmy sobie sprawę, że spółdzielcy, w większości emeryci, renciści i ludzie bez stałego dochodu, nie będą w stanie udźwignąć takiego obciążenia – dodaje prezes Chmielewska-Pleczeluk.

– Opłata za użytkowanie wieczyste stanowi swoisty ekwiwalent pieniężny za możliwość korzystania z gruntu jednostki samorządu terytorialnego. Uzależniona jest od wartości nieruchomości – wyjaśnia burmistrz warszawskiej dzielnicy Targówek, Sławomir Antonik. – Jeżeli wartość nieruchomości wzrasta, wzrasta też opłata.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, wynosi ona 1 proc. wartości gruntu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową. Raz na trzy lata opłatę można zaktualizować. W praktyce jednak przez kilkanaście, w najlepszym razie kilka lat gminy trzymały się starych stawek. Np. na warszawskiej Sadybie czy Stegnach opłata nie zmieniała się przez 7 lat. W Białymstoku użytkownik wieczysty 583-metrowej działki płacił przez 16 lat blisko 2868 zł – odkąd ’’dopadła’’ go podwyżka, musi wyłożyć 3734 zł rocznie.

Samorządowcy obudzili się nagle, konstatując, że jesteśmy w UE i ceny nieruchomości rosną, co można wykorzystać dla podreperowania gminnych budżetów. Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie wynajęli rzeczoznawców, ci zaś wzięli się do roboty i sporządzili operaty szacunkowe nieruchomości, których ’’na żywo’’, w terenie, z reguły nawet nie oglądali. I posypały się podwyżki o kilkaset, a nawet o tysiąc procent.

– Mam emeryturę 1018 zł. Jak udźwignę podwyżkę za użytkowanie wieczyste do 3 tysięcy rocznie? – pyta retorycznie pani Halina z warszawskiego Śródmieścia. – Może Warszawa staje się miastem tylko dla bogatych. Może powinnam się stąd wynieść.

Kosmiczny skok

Kto najbardziej dostanie po kieszeni – to zależy przede wszystkim od tego, gdzie mieszkamy.

– Przy takiej samej, 1000-procentowej podwyżce osoba mieszkająca w wieżowcu zapłaci mniej, niż lokator czteropiętrowego bloku – tłumaczy dr Daniel Alain Korona, prezes Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE. – Dużo więcej zapłaci mieszkaniec domu jednorodzinnego.

– W tej chwili najbardziej cierpią warszawiacy, ale mamy sygnały także z Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta i Poznania, choć tam opłaty są mniejsze niż w Warszawie. W mniejszych miejscowościach problem też występuje – dodaje dr Korona.

Skąd się wzięły te astronomiczne wyceny gruntów? Za operaty szacunkowe płacą gminy, zainteresowane wywindowaniem stawek.

Nie wiadomo, skąd brał dane rzeczoznawca zatrudniony przez gminę Nadarzyn, Marek J. Faktem jest, że działkę Pawła Z. z małym domkiem typu kanadyjczyk wycenił na ponad 230 zł za metr kwadratowy, podczas gdy uzbrojone działki budowlane w tej gminie kosztują na wolnym rynku ok. 100 zł za metr.

– Spółdzielnie zrobiły kontroperaty i wyszło im dużo mniej – podkreśla prezes Henryka Chmielewska-Pleczeluk. – Według miasta, było to 3000-3400 zł za metr kwadratowy. Według naszych rzeczoznawców 2000-2600 zł za metr.

– Operaty szacunkowe są nierzetelne i niefachowe – mówi dr Daniel Alain Korona. – Często ich autorzy nie zadają sobie trudu dokładnych badań.

Podstawową metodą wyceny jest metoda porównawcza – wartość gruntu ustala się na podstawie innych transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Prowadzi to jednak do idiotyzmów, np. wartość gruntu pod 40-letnim blokiem ustala się na podstawie ceny działki po drugiej stronie ulicy, którą można sprzedać deweloperowi i postawić tam apartamentowiec. A przecież działki z blokiem nikt za tę cenę nie sprzeda.

– Przepisy są absurdalne – mówi dr Korona. – Nakazują oszacowanie wartości nieruchomości niezabudowanej tak samo, jak zabudowanej.

Burmistrz Targówka, Sławomir Antonik, zwraca uwagę na drugą stronę medalu: – Samorząd żyje z danin publicznych i podatków. Pieniądze z opłat za użytkowanie wieczyste trafiają do budżetu miasta.

parada łajdaków

CEL JEST JASNY I PROSTY – TRON Z OŁTARZEM ZAWARŁ PAKT !!!!!!

TAKIE BEDĄ DZIECI WASZE !!!!!!!!!!!!!!!
=============================================================

Polska jest krajem katolickim,w ktorym ludzie maja
zarabiac malo,maja zyc w niedostatku,bo tylko
wtedy,beda pobozni,religijni,beda brac udzial w
praktykach religijnych.Gdy ludzie zarabiaja
malo,wtedy sa nieszczesliwi i szukaja
pocieszenia,i na to tylko czekaja kaplani,gdyz
przychodza do ludzi i opowiadaja im bajki na
pocieszenie,a gdy ludzie ich wysluchaja,to nie
szukaja juz szczescia na ziemi,w wysokich
zarobkach,tylko szukaja szczescia w
niebie,zaswiatach,oczekuja cudow,i beda gotowi
chodzic na pielgrzymki,aby modlic sie o szczescie
w niebie.Beda przeznaczac pieniadze(ktorych i tak
malo zarabiaja)na cele religijne,beda gotowi
budowac koscioly,swiatynie,domy boze itd.,a nie
budowac akwedukty,autostrady,stadiony,zaklady
pracy itd.Kaplani zyja z tego,ze sprzedaja ludziom
obietnice szczescia w niebie,a wiec szczescie
ludzi tu na ziemi jest sprzeczne z interesami
kaplanow.Kaplani mowia do ludzi:”pan Bog miluje
was w waszej nedzy,ciprpienie zbliza was do pana
Boga,im wieksza wasza bieda,nedza,cierpienie,i im
wiekszy krzyz dzwigacie na swych barkach,tym
wieksza wasza chwala w niebie.I mowia to do
ludzi,ludzie,ktorzy sa najbogatszymi
ludzmi.Oczywiscie z kaplanami wspolpracuja ich
swieccy sojusznicy,przyjaciele.Pewien polityk
powiedzial kiedys tak:”Podchodzi minister do
biskupa,bierze go pod reke i mowi:Ty ich utrzymasz
w glupocie,a ja ich utrzymam w biedzie”

===================================================

CZEMU DODAŁEM TO BO ZAWSZE WCZEŚNIEJ CZY PÓŹNIEJ NOWI ZE STARYMI NAWYKAMI DOGADUJĄ SIĘ NA WASZ POHYBEL 

tak jak widać rżnięcie polaków trwa w najlepsze zmieniają sie tylko świnie przy korytach samorządowych i rządowych …

TYLKO SZNUR  I KRWAWA REWOLTA JEST W STANIE ZMIENIĆ COŚ I POPRAWIĆ BYT ŻADNE WYBORY , PRZECIERZ WSZYSTKIE SIŁY OD LEWA DO PRAWA ZAKWESTIONOWAŁY ICH UCZCIWOŚĆ … TO W JAKIM CELU CI CO MÓWIĄ O FAŁSZERSTWACH BIORĄ UDZIAŁ W GRZE KTÓRA Z GÓRY JEST USTALONA … ?

NO WŁAŚNIE PO TO ŻEBYŚCIE SIĘ ZAJELI BYLE CZYM BYLE NIE ROZLICZANIEM TYCH SS…...

Posted in Uncategorized | 47 Komentarzy »

Uwaga !!! MEGA FAŁSZERSTWO WYBORCZE W KAMPANII PREZYDENCKIEJ JUŻ W TOKU

Posted by miziaforum w dniu Luty 8, 2015


DZIŚ  JADĘ NA JAKIŚ CZAS  JAK WRÓCĘ ZAMIESZCZĘ TU  TREŚĆ O  PRZYGOTOWANIACH NAJWIĘKSZEGO FAŁSZERSTWA  WYBORCZEGO W DZIEJACH POLSKI W KAMPANII  PREZYDENCKIEJ  ROKU  2015  

PONADTO  WPIS  W TYM LINKU NIEBAWEM  ZOSTANIE  UZUPEŁNIONY O TREŚĆ  ZGODNĄ Z  TYTUŁEM  

dla  tego  nie  był  wypełniony  treścią  w  dacie  publikacji  aby  był link  wysoko  wypozycjonowany w wyszukiwarkach  gdy  BEDZIE  AKTUALNY  !!!

P.S  IDĄ  PO  TRUPACH  WSZYSTKIE  CHWYTY  DOZWOLONE….

https://miziaforum.wordpress.com/2015/01/30/pilne-sensacja-kandydat-na-prezydenta-r-p-aresztowany/

Media prorządowe co chwila prezentują sondaże lub badania, z których wynika, że Bronisław Komorowski może liczyć na poparcie ok. 50 – 60 proc. głosujących. Dodatkowo cieszy się zaufaniem minimum 3/4 społeczeństwa. Jak dla mnie jest to przygotowywanie gruntu pod kolejny wyborczy przekręt. Ludzie mają się oswoić z gigantycznym (ale fikcyjnym) poparciem dla „Bula”. Tak, aby w dniu wyborów nie było żadnego zaskoczenia. 

Zgodnie z najnowszym sondażem sponsorowanego przez rząd CBOSu – Bronisław „Bul” Komorowski w nadchodzących wyborach prezydenckich może liczyć na 63 procentowe poparcie. To kolejne badanie opinii publicznej nagłaśniane przez wszystkie prorządowe media, zgodnie z którym obecny prezydent ma gigantyczne lecz całkowicie fikcyjne poparcie wyborców. Nie uwierzę bowiem w to, że ponad połowa polskiego społeczeństwa chciałaby dziś oddać swój głos na obciachowego obrońcę WSI, którego największym osiągnięciem jest zgolenie wąsa, stworzenie czekoladowego morła i przemalowanie polskich flag na różowo.

Nie mam również najmniejszych wątpliwości, że te absurdalne wyniki sondaży to w rzeczywistości przygotowywanie gruntu pod kolejny wyborczy przekręt. Po doświadczeniach z ostatnich wyborów można sądzić, że władza zrobi wszystko, aby nie dopuścić do drugiej tury wyborów prezydenckich, a jeśli już do niej dojdzie to będzie w stanie sfałszować jej wyniki poprzez wygenerowanie setek tysięcy nieważnych głosów. Wszystko po to, aby wybory wygrał obrońca post-PRLowskiego układu. Zwycięstwo kandydata opozycji będzie równoznaczne z początkiem destrukcji patologicznej konstelacji stworzonej przez służby, byłych funkcjonariuszy PZPR oraz ekipę Platformy Obywatelskiej. Dlatego obecna władza tak bardzo boi się Andrzeja Dudy. Dlatego z ust rządowych dziennikarzy możemy słyszeć nieustający hejt na tego kandydata, który – powiedzmy to sobie otwarcie – w normalnych okolicznościach medialnych rozniósłby obciachowego dzisiaj „Bula” na strzępy. Jedno jest pewne – jeśli rządowa propaganda nie przyniesie rezultatów i dojdzie do drugiej tury wyborów (a tym samym dojdzie do bezpośredniej debaty transmitowanej przez wszystkie stacje TV) Komorowski ma realne szanse na to, aby sromotnie przegrać.

wpis z dnia 17/02/2015 

Posted in Uncategorized | 258 Komentarzy »

Z kim Francja i Niemcy się dogadają , a Polska zadarła i mówiąc w prost ma p………

Posted by miziaforum w dniu Luty 7, 2015


Rosja pod względem bogactw w zasoby naturalne znajduje się w czołówce najbogatszych państw na świata. W całej Federacji na Rosję przypada ok. 70% zasobów energetycznych i 60% różnego rodzaju rud kopalnianych. Obliczono, że zasoby ropy naftowej sięgają do 48,6mld m3, natomiast złoża gazu ziemnego 48 bilionów m3. Bez wątpienia są to olbrzymie pokłady surowców strategicznych, które dają niemałe przychody. Lecz to nie wszystko co kryje rosyjska ziemia. W ogromnych i dzikich połaciach terenu, znajdują się praktycznie wszystkie pierwiastki jakie możemy znaleźć na tablicy Mendelejewa. Począwszy od niezliczonych zasobów rud żelaza, diamentów, niklu, tytanu, miedzi, cynku, cyny, niobu, srebra, złota, platyny czy kwarcu na węglu kończąc. Obecnie w Rosji wydobywa się masowo ponad 100 różnych minerałów. Poniżej przedstawiamy wykaz najbardziej rentownych i eksploatowanych złóż :

Ropa naftowa – należy do koronnych gałęzi gospodarczych w przemyśle wydobywczym Rosji. Surowiec pozyskiwany jest głównie na terenach Syberii Zachodniej w regionach Timańsko – Peczorskim oraz Wołżańsko – Uralskim. Szacunkowo wydobywa się tam ok. 399mln ton. Stanowi to 70 proc ogólnego wydobycia w kraju, a w skali globalnej jest to 1/5 zaspokojenia światowych potrzeb.

Gaz ziemny -podobnie jak ropa naftowa należy do głównych filarów handlowych rosyjskiego eksportu. Szacunkowo gazu wydobywa się ok. 641 mld m3, co daje 35% produkcji światowej. Surowiec dostarczany jest rurociągami m.in do krajów europy zachodniej w tym Polski. Ogromny popyt na rosyjski gaz ziemny sprawił, że Rosja uplasowała się na drugim miejscu w świecie pod względem wydobycia. Największe złoża występują na Syberii i półwyspie Jamał, skąd bezpośrednio transportowany jest rurociągami do odbiorców.

Węgiel kamienny – Rosja zajmuje pierwsze miejsce w świecie co do zasobów naturalnych węgla, jest we władaniu aż 23 do 30 % światowych rezerw węgla. Roczne wydobycie szacowane jest na 337 mln ton. Głównie węgiel pozyskiwany jest na Syberii w okręgach Kuźnieckim, Kańskim, Aczyńskim, Irkuckim i Peczorskim.

Węgiel brunatny -podobnie jak kamienny pozyskiwany jest na Syberii oraz Kraju Krasnojarskim i Zagłębiu Kaspijskim. Roczne wydobycie szacuje się na 124 mln ton.

Złoża diamentów – Rosja zajmuje 1 miejsce na świecie w zasobach i wielkości eksportu diamentów oraz 2 miejsce w ich wydobyciu. Gigantyczne złoża diamentów znajdują się na Syberii na terenie Kraju Krasnojarskiego w kraterze uderzeniowym meteorytu nad rzeką Popigaj. Według nieoficjalnych źródeł w kraterze znajduje się zapas kamieni szlachetnych o wartości ponad biliona karatów. Eksperci wyliczyli, że tak ogromne rezerwy, spokojnie wystarczą na zaspokojenie światowych rynków przez trzy tysiące lat.

Platyna – Szacuje się, że światowe zasoby złóż platyny wynoszą około 25 000 ton z czego w Rosji znajduje się ponad 23 % ogólnoświatowych zasobów platyny. Obecnie Rosja ma 2 miejsce na świecie w wydobyciu platyny oraz 1 miejsce w jej eksporcie.

Złoto – Obecnie Rosja jest trzecim producentem złota na świecie. Według oficjalnych źródeł, firmy górnicze działające legalnie w Rosji wydarły z ziemi 248,8 ton złota i z roku na rok ta liczba rośnie. Nieoficjalnie, zapasy złotego kruszcu ukrytego pod ziemią, mogą nawet wynosić 2 razy więcej, ponieważ nikt nie jest w stanie obliczyć faktycznej wartości tego szlachetnego metalu wydobywanego z nielegalnych wyrobisk.

Srebro – Rosyjski przemysł górniczy wydobywa każdego roku 42 miliony uncji srebra, co klasyfikuje ten kraj dopiero na 7 pozycji. Ciekawostką jest to, że w tej dziedzinie Polska znacznie wyprzedza naszego wschodniego sąsiada i plasuje się w pierwszej piątce największych światowych producentów srebra. Jednak to nie zmienia faktu, że rosyjska ziemia jest uboga w ten kruszec, prawdopodobnie produkują tyle żeby zaspokoić potrzeby kraju.

Według ostatniego raportu ONZ Rosja jest na pierwszym miejscu na świecie co do zasobów leśnych, na jej terenie znajduje się aż 23% lasów świata. Znajdują się tam największe na świecie rezerwy torfu i wody pitnej. Są światowym liderem w eksporcie nawozów azotowych ponadto w 200 milowej strefie ekonomicznej posiadają ogromne zasoby jesiotra, krabów, mintaja. Taka jest Rosja – piękna, dzika i przebogata do bólu.

Posted in Uncategorized | 12 Komentarzy »

SONDAŻ BLOG MIZIAFORUM FORUM ZAMKNIĘTE DOSTĘP ZA LOGINEM / TAK CZY NIE

Posted by miziaforum w dniu Luty 7, 2015


Miziaforum's Blog

PO PRZEMYŚLENIU PEWNYCH SPRAW I W ZWIĄZKU Z TYM ZE NADCHODZI SZCZEGÓLNY CZAS 

POMYŚLAŁEM ZE ABY MÓC PUBLIKOWAĆ ARTYKUŁY OPATRZONE NAGRANIAMI AV , AUDIO , ORAZ ZDJĘCIA I FOTOKOPIE DOKUMENTÓW O CHARAKTERZE UNIKATÓW I WYDŹWIĘKU SENSACYJNYM 

PORUSZAJĄCE TEMATY KTÓRE ZNANE SĄ MEDIALNIE ALE NIGDY NIE WYJAŚNIONE Z POWODU BRAKU PEWNYCH SZCZEGÓŁÓW .

PONADTO DYSKUSJA MOŻE BYĆ WTEDY O WIELE BARDZIEJ OTWARTA 😉

ZATEM CZY JESTEŚ ZA ZAMKNIĘTYM ELITARNYM KLUBEM DYSKUSYJNYM MIZIAFORUM ?

ZAGŁOSUJ TU SONDAŻ DO NAJBLIŻSZEJ SOBOTY DO GODZINY 20,00 

JAK WYBIERZECIE TAK BĘDZIE 😉

sondaż umożliwia tylko jednokrotne oddanie głosu raz na 24 godziny 

View original post

Posted in Uncategorized | 2 Komentarze »

 
%d blogerów lubi to: