Miziaforum's Blog

"jam nie z roli ani soli jeno z tego co mnie boli"

POWSTAŁA NOWA PARTIA „ZMIANA” znienawidzona od zaraz przez wszystkich polityków i media !!!


UDZIELMY WARUNKOWEGO POPARCIA TEJ NOWEJ INICJATYWIE NA RAZIE CHOĆBY TYLKO PROMUJĄC – LINKUJĄC TEN WPIS

CO CIEKAWE WCZORAJ ANALIZOWAŁEM INTERNET POD KONTEM REAKCJI NA INFORMACJE PODANĄ W MEDIACH O POWOŁANIU JUŻ DO ŻYCIA PARTII „ZMIANA” – „Z”
BARDZO OBIECUJĄCYM PROGNOSTYKIEM JEST FAKT ATAKU DOSŁOWNIE WSZYSTKICH PARTII RZĄDZĄCYCH ORAZ PARTII OPOZYCYJNYCH A NAWET WSZYSTKICH MEDII W POLSCE

OZNACZA TO TYLKO JEDNO PARTIA „ZMIANA” JEST SOLĄ W OKU WSZYSTKICH SIŁ POLITYCZNYCH I MEDIALNYCH

CIEKAWE DLA CZEGO ? SKORO PONIŻEJ ZAMIESZCZONY SZKIC PROGRAMOWY I DEKLARACJA IDEOWA TO SPIS POTRZEBNYCH ZMIAN SYSTEMOWYCH KTÓRE BEZ DYSKUSYJNIE POTRZEBNE SĄ POLSCE I POLAKOM

LINKI DO STRON PARTII „ZMIANA”

http://www.partia-zmiana.pl

https://www.facebook.com/partia.zmiana

I DODAM OD SIEBIE CO NIECO

dla czego akurat formacja proponująca wspólpracę ze wschodem ?

DLA TEGO ŻE 25 LETNIA ORIENTACJA NA ZACHÓD – BEZ UMIARU I BEZKRYTYCZNIE ufna DOPROWADZIŁA DO SYTUACJI W KTÓREJ ZIŚCIŁY SIĘ DZIECIĘCE MARZENIA – KOMOROWSKICH ,WAŁĘSÓW, TUSKÓW

CZYLI BEZPROBLEMOWY DOSTĘP DO CIUCHÓW GUMY DO ŻUCIA PEPSI I CAMELI ….

TO BYŁO ICH MARZENIEM ALE NIE JEST PRIORYTETEM DLA MŁODYCH POLAKÓW DZIŚ

DZIĘKI ICH POLITYCE MAMY DZIŚ TO WSZYSTKO ZAGRANICZNE , ALE NIE MAMY PRZEMYSŁU

CO PRZEKŁADA SIĘ NA SYTUACJĘ KTÓREJ JA SIĘ WSTYDZĘ POLSKA KRAJ W CENTRUM EUROPY NIE POSIADA ZUPEŁNIE ŻADNYCH WŁASNYCH PRODUKTÓW OPARTYCH O POLSKĄ MYŚL TECHNICZNĄ

– SAMOCHÓD
– KOMPUTER
– ROWER
– TE. KOMÓRKOWY
– TELEWIZOR

i wiele produktów których brak jest po prostu wstydem w XXI WIEKU !!!

POLACY DZIŚ POD TYM WZGLĘDEM SĄ NA RÓWNI Z KRAJAMI AFRYKAŃSKIMI – TAMTA SYTUACJE MOŻNA USPRAWIEDLIWIĆ BO NARODY TAMTE SĄ PROGRAMOWO NISZCZONE OD LAT – WOJNĄ EPIDEMIAMI EKSPERYMENTALNYMI

ALE POLSKA ?

LUDZIE WSTYD DOŚĆ BEZGRANICZNEJ UFNOŚCI W PRZYJAŹŃ ANGLO GERMAŃSKICH DOBRODZIEI – W OKÓŁ MACIE PRZYKŁADY WSZYSTKO ZRUJNOWANE A JEDYNA RZECZ JAKA SIĘ OPŁACA TO WYJAZD DO ROBOTY ZA GRANICĘ

MOŻE CZAS POMYŚLEĆ KTO NAM ROZ…. GOSPODARKĘ HANDEL , PRZEMYSŁ SEKTOR BANKOWY …. jeśli uczciwie roztrząśniecie temat to wyjdzie wam że ROSJA JEDNAK JEST NASZYM NATURALNYM SOJUSZNIKIEM I PARTNEREM GOSPODARCZYM Z KTÓRYM WSPÓŁPRACA ZACZNIE PRZEKŁADAĆ SIĘ NA ROZWÓJ KRAJU

Były poseł i rzecznik Samoobrony Mateusz Piskorski został wybrany na przewodniczącego nowej partii politycznej Zmiana. Wyboru dokonało I Zgromadzenie Krajowe tej partii.

Na sobotniej konferencji prasowej Piskorski protestował m.in. przeciwko niewpuszczeniu do Polski zaproszonych na Zgromadzenie Krajowe „Zmiany” gości ze wschodniej Ukrainy, którzy – jak mówił – „walczą z faszystowskim reżimem na Ukrainie”.

=================================

WARTO  SIĘ PRZYJRZEĆ I ZACZEKAĆ ,  JEŚLI NIE  ZACZNĄ SIĘ AFISZOWAĆ  ZE ZBOCZEŃCAMI I  ZŁODZIEJAMI ZNANYMI  Z MEDIALNEJ SFERKI STRONNICTW TAK ZWANYCH CZARNYCH I CZERWONYCH TO KTO WIE  ? MOŻE WARTO  BĘDZIE POPRZEĆ A NAWET SIĘ ANGAŻOWAĆ …

 ————————————————————

ZMIANA opiera swój system wartości na tradycji różnych nurtów politycznych odwołujących się do idei ludzkiej godności i społecznej sprawiedliwości.

ZMIANA reprezentuje interesy ludzi pracy, bezrobotnych, młodzieży oraz emerytów i rencistów.

ZMIANA to siła demokratyczna, bowiem dąży do wyzwolenia społecznego i upodmiotowienia społeczeństwa poprzez samoorganizację obywateli i udział reprezentantów ludzi pracy we wszelkich procesach decyzyjnych – na poziomie państwa, lokalnej społeczności i zakładu pracy.

ZMIANA to siła antykapitalistyczna, bo kapitalizm jest systemem, który zniewala jednostkę i prowadzi do zubożenia zdecydowanej większości społeczeństwa w wyniku wyzysku ludzi pracy najemnej w interesie nielicznej grupy osób najbogatszych oraz neokolonialnej eksploatacji słabszych krajów przez imperialistyczne potęgi.

ZMIANA to siła patriotyczna, bo tylko przez odzyskanie suwerenności przez Polskę i wyzwolenie kraju spod dominacji struktur wielkiego kapitału i imperialistycznych mocarstw możliwa jest poprawa bytu materialnego szerokich kręgów społeczeństwa polskiego.

ZMIANA to siła internacjonalistyczna, bo tylko w wyniku wspólnej walki ludzi pracy różnych narodowości możliwe jest pokonanie zniewalającego całą ludzkość systemu kapitalistycznego i sprawiedliwy podział dóbr materialnych będących wytworem ludzi pracy, a nie posiadaczy kapitału.

ZMIANA to partia pokoju, bo tylko w warunkach współpracy i przyjaźni z sąsiadami oraz wszystkimi narodami Europy „od Atlantyku do Władywostoku” można budować bezpieczne jutro dla naszego kraju.

ZMIANA to siła postępowa, bo sprzyja emancypacji jednostki w ramach nowoczesnego społeczeństwa oraz nieskrępowanemu rozwojowi nauki, techniki, kultury i sztuki.

ZMIANA dąży do realizacji konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej oraz zabezpieczenia stabilnego, godnego i spokojnego bytu materialnego wszystkich obywateli RP – poprzez budowę państwa socjalnego, zakładającego priorytet kolektywnych form własności środków produkcji (spółdzielczej, państwowej i komunalnej), przy zagwarantowaniu praw drobnej własności prywatnej.

ZMIANA uznaje za priorytet prawa człowieka, w tym prawo do pracy, godnej płacy, mieszkania, bezpłatnej opieki zdrowotnej i edukacji, godziwego zabezpieczenia na starość, prokreacji, czystego środowiska naturalnego, dostępu do wody pitnej i zdrowej żywności.

ZMIANA to ruch na rzecz lepszej przyszłości, ale odnoszący się z szacunkiem do dorobku pokoleń naszych rodziców i dziadków, którzy w trudnych warunkach powojennych odbudowali i rozbudowali kraj, przekształcając Polskę w państwo przemysłowe. Własny przemysł jest podstawą dobrobytu społeczeństwa, dlatego

ZMIANA przeciwstawia się polityce likwidacji polskiej wytwórczości oraz prywatyzacji i reprywatyzacji majątku społecznego.

Jeśli podzielasz te wartości i żądasz ZMIANY SPOŁECZNEJ – dołącz do nas!

DEKLARACJA PROGRAMOWA

ZMIANA – WSZYSCY JEJ CHCEMY!
Masowy wyjazd na Zachód polskiej młodzieży w poszukiwaniu lepszego życia, 14% obywateli w wieku produkcyjnym pozostających bez pracy, wściekłe ataki kapitału na prawa pracownicze, degradacja polskiego rolnictwa, ubożenie emerytów i rencistów, brak perspektyw dla młodych w kraju – to wszystko powoduje, że należy jak najszybciej postawić tamę antyludzkiemu kapitalizmowi!
Agresja na Irak, napaść na Afganistan, wysługiwanie się dogorywającemu amerykańskiemu hegemonowi, meldowanie się „polskich” rządów w ambasadzie USA, podpalanie Ukrainy przez pseudoelity, zdrada interesów polskich na rzecz intratnych posad w międzynarodowych instytucjach – to wystarczające powody by zacząć żądać Polski suwerennej!
W odpowiedzi na brak istniejącej alternatywy na polskiej scenie politycznej, postanowiliśmy ogłosić ZMIANĘ. Nie żadną kolejną „partię polityczną” na usługach kapitału, nie wąską grupę interesu, ani też nie korporację zarządzającą emocjami Polaków.
Naszym celem jest ZMIANA polityki, będąca nie kosmetycznym zabiegiem, a głębokim przeoraniem skompromitowanych struktur antyspołecznego systemu. ZMIANA to zastąpienie tego systemu ustrojem nowym, budowanym dla ludzi i przez ludzi. Obywatele muszą mieć znów kontrolę nad swoim losem i to oni są ostateczną wyrocznią w sprawach publicznych. To oni sąZMIANĄ.
ZMIANA będzie polegać m.in. na:
natychmiastowym opuszczeniu przez Polskę struktur NATO, by odbudować nasze siły zbrojne i przemysł obronny, należycie dbać o nasz własny interes oraz pokojowo współżyć z sąsiadami
nacjonalizacji i uspołecznieniu strategicznych gałęzi gospodarki, bo bez państwowych banków, surowców i produkcji, pozbawieni jesteśmy bezpieczeństwa socjalnego oraz realnej suwerenności;
stworzeniu warunków do godnego życia każdemu obywatelowi, wprowadzając sprawiedliwy system podatkowy, otaczając opieką najsłabszych, oraz likwidując bezrobocie poprzez reindustrializację kraju;
otoczeniu opieką polskiego rolnictwa, by zabezpieczyć zdrową polską żywność przed importem GMO oraz zapewnić opłacalność produkcji rolnej;
wprowadzeniu czytelnego systemu rządów precyzującego zakres odpowiedzialności i kompetencji władz, gdyż tylko sprawne organy państwa uzupełnione przez realne instrumenty demokracji bezpośredniej mogą być emanacją woli obywateli;
ZMIANA jest odpowiedzią polskiego społeczeństwa na ignorancję i arogancję obecnych władz i „elit” RP. Jest ruchem na rzecz prawdziwej alternatywy dla kierunku, w którym obecnie podąża Polska. Jest siłą, która przywróci ludziom pracy ich prawa, także do współzarządzania państwem i jego majątkiem oraz na zawsze odsunie od polityki skompromitowanych sługusów kapitału.
ZMIANA będzie dążyć do realizacji postulatów za pomocą udziału we wszelkich procesach decyzyjnych, samoorganizacji, a także aktywnej pracy wśród społeczeństwa, nie wyłączając z tego radykalnych form oporu.
ZMIANA to my wszyscy, poza wąską grupą opływających w luksusy i przywileje złodziei!
ZMIANA – jedyna opozycja!

Odpowiedzi: 11 to “POWSTAŁA NOWA PARTIA „ZMIANA” znienawidzona od zaraz przez wszystkich polityków i media !!!”

 1. miziaforum said

  SONDAŻ / NOWA PARTIA W POLSCE

  https://miziaforum.wordpress.com/2015/02/23/sondaz-nowa-partia-w-polsce-wrzucam-temat-pod-dyskusje-dzis-jade-zostawiam-wpis-co-o-tym-myslicie/#comment-225619

  • L.S.P.Przeczytałem komunikat Zmiany. Czekam na informacje o zarejestrowaniu tej partii.

 2. Słyszałam o tej inicjatywie. Nawet zaptosiła mnie do niej kobietra bardzo mądra i wrażliwa. Trzeba to obserwować, tak jak mówisz

 3. miziaforum said

  ;-)
  Instrukcja Katarzyny II jak pokonać Polskę

  Trzeba … rozłożyć ten naród od wewnątrz, zabić jego moralność… Jeśli nie da się uczynić zeń trupa, należy przynajmniej sprawić, żeby był jako chory ropiejący i gnijący w łożu… Trzeba mu wszczepić zarazę, wywołać dziedziczny trąd, wieczną anarchię i niezgodę… Trzeba nauczyć brata donoszenia na brata, a syna skakania do gardła ojcu. Trzeba ich skłócić tak, aby się podzielili i szarpali, zawsze gdzieś szukając arbitra. Trzeba ogłupić i zdeprawować, zniszczyć ducha, doprowadzić do tego, by przestali wierzyć w cokolwiek oprócz mamony i pajdy chleba. Będą Oni walczyć długo, bardzo długo, nasze prochy przepadną, ale przyjdzie czas gdy sami sprzedadzą swój kraj, sprzedadzą go jak najgorszą dziwkę. My rozpoczniemy ten proces Panin! Korupcją „milczących psów”, którzy będą nimi rządzić. Bogactwem i głodem, które biednych podjudzą przeciw możnym, tych drugich zaś napełnią takim strachem i podłością, że uczynią wszystko dla zachowania swego bogactwa. Zepsujemy ich kultem prywaty, złodziejstwa, rozpusty, wszelaką demoralizacją i wiodącym ku niej alkoholem. Stworzymy tam nową oligarchię, która będzie okradać własny naród nie tylko z godności i siły, lecz po prostu ze wszystkiego, głosząc przy tym, że wszystko co czyni, czyni dla dobra ojczyzny i obywateli.

  http://www.fronda.pl/a/instrukcja-katarzyny-ii-jak-pokonac-polske,47817.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

 4. Świetny komentarz znalazłam w sieci, dotyczący sutuacji na Ukrainie. Lubię mądre i nietuzinkowe komentarze. Krótki, lapidarny, ale bardzo treściwy.

  „Problem wynika z braków w myśleniu logicznym niedawno Miecugow był na spotkaniu u A.Wołk – Łaniewskiej gdzie pytano go dlaczego TVN24 tak jednostronnie pokazuje sytuację na Ukrainie po kilku pytaniach wyszedł i nasilił propagandę antyrosyjską bo wyleci jak kiedyś Lis.z powodu małej skuteczności propagandowej.”

 5. V KOLUMNA BEZPAŃSTWOWCÓW TWORZĄCYCH NWO ma nowe pomysły na swoją nieśmiertelność. – PROJEKT AVATAR

  Osiągnąć nieśmiertelność – taki cel stawiają sobie naukowcy do 2045 roku.

  Pomysł może wydawać się nierealny i kompletnie oderwany od rzeczywistości, ale twórca projektu i towarzyszący mu eksperci z całego świata przekonują, że to bardziej „science” niż „fiction”.

  Zapoczątkowany w Rosji projekt Avatar ma przenieść ludzką świadomość do ciała robota, niestety jak wszystkie projekty naukowe, potrzebuje pieniędzy. Autor pomysłu rozpoczął poszukiwania funduszy u najbardziej oczywistego źródła – najbogatszych ludzi świata.

  Rosjanin Dmitry Itskov w 2011 rozpoczął inicjatywę „2045” – ruch społeczny, wokół którego skupił przedstawicieli wielu różnych profesji, ze szczególnym uwzględnieniem naukowców z dziedzin takich biotechnologia, cybernetyka, nanotechnologia czy kognitywistyka.

  Członkowie ruchu „2045” twierdzą, że ludzkość skupia się obecnie na teraźniejszości, całkowicie pomijając kwestie rozwoju cywilizacyjnego i mądre planowanie długookresowe – dziesiątki lat w przyszłość.

  Znany amerykański naukowiec prof. Raymond Kurzweil, również zrzeszony wokół „2045”, opowiada, że obecne konferencje naukowe rzadko wybiegają w przyszłość dalej niż 2 lata, zaś debaty naukowców o tym, co będzie z ludzkością za 5 lat to prawdziwa rzadkość.

  AMBITNE ETAPY PROJEKTU

  Pierwszy etap – Avatar A

  – zaplanowano na lata 2015 – 2020. Obejmuje on stworzenie humanoidalnego robota, sterowanego za pomocą myśli. Ten cel wcale nie jest taki nierealny, jakby mogło się wydawać. Znana z zaawansowanych projektów dla wojska, amerykańska agencja DARPA już od dłuższego czasu pracuje nad stworzeniem podobnego robota wojskowego, który będzie sterowany zdalnie, za pomocą myśli. Co więcej, przedstawiciele „2045” zapowiadają, że chcieliby połączyć wysiłki z DARPA i wspólnie dążyć do przedstawionego celu.

  Avatar B (lata 2020 – 2025)

  to drugi etap projektu, w którym do ciała robota zostanie przeszczepiony ludzki mózg, zapewniając nam co najmniej wydłużenie życia o kilkadziesiąt do kilkuset lat, a być może nawet nieśmiertelność, jeśli uda się jakoś powstrzymać proces starzenia mózgu.

  Etap Avatar C rozpocznie się w roku 2030 i zakłada stworzenie do 2035 r. sztucznego mózgu, do którego będzie można przenieść naszą osobowość tuż przed śmiercią.

  Ostatni krok to Avatar D – zaplanowany na lata 2040 – 2045 finalny etap, który zakłada przenoszenie osobowości do naszych hologramów. W ten sposób wejdziemy na nowy poziom egzystencji, gdzie ciało – ani prawdziwe, ani sztuczne – nie będzie nam już potrzebne.

  =================================================

  Ruch „2045” posiada już biuro w Rosji, ale niedługo otwarta zostanie również placówka badawcza w USA.

  Głównym zadaniem obu biur ma być zbieranie funduszy na bieżące potrzeby projektu. Łatwo się jednak domyślić, że z samych datków nie da się sfinansować tak dużego projektu.

  Dmitry Itskov postanowił temu zaradzić i wystosował list do najbogatszych ludzi świata. Informuje w nim o założeniach projektu i za wsparcie finansowe obiecuje nieśmiertelność w formie przeszczepiania mózgu darczyńcy do sztucznego ciała.

  Założyciel ruchu „2045” zapewnia, że osobiście będzie nadzorował proces przenoszenia organu każdego z bogaczy i daje gwarancje, że nastąpi to jeszcze za ich życia. Na potwierdzenie swoich słów Rosjanin proponuje zorganizowanie konferencji ze specjalistami z całego świata, na której potwierdzą oni możliwość zrealizowania jego wizji.

  http://tech.wp.pl/kat,1009779,title,Rosyjski-projekt-Avatar-niesmiertelnosc-dla-milionerow,wid,14777663,wiadomosc.html?ticaid=1146e1

 6. SPRAWA SIĘ WYKLAROWAŁA – BORYS NIEMCOW, TO ŚWINIA ODSUNIĘTA OD KORYTA.

  Drugi Nawalny oplacany z wiadomego źródła. Tani pachołek banksterskiej kryminalnej swołoczy, starannie przez nich dobrany, zgodnie z ich preferencjami. Posiadał tak pożądane przez nich cechy: pazerność, głupota, lekkomyślność, lenistwo, służalczość, brak instynktu samozachowawczego i zdolności dedukcyjnego myślenia, dysfunkcyjność, chęć poklasku władzy i mamony oraz kompletny brak uczuć wyższych.

  Niestety okazał się nawet dla nich kandydatem zbyt „idealnym”, że nawet oni mieli go dosyć.

  Tak kończa ludzie, którzy zbytnio zachłysnęli się swoją „wyjątkowością” i którzy uwierzyli w swoją „misję” dziejową.

  ===========================================================

  Borys Niemcow, to świnia odsunięta od koryta, gotowa sprzedać Rosję USA byle zachować koryto władzy nawet jako namiestnik USA w Rosji.

  Miał 32 lata gdy w latach 1991–1997 pełnił funkcję gubernatora niżnogrodu, jak pełnił wiedzą mieszkańcy obwodu niżnogrodzkiego, był złodziejem, erotomanem i kanalią.

  Miał 38 lat gdy pijany Jelcyn namaścił go na wicepremiera rządu kryminalistów 1997–1998.

  Ale nawet pijaczyna Jelcyn zobaczył jego beztalencie i naturę kanalii, po roku wyrzucił na zbity ryj.

  Po usunięciu z urzędu, natychmiast stał się opozycjonistą wobec pijaczyny Jelcyna, którego nie tak dawno miłował z całej duszy!

  Założył partie Sojusz Sił Prawicowych i mianował się liderem 15 osobowej partii renegatów, nie wyszło, to zarejestrował republikańską partię Rosji, i znowu nic.

  Koryta jak nie było tak nie było.

  W roku 2008 postanowił zostać prezydentem, przeciwnik- Miedwiediew, wydawał się słaby, Boria Niemcow zdobył całe 13% głosów!

  Sny o władzy legły w gruzach po pierwszej turze. Bez szans na powrót do polityki, sprzedał się wrogom Rosji, USA, rezunom i UE.

  W mediach na zachodzie Europy był mocarzem opozycji, w Rosji. W rzeczywistości był tylko złodziejem, zdrajcą, ścierwem , gnojem, gównem………….

  od Jan Pluszskiewicz pozdrowionka.

 7. I WLASNIE DLATEGO !! BRODACI MEDRCY! ZAMORDOWALI SWOJEGO CZLOWIEKA ABY ZROBIC Z NIEGO …MECZENNIKA… ROSJI.Niemcow juz byl bezsilny!! w robieniu wody z mozgu narodowi Rosyjskiemu i zostal poswiecony na oltarzu brodatych lubawiczow ! ktorych celem jest Nowy porzadek swiata!!

 8. TVP NAZWAŁO NOWĄ PARTIĘ „ZMIANA” V KOLUMNĄ PUTINA

  Do interesującego incydentu doszło dziś w Krakowie z udziałem działaczy struktur małopolskich partii ZMIANA oraz redaktorów Xportal.pl, którzy mieli wziąć udział w programie „Młodzież Kontra” realizowanym przez TVP Kraków. Na kilkanaście minut przed rozpoczęciem emisji prowadzący program Tomasz Czeczótko oznajmił jednak naszym aktywistom – w tym dr. Adamowi Dankowi, którego naszym Czytelnikom nie trzeba przedstawiać – że nie udzieli głosu działaczom partii ZMIANA, gdyż uważa ich za „piątą kolumnę Putina w Polsce”, oraz że dopóki on prowadzi ten program, mogą być tu „jedynie jako meble”. Nieusatysfakcjonowani tą rolą, młodzi działacze ZMIANY opuścili studio.

  W świetle tak jawnego kneblowania ust środowiskom antysystemowym i radykalnym, podjęte zostały kroki mające na celu przekonanie TVP Kraków do otwarcia się na swobodną wymianę poglądów.

  http://xportal.pl/?p=19624

 9. JAK SIĘ ROBI INTERESY Z KULCZYKIEM

  Jan Kulczyk oszustem Edyta Sieczkowska o kulisach interesów z doktorem Janem

 10. A TU BRAUN ZDEMASKOWANY – SŁUCHACZ ZADAŁ MU NIEWYGODNE PYTANIE dotyczące filmu z udziałem Pani Appelbaum

  Szczególnie zwróćcie uwagę na fragment od 11.00

  Jednak SŁOWO mówione jest świetne, bo nie mozna zaprzeczyć, że to podróbka PHOTOSHOPA, albo zmiany w PDF-ie poprzez nakładki.

  Nastąpiła konsternacja i zamieszanie. Po Braunie widać, że się zmieszał, a prowadzący upomniał, że ludzie przyszli tam na wykład Pana Brauna a nie publiczności i jak chcą to niech zorganizuja sobie własne spotkanie.

  Ha, ha, ha, ha, ha

  Spytał go gościu wprost jaki miał przekaz ten film i co chciał Braun udowodnić, bo jak wiadomo obecnie nie mamy do czynienia z imperializmem rosyjskim tylko amerykańskim.

  Podkreślił, że wszystkie „autorytety” wypowiadajace się w filmie sa żydowskiego syjonistycznego pochodzenie. Braun oczywiście już do końca lał wodę, na pytanie deklaratywnie i jasno nie odpowiedział a jedynie maniakalnie dopytywał się obrażony, aby tamten mu udowodnił kłamstwa zawarte w tym jego materiale filmowym.

  MAPET SHOW !!!!

  Z sali wyrwał się jakiś Filip z konopii i natychmiast przyszedł w sukurs Braunowi, bo go przytkało i zaczął mówić, że to pytanie, to jakaś prowokacja i że teraz to on mówi i nie ma opcji. Chciał człowieczek zakrzyczeć PRAWDĘ.

  Naprawdę Panu BRAUNOWI to ja już podziekuję. Znam takie metody zaciemniania, oj znam i już się na nie nie łapię i nie kupuję GÓWNA w sreberku.

  I na dodatek to jego hasło : ‚Strzelnica i Kościół” – świetne zestawienie. Piękne sa fotki księży z karabinem.

Dodaj komentarz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: