Miziaforum's Blog

KIEDY I JAK NASTĄPIŁ POCZĄTEK DZISIEJSZEGO KOŃCA III R.P – SYTUACJA MUSI ULEC DRASTYCZNEJ ZMIANIE…

Posted by miziaforum w dniu Marzec 31, 2012


Co było główną przyczyną upadku polskiej gospodarki ? Jak nam banki za grosze sprywatyzowano, zagrabiono krwioobieg gospodarki, bo takim jest system bankowy: „Prywatyzacja polskich banków czyli V rozbiór Polski”

Wszystko zaczęło się na początku 1989 roku w czasie tzw. „okrągłego stołu”, potem było tylko gorzej.

W lutym 1989 r. z Narodowego Banku Polskiego wydzielono dziewięć banków: Bank Przemysłowo-Handlowy, Powszechny Bank Kredytowy, Bank Zachodni, Wielkopolski Bank Kredytowy, Bank Gdański, Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi (PBG), Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie (BDK), Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie (PBKS) i Bank Śląski.

Banki z pierwszego ” rozdania ” szybko znalazły inwestora zagranicznego i te banki bardzo szybko wprowadzono na giełdę i w ten sposób sprywatyzowano:

-1992 r. BRE Bank, większościowym inwestorem jest Commerzbank
-1993 NBP utworzył Bank Inwestycyjny, który został kupiony przez Kredyt Bank , właścicielem Kredyt Banku jest belgijski KBC Bank.
-1994 r. Bank Śląski, większościowym inwestorem jest holenderski ING
-1995 r. WBK, większościowym inwestorem jest irlandzki AIB (Allied Irish Bank)
-1995r. Bank Gdański kupił notowany na giełdzie prywatny bank – Bank Inicjatyw Gospodarczych (który powstał w 1989 r., a od 1992 r. był notowany na GPW). W 1997 r. oba banki zostały połączone i powstał BIG BG, teraz Bank Millennium którego akcjonariuszem jest Banco Comercial Portugues.
-1995 r. BPH oraz PBK. Inwestorem strategicznym w BPH był Bayerische Hypo- und Vereinsbank (HVB), a w PBK austriacki BA CA. Po połączeniu zagranicznych inwestorów połączono również BPH i PBK. Powstał BPH, którego właścicielem większościowym jest UniCredito Italiano za pośrednictwem spółki zależnej Bank Austria Creditanstalt.
-1996 r. utworzono Pekao SA, w 1999 r. Pekao SA weszło na giełdę a większościowy pakiet akcji kupiły UniCredito Italiano SpA i Allianz Aktiengesellschaft.
-W 1997 r. na giełdzie zadebiutowały akcje Banku Handlowego, polskiego banku istniejącego od 1870 r. którego większościowym akcjonariuszem został po różnych perypetiach Citibank Overseas Investment Corporation

Na dzień dzisiejszy grubo ponad 70% sektora bankowego w Polsce kontroluje zagraniczny kapitał, minister Grad zapowiada prywatyzację kolejnych banków w których udziały ma państwo polskie: PKO BP, BOŚ, BGŻ.
Krwioobieg gospodarki jakim jest sektor bankowy jest już w rękach kapitału zagranicznego.”

 

 II SKŁADNIK GENERUJĄCY NĘDZE I UBÓSTWO – 13  DO 15 MILIONÓW POLAKÓW

WYNAGRODZENIE W WYSOKOŚCI 200 DO 300 EURO MIESIĘCZNIE  – JEST W EUROPIE SKRAJNĄ NĘDZĄ . 

 

 Dlaczego ludzie w Polsce stają się biedakami?

Zasadniczy powód to słabość demokracji. W większości ważnych spraw dla kształtu państwa i gospodarki elity działają wbrew poglądom większości opinii publicznej. Bardzo charakterystyczny jest tu przykład prywatyzacji. Mimo zmasowanej pro-prywatyzacyjnej akcji propagandowej wszystkich właściwie poza Radiem Maryja i Telewizją Trwam, mediów, zdecydowana większość Polaków i Polek odrzuca dalszą prywatyzację majątku narodowego, jako szkodliwą dla społeczeństwa. Jednak zdania tego nie podziela żadna z partii mających szanse na udział w sprawowaniu władzy. A to w dużej mierze właśnie proces prywatyzacji zadecydował o powstaniu trwałego i masowego bezrobocia. W procesie prywatyzacji zlikwidowano według prof. Mieczysława Kabaja: ” w latach 1997-2001, 1,2 mln. miejsc pracy”. Ogromna część prywatyzacji, ponad 80%, to była prosta sprzedaż przedsiębiorstw, a tylko 20% polegało na budowaniu nowych. Inwestorzy kupując gotowy zakład, najczęściej drastycznie zmniejszali zatrudnienie. Jednocześnie proces ten polegał na rozdawnictwie wypracowanego przez całe społeczeństwo majątku pomiędzy ludzi należących do wąskiej elity wybranych, politycznie umocowanych osób, które w ten sposób niejako mianowano kapitalistami. W okresie transformacji nikt bowiem nie posiadał majątku pozwalającego na kupowanie fabryk, jednak w krótkim czasie powstała klasa przedsiębiorców dysponujących olbrzymim majątkiem. Najbardziej drastycznie o niesprawiedliwości tego zjawiska świadczy los lokatorów mieszkań zakładowych. Mieszkania te w wyniku prywatyzacji zostały nabyte za darmo lub za tzw. symboliczną złotówkę, przez osoby prywatne, które stały się nagle kamienicznikami. Samym lokatorom, których staraniem i wkładem finansowym te domu postawiono proponowano wykup mieszkań w krótkim okresie czasu za ceny wiele tysięcy razy wyższe niż te, za które je w końcu nabyli ich obecni właściciele. Ludzie ci więc, najpierw w wyniku prywatyzacji stracili pracę, potem szanse na wykupienie swych mieszkań, bo wraz z pracą stracili zarobki. A teraz stoją przed widmem eksmisji, gdyż zmuszeni są płacić tym, którzy zagarnęli ich wspólny majątek bajońsko wysokie czynsze, na które ich nie stać. Szacuje się, że taki los spotkał około 1.200 000 rodzin pracowniczych.

Bardzo ważne jest uświadomienie, ze prywatyzacja i reprywatyzacja, to proces dwukierunkowy. W jego ramach w sposób gwałtowny i nieusprawiedliwiony, jakaś mniejszość staje się bardzo bogata, a większość obywateli zostaje trwale zepchnięta w sferę ubóstwa. Nowi właściciele dysponują teraz nie tylko majątkiem, ale tanią siłą robocza, gdyż ubocznym produktem tego procesu jest nagłe powstanie rezerwowej armii pracy. Proces bogacenia się jednych i ubożenia drugich jest więc nie tylko jednoczesny, ale współzależny. Dla karności i uległości tej nowej spauperyzowanej siły roboczej bardzo ważnym elementem jest likwidacja związków zawodowych w prywatnym sektorze, który zaczyna w gospodarce dominować.

Konsekwencją tego procesu jest olbrzymia skala wyzysku ludzi pracy, głodowe zarobki, pętla zadłużenia gospodarstw domowych, która czyni pracowników jeszcze bardziej uległymi wobec władzy nowobogackich pracodawców. Młodzi, odważni, wykwalifikowani, jednym słowem ci, którzy normalnie inicjują strajki i zmiany społeczne migrują do krajów, gdzie płaca minimalna pozwala na godziwe życie, a związki zawodowe wymuszają wzrost zarobków nadążający za wzrostem kosztów utrzymania.

Coraz mniejsza redystrybucja budżetowa ilustrowana malejącym udziałem budżetu w rosnącym dochodzie narodowym sprawia, że narasta rozwarstwienie, nie kompensowane transferami socjalnymi, gdyż polityka społeczna w kraju zastępowana jest coraz częściej upokarzającą i nieskuteczną charytatywą.

Mimo amortyzacji konfliktu społecznego, jaką daje możliwość emigracji zarobkowej młodego pokolenia, któremu nie stworzono w kraju żadnych perspektyw życiowych, ani godziwej pracy, ani możliwości zdobycia mieszkania i założenia normalnej rodziny, napięcie społeczne wciąż rośnie. Ludzie przestają mieć jakiekolwiek rezerwy, czy możliwości manewru. Trudno więcej i dłużej pracować. Kiedy pensja nie wystarcza na podstawowe opłaty, czynsz, prąd, gaz, wodę, wyżywienie, ubranie i leczenie, ludzie zaczynają sobie uświadamiać, że wyjście z tej sytuacji nie jest już tylko sprawą ich indywidualnych starań i zabiegów. To rodzi potrzebę i konieczność zrzeszania się. Ludzie rozmawiają ze sobą i dochodzą do wniosku porównując indywidualne losy i doświadczenia, że ich trudna sytuacja wynika z polityki rządu, panującego systemu. Zaczynają kwestionować system, który nie daje im szans na normalna egzystencję. Zawstydzenie własną nieporadnością zastępuje oburzenie na nadmierną „zaradność” tych na górze. Powraca psychologiczny podział na „my” społeczeństwo i „oni” władza. I taki właśnie podział doprowadził już do upadku niejednego systemu.

*************************************

 

 Co wieczór tysiące Polaków zasypia z pustym żołądkiem. W tym samym czasie sklepy wyrzucają do śmietników tony żywności. Zdesperowani ludzie grzebią w odpadach, by znaleźć to, co nadaje się do spożycia. Trafia się markowa kawa, jeszcze żółte banany i mięso. Niestety, oddawanie niepotrzebnego już jedzenia potrzebującym, to w Polsce rzadkość, a śmietniki z żywnością często trzymane są pod kluczem.

POLSKIE PRAWO STANOWIONE PRZEZ „POLAKÓW”

MÓWI W PROST O KARACH FINANSOWYCH DLA FIRM ZA BEZPŁATNE ROZDANIE

PRODUKTÓW

JAKIM TRZEBA BYĆ BYDLAKIEM ABY

USTANOWIĆ TAKIE PRAWO?????

GILOTYNA ??? STRYCZEK ???

A MOŻE ….

Komentarzy 49 to “KIEDY I JAK NASTĄPIŁ POCZĄTEK DZISIEJSZEGO KOŃCA III R.P – SYTUACJA MUSI ULEC DRASTYCZNEJ ZMIANIE…”

 1. miziaforum said


  CZY JESTEŚ ZA OBALENIEM RZĄDU TUSKA
  (polls)

  Polubienie

 2. luxjacek said

  PO TUSKOWYM ŁBIE…!.MP4

  Polubienie

 3. felicyta said

  Dla przypomnienia wywiad ze Stanislawem Tyminskim (skrot).

  Byłem w trudnej sytuacji, bo miałem przed sobą całą dyrekcję TVP, już nie będę wyliczał nazwisk, bo oni jeszcze dzisiaj tam są na wysokich stanowiskach, sami Żydzi.
  I jak się zapytałem, dlaczego żeście mnie obrzucili tyloma kłamstwami, żeście się poniżyli do poziomu rynsztoka, odpowiedzieli, “bo myśmy się bali, że pan nas wymieni na Peruwiańczyków”…
  – Taki żart?
  – Nie przeszło im przez gardło, że “pan nas wymieni na Polaków”, to użyli takiego synonimu, że “pan nas wymieni na Peruwiańczyków”. Dla mnie to był zły żart.

  Ci ludzie mają struktury. I teraz puści pan na nich młodzież, bez lidera, bez struktury, bez finansowania, to jest rzeź, to jest motłoch i motłoch nigdy w tej sytuacji nie wygra. Niestety, nie widzę mozolnego budowania polskich organizacji, które by miały formalne struktury i strategię, czy też ludzi, którzy myślą strategicznie, czegoś, czego do tej pory u Polaków nie widziałem – myśli strategicznej. Widzę to u naszych wrogów, ale nigdy u Polaków nie widziałem. Bo każdy jest szlachcic, każdy tokuje, każdy wie lepiej i nie ma wspólnej pracy nad…
  – …nad programem?
  – Nie ma zgody między ludźmi, między Polakami, na odzyskanie kraju.

  A nowego lidera nie widzę. Myślę, że jednym z powodów jest to, że Polacy nie chcą albo się boją popierać lidera, bo jak temu liderowi dadzą poparcie czy słowem, czy czynem, czy jakąś ilością pieniędzy, ktoś to zanotuje i stracą tę pracę, której i tak nigdy nie będą mieli. Stracą te kariery, których nie będą mieli. I ten strach jest przepotężny.

  Niestety, Polacy zostali tak zabiedzeni, że większość ludzi nie ma środków do życia, żeby przetrwać przez dwa – trzy miesiące. Zresztą podobna sytuacja jest w Ameryce. Statystyki pokazują, że większość ludzi w ciągu 30 dni nie może nawet zebrać dwóch tysięcy dolarów, gdyby mieli jakiś wypadek. Społeczeństwo zostało tak zabiedzone, że jest łatwe do kontroli. To jest metoda kontroli nad społeczeństwem.
  – Czy to jest element procesu globalnego?
  – Absolutnie, a szczególnie w Polsce. Bo w Polsce wiadomo było od samego początku, szczególnie ja, który żyłem przez kilka lat w Peru i widziałem, że kierunek Polski był latynoski, gdzie jest bardzo mała grupa ludzi, którzy są bardzo bogaci, a reszta zabiedzona i posłuszna.
  Więc jak ja mogę prowadzić do boju ludzi i robić zamieszanie, kiedy ci ludzie nie mają środków do życia, żeby przetrwać nawet tydzień czy miesiąc? Jak czek z renty czy czek z zakładu nie przyjdzie na czas, to rodzina umrze z głodu. W tej sytuacji trudno oczekiwać, że młodzież, która oczywiście chciałaby zmiany i od czasu do czasu bierze udział w pochodach, żeby w Polsce zrobiła rewolucję. A innej drogi nie ma, bo jedynie rewolucja może tych ludzi, którzy już mają tak silne struktury, zmieść, wymieść z naszego kraju.
  – Ale rewolucja musi mieć przywódcę i rewolucja musi mieć program.
  – Tak, inaczej stanie się opresorem i okupantem. Summa summmarum, żeby zakończyć moją myśl, Polska jest w stanie nowoczesnej okupacji.
  – Może Pan powiedzieć dokładniej, na czym ta okupacja polega?
  – W starych czasach okupacja była wojskowa; za okupacji niemieckiej wróg chodził w mundurach.
  Za okupacji rosyjskiej już to nie było takie jasne, bo były masy tajniaków, ubeków, esbeków i czego tam jeszcze.
  Możni tego świata doszli do wniosku, że okupacja wojskowa nie daje maksymalnych korzyści i okupacja dzisiaj jest okupacją finansową, pod płaszczykiem globalizacji. Ludzie są eksploatowani do maksimum, po to żeby mocarstwa mogły utrzymać wysoki poziom życia.

  – Jak powiedziałem, jest nikła nadzieja na rewolucję, a jedynie rewolucja może tych ludzi wymieść z kraju!
  Nic innego, żadne wybory demokratyczne do tego nie doprowadzą. Oni mają już wybory opanowane w jednym palcu, z ordynacją proporcjonalną, z progami wyborczymi, które wymagają setek tysięcy podpisów, a to ma swoje koszty, z finansowaniem kampanii wyborczych, które są dotowane przez budżet państwa, co jest absolutnie niemoralne. Kto może to przeskoczyć?!
  – Kto dokładnie jest w Polsce okupantem? Kto to jest?
  – No niestety, to jest mała grupa ludzi, która do tej pory zajmuje te stanowiska. I niestety są to ludzie, którzy dziedzicznie mają władzę w Polsce, i niestety są to ludzie pochodzenia żydowskiego. Często pod przybranym polskim nazwiskiem.

  http://rg.nowyekran.pl/post/56358,wywiad-ze-stanislawem-tyminskim

  Polubienie

 4. felicyta said

  POLITYKA 31.03.2012 07:03 13 komentarzy
  Interwencja pomogła…. i Bruksela tyż!

  http://bombardier.nowyekran.pl/post/57839,interwencja-pomogla-i-bruksela-tyz

  Producenci dokumentalnego serialu „Mayday” o lotniczych katastrofach – w odcinku dotyczącym tragedii smoleńskiej, który wstępnie chcieli nakręcić według wersji MAK-u – po nagłośnieniu przez „Gazetę Polską codziennie” sprawy, zdecydowali się uwzględnić też niezależne ustalenia.

  Polubienie

 5. felicyta said

  http://tetraakcja.nowyekran.pl/post/57499,na-raka-pij-pokrzywe
  Zjadaj i pij herbatę z pokrzywy, jak robią to Grecy. Mają w tradycji narodowej dokładanie pokrzywy do sałatek i zup. Na mapie Europy w Grecji jest biała plama jeśli chodzi o zachorowania na nowotwory.

  Przesłałam ten kwitek do redakcji ale sama też opublikuję. Wygląda to dziwnie ale naprawdę działa. W mojej rodzinie bardzo pomogło na nowotworowe zmiany skórne. Słynny Ks. Podbielski był niegdyś tak znanym uzdrowicielem, że do jego domu ustawiała się większa kolejka niż do przychodni po przeciwnej stronie ulicy.
  Pokrzywa to największy antybiotyk. Pokrzywę należy zbierac przed 30 kwietnia. Posiekaną pokrzywę zalewa się wódką z niewielkim dodatkiem spirytusu. Nalewkę należy trzymać w ciemnym miejscu. Kilka kropli dodawanych do herbaty absolutnie zahamuje rowój raka (co nie znaczy, że należy przerywać normalne leczenie). Liście pokrzywy pic jak herbate przy anemii. Dym z korzeni pokrzywy zabije prądki gruźlicy, szkarlatynę i tyfus. Pokrzywa stosowan jest również przy schorzeniach wątroby, gośćca, kamicy nerkowej guzach i krwawieniach. We francji przeprowadzane są pokrzywowe kuracje odchudzające.

  Uzbieraną świeżą pokrzywę przepuszcza się przez maszynkę, wyciska sok i pije. Mozna tez przygotowac napar z suszonej pokrzywy. Łyżke suszu lub 3 łyżki świeżej pokrzywy posiekać i zalać litrem gorącej wody a następnie pić 3 razy dziennie. Pokrzywa zawiera wiele witamin roślinnych (A,C,K konieczna dla krzepliwości krwi), enzymów, związków mineralnych i mikroelementów. Posiada także hormon pibudzający czynności wydzielnicze gruczołów wewnętrznych i dlatego zioła te nie tylko pobudzają apetyt ale i przyśpieszają przemianę materii.

  To fragmenty sprawozdania dr ks. Podbielskiego przedstawionego w Instytucie Onkologii w Warszawie w 1955 r. Podbielski twierdził, że samo systematyczne spożywanie pokrzywy zabezpiecza w 100% przed zachorowaniem na raka. Pomimo braku zarzutów do wiarygodności badań władza komunistyczna nakazała lekarzom wytoczenie procesu Podbielskiemu w ramach walki z ciemnotą i zabobonem. Nie było jednak aktu oskarżenia bo prokurator ustalił, że podbielski wyleczył wszystkich pacjentów Instytutu uznanych przez lekarzy za przypadki nieuleczalne.

  Można wierzyć albo nie, ale pijmy i jedzmy pokrzywę. Co nam szkodzi? Jest wiele wspaniałych przepisów.

  Na stronie jest zalaczony dokument.

  Polubienie

 6. ALFA said

  Z OSTATNIEJ CHWILI!!!!!!!!!
  Mam dwie wiadomości:dobrą i złą…
  – Zła: jeden z polityków zaraził się chorobą wściekłych krów.
  – Dobra jest taka, że wybić trzeba będzie całe stado..

  Polubienie

  • miziaforum said

   🙂 !!!!!!!!!!!!!

   Polubienie

  • luxjacek said

   🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

   Polubienie

  • felicyta said

   @ALFA
   PRZYDAŁ BY SIE KTOŚ KTO POPROWADZIŁ BY BLOG O TEJ TEMATYCE – JA BYM GO NA STAŁE ZACZEPIŁ DO MOJEGO W CELU WYLANSOWANIA
   NA WYSOKI PUŁAP WORDPRESS

   WIEM JEST WIELE ALE JAKOS NIE WIDOCZNE

   MOZE KTOŚ BY TO ZROBIŁ ??

   -moze podejmiesz sie prowadzenia takiego bloga, duzo wiesz o zdrowiu…:)

   Polubienie

   • kefir2010 said

    @prowadzący alfa – jestem za. czy taki blog byłby też blogiem z alarmami np na temat szczepionek, chemioterapii, psychotropów, antybiotykuw – a także z treściami o magicznych ziołach „pobudzających pracę umysłu” 😉
    jeśli tak, mugłbym takie miejsce współtworzyć – na kefirze jest już część artów.

    Polubienie

    • AQQ said

     Kefir TY masz ogrom wiadomosci n/t „służb depopulacji” zwanej przewrotnie zdrowia!

     Polubienie

     • kefir2010 said

      taki blog może być tworzony przez dwie, trzy, a nawet więcej osób.
      tematyka:
      -medycyna naturalna
      -syntetyki i ich szkodliwość
      -afery medyczne.

      ja mam wiedzę jeśli chodzi o dwa ostatnie podpunkty. potrzebuję wsparcia jeśli chodzi o samą medycynę naturalną. byłby to blog pisany przez grupę osób.
      Alfa, Aqq – deklarujecie się? początki zawsze są najtrudniejsze 🙂

      Polubienie

     • ALFA said

      Wiesz Mizia ja nie szukam wykrętu,ale mam czas zajęty z chorymi,którzy potrzebują pomocy .Są załamani swoją chorobą tylko ci chorzy za póżno szukają pomocy. Jak już konowały powiedzą już wszystko zrobiliśmy co mogliśmy i szkoda że takim zawierzyli.I takim trzeba dać wiary , zmienić myślenie o chorobie.Ale nie zawsze udaje się uratować i wiem dlaczego.

      Polubienie

     • kefir2010 said

      dobra panie i panowie.
      ja założę bloga, mogę być adminem.
      chciałbym takie decyzje jak dobór ekipy, adres bloga, motto, pozycjonowanie w google – skonsultować z chętnymi.
      Alfa – nie trzeba wcale dużej ilosci czasu. wystarczy, ze pozbierasz swoje teksty z Mizi bloga, z komentarzy, i bedziesz je wklejac, np dwa dziennie. ja mam bazę danych na kefirze, mozna tez powoli transformowac.
      ja sam zadaniu nie podolam – nie mam takiej wiedzy jak np Alfa, ja sie bardziej koncentruje na obywatelskich sledztwach i aferach medycznych, także na ziołach otwierających umysł.
      potrzebuję wsparcia osób tu wymienionych.
      dam adres internetowy:
      hipokrates.wordpress.com – adres jest wolny, często są zapytania z google i dewiza tego lekarza: „po pierwsze: nie szkodzić” dziś zapomniana.

      Polubienie

 7. Jeicam said

  Slyszalem Mizia, ze straciles 350 dolcow ? 🙂

  Polubienie

 8. felicyta said

  http://www.prisonplanet.pl/polityka/australijski_senator_bob,p1012991917
  Australijski Senator Bob Brown wzywa do ustanowienia Światowego Rządu.
  Andrew Puhanic, ActivistPost.com
  USA
  2012-03-31

  Polubienie

 9. felicyta said

  To na strachu właśnie budują swoją pozycję rozmaici przywódcy. Gdy brakuje bodźców tworzy się je tak jak w przypadku podejrzanych zamachów bombowych, które mają tylko wyglądać na robotę terrorystów. Można by było podawać przykłady praktycznie bez końca.

  Ale strach jest bronią obosieczną. Boją się też rządzący. Boją się przede wszystkim nas, czyli tłumu. To strach przed tłumem spowodował, że nasz premier w swoim expose zadeklarował po trzy „stówki” dla policji i wojska. Rządzący najbardziej boją się sytuacji, gdy za tłumem idzie armia. To nazywa się rewolucją.

  Czy można coś zrobić, aby nie ulegać w takim stopniu manipulacjom opartym na strachu? Można, trzeba dużo czytać, interesować się światem zewnętrznym i nie ograniczać się do jednego medium przekazu. Tylko erudycja, oczytanie i wiedza pozwoli nam wznieść się ponad poziom zwierząt hodowlanych, których jedynym celem życiowym jest dostarczanie kapitału rozmaitym żerującym na naszych obawach instytucjom.
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/kontrola-manipulacja-spoleczenstwem-odbywa-sie-za-pomoca-strachu

  Polubienie

 10. KrisT said

  sytuacja juz sie zmienia…
  http://aleseriale.pl/gid,9654,img,307949,fototemat.html

  Wpierw Hanka, pozniej Rysiek… teraz Hubert !!!!! Czarna seria !!!! Panie premierze jak tu zyć??!!!!…. 🙂

  ps. tak na poprawe humooróv…. 🙂

  Polubienie

 11. ALFA said

  PIERWSZA RADA
  Ostatnio w mojej okolicy sporo wylewów i zawałów
  Udar mózgu – przyczyny to zła dieta (mięso powoduje napływ krwi do mózgu), przejadanie, nadciśnienie.
      Odstawiamy używki, dieta jarska. W przypadku ataku położyć chore-go na łóżku na poduszkach, idealny spokój. Spryskać chłodną wodą twarz, na głowę kompres z wody z octem, na nogi butelka z ciepłą wodą, na serce kompres z płótna zamoczonego w spirytusie kamfo-rowym, jak najmniej rozmawiać. 3 razy 1 – 2 łyżki przed jedzeniem mieszanki:
      miód 500 g
      3 wyciśnięte cytryny
      krople walerianowe 12 g
      krople głogowe 12 g
  DRUGA RADA
  Pierwsza pomoc przy wylewie – igła
  Je­żeli masz w domu strzy­kawkę z igłą (by­łoby to naj­lep­sze), to do­brze, je­żeli nie to wy­star­czy igła do szy­cia lub szpilka.

  Umieść igłę nad ogniem, aby wysterylizować. Następnie nakłuj czubki wszystkich 10-ciu palców
  Nie ma specjalnego punktu akupunkturowego, po prostu nakłuj w odległości 1 mm od paznokcia.
  Nakłuwaj aż pokaże się krew.
  Jeżeli krew nie zacznie wypływać, uciskaj opuszki palców chorego, aż do wypłynięcia krwi z nakłutych miejsc.
  Kiedy wszystkie 10 palców już krwawi, poczekaj kilka minut. Chory powinien odzyskać przytomność w tym czasie.
  Jeżeli usta chorego są wykrzywione – nacieraj uszy chorego aż staną się czerwone.
  Następnie nakłuj płatki uszu dwukrotnie, aż wypłynie po 2 krople krwi z każdego płatka .
  Poczekaj aż chory powróci do normalnego stanu i zabierz go wtedy do szpitala.
  http://wiedza.cc/pierwsza-pomoc-przy-wylewie-igla.html
  Zawał serca – woreczek z nasionami gorczycy nosić w okolicy serca, systematycznie jeść gorzkie migdały.

  Polubienie

 12. jakzawsze said

  Moje przebudzenie — David Duke

  Matrix i Emerytury

  Polubienie

 13. luxjacek said

  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
  Tacy są faceci obecnie.

  Polubienie

 14. Please let me know if you’re looking for a article writer for your site.
  You have some really great articles and I feel I would be a
  good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please send me an email if interested. Thanks!

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: