Miziaforum's Blog

Archive for Wrzesień 2014

Niesiołowski odznaczony Krzyżem Bundeswehry

Posted by miziaforum w dniu Wrzesień 30, 2014


Stefan Niesiołowski, polityk PO, przewodniczący sejmowej komisji obrony, został uhonorowany Złotym Krzyżem Bundeswehry. Jak informuje ambasada Niemiec w Warszawie, odznaczenie zostało przyznane za zasługi

Krzyż Honorowy Bundeswehry to najwyższe odznaczenie wojskowe Republiki Federalnej Niemiec, nadawane żołnierzom Bundeswehry, żołnierzom sił zbrojnych innych państw oraz osobom cywilnym za czyny waleczności w warunkach bojowych, za zasługi dla Bundeswehry, a także za długoletnią wzorową służbę wojskową.

ŹRÓDŁO PAP

chmm dziwne facet który nawet za komuny nie był w armii a wtedy brali jak leciało kulawy ,

ślepy

najwyższe odznaczenie wojskowe ???? niemieckie ??? za zasługi ???

CO NAJMNIEJ DZIWNE JEŚLI NIE PODEJRZANE

Posted in Uncategorized | 21 Komentarzy »

Telewizja Trwam ukarana karą 50 tys. zł UWAGA ZA TO ŻE MOGŁO SIE KOMUŚ SKOJARZYĆ !!!!! Z NAWOŁYWANIEM DO DEWASTACJI !!!

Posted by miziaforum w dniu Wrzesień 30, 2014


NIE JESTEM FANEM „OJCA DYREKTORA ” ALE TO CO ROBI III R.P ZWALCZAJĄC TV TRWAM 

W/W KARA ZA……………. TO JEST ………… 

ZRESZTĄ PRZECZYTAJCIE SAMI 

Telewizja Trwam ukarana karą 50 tys. zł za nawoływanie do niszczenia Tęczy
WP.PL | dodane 1 godzinę i 23 minuty temu

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nałożył na Fundację „Lux Veritatis” karę w wysokości 50 tys. zł za propagowanie działań sprzecznych z prawem w Telewizji Trwam. Kara dotyczy relacji z Marszu Niepodległości w Warszawie 11 listopada 2013 roku. Prowadzący audycję i jego gość popierali niszczenie Tęczy na placu Zbawiciela – informuje KRRiT w komunikacie przesłanym WP.PL.

Zdaniem Rady, „pokazanie przez Telewizję Trwam płonącej Tęczy na Placu Zbawiciela w Warszawie w trakcie relacji z Marszu Niepodległości w Warszawie w powiązaniu z komentarzami, które towarzyszyły temu obrazowi, mogło wywołać wrażenie aprobowania takich zachowań zarówno przez prowadzącego audycję jak i jego gościa”.

„Komentując fakt podpalenia Tęczy, wyrazili oni swoje opinie w taki sposób, iż można było odnieść wrażenie, że zniszczenie instalacji artystycznej uznają za postępowanie właściwe i społecznie usprawiedliwione, a niszczenie cudzej własności jest właściwą formą wyrażenia dezaprobaty wobec opinii i zachowań odmiennych od własnych” – informuje KRRiT.

Rada przypomina, iż „zniszczenie cudzej rzeczy zgodnie z Kodeksem karnym stanowi przestępstwo i podlega karze pozbawienia wolności. Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o radiofonii i telewizji audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, nie mogą też zawierać treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminacji”.

W związku z zajściami 11 listopada w Warszawie 72 osoby zostały zatrzymane. Rany odniosło 12 policjantów. Prokuratura umorzyła sprawę z powodu niewykrycia sprawców.

„Tęcza” – kilkakrotnie podpalana – pojawiła się na pl. Zbawiciela w czerwcu 2012 r. Wcześniej, podczas polskiej prezydencji, zdobiła plac przed Parlamentem Europejskim. Według autorki instalacji powstała jednak jako „wspólnie wykonane dzieło, którego symbolika była pozytywnym wezwaniem do tolerancji, poszanowania godności ludzkiej i prawa do posiadania własnych przekonań i poglądów”.

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Telewizja-Trwam-ukarana-kara-50-tys-zl-za-nawolywanie-do-niszczenia-Teczy,wid,16922788,wiadomosc.html?ticaid=1138a0

 

Posted in Uncategorized | 2 Komentarze »

Rząd Ewy Kopacz szykuje spore zmiany dla polskich rodzin , mozna by rzec rewolucyjne !

Posted by miziaforum w dniu Wrzesień 30, 2014


 

Zabiorą ci dziecko – zapłacisz podatek

Pazerność fiskusa nie zna granic. Szuka pieniędzy wszędzie, gdzie się tylko da. Teraz sięga do kieszeni rodziców, których dzieci zostały przekazane rodzinie zastępczej. Muszą płacić za ich utrzymanie. Jeśli tego nie zrobią – zapłacą podatek. To, co robi fiskus, i to w majestacie prawa, zakrawa na kpinę. O co chodzi? Już wyjaśniamy.

Rodzicom, którzy mają poważne kłopoty finansowe, odbiera się dziecko i umieszcza u opiekunów zastępczych. Jednak zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 193 ust. 1) matka i ojciec powinni co miesiąc przekazywać pieniądze na utrzymanie swojego potomka.

Gdy takiej opłaty wnieść nie mogą, samorządy – w większości przypadków – zwalniają ich z tego obowiązku. Ale uwaga! Według organów fiskusa jeśli rodzice nie mogą zapłacić za opiekę nad swoim dzieckiem, to jest to dla nich przychód z tzw. innych źródeł, bo w kieszeni zostaje im więcej pieniędzy. A od tego trzeba zapłacić podatek.

Takie stanowisko potwierdził w interpretacji podatkowej (numer IPPB4/415-892/12-2/JK3) dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. (Pełny tekst interpretacji możesz przeczytać TUTAJ).

Można to zrozumieć w ten sposób, że rodzic, któremu z powodu ubóstwa dziecko zostało zabrane i umieszczone w rodzinie zastępczej i który nadal na to dziecko nie może płacić, odnosi z tego powodu korzyść majątkową. Musi więc zapłacić podatek z pieniędzy, których na oczy nie widział. W ten sposób, nie dość, że karze się go zabierając potomka, to jeszcze trwale uniemożliwia się mu wyjście z nędzy. czyt.dalej.

http://podatki.wp.pl/kat,70474,title,Zabiora-ci-dziecko-zaplacisz-podatek,wid,15367660,wiadomosc.html

pełny tekst przepisu

PPB4/415-892/12-2/JK3 2012.12.20 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Umorzenie osobie fizycznej należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wraz z odsetkami stanowi dla niej przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na Wnioskodawcy będzie ciążyć obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10.10.2012 r. (data wpływu 22.10.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawiania druków PIT – 8C w związku z umorzeniem kwot opłaty wraz z odsetkami od rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.10.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawiania druków PIT – 8C w związku z umorzeniem kwot opłaty wraz z odsetkami od rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego obowiązku wystawiania druków PIT w związku z umorzeniem kwot opłaty wraz z odsetkami od rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Podstawą prawną do umarzania opłaty wraz z odsetkami są przepisy art. 193-194 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz uchwały Rady miasta z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Podstawą umarzania ww. opłat są szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji finansowej i rodzinnej osób zobowiązanych. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ustalana jest w kwocie przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka albo w kwocie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Wydatki wskazane w art. 80 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, natomiast w art. 81 ustawy wskazane są dodatki na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania przysługujący na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz na dziecko umieszczone na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy kwota umorzonych opłat stanowi przychód z innych źródeł skutkujący obowiązkiem wystawienia informacji o jego osiągnięciu na druku PIT – 8C…

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro otrzymywane świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych z tytułu szkolenia, o których mowa w art. 31, art. 44 ust. 1, art. 80 ust. 1 art. 81, art. 83 ust. l i 4, art. 84 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 1 pkt l i art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690) oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej są zwolnione opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, to umorzenie opłat od rodziców ustalanych na podstawie tych świadczeń, dokonywane na podstawie szczególnie uzasadnionych okoliczności dotyczących sytuacji finansowej i rodzinnej osób zobowiązanych, nie powinno stanowić przychodu i rodzić obowiązku podatkowego u osób, którym te świadczenia umorzono, a tym samym obowiązku wystawiania PIT-u przez płatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje, co należy rozumieć przez „nieodpłatne świadczenie”. Z tego też względu pojęcie „świadczenia” należy rozpatrywać z punktu widzenia zobowiązaniowego, tj. na tle art. 353 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93 ze zm.), zgodnie z którym zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu (art. 353 § 2).

Zatem pojęcie „nieodpłatne świadczenie” w prawie podatkowym ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono nie tylko działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby, ale w jego zakres wchodzą także wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest nieodpłatne przysporzenie majątku innej osobie kosztem majątku innego podmiotu, mające konkretny wymiar finansowy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności”, świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

W świetle powyższego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia z pomocy społecznej.

Stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z wniosku wynika, iż podstawą prawną do umarzania opłaty wraz z odsetkami są przepisy art. 193-194 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz uchwały Rady m. W. z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Podstawą umarzania ww. opłat są szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji finansowej i rodzinnej osób zobowiązanych. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ustalana jest w kwocie przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka albo w kwocie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Wskazać należy, iż z dniem 01 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.).

Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości: przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka; średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

Za ponoszenie opłaty, o której mowa w ust. 1, rodzice odpowiadają solidarnie (art. 193 ust. 2 ww. ustawy). Stosownie do art. 193 ust. 6 pow. ustawy opłatę, o której mowa w ust. 1, ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

Zgodnie z art. 194 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej opłatę, o której mowa w art. 193 ust. 1, ustala, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W myśl art. 194 ust. 2 cyt. ustawy rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1.

Stosownie do art. 194 ust. 3 ww. ustawy starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając uchwałę, o której mowa w ust. 2, może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, iż umorzenie zobowiązania osoby fizycznej z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy (która to osoba, na mocy stosownej decyzji była wcześniej zobowiązana do poniesienia takiej opłaty) jest co do zasady tożsame ze spełnieniem na jej rzecz nieodpłatnego świadczenia. Należy bowiem zauważyć, iż w wyniku umorzenia należności z ww. tytułu osoba ta odnosi rzeczywistą korzyść, nie wydatkując środków, które byłaby zobowiązana wydatkować płacąc za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. W efekcie zwolnienia osoby z ponoszenia ww. opłat następuje u niej trwały przyrost majątku.

Świadczenia otrzymane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie korzystają ze zwolnienia, gdyż nie są to świadczenia otrzymane na podstawie ustawy o pomocy społecznej a ponadto, jak wynika z treści art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu zwolnień zawartych w tym przepisie mieszczą się ściśle określone świadczenia otrzymane na podstawie wskazanej ustawy; wśród nich brak jest świadczeń będących przedmiotem analizy w niniejszej interpretacji.

Reasumując należy stwierdzić, iż umorzenie osobie fizycznej należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wraz z odsetkami stanowi dla niej przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na Wnioskodawcy będzie ciążyć obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

http://finanse.wp.pl/kat,98674,page,2,title,Zabiora-ci-dziecko-zaplacisz-podatek,wid,15367660,wiadomosc.html#interpretacja

PODSUMOWANIE 

NIE MIELI PIENIĘDZY NA UTRZYMANIE DZIECKA WIĘC ODEBRANO DZIECKO NAŁOŻONO OBOWIĄZEK PŁACENIA NA UTRZYMANIE DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ A W TEJ CHWILI JEST TO USTALONA KWOTA NA 1 DZIECKO 1500 ZŁ 

NIE ZAPŁACĄ BO WŁAŚNIE DLATEGO ZE NIE MIELI PIENIĘDZY ZABRANO DZIECKO

A JEŚLI NIE ZAPŁACĄ TO FISKUS UZNAJE ŻE ZOSTAŁO IM W PORTFELU 1500 ZŁ A WIĘC DOCHÓD 

OD KTÓREGO NALEŻY SIĘ PODATEK DOCHODOWY 

A JEŚLI GO NIE ZAPŁACĄ TO

Środki egzekucyjne Ustawodawca określa, jakimi środkami egzekucyjnymi może posługiwać się organ egzekucyjny w celu dochodzenia należności. Środki te zostały zróżnicowane w zależności od tego, czy egzekwowane należności mają charakter pieniężny czy niepieniężny. W postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych stosuje się egzekucję: ● z pieniędzy, ● z wynagrodzenia za pracę (egzekucja należności podatkowych z wynagrodzenia za pracę może objąć maksymalnie połowę otrzymywanego wynagrodzenia, po uprzednim odliczeniu składki na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych), ● ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej, ● z rachunków bankowych, ● z innych wierzytelności pieniężnych, ● z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków, ● z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, ● z weksla, ● z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej, ● z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ● z pozostałych praw majątkowych, ● z ruchomości, ● z nieruchomości.

RODZICE BIEDNI BO O TAKICH MOWA W ART. BĘDĄ OBDZIERANI 

JEDYNIE Z TYCH NA CZERWONO 

KONIEC KOŃCÓW NIGDY NIE ODZYSKAJĄ DZIECI BO ICH DOCHODY KTÓRE NIE BYŁY ZAJĘTE KOMORNICZO BYŁY JUŻ ZBYT MAŁE ABY MOGLI MIEĆ DZIECI

A W EFEKCIE ZAJĘCIA DOCHODU BĘDĄ JESZCZE MNIEJSZE 

 

Posted in Uncategorized | 8 Komentarzy »

ŻELAZNY ELEKTORAT P.O – na celowniku komorników M.W.Z.W.M – 357 mili. zł PRZODUJĄ WARSZAWSKIE SŁOIKI !!!

Posted by miziaforum w dniu Wrzesień 30, 2014


jak juz wspominałem SYTUACJA ROZWIJA SIĘ WE WŁAŚCIWYM KIERUNKU – „IM WIĘCEJ NA MIEŚCIE WYJEBANYCH … TYM BARDZIEJ CIŚNIENIE WZRASTA „

TEGO SIĘ NIE DA ZATRZYMAĆ … NAWET PŁACĄCY ICH DŁUGI DZIADKOWIE , BABCIE , MAMY OJCOWIE NIE SĄ W STANIE ZATRZYMAĆ CHWILI W KTÓREJ M.W.Z.W.M – CZYLI LEMINGI KTÓRE UWIERZYŁY ……..

STANĄ OKO W OKO Z WINDYKACJĄ KOMORNICZĄ … A JEST Z CZEGO EGZEKWOWAĆ 

MIESZKANIA NA KREDYT , SAMOCHODY WPROST Z SALONU NA RATY ….

TO ZŁOTE ŻNIWA DLA KOMORNIKÓW WINDYKATORÓW I EGZEKUTORÓW …

I NIKT SIĘ LITOWAŁ NIE BĘDZIE 

CO ZROBISZ SŁOIKU GDY ZROBIĄ CI TO I Z DNIA NA DZIEŃ STANIESZ SIĘ BEZDOMNYM Z GIGANTYCZNYM DŁUGIEM DO SPŁACENIA ???

POŻYCZYSZ OD MAMY ??? NIC Z TEGO KWOTY WYMAGALNE TERAZ I JUŻ W MOMENCIE EGZEKUCJI TO KWOTY LICZONE W SETKACH TYSIĘCY ZŁ ..

PÓJDZIESZ DO PRACY ?? NIE!! PO EKSMISJI NIE MASZ MELDUNKU – JEDYNE ZAJĘCIE JAKIE MOGĄ CI ZAPROPONOWAĆ TO DORYWCZE PRACE FIZYCZNE – 500 – 900 ZŁ NA MIESIĄC ….

Z DNIA NA DZIEŃ STANIESZ SIĘ KIMŚ KIM BRZYDZIŁEŚ SIĘ MIJAJĄC GO NA ULICY PAMIĘTASZ JAK MAWIAŁEŚ – LUMPY, NIEROBY, DARMOZJADY , ŚMIERDZIELE , KOMUNISTYCZNE ROSZCZENIOWE ŚMIECI ??

Coraz więcej młodych ludzi ma problem ze spłatą swoich zobowiązań. Nie wszyscy jednak wiedzą, że może się to wiązać z poważnymi skutkami w przyszłości. Według danych zgromadzonych w BIG InfoMonitor jest 163 tys. osób w przedziale wiekowym między 18 a 26 lat z zaległym zadłużeniem, które wynosi blisko 357 mln złotych. Najwięcej zalegających ze spłatą swoich zobowiązań w analizowanym przedziale wiekowym mieszka w Warszawie.

Najczęściej młode osoby trafiają do Rejestru Dłużników z tytułu zaciągniętych pożyczek, a ich zaległości w tym zakresie wynoszą ponad 133 mln złotych. Następne w kolejności to zobowiązania wynikające z niezapłaconych rachunków za usługi telekomunikacyjne równe blisko 123 mln złotych. Coraz częściej gromadzone przez młodych zaległości dotyczą alimentów. 43 mln złotych – to łączna kwota na jaką zalegają wpisani do Rejestru Dłużników BIG dłużnicy alimentacyjni do 26 roku życia. Wśród najczęściej występujących tytułów zadłużenia w analizowanej grupie wiekowej znajdują się również nieopłacone należności wynikające z umowy kredytu, najmu i dzierżawy oraz mandatów za jazdę na gapę.

http://wgospodarce.pl/informacje/15997-163-tys-mlodych-polakow-nie-placi-w-terminie-swoich-zobowiazan-najwiecej-w-dwoch-miastach

=============================

ALE MY SIĘ NIE OBRAŻAMY  🙂 WYBACZAMY WAM BŁĄD WIARY W BAJKI III R.P

BIEDA , NĘDZA BRAK DACHU NAD GŁOWĄ … ZAPROWADZĄ WAS DO NAS …

=====================================

SONY DSC

I SIĘ DOCZEKAMY TO PEWNE ….

WIELU Z WAS PO EGZEKUCJI WINDYKACJI BĘDZIE MYŚLAŁO NA POWAŻNIE JAK ROZSTAĆ SIĘ Z TYM ŚWIATEM .. WIELU TO ZROBI …

ALE WIELU SIĘ OCKNIE I ZADA SOBIE PYTANIE 

KTO JEST TEMU WINIEN 

I WIELU BARDZO WIELU ZROZUMIE ŻE STRYCZEK O KTÓRYM MYŚLAŁ NA WŁASNĄ SZYJE … TAK NA SERIO NALEŻY SIĘ KOMU INNEMU !!!

Posted in Uncategorized | 36 Komentarzy »

Uwaga !! NADSZEDŁ CZAS – ZOSTAŃ W POLSCE „ZIELONYM LUDZIKIEM” – AKCJA NA TERYTORIUM CAŁEJ III R.P !!!

Posted by miziaforum w dniu Wrzesień 29, 2014


ZA CHWILĘ KOMUNIKAT DLA OCHOTNIKÓW – ZDECYDOWANYCH DO DZIAŁANIA………… 

========================

ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ ILOŚĆ KLESZCZY KUPUJEMY GRUBĄ PANTERKĘ TYPU WOJSKOWEGO SPODNIE TYPU BOJÓWKI MOGĄ BYĆ Z DEMOBILU WOJSKOWEGO NAKRYCIE GŁOWY TEŻ NAJLEPIEJ TYPU WOJSKOWEGO OCZYWIŚCIE WSZYSTKO W DESEŃ ZIELENI MILITARNEJ 

WIADERKO LUB KOSZ I W LAS 

ODPOCZĄĆ OD INTERNETU , TV  , PRASY I MILIONA IRYTUJĄCYCH INFORMACJI KTÓRE NAS ATAKUJĄ CO DNIA 

RUSZAMY ZATEM BO CZAS WYSYPU WŁAŚNIE SIĘ ZACZĄŁ !!!

ZOSTAŃMY DLA WŁASNEGO DOBRA I ZDROWIA NA DZIEŃ LUB DWA ZIELONYMI LUDZIKAMI GRASUJĄCYMI PO LASACH – PUKI JE JESZCZE MAMY ….

Lasy Państwowe będą musiały się zadłużyć. Inaczej nie spłacą nałożonych przez rząd PO-PSL zobowiązań
wpis z dnia 29/09/2014

Eksperci są zgodni – poziom dodatkowych danin jakie Lasy Państwowe muszą w tym roku wpłacić do budżetu państwa spowoduje popadnięcie tego przedsiębiorstwa w spiralę długów prowadzącą do katastrofy. Czy to będzie dostateczny powód, aby rząd mógł sprywatyzować Lasy i wyprzedać 25 proc. terytorium Polski?

Posted in Uncategorized | 18 Komentarzy »

UKRAINA KIJOWSKA DZIŚ NAGA PRAWDA relacja z wycieczki – zeszły tydzień

Posted by miziaforum w dniu Wrzesień 29, 2014


Kolega wrócił właśnie z Kijowa i opowiadał takie rzeczy, że mi jako Polakowi włosy dęba stawały. Na każdej większej ulicy powiewają czerwono-czarne flagi banderowskie, na słupach widnieją portrety wodzów UPA a najczęściej spotykanym hasłem jest ,,sława Ukrainie -herojam słwa” oraz wilcze haki OUN ( Kijów wygląda jak Berlin w 1933 roku tam flagi z hakenkrojcem tu wilcze haki ). Zafundowaliśmy sobie tuż pod nosem hołotę gorszej kategorii niż hitlerowska a nasze władze dalej próbują nam wmawiać, że to dla naszego dobra i w celu ochrony przed…Ruskimi.Nie wiem kto głosuje na tego Komorowskiego…po prostu zachodzę w głowę jak tak może być..

Symbolem 2. Dywizji Pancernej Waffen-SS „Das Reich” był tzw. Wolfsangel (niem. „wilczy hak”)

Emblemat pułku MSW Ukrainy „Azow”

ale do rzeczy zmiany „dymokratyczne” wprowadzone już !!

1. zatrzymac bez zarzutow i nakazu moga na 30 (!) dni (bylo 60 godzin)
2. bije sie niewielu pozostalych dziennikarzy niezaleznych (m.in. nalot na redakcje gazety vesti oraz drukarnie gdzie ta gazeta jest drukowana)
3. wlasnie ukazala sie ustawa umozliwiajaca przymusowe kierowanie do „robot obronnych” – studentow (w tym studiow dziennych) /bezrobotnych oraz wszystkich niezwiazanych z przemyslem obronnym.
4. ukrainska waluta stala sie najbardziej niepewna waluta swiata (wyprzedzila nawet Ghane) – ponad 67% utraty wartosci dane ze srodka wrzesnia.
5. zapowiedziano podniesienie oplat za gaz w 4 (CZTERY) razy. Juz podniesiono wszystkie oplaty komunalne o 70-150%.
6. obowiazuje zakaz kupowania walut powyzej 200 USD na dobe. Przy kupnie waluty obowiazkowy jest podatek 0.5%. Takze wprowadzono podatek na depozyty (cos w rodzaju podatku Belki). Depozyty walutowe nie sa zwracane z powodu braku waluty. W niektorych przypadkach zwracaja ekwiwalent w hrywniach 500 – 1000 hrywien (okolo 120-230 zlotych) na dobe.
7. Jaceniuk jezdzi najdrozszym mercedesem (full opcja+kuloodporne szyby) z ochrona z 4 samochodow – biega za nim facet z parasolka. Jaceniuk to ten ktory mowil ze nowe wladze beda jezdzic do pracy metrem.
8. Wprowadzono obowiazkowy podatek od wszystkich pensji 1.5 % „wojenny”. Niedawno przedluzono go do konca(!) 2015 roku. Wielu pracownikow budzetowki (zwlaszcza nauczycieli) zmusza sie do brania urlopow (nieplatnych oczywiscie)
9. W obwodach – charkowskim Kijowskim i Poltawskim zaczely sie przerwy w dostawie pradu. Te przerwy maja byc wprowadzone w calym kraju – w godzinach 10-12 lub 8-10 oraz 20-22.
10. Poroszenko ktory obiecywal pozbyc sie swoich biznesow po wygraniu wyborow niczego sie nie pozbyl – nawet doinwestowal m.in w swoj kanal telewizyjny Kanal 5.

Dalej juz nie chce mi sie pisac. Jezeli to ma byc demokracja i droga do dobrobytu to ja dziekuje

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

głośny proces cichy wyrok JORG OWSIAK kontra MATKA KURKA – OWSIAK POLEGŁ W SADZIE KARNYM – TREŚĆ I UZASADNIENIE TU ..

Posted by miziaforum w dniu Wrzesień 29, 2014


Owsiak pozwał blogera, piszącego pod pseudonimem MatkaKurka, za trzy zamieszczone w 2013 r. w internecie teksty: „Jerzy Owsiak – król żebraków i łgarzy, złoty melon sekty WOŚP”, „Guru Owsiak w 11 lat wyjął 46 Złotych Melonów” oraz „Jerzy Owsiak, król żebraków i łgarzy pracuje na nowy tytuł – hiena cmentarna”.

Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oskarżył blogera o to, że w tekstach tych pomówił WOŚP i jego samego o przywłaszczenie pieniędzy pozyskiwanych z publicznej zbiórki. W prywatnym akcie oskarżenia zarzucił również blogerowi, że podał nierzetelne informacje o działalności WOŚP, przez co naraził fundację na utratę zaufania publicznego. Według oskarżyciela bloger znieważył też Owsiaka przez nazwanie go „guru sekt”, „romskim maczo”, „królem żebraków” czy „hieną cmentarną”.

Sąd uniewinnił Wielguckiego (zgodził się na podawanie danych osobowych) z zarzutów dotyczących tekstów „Jerzy Owsiak – król żebraków i łgarzy, złoty melon sekty WOŚP”, „Guru Owsiak w 11 lat wyjął 46 Złotych Melonów”. Uznał go winnym znieważenia szefa WOŚP w trzecim z tekstów, w którym bloger nazwał Owsiaka „hieną cmentarną”.

– Jerzy Owsiak odpowiedział jednak w środkach masowego przekazu zniewagą wzajemną i dlatego sąd zdecydował o odstąpieniu od kary dla Piotra Wielguckiego – powiedział sędzia Michał Misiak.

W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że w jego ocenie fakty, które bloger podawał w swoich publikacjach, „nie przekroczyły granicy prawdy”. – Oceny zaś tych faktów pozostają poza zainteresowaniem prawa karnego z tytułu zniesławienia, ponieważ są ocenami (…). Poszczególne wypowiedzi oskarżonego, z wyjątkiem określenia „hiena cmentarna”, nie przekraczają zasad dopuszczalnej krytyki osób publicznych. (…) Ich stylistyka nie przekraczała zasad dosadności języka stosowanego przez Jerzego Owsiaka w stosunku do osób o odmiennych niż on poglądach i mieściła się w granicach wolności słowa – mówił sędzia.

Wielgucki w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że wyrok kończy „hucpę wywołaną przez Jerzego Owsiaka”. – Wyrok uważam w 90 proc. za wybitnie sprawiedliwy – dodał.

Z kolei rzecznik WOŚP Krzysztof Dobies uznał wyrok za „zaskakujący”. – Ten wyrok rzutuje na jakość debaty publicznej w Polce. Wydawało nam się, że jest wymiar sprawiedliwości, który ma stawiać pewne granice i ma w pewien sposób sprawić, że będziemy czuć się bezpiecznie, nie będzie tak, iż każdy, kto ma dostęp do komputera, może założyć bloga i w ramach tego pisać cokolwiek. Prawo broni pod płaszczykiem wolności słowa prawa każdego do pisania wszystkiego o wszystkich w dowolny możliwy sposób – mówił rzecznik.

Dobies poinformował, że zarząd WOŚP wytoczył blogerowi również proces cywilny. – Zdecydujemy, czy będziemy apelować od tego wyroku, czy skoncentrujemy się na procesie cywilnym – dodał.

(NZ)

http://wiadomosci.onet.pl/wroclaw/bloger-oskarzony-przez-owsiaka-uniewinniony-z-wiekszosci-zarzutow/bw9gp

===========

CHMMMMMM – ZAPEWNE W TEJ SYTUACJI ŚRODOWISKA CZCZĄCE „ROMSKIEGO MACZO”

OKRZYKNĄ JEDNOZNACZNIE NAJBARDZIEJ OBRAŹLIWYM WEDLE „ELIT” OKREŚLENIEM KTÓRE JEST NA TOPIE !!

„MATKA KURKA”

RUSKIM AGENTEM I KACAPEM

Posted in Uncategorized | 11 Komentarzy »

NATO „polakom” nie POMOŻE – ROSJA POLAKOM POMOŻE JESLI TYLKO ZECHCE !!!

Posted by miziaforum w dniu Wrzesień 28, 2014


W ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI , POWINNIŚMY SKORZYSTAĆ BEZ WAHANIA 

ZWAŻYWSZY ŻE

BRONISŁAW KOMOROWSKI W SZOKU po oświadczeniu NATO – NIE MAMY ŻADNYCH GWARANCJI BEZPIECZEŃSTWA !!!!

https://miziaforum.wordpress.com/2014/09/28/bronislaw-komorowski-w-szoku-po-oswiadczeniu-nato-nie-mamy-zadnych-gwarancji-bezpieczenstwa/#comment-207518

======================================================

serio jest faktem że większość Polaków widzi możliwość zmiany czegokolwiek nie poprzez n.p osądzenie aferzystów , wybory

TYLKO PRZEZ WEJŚCIE OBCEGO PAŃSTWA JAKO INTERWENTA KTÓRY UWOLNI ICH OD OPERSJI

ŚMIESZNE ……… NIE BARDZO TO PRZERAŻA ZNACZY ŻE 70 % POLAKÓW NIEMA ŻADNEGO ZAUFANIA DO STRUKTUR DEMOKRATYCZNYCH I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W III R.P

TĘSKNOTA ZA OBCYM INTERWENTEM JAKO ZBAWCĄ W CODZIENNYCH KŁOPOTACH EGZYSTENCJALNYCH

TO KATASTROFA POLSKI ISTNIEJĄCEJ DZIŚ JAKO III R.P

NIE MUSZĘ WAM CHYBA PISAĆ CZY KOŃCZY SIĘ TAKIE COŚ – 😉

ZADAJCIE PROSTE PYTANIE NIEZADOWOLONYM A JEST ICH 30 MILIONÓW

Z WYJĄTKIEM 8 MILIONÓW KTÓRE BRAŁY UDZIAŁ W WYBORACH – JEST TO PRAWDZIWA LICZBA POLAKÓW KTÓRZY WIERZĄ JESZCZE W STRUKTURY TEGO PAŃSTWA

RESZTA STOI Z BOKU I CZEKA NA CUD – INTERWENTA Z ZAGRANICY !!!!

PUTIN WYRASTA NA OBROŃCĘ NORMALNOŚCI I PRAWORZĄDNOŚCI

POLACY DZIŚ MAJĄ DOŚĆ

EKSMISJI BEZPRAWNYCH , ODBIERANIA DZIECI Z POWODU BIEDY , PANOSZENIA SIĘ ZBOCZEŃCÓW POD PARASOLEM RZĄDU , ZGODY NA NIE ODPOWIADANIE KARNE ZA GWAŁTY DOKONYWANE PRZEZ SUKIENKOWĄ SWOŁOCZ, BRAKU PRAW PRACOWNICZYCH ,

PO PROSTU MAJĄ DOŚĆ III R.P ZORGANIZOWANEJ NA WZÓR INDYJSKI – KASTY

30 000 000 LUDZI MA JUŻ PEWNOSĆ ŻE CI CO U KORYTA SĄ BEZKARNI I NIEMA ŻADNEJ SIŁY W POLSCE ABY TO ZMIENIĆ ..

TO SĄ FAKTY !!!

WIEC MUSI KTOŚ Z BOKU ZROBIĆ PORZĄDEK

TE 7 000 000 – „POLAKoW” KTÓRZY WZIELI UDZIAŁ W WYBORACH TO SĄ LUDZIE CZERPIĄCY ZYSKI Z UKŁADÓW

BARDZO DOBRZE ŻE GŁOSOWALI !!

MAMY ICH IMIENNE SPISY Z ADRESAMI W RAZIE CZEGO

PO PROSTU SIĘ ICH WYGONI ZA GRANICĘ ZACHODNIĄ POD ULTIMATUM 48 GODZIN I WYJAZD Z 1 WALIZKĄ JEŚLI NIE TO ……….

TERAZ JEST TAKA SZANSA – SOLIDARUCHY ZROBIŁY BUNT W 1989 ROKU BO ICH WSPIERAŁA CIA I USA + WATYKAN

PODOBNO BYŁO ICH 10 MILIONÓW 🙂 NAS JEST JUŻ 30 000 000 TRZEBA TYLKO W MOSKWIE POZYSKAĆ PROTEKTORA

TAKIE PRÓBY JUŻ BYŁY LIST NIEJAKIEGO WRZODAKA + INNI STYROPIANOWI KOMBATANCI SOLIDARNOŚCI

ALE ONI NAPISALI LIST SKOMLACY WIERNOPODDAŃCZY

A TU TRZEBA PISAĆ JAKO PARTNER RÓWNORZĘDNY Z PROŚBĄ O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNĄ I SZKOLENIOWĄ W FORMIE POŻYCZKI !!!

PUTIN SZANUJE TYLKO PARTNERA A NIE NIEWOLNIKA KTÓRY POD NACISKIEM OPRESJI MARZY O ZMIANIA PANA !!

POWOŁAĆ SIĘ NALEŻY NA REALIA „POLSKIEJ” DEMOKRACJI W KTÓREJ NA DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNĄ PIENIADZE MAJĄ TYLKO LUDZIE Z UKŁADU !!

MOGŁY BY TO NA POCZĄTEK BYĆ JAKO POMOC WYDZIERŻAWIENIE JAKICHŚ STARYCH KOSZAR W OBWODZIE KALININGRADZKIM – GDZIE SZKOLIŁO BY SIĘ ZALAŻEK WOJSKA POLSKIEGO

ORAZ DRUKOWAŁO MATERIAŁY ORGANIZOWAŁO STRUKTURY – GABINET CIENI

TO JEST MOŻLIWE – ZAPYTAĆ NIE ZAWADZI

O ZMIANACH W SPOSÓB SPONTANICZNY SIŁAMI TU W KRAJU ZAPOMNIJCIE ABY BYĆ SKUTECZNYM I RÓWNORZĘDNYM PRZECIWNIKIEM „ELIT” POOKRĄGŁOSTOŁOWYCH

MUSIMY MIEĆ PIENIADZE I MIEJSCE POZA MOŻLIWOŚCIĄ NASYŁANIA AGENTURY SŁ. BEZP TUSKA

I W TEDY MOŻEMY STANĄĆ DO WYBORÓW W POLSCE JAK RÓWNY Z RÓWNYM

PORAŻKA TYCH SKÓRWIELI ZDRAJCÓW JEST WTEDY PEWNA

ZORGANIZOWANIE TAKIEGO OŚRODKA NA TERYTORIUM F.R TO DLA ROSJAN ZADEN WYDATEK

NYŚLĘ ŻE KWOTA MIESIĘCZNA NA POCZĄTEK 5 000 000 $ A DOCELOWA 10 000 000 TO GROSZE ZA ZYSKANIE KONKRETNEGO PARTNERA POLITYCZNEGO W CENTRUM EUROPY !!!

TO CO PRÓBUJEMY SIĘ POROZUMIEĆ ???

ZAMIESZCZĘ SONDAŻ TU

JEŚLI BĘDZIE DUŻO NA TAK PODEJMIEMY DZIAŁANIA W CELU ZWRÓCENIA SIĘ DO MOSKWY O WSPARCIE DEMOKRACJI W POLSCE ..

Posted in Uncategorized | 45 Komentarzy »

BRONISŁAW KOMOROWSKI W SZOKU po oswiadczeniu NATO – NIE MAMY ŻADNYCH GWARANCJI BEZPIECZEŃSTWA !!!!

Posted by miziaforum w dniu Wrzesień 28, 2014


PILNE !!!!!!!!!! USA I ROSJA ZAWIERAJĄ UKŁAD W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA KRYZYSU UKRAIŃSKIEGO

KONIEC BURDELU CZAS NA UKŁADY – PROPOZYCJA ROSJI !!32 minuty temu

„Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że stosunki jego kraju z USA wymagają nowej polityki – „resetu 2″. W wywiadzie dla Kanału 5. rosyjskiej telewizji podkreślił, że Rosja nie jest zainteresowana – jak to określił – dalszą „wojną sankcji”

Jesteśmy absolutnie zainteresowani normalizacją stosunków (z USA), ale to nie my je zniszczyliśmy. Obecnie wymagają one tego, co Amerykanie nazywają „resetem” – ocenił w wywiadzie, który zostanie wyemitowany dziś wieczorem, a którego fragmenty opublikowano na stronie rosyjskiego MSZ.

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/sergiej-lawrow-stosunki-rosja-usa-wymagaja-nowej-polityki-resetu-2/1ndv4

 

PANIKA W WARSZAWIE I STOLICACH LITWY , ŁOTWY, ESTONII I UKRAINY (BANDEROWSKIEJ)

Der Spiegel”: NATO wątpi w możliwość spełnienia gwarancji wobec Polski PAP | dodane (10:55)

NATO nie będzie prawdopodobnie w stanie wywiązać się z gwarancji bezpieczeństwa udzielonych Polsce i państwom bałtyckim na niedawnym szczycie Sojuszu w Walii – napisał niemiecki tygodnik „Der Spiegel”, powołując się na koła wojskowe.

Wysocy rangą wojskowi wyrażają wątpliwości co do możliwości wdrożenia przyjętego na szczycie NATO Planu Działań na rzecz Gotowości (Readiness Action Plan), wskazując na organizacyjne i finansowe trudności – czytamy w najnowszym wydaniu „Spiegla”.

Szefowie państw i rządów krajów NATO uzgodnili we wrześniu stworzenie sił szybkiego reagowania – tzw. szpicy, która ma być gotowa do akcji w ciągu 48 godzin.

Jak twierdzi niemieckie pismo, podczas spotkania szefów sztabów krajów NATO w zeszłą sobotę w Wilnie najwyższy rangą wojskowy USA generał Martin Dempsey krytycznie ocenił możliwości Sojuszu. Uzyskanie gotowości do akcji w ciągu 48 godzin jest nierealistyczne – miał powiedzieć amerykański generał. Jak wyjaśnił, realizacja tego punktu musiałaby oznaczać, że żołnierze spaliby w mundurach. Inni przedstawiciele sztabów generalnych wyrazili opinię, że natowska szpica powinna liczyć najwyżej kilkuset żołnierzy.

Według „Spiegla” podczas spotkania w Wilnie doszło do pojedynku słownego między Dempseyem a głównodowodzącym NATO w Europie – Philipem Breedlove’em. Ten ostatni miał wezwać Dempseya, by swoje wątpliwości przedstawił raczej sekretarzowi stanu USA Johnowi Kerry’emu i ministrowi obrony Chuckowi Hagelowi, którzy zaakceptowali na szczycie w Walii kwestionowane teraz plany.

Na szczycie NATO w walijskim Newport przyjęto Plan Działań na rzecz Gotowości jako odpowiedź Sojuszu na agresję Rosji na Ukrainę oraz zagrożenia związane z niestabilną sytuacją w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Jednym z punktów planu jest utworzenie sił „szpicy”, które będą natychmiast reagować na zagrożenie. Ta jednostka ma liczyć kilka tysięcy żołnierzy i być gotowa do akcji w ciągu dwóch dni.

=========================

NO M!!!! I TAK SIĘ SKOŃCZYŁO 25 LAT „WOLNOŚCI” 

W ATRAPACH PAŃSTW ..

ZAMIAST BUDOWAĆ SILNE PAŃSTWA ELITY SKUPIŁY SIĘ NA ROZKRADANIU I DEMONTOWANIU WŁASNYCH NARODOWYCH STRUKTUR 

=============

KTO JEST WINNY ZWYKLI OBYWATELE TYCH KRAJÓW KTÓRZY NA TO POZWALALI 

Posted in Uncategorized | 31 Komentarzy »

ukraina KIJOWSKI RZĄD PLANUJE ARTYLERYJSKI OSTRZAŁ NOWOROSJI – POCISKAMI WYPEŁNIONYMI ODPADAMI NUKLEARNYMI – FSB – KIJÓW JWST NAJPRAWDOPODOBNIEJ JUŻ W POSIADANIU OD 500 DO 1200 TAKICH POCISKÓW !!!!

Posted by miziaforum w dniu Wrzesień 28, 2014


BANDEROWCY PLANUJĄ ZGOTOWAĆ WSCHODNIEJ UKRAINIE NUKLEARNE PIEKŁO NA SETKI LAT 

TAKI OTO PLAN MA FASZYSTOWSKI RZĄD W KIJOWIE I ICH SOJUSZNICY Z WASZYNGTONU I WARSZAWY !!!!!

ROSYJSKI WYWIAD PRZESŁAŁ RAPORT – O PRODUKCJI W/W POCISKÓW ARTYLERYJSKICH WYPOSAŻONYCH W ŁADUNKI ODPADÓW NUKLEARNYCH POZYSKANYCH Z TERENU CZARNOBYLSKIEJ STREFY ZAMKNIĘTEJ …..

Andriej Klionow ,  Ukraina zawsze może wyprodukować tzw. brudną bombę. W odróżnieniu od klasycznej bomby atomowej, która powoduje potężną eksplozję, zniszczenia i pożary, wybuch „brudnej” skaża teren materiałami promieniotwórczymi. Materiały te, w opinii Klionowa, uzyskać można np. w Czarnobylu. Dzięki temu brudną bombę „zrobić można dosłownie w parę dni”.

Dodaje jeszcze, że w zachodniej części tego kraju, także na wschodzie, są przedsiębiorstwa, gdzie kiedyś „powstawały rakiety Satana” (Szatan). Dziennik tłumaczy, że jest to radziecki „rakietowy kompleks strategiczny trzeciej generacji”. Przed rozpoczęciem działań bojowych fabryki „zakonserwowano”, a do Kijowa przewieziono „dokumentację techniczną, rysunki, wykresy i technologie”.

Anastasja Krawczenko uzupełnia, że Ukraina ma jeszcze tzw. „Toczkę U”, czyli kompleks taktyczny „obsługujący” konwencjonalne pociski balistyczne o zasięgu 120 km i więcej. Ale rakiety te mogą też przenosić „głowice atomowe”.

raport rosyjskich służb wywiadowczych nie pozostawia złudzeń jeśli banderowcy zdecydują się na ostrzał  pociskami artylerii konwencjonalnej , którego zawartość to 2-5 kg materiałów skażonych radioaktywnie 

===============

W TO WIERZĘ ŚWIĘCIE PRZEKONAŁY MNIE DO TEGO OFICJALNE WYPOWIEDZI POROSZENKI W SPRAWIE ODWETU , JAK I WYPOWIEDZI JACENIUKA W KTÓRYCH NAZWAŁ NA OFICJALNYCH STRONACH RZĄDOWYCH REBELIANTÓW PODLUDŹMI

ZATRZYMAJMY ZEMSTĘ I ODWET NADLUDZI Z KIJOWA NA PODLUDZIACH Z DONIECKA 

BO WYZDYCHAMY WSZYSCY 

WYWOŁAJĄ KATASTROFĘ EKOLOGICZNĄ NA WIELKIM OBSZARZE 

Jaceniuk zapowiedział okrutną zemstę na przeciwnikach politycznych zaangażowanych w obronę republik ludowych proklamowanych na wschodzie kraju. Była to reakcja na zestrzelenie przez separatystów samolotu z 40 komandosami i 9-osobową załogą na pokładzie.

Na oficjalnej anglojęzycznej stronie ambasady Ukrainy w USA znajdujemy m.in. taką wypowiedź szefa rady ministrów:

Stracili życie, bo bronili mężczyzn i kobiet, dzieci i starców, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia zabiciem przez najeźdźców i sponsorowanych przez nich podludzi (podkr. – jkl). Najpierw uczcimy pamięć bohaterów przez unicestwienie tych, którzy ich zabili, a później – przez oczyszczenie naszej ziemi ze zła.

Fot. http://www.usa.mfa.gov.ua

……….nazywanie kogokolwiek podludźmi kojarzy się z najgorszą tradycją kolonizacji anglosaskiej na przestrzeni wieków i niemieckiej w XX wieku. Podziały na gorszych i lepszych, a w skrajnych przypadkach – infrahumanizacja i dehumanizacja – uzasadniają dyskryminację i ułatwiają ludobójstwo. Niestety, ukraińscy nacjonaliści w czasie II wojny światowej pokazali, że w determinacji i okrucieństwie potrafili przewyższyć hitlerowców. Słowa szefa rządu Ukrainy dedykuję polskim politykom i dziennikarzom, którzy tak bezkrytycznie go popierają, w jednostronny sposób relacjonując i komentując wydarzenia na Wschodzie.

LISTA POLSKICH POSŁÓW POPIERAJĄCA ZA PIENIĄDZE KRWAWE HRYWNY ??EURO ? DOLARY ??

WALKĘ KIJOWSKIEGO RZĄDU NADLUDZI Z PODŁYMI PODLUDŹMI ...

https://miziaforum.wordpress.com/2014/06/16/lista-polskich-poslow-oplacanych-przez-ukrainski-prawy-sektor-pieniedzmi-cia/

KILKA FOTEK JAK WYGLĄDAJĄ OWI NADLUDZIE Z KIJOWA 

I JAKIM SPRZĘTEM MAJA ZAMIAR UCZYNIĆ RZEŹ PODLUDZI 

ZRESZTĄ JUŻ TO ROBIĄ …..

c01ca-11wojnadomowanaukrainie2014-prawdziwatwarzsi25c52582opozycyjnychnaukrainieUPA prawy sektorBANDERA

Posted in Uncategorized | 52 Komentarze »

 
%d blogerów lubi to: